Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

34

1,400 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

34

  1. 1. 12ኛ ዓመት ቅጽ.2 ቁ.34 ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ መጋቢት 11 ቀን 2004 ዓ.ም. ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ መጋቢት 11 ቀን 2004 ዓ.ም. ዋጋ 6:00 2ኛ ዓመት ቅጽ.2 ቁ.34 የሚያስደንቀው ሀቀኛ ተቃዋሚዎች ይህንን ሁሉ 6 ተቋቁመው እዚህ መድረሳቸው ነው የተከበሩ አቶ ገብሩ ገ/ማሪያም ዑቱራ የአንዱዓለም አራጌ ደብዳቤ አትላንታ ላይ በጨረታ አንድ ሺ ዶላረ ተሸጠ ከትላንት በስቲያ በሰሜን አሜሪካ አትላንታ የአንድነት ፓርቲ ደጋፊዎች የገቢ ማሰባሰቢያ ዝግጅት እንዳደረጉ የመረጃ ምንጮቻችን ለዝግጅት ክፍላችን ገለፁ፡፡ የመረጃ ምንጮቻችን እንደገለፁት “የአንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ ም/ሊቀመንበር አቶ አንዱዓለም አራጌ በቃሊቲ ማረሚያ ቤት የተፈፀመባቸውን የመግደል ሙከራ ያጋለጡበት ደብዳቤ ለተሰብሳቢው የተነበበ ሲሆን ደብዳቤው ገቢው ለፍኖተ ነፃነት ጋዜጣ ማጠናከሪያ የሚውል ለጨረታ ቀርቦ አንድ ሺ ዶላር ተሸጧል፡፡” ተብሏል፡፡ ስብሰባው ከመጀመሩ በፊት “በኢህአዴግ አስተዳደር በአገር ቤት ውስጥ ሕይወታቸው ላለፉት ዜጐች የሕሊና ፀሎት የተደረገ ሲሆን የአንድነት አትላንታ ድጋፍ ሰጪ አካል ሊቀመንበር አቶ ግርማዬ ግዛው ንግግር ማድረጋቸው ተገልጿል፡፡ የስብሰባው የክብር ኢመማ የኢትዮጵያን መምህራን ያዋረደ እንግዳ የሆኑት የአንድነት ፓርቲ ከፍተኛ አመራር አቶ ስየ አብርሃ ንግግር አድርገዋል፡ ፡ አቶ ስየም “በኢትዮጵያ ውስጥ ሙስና የደመወዝ ጭማሪ መስፋፋቱን ሕወሓት የአቶ መለስና የወ/ሮ አዜብ 13 ከመ/ር ቀለሙ ሁነኛው መስፍን እየሆነ ነው፤ አሁን ያለው የፌዴራል ፖሊስ ፓራ ሚሊተሪ ነው፡፡ ተቃዋሚዎችን በኃይል ለመደምሰስ የተቋቋመ ነው፡፡ አረቦች ፍርሃትን አሸንፈዋል፡፡ ኢትዮጵያውያኖች በመከራ ውስጥ ስለቆዩ ፍርሃት ውስጥ ናቸው፡፡ ሕጋዊ የፍርድ የመምህራን ደሞዝ ጭማሪ የታመቀ ቁጣ በቃ ብሎ ሲነሳ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው መልክ ይቀየራል፡፡ ኢትዮጵያ ውስጥሂደትን ባልተከተለ ጥፋት ተፈጽሟል፡፡ የቀድሞ የኢትዮጵያ ጦር ጠላት አይደለም፡፡ ደርግ በግዳጅ ወገን ላይ ሁኔታ የታሰሩዜጐች በአስቸኳይ ቁጣን ቀሰቀሰ ተባለ እንዲተኩሱ አድርጓቸዋል፡፡ በመጨረሻም ደርግን አንዋጋም ብለዋል፡፡ ኢህአዴግ የኢትዮጵያን ሕዝብ ጥቅም አያስጠብቅም፡ ፡ እኔና አቶ ግርማዬ በአንድ ግንባር ላይ እርስ ይላሉ፡፡ አንዳንድ መምህራን “ጭማሪው የሚያስተላልፈውእንዲፈቱ መኢአድ - ሥልጠና የማይወስድ መምህር መልዕክት መንግስት ለመምህሩ ያለውን ንቀት ያሳየበት ነው” ሲሉ በእርስ ተዋግተናል፡፡ እሱ ኢህአፓ እኔ ህወሓት ሆኜ ተዋግተናል፡፡ ዛሬ አንድ መድረክ ላይ በየትኛውም ግል ት/ቤት ማስተማር ጠየቀ እንደማይችል ተጠቆመ የመምህራን ማህበሩ አመራሮች በበኩላቸው “ጭማሪው አበረታች ነው” ብለውታል፡፡ ተቀምጠን ለአንድ ፓርቲ ዓላማ እየታገልን ነው፡፡ በጦርነት በየአቅጣጫው በርካታ ሰዎችን አንዳንድ መምህራን ለዝግጅት ክፍላችን በሰጡት አስተያየት አጥተናል፡፡ ቁርሾ መኖር የለበትም፡፡ በቅርቡ በኢትዮጵያ መምህራን ማህበር ተነስቶ የነበረው “አሁን ያለው የመምህራን ማህበር የመምህሩ ትክክለኛ ወኪል 10 በፖለቲካ ሕይወት ስትኖር ሁሉም የመምህሩ የደሞዝ ጭማሪ ጥያቄ ሰሞኑን በተጨመረው አንድ የነበረውን ነባሩን ማህበር ያፈረሰ ነው፡፡ በዓለም አቀፍ ደረጃ ሰው ይወደኛል ብሎ ማሰብ አያስፈልግም፡ እርከን