Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

вигук у кайдашевій сімї барнасевич н.

2,341 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

вигук у кайдашевій сімї барнасевич н.

 1. 1. Особливості вигуків:• відсутність предметного значення, граматичних ознак;• відсутність словотворчих елементів;• відсутність синтаксичних функцій;• особлива інтонація та експресивна забарвленість;
 2. 2. Джерело дослідження - повість Івана Нечуя-Левицького “Кайдашева сім’я”
 3. 3. Об’єкт аналізу - ВИГУКИ Гей! А! ! Ат Ой! в! Аго !О! жеж Ав Ну !
 4. 4. Джерело дослідження - повість Івана Нечуя-Левицького “Кайдашева сім’я”
 5. 5. Предмет дослідження –семантико-граматичні та функціонально- стилістичні особливості вигуків
 6. 6. Мета:аналіз семантики та стилістичних функцій вигуків у мові художнього стилю НауковийОфіційно-діловий ПубліцистичнийРозмовний Художній
 7. 7. Завдання:• визначити загальні властивості вигуків;• здійснити семантико-стилістичну характеристику вигуків;• визначити стилістичну роль вигуків у повісті;• схарактеризувати вигукові фразеологізми;• простежити частоту вживання вигуків.
 8. 8. Мета:аналіз семантики та стилістичних функцій вигуків у мові художнього стилю НауковийОфіційно-діловий ПубліцистичнийРозмовний Художній
 9. 9. Актуальність теми: необхідність аналізу та вивчення впливу вигуків на процес мовлення
 10. 10. Методи дослідження:• метод лінгвістичного аналізу;• метод систематизації та підрахунку;• описовий метод;• елементи стилістичного методу.
 11. 11. Наукова новизна дослідження – зясування емоційно- експресивних можливостей вигуків у мовленні.(на прикладі повістіІ.Нечуя-Левицького«Кайдашева сімя»).
 12. 12.  Вигуки стоять осторонь від усіх інших частин мови. Не маючи ні лексичного, ні граматичного значення, вигуки, проте, супроводжуючи речення,зберігають свою автономність, маютьінтонацію закінченості, що на письмі передається розділовим знаком (комою або знаком оклику), і формують емоційність усього речення.
 13. 13. Деякі вигуки складаються лише з одного звука: а! о! у! Трапляється , що до складу вигуків входять тількиприголосні звуки: Хм! Гм! Ж-ж-ж! Вони можуть також складатися з трьох і більше голосних іприголосних: Гей! Агов! Геть! Ціп- ціп! Киш!
 14. 14.  У повісті «Кайдашева сім’я» І.Нечуя-Левицького близько 200 речень із вигуками. Найчастіше їх вживає стара Кайдашиха (46 разів). Найпоширеніші вигуки у повісті 23 5728 Ой Боже мій! Ой! Еге!
 15. 15. Вигуки авжеж, далебі, справді, справді-бовиражають значення ствердження
 16. 16.  Подив, гіркоту, почуття жалю передають вигуки Ой біда! Ой лишечко! Ойлишенько! Їй-богу, Ой Господи! Ой Боже мій! Ой Боже мій милосердний! Наприклад: «Ой Господи!Доведеться лаяться на Різдво до служби».
 17. 17.  Вигук Ох-ох! вживається для вираження іронії, зневаги.Наприклад: «Ох-ох! Так у менечогось болить спина, так ниють руки, - почала Мотря тонесеньким голоском, передразнюючи свекруху».
 18. 18.  Почуття байдужості передає вигук ат!Наприклад: «Ат! Одчеписьод мене, - тихо мовив Карпо».
 19. 19. Вигук Будь здорова! виражає щирі побажання. Наприклад: «Будь здорова,чорноброва! – сказав Карпо, не знімаючи бриля і легенько кивнувши головою».
 20. 20.  Жартівливого значення висловлюванню надає вигук Ей!Наприклад: «Ей, встань, бо я тебе підведу червоноюглиною: будеш ще рудіший, - сказала Мотря, махаючивіхтем коло самого Карпа».
 21. 21. Вигук ану спонукає до дії.Наприклад: «Ану, Мотре,заплач! Я ще зроду не бачив, як дівчата за глиняниками плачуть».
 22. 22.  Вигукові фразеологізми відображають традиційні етнічні форми сприйняття дійсності,мислення, спілкування, вартісних орієнтацій. Визначальними ознаками вигуковихфразеологізмів є їх конотативнийхарактер, поліемоційність значень та обумовленість позамовнимичинниками: інтонацією, ситуацією, мімікою.
 23. 23.  Серед фразеологічних вигуків трапляються вигуки, які виражають побажання Наприклад: «Бодай тобі добра не було з твоїм мотовилом».
 24. 24. Практичне значення роботи Представлені матеріалиможуть бути використані на уроках української мови та літератури при вивченні творчості письменника

×