NGLS Story

2,471 views

Published on

This is the NGLS story explained. How everything is possible...How dreams can come true...7/11/2009 changed my life and of many others...

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,471
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,495
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

NGLS Story

 1. 1. “ NGLS” Story| „NGLS“ príbeh Ivana Sendecka| Ivana Sendeck á
 2. 2. What will I talk about? | O čom budem hovoriť <ul><li>AGENDA </li></ul><ul><li>How “ NGLS“ idea was born? </li></ul><ul><li>OBSAH </li></ul><ul><li>Ako vznikla myšlienka „NGLS“? </li></ul>Lessons L earned to be S hared Ponau čenia, o ktoré sa chcem podeliť Building of “ NGLS“ team Skladanie „NGLS“ tímu L earning about YOU via Survey Poznávame VÁS cez dotazník Arranging V enue and D ate s Zháňanie priestorov a termínu Promot ion and PR for “NGLS” Reklama a publicita pre „ NGLS”
 3. 3. I liked the cover of a book| Páčil sa mi obal knihy How did it all start? | Ako sa to všetko začalo?
 4. 4. This is how I have me t Ron | Takto som spoznala Rona Our Introduction took 51 minutes | Naše zoznámenie t rvalo 51 min út
 5. 5. Sharing and Conversation s tarted| Zdieľanie a k onver zácia začala 28.05.2009 Tento bal ík nemal chybu. Obrovská vďaka za knihy a vlastnoručne napísanú kartu. T his parcell made my day. Sooo, grateful for books and handwritten note ! Real talk has started Konverzácia začala
 6. 6. Our thoughts got form and shape | Naše myšlienky dostali formu At the begining of June ´09 | Začiatkom júna ´09 Our Innitial Presentation is available, here Úvodnú prezentáciu nájdete, tu
 7. 7. Getting team members on board| Zostavenie tímu Ha penned spontaneously | Sa dialo spontánne Veronika is my cousin ’s wife | Veronika je man želka môjho bratranca We had family visit of my cousin | Sme mali návštevu bratranca 06.06.2009 She knew Ron for years!!! | Poznala Rona roky!!! NGLS got team from North America by „coincidence“ Severo americký NGLS tím bol zostavený vďaka „náhode“
 8. 8. In August real action began | V auguste sa začala ozajstná práca 1. I quit my job | 1. Dala som výpoveď Pozrite si rozlúčkový odkaz na YouTube Watch farewell video on YouTube 2. I set up „the office“ | 2. Založila som si „kanceláriu“
 9. 9. We wanted to hear YOUR voices | Chceli sme počuť VAŠE n ázory We have collaboratively prepared survey | Spoločne sme zostavili dotazník We have got 121 responses | Dostali sme 121 odpovedí It took us 3 weeks to design questions Trvalo nám 3 týždne zostaviť otázky Dotazník bol online 2 týždne Survey was online for 2 weeks Thanks at Veronika for professional help | Dík Verča za „profi“ pomoc
 10. 10. Design of NGLS agenda could began with collected data | Príprava agendy sa mohla začať s dátami získaných z dotazníkov SEPTEMBER Thanks to time differences I could explore Slovakia during days and work during nights Vďaka časovým pásmam som mohla cez deň objavovat krásy Slovenska a pracovať v noci
 11. 11. We needed to arrange venue for NGLS | Potrebovali sme zabezpečiť priestory pre NGLS OCTOBER Thank you AIESEC for partnership | Díky AIESEC za partnerstvo We have agreed on date 6 – 7 November for NGLS First week of October venue in Bratislava was booked BUT, then I have found out that: AIESEC National conference will take place on 5 – 8 November!!!! I called AIESEC Slovakia and after negotiations here we are. Dohodli sme sa na dátume 6 .– 7. novembra V prvý októbrový týždeň sme mali zaistené priestory v Bratislave ALE , potom som zistila, že: Národná konferencia AIESEC sa koná 5 – 8. novembra!!! Zavolala som AIESEC Slovensko a po rokovaniach sme teraz tu
 12. 12. How did we spread the word about NGLS? | Ako sme šírili informácie o NGLS? Total cost for promotion ZERO | Celkové náklady na reklamu NULOVÉ 131 Fans following up latest NGLS news on Facebook Invitations, slide decks, posters are shared online We tweet about # NGLS on Twitter Registration form was done via Google docs and posted on blog 131 fanúšikov sleduje najnovšie novinky NGLS cez Facebook Pozvánky, plagáty a prezentácie sú online „ Šteboceme“ o #NGLS na Twitter - i Regist račný formulár bol urobený na Google docs a prístupný na blogu
 13. 13. <ul><li>What di d I learn ? </li></ul>Čo som sa naučila?
 14. 14. Social media isn’t fad. NGLS would never become reality without connecting and collaborating on F acebook, Blog, S kype and Twitter Spoločenské siete na internete nie sú módnym výstrelkom NGLS by sa nikdy neuskutočnilo bez Facebook-u, Skypu blogu a Twitter-a.
 15. 15. <ul><ul><li>There are no coincidences in life </li></ul></ul><ul><ul><li>Fact that Veronika knew Ron, colliding dates with AIESEC conference etc. </li></ul></ul><ul><ul><li>V živote nie sú žiadne náhody </li></ul></ul><ul><ul><li>Fakt, že Veronika poznala Rona, to že sa nám kolidovali dátumy konferencie s Aiesec-com atď. </li></ul></ul>
 16. 16. Be “insanely” generous, give and share Give away your ideas, books (Ron’s parcel), be personal and invest time into building relationships Buďte bláznivo štedrí, zdieľajte a dávajte Rozdávajte svoje nápady, knihy(tak ako mi Ron poslal jeho knihy),investujte čas do budovania vzťahov
 17. 17. Be focused and IGNORE all “ tsssss ” reactions People are not mean or rude to you, they are just uninformed Sústreďte sa na svoj cieľ a IGNORUJTE všetky výsmešné a neveriace reakcie Ľudia nie sú zlí alebo zákerní, oni len nemajú toľko informácií ako máte vy, pochopte ich.
 18. 18. Stay calm and always have trust that everything happens for reason Worked when NGLS date collided with AIESEC national conference Zachovajte pokoj a verte, že všetko sa deje pre nejakú príčinu. Fungovalo to, keď som zistila, že NGLS dátum koliduje s národnou Aiesec konferenciou
 19. 19. Every invention can be used for “good” or “bad” purpose You can be playing Mafia Wars on Facebook or connecting with awesome people. Choice is yours Ka ždý vynález môže byť využité na „dobré“ alebo „zlé“ účely Na Facebooku môžete hrať Mafia Wars alebo spájať sa a komunikovať s úžasnými ľudmi. Voľba je na vás.
 20. 20. You don’t have to be rich to make your dreams happen “ Only” investment is your heart-full dedication, hours and hours of work and sweat Nemusíte mať peniaze na to, aby ste uskutočnili svoj sen „ Jediná“ investícia sú hodiny a hodiny úprimnej práce
 21. 21. One person can make a difference I am one of you, ordinary Ivana from Poprad... Aj jeden človek môže začať zmenu Som jedná z vás, obyčajná Ivana z Popradu...
 22. 22. Thank you for being present| Ďakujem, že ste boli prítomní Let’s be connected | Spojme sa send [email_address] www.facebook.com /ivanasendecka www.twitter.com/IvanaSendecka

×