ደሞዝ ጭማሪ አነጋጋሪ እየሆነ መሆኑን የዜና ምንጮቻችን ያሉ መምህራን ማህበራት ጠንቅቀው ያውቁታል፡፡ ይህ ማህበር ፡ ሁላችንም ክንዳችንን አስተባብረን እንነሳ፡ ለዝግጅት ክፍላችን ገለፁ፡፡ የዜና ምንጮቻችን እንደሚሉት የመምህሩን መብትና ጥቅም ለማስከበር የቆመ ሳይሆን የመንግስት ፡” በማለት ንግግር ማድረጋቸውን ለማወቅ “ጭማሪውን በመቃወም የተቃውሞ ፊርማ እየተሰበሰበ ነው” ጉዳይ አስፈጻሚ ነው ተብሎ ስለሚታመንም የዓለም ማህበራት ተችሏል፡፡ ወደ 9 ዞሯል በዓረብ ሀገሯት የሚኖሩ ኢትዮጵያዊንን የአቶ መለስ እዉነተኛ የሥልጣን 15 መብት ለማስከበር፣ ሁላችንም ኃላፊነታቸን እንወጣ! 4 መሠረት ማን ነዉ? www.andinet.org.et
  2. 2. 2 2ኛ ዓመት ቅጽ.2 ቁ.34 ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ መጋቢት 11 ቀን 2004 ዓ.ም. ዳሰሳ ማንም ሞትን ስለፈራ ዘለዓለም አይኖርም ከድተው ኢህዴን ከዚያም ጠበብ ባለ መልኩ ሀገር እንዳያስብ ማድረግ ሌላው ስልት ነው፡ ይደሰኩራሉ፡፡ አመራሮችም ከአዲስ አስተሳሰብ ጋር በሻዕቢያና ህወሓት አስተሳሰብ የተገነባውንብአዴን ፡ ለዚህም ከቀበሌ መታወቂያ ካርድ ይጀምራል፡ ከመላመድና ከመሄድ በ1960ዎቹ ውስጥ የነበረውን የሆኑ እንደ አቶ በረከት ስምዖን (ራሳቸው “በሁለት ፡ ይሄ በኢህአዴግ እንግሊዝ በገዛቻቸው ሀገሮች አመለካከት በ2000ዎች ውስጥ ያንፀባርቃሉ፡፡ ይሄ ምርጫዎች ወግ” ላይ እንደፀፉት) ዛሬ ስልጣን ላይ የተገበረችው በኢትዮጵያም ያውም በ21ኛው ክፍለ በስፋት ልክ እንደ ኢህአዴግ ሁሉ ተቃዋሚዎች ናቸው፡፡ የኢህአፓው “ነጭ ሽብር” አፀፋም በደርግ ዘመን ተደግሟል፡፡ ለዚህ ማረጋገጫ የአዲስ አበባ ጋርም ይስተዋላል፡፡ በአምባገነንነቱ ኢህአዴግን “ቀይሽብር” ተጠናቀቀ ተባለ፡፡ ከተማ ነዋሪ የቀበሌ መታወቂያን ብንመለከት እየወቀሱ ራሳቸውም የግል ፍላጐታቸውን በህዝብ ያ የበቀልና የመጠፋፋት ትውልድ ደግሞ ዜግነት የሚል ጠፍቶ ብሔር በሚል ተተክቷል፡ ትከሻ ተንጠልጥለው ለማራመድ ሲሉ የመሪነቱን ብስራት ወ/ሚካኤል በምስኪኖችና የዋህዎች መስዋዕትነት፣ በኢህአዴግ ፡ ይሄንን ማንም በእጁ ያለ ማረጋገጥ ይችላል፡፡ ወንበር ከአቶ መለስ ዜናዊ ባላነሰ መልኩ የሙጥኝ የወረቀት ጋጋታ የፖቲካ መድኃኒት ሊሆን ስም ስልጣን ላይ በመውጣት የአንድ እናት ልጆችን ይሄም የሚሞላውና የሚፈፀመው በኢህአዴግ እንጂ እንደ መዥገር የሚሉ እንዳሉ ሊዘነጋ አይገባም፡፡ አይችልም፤ የህዝብንም ሰቆቃ ይታደጋል ተብሎ መተላለቅ የበቀል ሐውልት በመትከል አዲስ በህዝቡ ፍላጐት አይደለም፡፡ ሌሎቹ ሰርተው የማያሰሩ ወንበሩ ላይ አይታሰብም፡፡በአሁን ወቅት በኢትዮጵያ ውስጥ ፀያፍ ታሪክ አሁን ባለው ገዥው ፓርቲ ተሰራ፡ ከጣሊያን የተወረሰው ደግሞ በአድዋ ጦርነት ተኝተው የፓርቲ ጡረተኞችም አሉ፡፡ ይህን ስል ከፍተኛ የሆነ የፖለቲካ፣የኢኮኖሚና የማህበራዊ ፡ የፓርቲው ከፍተኛ አመራሮችም የ17 ዓመቱን ሽንፈት ከተከናነበች በኋላ ጣሊያን የበቀል ሴራ ግን ዕድሜያቸው የገፋና የሀገር ስሜትና ተቆርቋሪነት ችግሮች አሉ፡፡ ስላሉት ችግሮች መባባስ ተጠያቂው የትጥቅ ትግል ለማካካስ በሚል 21 ዓመት በሀገር ስልት ጀምራ እንደነበር የተለያዩ የታሪክ ድርሳናት ኖሮአቸው የሚሰሩትን ማለቴ አይደለም፡፡ እዚህ ላይ ማነው? ገዥው ፓርቲ? ተቃዋሚዎች? ምሁራን መሪነት ወንበር ላይ ሆነው እንኳ በፈፀሙት በቀል ያወሳሉ፡፡ ለምሳሌ ጣሊያኖች የሰፈሩበት ቦታ የፖለቲከኞች (expired date) ቢኖር ጥሩ ነበር፡፡ ወይስ ህዝቡ ራሱ? እውነቱን ለመናገር መጠየቅ የረኩ አይመስልም፡፡ በዚህም የጠባቧ ዋሻ የደደቢት ያሉትን ነዋሪዎች “እናንተ ከሁሉም ታላቅ ናችሁ” አንዳንዱ ደግሞ የሚሰሩ አባሎቻቸውን በጥርጣሬ ካለባቸው ሁሉም አካላት ተጠያቂዎች ናቸው፡፡ በረሃው አስተሳሰብ፣ በሰፊዋ ኢትዮጵያ እየተተገበረ የሚልና በኃይማኖትና ጐሳ የመከፋፈል ሴራ በማየት፣ በመፈረጅና እንቅፋት በመሆን የእነሱን ምክንያቱም አሁን በሀገሪቱ ለተፈጠረው የኢኮኖሚና ይገኛል፡፡ የሚገርመው ኢህአዴግ ከደርግና ከአፄ ኃ/ በማድረግ ህዝብ ማጋጨት ተፈፅሞ ነበር፡፡ ይሄንንም ሥንፍና እና የአቅም ማነስ እንዳይጋለጥ አላሰራ የፖለቲካ ቀውስ እያንዳንዳቸው አስተዋፅዖ ሥላሴ በህዝብ የተጠሉ ድርጊቶችን ከሀገር ውስጥ፤ ኢህአዴግ ደግሞታል፡፡ የሚገርመው ለምን እንደሆነ የሚሉም አይጠፉም፡፡ እነኚህም ከኢህአዴግ ባላነሰ አበርክተዋልና፡፡ አንዱ ሌላውን በመወንጀል ከውጭ ደግሞ ቅኝ ገዥ የነበሩትን የእንግሊዝን ባይታወቅም ኢህአዴግ ለራሱም ሆነ ለኢትዮጵያ የህዝብን የሰቆቃ ጊዜ የሚያራዝሙ ናቸው፡፡ የሀገሪቷን ችግርና የህዝቡን ስቃይ አራዝመውታል፡ ከፋፍለህ ግዛ (Divide and rule) እና የጣሊያንን ህዝብ መልካም ነገርን መኮረጅና ማምጣት የሰማይ ለሀገርና ለህዝብ ጥቅምና መብት ፡ በተለይ ፖለቲከኞች ድሮ የነበራቸውን ቂም ሴራ ይዞ በመተግበር የሚስተካከለው ያለ መና ያህል ርቆበታል፡፡ ክፉ ነገሮችን በመኮረጅና እንታገላለን የሚሉ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮችም በቀል መወጣጫ አሊያም ራሳቸው በፈጠሩት አልመሰለኝም፡፡ በመተግበር ግን ከዓለም የሚቀድመው የለም፡ ቢሆኑ ቢሮ ተቀምጠው ጋዜጣዊ መግለጫ የበላይና የበታችነት ስሜት ከታሪክና ባህላዊ እሴቶች ከአፄ ኃ/ሥላሴ ከወረሳቸውና በህዝብ ፡ በዚህም ምክንያት የተለያዩ አዳዲስ ክፉ ነገሮች ከማንጋጋት በተግባር ወደ ህዝብ ወርደው በተጨማሪ በክፋት አዲስ ማንነትን ለመፍጠር ከተጠሉት መካከል ህዝብ (ግለሰብ) የመሬት በመተግበርና ህዝብን በማመስ፣ የህዝብን ህልውና ከህዝቡ ጋር ሊሰሩ ይገባል፡፡ በዚህም የሚከፈል ይውተረተራሉ፡፡ እዚህ ላይ እንደቅደም ተከተላቸው ባለቤትነቱን ተነጥቋል፡፡ በኢህአዴግ ደግሞ በህግ የሚፈታተኑ ድርጊቶችንና አዋጆችን በመተግበር መስዋዕትነት ካለ ለመቀበል በቁርጠኝነት መዘጋጀት ለሀገሪቱ የፖለቲካ ቤተሙከራም ዋነኞቹ ተዋናይ ማዕቀፍ በአዋጅ የመሬት ባለቤት የሆነ ግለሰብ ሀገሪቱን የዓለማችን የክፉ ድርጊቶች ፖለቲካ ቤተ ያስፈልጋል፡፡ አይ ቢሮ ተቀምጠን እንሰራለን እያሉ ስለሆኑ በአጭሩ እንያቸው፡፡ የገዥው መደብ አመራር ካልሆነ በስተቀር የለም፡፡ ሙከራ በማድረግ ለተቃዋሚዎችም እያስተላለፈ የሚፈሩም ካሉ ለሚሰሩት መልቀቅ፣ የሚሰሩትንም በኢትዮጵያ ዘመናዊ ታሪክ ውስጥ የንግዱን ሁኔታ ስንመለከት በአፄ ኃ/ሥላሴ ዘመን ይገኛል፡፡ በዚህም ሀገሪቷ የህዝብን ችግርና ሰቆቃ ማገዝ ይኖርባቸዋል፡፡ አለበለዚያ ሌላው በከፈለው “የመጨረሻው ንጉሳዊ ሥርዓት” መውደቅ ለፊውዳሉ ስርዓት የቀረቡና የንጉሱ ቤተሰቦች በካባና ስም በመቀያየር ከግማሽ ምዕተ ዓመት በላይ መስዋዕትነት ስልጣን ላይ ለመቀመጥ መሞከር ትልቁ ምክንያት በትራንስፖርት ላይ የነዳጅ ዋጋ የሀገሪቷን ንግድ ተቆጣጥረው ነበር፡፡ ለምሳሌ ሆኗታል፡፡ “ከእጅ አይሻል ዶማ” ዓይነት ነገር ነውና ጊዜ መጨመር፣ የሰራተኞች በተለይም የመምህራንና ማተሚያ ቤት (ብርሃን ሰላም)፣ ቅዱስ ጊዮርጊስ ተቃዋሚዎች ጋር ስንመጣ ደግሞ ፖለቲካ ሳይሰጠው ሊታሰብበት ይገባል፡፡ በተጨባጭ የወታደሩ ደመወዝ ጭማሪ ጥያቄ ገበሬው በሀገሩ ቢራ ፋብሪካ፣ አንበሳ የከተማ አውቶቡስ፣ ዋቢ ሳይገባቸው ወደ ፖለቲካው የገቡ፣ ማውራት እንጂ ሀገሪቱ ለውጥ ትሻለችና፡፡ የመሬት ባለቤት አለመሆን፣ የገዥዎችን የበላይነት ሸበሌ ሆቴሎች እና ሌሎችም፡፡ በኢህአዴግም መተግበር የማይቀናቸው፤ እርስ በርስ ተተብትበው ኢህአዴግ ካምፕ ውስጥ ያሉትም የህዝብ የበታችነት ስሜት ሲንፀባረቅ ለ1960ዎቹ የንግድ ስርዓቱ በግለሰብ ነጋዴ አሊያም በመንግስት በመጠላለፍ ካባቸው ፖለቲከኛ ውስጣቸው ቢሆኑ በልባቸው እየተቃወሙ በድብቅ ተፅዕኖ ዓ.