Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

NGLS Slovak Intro

730 views

Published on

Brief introduction to NGLS - Next Generation Leaders of Slovakia project in Slovak language.

Published in: Travel, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

NGLS Slovak Intro

  1. 1. NGLS sú začiatočné písmená názvu projektu Next Generation Leaders of Počas septembra 2009 bol v spolupráci Slovakia alebo po slovensky Nastupujúca s firmou Research Bridge online Generácia Lídrov Slovenska. Príprava distribuovaný, profesionálne vytvorený projektu NGLS začala v máji 2009 a prvým dotazník, kde vyše 120 Slovákov vyjadrilo živým podujatím bude dvojdňová svoj názor na to, prečo odišli alebo plánujú interaktívná konferencia s exkluzívnymi odísť do zahraničia a čo by sa malo zmeniť, moderátormi z USA na témy, o ktorých sa na aby sa Slovensko stalo pre nastupujúcu Slovensku ešte aktívne nediskutovalo a Sl k št ktí di k t l generáciu atraktívnejšou k ji á i t ktí jš krajinou. Vý t Výstupy neboli zdokumentované. Podujatie budú z dotazníka boli použité na tvorbu programu moderovať vedúci experti na leadership, workshopu a budú detailne spracované vrátane autorov kníh o líderšipe ako Ron a publikované koncom tohto roka. Carucci a Josh Epperson. NGLS je určený Cieľom projektu NGLS je zvýšiť povedomie pre všetkých Slovákov, ktorí majú záujem o a inšpirovať nastupujúcu generáciu. začať rozvoj svojich vodcovských schopností dialóg na tému vodcovstva na Slovensku a chcú sa osobne podieľať na zmenách a vytvoriť udržateľné myšlienkové hnutie pre smerujúcich k pozitívnemu vývoju Slovákov, ktorí túžia pretaviť svoje sny Slovenska. a predstavy o lepšom zajtrajšku krajiny do reality. NGLS tím má dlhodobú víziu NGLS bude súčasťou národnej konferencie a uvedomuje si, že zmeny nenastanú Highway, pretože práve organizácia AIESEC instantne a potreba nadviazať na zistenia je liahňou mladých lídrov Slovenska a veľmi a výstupy z workshopu bude realizovaná už proaktívne pracuje na rozvoji vodcovských počas ďaľšej konferencie na jar roku 2010. schopností svojich členov. Preparing Tomorrow’s Leaders of Slovakia Leaders of Slovakia A Conversation & Gathering about our Future Next Generation 6‐7 November 2009 6 7 November 2009 Leaders of Hotel Satel, Poprad   Slovakia Harnessing the possibilities of the world

×