ም አብዮት መቀጣጠል ለአፄ ኃ/ሥላሴ አስቀያሚ የሚመራ ገበያ ሳይሆን በኢህአዴግና አጋሮቹ ነው፡ ባዶ የሆኑና ለህዝቡ ከንቱ የተስፋ ዳቦዎች አሉ፡ ፈጣሪ ተቃዋሚዎችን ሲያገኙ “በርቱ፣ ከጐናችሁ አወዳደቅ እንደምክንያት ሊጠቀስ ይችል ይሆናል፡፡ ፡ ለምሳሌ ባለቤቱ በውል ያልታወቀው በትግራይ ፡ እነኚህም የህዝቡን ሰቆቃ ዕድሜ በማራዘምና ነን” ከማለት እውነትን ይዛችሁ የሚመጣባችሁን ዋናው ግን የሥርዓቱን ካባ ለብሰው የሚፈፅሟቸው ህዝብ ስም የሚነገድበትና በወ/ሮ አዜብ መስፍን የሀገሪቱን የፖለቲካ ቀውስ በማባባስ ትልቅ ድርሻ ለመቀበል በመዘጋጀት የምትቃወሙትን በድፍረት መጥፎ ድርጊቶችና የወጣቶች ስሜታዊነት በስም የሚመራው ኤፈርት ድርጅቶችና ዲንሾ፣ ጥረት፣ አላቸው፡፡ ፊት ለፊት ልትቃወሙ ይገባል፡፡ ምክንያቱም በዚህም የዘውዳዊው ስርዓት ተሰናበተ፡፡ ከዚያም ወንዶ የመሳሰሉ ግዙፍ የንግድ ኩባንያዎች ተጠቃሽ እነዚህ ውስጥ በስልት በገዥው ፓርቲ ሀገራችን ውስጥ የሚፈጠረው ችግር ሁሉንም ዜጋ ያላሰበው ደርግ ሳይታሰብ በተከፈተው ቀዳዳ ሲሆኑ ገበያውን በማመስና የተለያዩ በመንግስትና የሚቋቋሙ ድርጅቶችም የሉም ለማለት ባልደፍርም ስለሚነካ ድብብቆሽ አያዋጣም፣ የሚከፈላችሁ ከወታደራዊ ካምፕ ወጥቶ ስልጣን ጨበጠ፡፡ በጥረታቸው ያፈሩ ግለሰብ ነጋዴዎችን የገበያ በ “ምርጫ ቦርድ” በኩል ከፍተኛ የገንዘብ ድጐማ ደመወዝም የህዝብ እንጂ የኢህአዴግ እንዳልሆነ ደርግ (ወታደራዊው ኮሚቴ) በበኩሉ ውድድር በመዝጋት ከንጉሱ ስርዓት ይመሳሰላል፡፡ የሚደረግላቸው እና በኪሳቸው ማህተም ይዘው በድፍረት መናገርና ሀገርንና ህዝብን የሚጐዳ ተግባር የተቀጣጠለውን የወጣቶች ስሜታዊነት አብዮትን ከደርግ በኢህአዴግ የተወረሰው ደግሞ የሚንቀሳቀሱም እንዲሉ ይነገራል፡፡ የአባሎቻቸው ሲፈፀምም አይሆንም፣ አይደረግም በማለት መድፈር በመጠቀም ጭሰኛ የነበረውን አብዛኛውን ገበሬ አምባገነንነት ሲሆን የሚለየው በሱፍና በካኪ ቁጥርና የስራ ድርሻ ላይ ንፅፅር ተደርጐ ከ “ምርጫ ይጠበቅባችኋል፡፡ እናንተም ኢትዮጵያውያን በአጠቃላይ ህዝቡን የመሬቱ ባለቤት እንዲሆን ልብስ አሊያም በስም ብቻ እንጂ በግፍ አፈፃፀም ቦርድ” የሚሰጣቸው ድጋፍ ለህዝብ ይፋ ቢሆን አንድ ናችሁና አስቡበት፡፡ እዚህ ላይ አመራሮቻችሁ የካቲት 25 ቀን 1967 ዓ.ም የቤት መስሪያ ቦታ “መሬት ድርጊቶቻቸው አንድ ናቸው፡፡ ሁለቱም ነፃ ሰው ሊቀመንበርም፣ ፀሐፊም፣ የሕዝብ ግንኙነት ኢህአዴግ ከሌለ ኢትዮጵያ ትበታተናለች የሚሉትን ለአራሹ” የሚል አዋጅ አስነገረ፡፡ በጥቂቱም ቢሆን አስተሳሰብን አይፈቅዱም፣ ሁለቱም መለኮት ኃላፊውም፣ አባላትም ያው አንዱ ሰው ብቻ የሆነም ደረቅ ፈሊጥ፤ ኢትዮጵያ ከኢህአዴግ በፊት ካለንበት ህዝቡን በዜግነቱ ማግኘት የሚገባውን የከተማ ነዋሪ (አምላክ) ነኝ ከማለት በስተቀር የዚህች አገር አይጠፋም፡፡ የሚገርመው ይሄን /እዚህን የፖለቲካ ጊዜ በእጅጉ በተሻለ መልኩ እንደነበረችና ወደ ፊትም 500 ካሬ ሜትር በነፃ፣ የገጠሩ ህብረተሰብ ደግሞ 10 ፈላጭ ቆራጭ እኛ ነን ባዮች ናቸው፡፡ ሁለቱም ድርጅት የመሰረታችሁት ለምንድነው? በአግባቡ እንደምትኖር አስረግጣችሁ ልትናገሩ ይገባል፡፡ ሄክታር የእርሻ መሬት በነፃ እንዲያገኝ አስችሎታል፡ አምባገነንነትን ህጋዊ ማዕቀፍ ውስጥ በመክተት፣ ፕሮግራም/ ፖሊሲ እና ደንባችሁን እንዲሁም ፊደል ቆጥረዋል የተባሉ ምሁራንም ፡ ነገር ግን ይህ ቅሬታ የነበራቸው ግማሹ የምስራቅ አዋጆችን በማውጣት ህዝቡን በማስፈራራት፣ ከሌሎች አቻዎቻችሁ የምትለዩበትን ዘርዝራችሁ ቢሆኑ በህዝባቸውና በሀገሪቷ ሀብት ከመቀለድ ሶሻሊስት ፖለቲካ ፍልስፍናን ሲያራግቡ ቀሪዎች በመፈረጅና በማሰር አንድ ናቸው፡፡ በመግደልም አስረዱን ቢባሉ ምናልባት የቢሮ ወይም የመሳቢያ ያለፈ እዚህ ግባ የሚባል አስተዋፅዖ ሲያበረክቱ ደግሞ “ተበለጥን፣ ተቀደምን” በሚል በበቀል ቢሆን ሁለቱም በአፈሙዝ ሥልጣን የያዙ ቁልፍ ጠፋብኝ፣ ሌላ ጊዜ እሰጥሃለሁ የሚሉም አይታዩም፡፡ አይደለም በፖለቲካና ማህበራዊ የከተማ ውስጥ የደፈጣ ውጊያ ጀመሩ፤ ሌላው በመሆናቸው እጆቻቸው በሀገር ልጅ ደም እንዳሉ መገመት ይቻላል፡፡ ህይወት በሚሰሩበትና በሚጠቀሙበት ሙያ እንኳ ጠብመንጃ (ነፍጥ) አንግቦ ጫካ ገባ፡፡ የተጨማለቀ ነው፡፡ እዚህ ላይ እኔ ለሀገር ሳይሆን አንዳንድች ተቃዋሚ የሆኑና የራሳቸው ለትውልድ አርዓያ መሆን የሚችሉ እጅግ በጣም በስልጣን ላይ ያለውም ደርግ ወታደር ነበርና ለስልጣን ስል ሰዎችን በግፍ አልገደልኩም፣ ፕሮግራምና ደንብ ኖሮአቸው ተግባራቸው ጥቂቶች ናቸው፡፡ እነኚህ ምሁራን ሙያቸው አፀፋውን መለሰ፡፡ በዚያን ወቅት የመጀመሪያውን ንፁህ ነኝ የሚል ከሁለቱም ስርዓቶች አይኖርም፡ የሚቃወሙትን ሆነው የሚገኙም አይጠፉም፡፡ በማይገባው ሰው ሲደፈጠጥ ከማጉረምረም ባለፈ የበቀል ጥይት በኢህአፓ “ነጭ ሽብር” በሚል ፡ ምክንያቱም የገደሉትና የጨፈለቁት ቁንጫና ለምሳሌ ገዥው ፓርቲ ኢህአዴግ ውስጥ የትምህርት ድሮ የተማሩትንና የሸመደዱትን መልሶ ከመገልበጥ በስውር ያቀዱትን በገሀድ ምሁር ሆኖ የእነሱ አባል ቲማቲም ሳይሆን የሰው ልጅ ነውና መቼም ቢሆን አቅምም ሆነ የአመራር ብቃት የሌላቸው ህዝብን የዘለለ ለምን ሲሉ አይታዩም፡፡ እንዲህ ዓይነት ያልሆነውንና ከደርግ ጋር የሚሰራውን ሁሉ መግደል ከህዝብ አይሰወርም፡፡ እያገለገሉ ሳይሆን በህዝብ እየተገለገሉ ሰርተው “ምሁራን” ደግሞ ለሀገር እዳዎች ናቸውና ቢያንስ ተያያዙት፡፡ በዚህም የዓይን እማኞች እንደሚሉት ሌላው ኢህአዴግን ከእንግለዝ ቅኝ አገዛዝ የማያሰሩ የቢሮ ጡረተኞች በብዛት አሉ፡፡ እነኚህ ለሞያቸው ሲሉ ሊቆረቆሩና ሊሰሩ ይገባል፡፡ ከደርግ ባላነሰ የኢትዮጵያን ምሁራን በመግደል ጋር የሚያመሳስለው “የከፋፍለህ ግዛ” ሴራ ሲሆን ሰዎች በገበያ ዋጋ ተወዳድረው መስራት ስለማይችሉ እዚህ ላይ አንዳንድ በዕድሜ አንቱ የተባሉ ኢህአፓ ዋነኛው እንደሆነ ያወሳሉ፡፡ ይህም ጐጥንና ቋንቋን መሠረት ያደረገ ነው፡፡ የተሳሳተ መረጃ በማስተላለፍ ሀገር የሚያምሱ ዕዳዎች ለወጣቱ ግን ምሳሌ መሆን ያልቻሉ “ምሁራን” በርግጥ በወቅቱ የደርግም ሆነ የኢህአፓ እዚህ ላይ ለመሪዎቹ ያለውም ጠቀሜታ ህዝቡን ናቸው፡፡ እነኚህ ሰዎች ለተማረው አሊያም ብቃት ላሳደጋቸውና ለወለዳቸው ገበሬ እንኳ ሲበደልና አባላት ጥልቅ ብሔራዊ የሀገር ፍቅር ስሜት በቋንቋና በጐሳ በመከፋፈል እርስ በእሰርስ ላለው/ ላላት ከማስተላለፍ አጥፍተው መጥፋትን ሲጨፈለቅ ሲያዝኑለት አይታዩም፡፡ ምሳሌ እንደነበራቸው ይነገራል፡፡ በኋላ ግን ኢህአፓ ውስጥ እንዲጋጩ በማድረግ የቤት ሥራ መስጠትና ባተሌ ይመርጣሉ፡፡ ለበላይ አመራርም ታማኝ በመምሰል ያልሆኑለትን ወጣቱን ሲረግሙና አቃቂር ሲያወጡ መከፋፈል እንደተፈጠረና የሻዕቢያ ጉዳይ አስፈፃሚ ማድረግ ነው፡፡ ከዚያም ህዝቡ ህብረት ወይም ጭራ እየቆሉ የሚሙለጨለጩ ሳሙናዎች ናቸው፡ ይታያሉ፤ ዕዳዎች፡፡ የሚገርመው ደግሞ አንዳንድ ሆኖ የቀረም እንዳለ የሚናገሩ አሉ፡፡ ነገር ግን ያኔ አንድነት የሚል ጥያቄ እንዳያነሳና ስለዜግነትና ፡ ስራቸው ሁሉ መልካምና ፍፁም ጥሩ እንደሆነ ለወገንና ለሀገር ተቆርቋሪ የሆኑ ጐልማሳ ፖለቲከኞችን የበቀል ዱላ ያነሱና ኢህአፓ የነበሩ ድርጅታቸውንwww.andinet.org.et
  3. 3. 32ኛ ዓመት ቅጽ.2 ቁ.34 ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ መጋቢት 11 ቀን 2004 ዓ.ም. ሙስና!? ኡ!ኡ 2 እንዲዛወሩ በማድረግ ነው። “የእኛ” ለሚሏቸው አድሎ በማድረገ ይሰጣሉ። ምክንያትና አንዱ ጠባዩም ነው። በሥልጣን ላይ በመባለግና ኢኮኖሚውን ወደ- ያቋቋሟቸውን “ኩባንያዎች” ለመጥቅም፤ የውሽት በጠላፊ ሙስና የተመሰረቱት “ኩባንያዎች” ግል ባለሀብትነት ለመለወጥ በሚደረገው ሂደት ላይ (በማር የተቀባ እሬታዊ ሕጎችን- phony regulations) ሀብት፣የፖለቲካ ፓርቲን ለመገንባት ሕገ-ወጥና ጣልቃ በመግባታቸው የተነሳ የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ሙሉ አውጥተው ይጠቀማሉ። አድሎአዊ በሆነ መልክ ይውላል። በሙሉ ወደ-ግል ሀብትነት እንዳይሸጋገር መሰናክል በዝርፊያ በመሠርቷቸው ታላላቅ አውታሮች ባጠቃላይ፤ የሀገሪቱን ዋና ዋና የደም-ሥር ሀብቶች ይሆናሉ። በዚህም የተነሳ የሀገሪቱን ኤኮኖሚ ለማሻሻል (Economic Empires and Oligarchs) እራሳቸውንና በቁጥጥራቸው ውስጥ በማስገባትና የሞኖፖሊ የሚደረገው ጥረት እንዲጨናገፍ ስልጣንን ተጠቅመው በተወሰነ ደረጃም የሚያምኗቸውን ሰዎች የቦርድ አባልና ሥርዓትን በማስፈር አጠቃላይ የሀገሪቱን የኤኮኖሚ ጋሬጣ ይሆናሉ። ይህ አይነቱ ክስተት የተጠናወታቸው መሪ በማድረግ ይሾማሉ። ይህ ተግባር የኢኮኖሚውን እቅድ ለመግታት እንዲያስችላቸው (በእንግሊዝኛው ሀገሮችም፤ ወይ ሶሻሊስት፤ ወይ የገበያውን የኢኮኖሚ ዋና ዋና አውታሮች ለመቆጣጠር ከማስቻሉም በላይ፤ cornering) ካማድረግ አይቆጠቡም። መስመር ሳይከተሉ የቀሩና የኮኖሚው መሻሻልም የገቢ ምንጮቻቸውን ያበዛላቸውዋል። በአስመሳይነት የሥልጣን ጠላፊው ሙስናም በጣት የሚቆጠሩ ፕሮፌሰር ሰይድ ሐሰን (privatization and reform) ተጨናግፎ ይቀራል። የፈጠሯቸውን “ኩባኒያዎች” (shell companies and ግለሰቦችንና ቡድኖችን በሀብት ካለመጠን እንዲናጥጡ መሪ ስቴት ዩኒቨርስቲ (አሜሪካ) “የኤኮኖሚውን ሥርዓት መለወጥ /ማሻሻል” oligarchs) ተጠቅመው የዘረፉትን ሀብት ወደ-ውጭ ያደርጋል። በድሃና በሀብታም መካከል ያለውን የሀብት (Murray State University) (privatization and reform)ተብሎ የሚጠራውን ሀገር ያሸሻሉ። ልዩነት በከፋ መልኩ ይለጥጣል። “የሥልጣን ጠላፊው” ሙሳና (ግራንድ ኮረፕሽን) እና በዓለም ባንክና በዓለም የገንዘብ ድርጅት በጠለፋ ሙስና የተዘፈቁት ቡድኖች፤ የተወሰኑ አንባቢ መርሳት የሌለበት ነገር ቢኖር ምንምተግባራትና ተግባራዊ ምሰሎች (Variation in the የሚገፋውን መርህ ተጠቅመው የተቀናበረ ዝርፊያ ኦሊጋርኪ ተቋማትን በመገንባት ብቻ ሳይወሰኑ እንኳ በአስተዳደር ብልሹነትና ህጎችንና ደንቦችንPattern of State Capture Corruption) ያደርጉና ባንኮችን፤ በመንግሥት ሥር ያሉና የነበሩ በየቦታው፤ በየከፍለ-ሀገሩ፤ በውጭ ሀገርም ጭምር በመማረክ/በመጥለፍ የሚከሰቱት ሙስናዎች በሥነ- ባለፈው ሳምንት ሙስናን በሚመለከት በሰፊው ድርጅቶችንና ኩባንያዎችን፤ የአስመጭና ላኪ የንግድ የተለያዩ የኢኮኖሚ ዘርፉን ለመቆጣጠር በርካታ ልቦናና በተግባር ልንለያቸው ብንችልም፤ አብዛኛውንለማንሳት መሞከሬ ይታወሳል፡፡ በዛሬው ጽሑፌም ዘርፎችን፤ የአከፋፋይና የተራ ንግድ ዘርፎችን፤ የከተማ የንግድ ዘርፎችን ያቋቁማሉ (በእንግሊዝኛው create ጊዜ አንዱን ከሌላው መነጠል ያስቸግራል። በተለይምየዚሁ ቀጣይ የሆነውን ማብራሪያ አውድ በአውድ መሬትንና በተለይም የመገናኛ ዘዴዎችን (media) ሆን constellation of businesses, crony capitalism ህጎችንና ደንቦችን በመማረክ/በመጥለፍ የሚከሰተውአድርጌ ለማቅረብ እሞክራለሁ፡፡ ብለው /ትኩረት ሰጥተው በቁጥጥራቸው ሥር ያስገቡና and predatory activities የሚባለው ነው)። ሙስና (state capture) የከፋ ስለሆነ በአስተዳደር ከዚህ በታች (በከፊል) የጠቀስኳቸው “የሥልጣን የራሳቸውን የላቀና ከፍ ያለ በተለይም ከፖለቲካው ጋር የማፊያ አይነት፤ አድሎ የበዛበት፤ ዘረኝነትም ብልሹነት (administrative corruption) የሚከሰቱትጠላፊው” ሙስናዎች ከላይ በጠቀስኳቸው ሀገሮች የተዛመደ ኢኮኖሚንም (empires and oligarchs) የሰፈነበት የኢኮኖሚ አውታር እንደ-ሸረሪት ድር ሙስናዎችንም ይጨምራል።ውስጥ (ኢትዮጵያንም ጨምሮ) የተከሰቱ ናቸው። ይመሰርታሉ። ይህ ተግባር በአብዛኞቹ ድህረ- ዘርግተው “የእኛ ወገን አይደለም” የሚሉትን የግል ማጠቃላያ፤ ማሳሰቢያና የትብብር መልዕካት “የሥልጣን ጠላፊው” (state capture) ሙስና፤ ኮሙኒስት (Post-communist) ሀገሮችም ወደ ባለሀብት ያገለለ የኤኮኖሚ ሥርዓትን ይመሰርታሉ። እነ አቶ መለስ ዘናዊ፤ ስብሀት ነጋ፤ በረከት ስሞንና የአንዲት ሀገርን ፖሊቲካዊና ኤኮኖሚያዊ የሞኖፖሊ ያዘነበለ /ያዘመመ የኢኮኖሚ ሥርዓትና የማፊያ ጠባይ ስላላቸውም የግል ድርጅቶችና ግለሰቦች መሰሎቻቸው ስለ-ሙስና ማላዘናቸውና መጮሀቸውአውታሮች ለመቀማት ካስቻሏቸውና ከሚያስችሏቸው አያያዝ እንዲፈጠር ምክንያት ሆኗል። የበለጠ ሲቀናቸውና እነሱን ሲበልጧቸው፤ ይቀኑና በሁለት መልክ መታየት ይችላል። በአንድ በኩል፤አንዱና ዋናው መንገድ፤ የሀገሪቱን የሕግ፤ የአስተዳደር፤ የጠላፊዎቹ ቁጥጥርና ጣልቃ ገብነቱ በበዛባቸው ግለሰቦቹንና ድርጅቶቹን አስፈራርተው ወይም ከላይ ለማሳየት እንደሞከርኩት፤ ችግሩን ለማርከስየወታደራዊ፤ የሕግ አስከባሪ፤ ማለት የፍርድ ቤቶችንና ሀገሮች፤ የፖለቲካ ፓርቲ መሪዎችና ፓርቲያቸው በሕግ ቀምተው (Blackmailing private firms) ያባራሉ። የታሰበ እርኩስ ተግባር ሊሆን ይችላል። እነ አቶ መለስየፖሊስ አውታሮችን(apparatus) ማላላት/ማዳከም/ አስከባሪና አስፈፃሚ ውስጥም ገብተው ለመቆጣጠር ሙስናው ተስፋፋቶ ሲመጣ፤ ከሕዝቡም ሆነ ዘናዊ፤ ስብሀት ነጋ፤ በረከት ስሞንና መሰሎቻቸውመበተን ወይም እንዲዳከሙ ማድረግ (weakening ችለዋል። ፍርድ ቤቶችንና የሕግ አስከባሪ አውታሮችን ከለጋሽ ሀገሮችና ድርጅቶች ቅሬታ ይነሳል። ሕዝቡንና ማወቅ ያለባቸው ነገር ቢኖር ግን፤ ይህን የሚያደርጉትstate institutions)ነው። እነዚህን አውታሮች በመቆጣጠርና ከነሱም ጋር በመተባበርም፤ የሀገርን ለጋሾቻን ለመሸንገል፤ ከእነሱ ቁጥጥር ሥር ያልወጣ ስለሙስና ችግር ለማላዘን ከሆነ የበለጠ ይከፋናል፤ከማዳከሙ /ከመበተኑ ጋር ተያይዞ የሀገርቷን ሀብት ሀብት ዘርፈዋል። ዜጎችን ያለ-ምክንያት እስር- የፀረ-ሙስናው ተቋምን ያቋቁሙና (phony anti- ይሰድበናል እንጂ ሙስናው አይቀነስልንም። በኢትዮጵያመበዝበር በሰፊው ይካሄዳል፤ ለቀጣይ ምዝበራ አመቺ ቤቶች ከተዋል። እንደ ማፊያ ሆነው በመደራጀትና corruption regulations) ከእጃቸው እንዳይወጣ ተንሠራፍቶ ያለው አሰቃቂው የሥልጣን ጠላፊ (Stateሁኔታዎችንም መፍጠር አንዱ ተግባራቸው ነው። በመሥራትም፤ ድራሻቸውንም አጥፍተዋል። አድርገው ይመሠርቱትና በሙስና ላይ የሚደረገውን Capture) ሙስና እንደሆነ፤ የሙስናውን መርዝ የሥለጣን፤ የመንግሥት አውታርና የኤኮኖሚ የጠለፉትን ሥልጣን ተጠቅመው ለግላቸው ጦርነት እንዲኮላሽ ያደርጋሉ። በግልም ሆነ በሌሎች የሚረጨው በታላላቆቹ የኢሕአዴግ የመንግሥትጠላፊዎቹ፤ የኤኮኖሚ ለውጡን (Economic Reform) (ለቡድኖቻቸው) ለገነቧቸው/ለመሰርቷቸው የኢኮኖሚ ድርጅቶች የተቋቋሙትን የፀረ-ሙሳና እንቅስቃሴዎችን ባለሥልጣናት እንደሆነም ያውቃል።ሥልጣንንሙሉ በሙሉ እንዳይሳካ ከማድረጋቻውም በላይ፤ አውታሮች (their own empires and oligarchs) ይጠልፉና በቁጥጥራቸው ያስገባሉ። የፀረ-ሙስናው ተደግፈውና ጠልፈው የሀገሩ ኤኮኖሚ እንደተዘረፈም፤ለውጡ በተገቢው እንዳይከናወን፤ እንዲቀለበስም በሕገ-ወጥነት ከወለድ ነፃ የሆነ “ብድር” እንዲገፋላቸው ትግልም ተኮላሽቶ ይቀራል። ሕዝቡም በመግሥትና ዘራፊዎቹ እነማን እንደሆኑም ያውቃል። ከላይያደርጋሉ። የኤኮኖሚ ለውጥ ሂደቱን ተጠቅመውም ያደርጋሉ። የሥራ ፈቃድን “ለወገኖቻቸው” ብቻ በፀረ-ሙሳና ተቋሙ ላይ ተስፋውን ያጣል። የዘረዘርኳቸው የሥላጣን ጠላፊ ግዳንግድ ሙስናየራሳቸውን ሀብት ያካብታሉ። ከሚጠቀሙባቸው ያድላሉ፤ ያለ-ጨረታ ኮንትራት ይሰጣሉ፤ ከግምሩክና የ“ሥልጣን ጠላፊ ሙስና” በተስፋፋባቸው ሀገሮች ክስተቶችና ከዚያም የበለጡ ወንጀሎች (Variationመንገዶች መካከልም፤ በመንግሥት ሥር የነበሩትን ከታክስ ክፍያ ነፃ ያስደርጋሉ። ብዙ ጊዜም “ብድር” በመንግሥትና በፖለቲካ ፓርቲዎች፤ እንዲሁም in the Pattern of State Capture) በኢትዮጵያችንኩባንያዎችና የኤኮኖሚ አውታሮችን ወደ ግል ተብሎ የተሰጠው ሳይከፈል ይቀራል። በመንግሥታዊ ድርጅቶችና በፖለቲካ ድርጅቶች እንደተከሰቱ የኢትዮጵያ ሕዝብ በደንብ ያውቃል።ባለሀብትነት ለመለወጥ በሚደረገው የሀራጅ ሂደት ከውጭ በእርዳታ የተገኙ ብድሮችንም ሆነ መካከል መኖር የሚገባው ልዩነት የደበዘዘ ነው። ይህም እናንተም ታውቁታላችሁ፡፡ የተረጨውም መርዝበርካሽ ዋጋ ለራሳቸውና ለጥቅም ተጋሪዎቻቸው ችሮታዎችን እንዲሁም መዋዕለ-ንዋይ ለራሳቸውና የደበዘዘ ግንኙነት (ልዩነትም) የሙስና መስፋፋት እታች ወርዶ መላ ቅጡን ያጣ መሆኑን በመርዙ በየለቱ ወደ ገፅ 11 ዞሯል እየተደበቁ “በርቱ አይዟችሁ፣ ከጐናችሁ ታሪክ ሲፈጥር ይታያል፡፡ በዚህም በ3ወርና በሳምንት ሆዱ የሚቀይር ከሆነ መካከል ትልቅ የታመቀ የለውጥ ፍላጐት በተግባር ከጓዳ ወጥቶ መንቀሳቀስ አለበት፣ ነን” ሲሉ ይደመጣሉ፡፡ ለምን ፊት ለፊት ሀገሪቷ በቴሌቪዥን ስትበለፅግ በተግባር ጥፋተኛው ራሱ እንጂ ተደልሎ የመረጠው ይንፀባረቃል፡፡ ነገር ግን ሁሉም በፍርሃት የተበታተኑ የፖለቲካ ፓርቲዎችም ወጥተህ አሁን ያልከውን ከህዝቡ ጋር ስትማቅቅ ጉንጭን ተደግፎ በየጓዳው አካል አይደለምና፡፡ ተውጧል፡፡ ተቃዋሚዎች ጋር ስንመጣ ከ93 አሊያም ከ65 ድርጅትነት ቢያንስ አትደግመውም? ሲባል “ልጆቼን ላሳድግ፣ ማጉረምረሙን ግን ይችልበታል፡፡ የሚገርመው ገዥውንም ሆነ ደግሞ ወንበር ላይ ተቀምጠው የሚጦሩና በሚያሰማማቸው ተስማምተው የሀገርንና ቤተሰብ አለኝ” የሚል መልስ ሲሰጡ የሚገርመው ህዝቡ ራሱ ያለበትን የሰቆቃ ተቃዋሚዎችን ወዳልሆነ አቅጣጫ ሲጓዙ የቢሮ ውስጥ ፖለቲካ የሚያራምዱ የህዝብን ጥቅም በማስጠበቅ ወደ አራት ይሰማል፡፡ ተመልከቱ ሀገሪቷ ምስቅልቅሏ ህይወት ከመረዳት ይልቅ የቴሌቪዥን ማስተካከል የሚችልበት አቅም እያለው በህዝብ ስም የሚነግዱ በተግባር ግን /አምስት በመምጣት ጠንካራ ተፎካካሪ እየወጣ “ልጆቼን ላሳድግ” ይላል፡፡ መስኮት ብልፅግና ሲደሰኩር ይታያል፡፡ ኃይሉን ግን መጠቀም አልቻለም፡፡ ባዶ የሆኑ አሉና ህዝቡም ለይቶ የራሱን ሊሆኑ ይገባል፡፡ ይሄ ደግሞ የህዝብንም ለመሆኑ እንዲህ ዓይነት ወላጅ እውነት ግን ደግሞ እቤቱ ለብቻው ያጉረመርማል፣ ለመብቱም ሌላ ሰው እንዲጮህለት እና አስገዳጅ እርምጃ ሊወስድ ይገባል፡፡ ይህ ድምፅና ሐሳብ ከመበታተን ይታደጋል፡ ለልጆቹ አስቧልን? የልጆቹ መኖሪያ ይበሳጫል ከዚህ ባለፈ ሁሉ በእጁ ሆኖ እንዲታገልለት ይፈልጋል፡፡ እውነታው ማለት ጦርነት፣ ብጥብጥ፣ ሁከትና ዝርፊያ ፡ የፖለቲካ ፓርቲዎች በየቢሮ መብዛት ሲፈርስ የት ይሆን ልጆቹ የሚያድጉት? ይለምናል፡፡ ይሄንን ነው መፍራት፡፡ ግን እያንዳንዱ ለመብቱ እራሱ እንጂ ይፈፀም ማለት አይደለም፡፡ በተግባር የዴሞክራሲ መገለጫ ሊሆን አይችልም፡ እዚህ ላይ ፍርሃት በቤተሰብና በልጆች የሚገርመው በምርጫ ወቅት ለ3 ወራት ሌላ እንዲታገልለት ማሰብ ከሰውነት ሊያታግላቸው ያልቻለውንና ሰርተው ፡ ይህ ሲባል አንድ አምባገነን ይምራ ስም መደለል አዋቂነት አይደለም፡፡ ሆዳቸው ሙሉ ጓዳቸው ባዶ የሆኑ ጐዳና የመውጣት ያህል ነው፡፡ እዚህ ላይ የማያሰሩ የሀገር ሸክም የሆኑ ፖለቲከኞችም ማለት ሳይሆን ፖለቲከኞች ወደ ውህደት የዳር ተመልካች በመሆንም የሌላ ታሪክ የሌሎች መጠቀሚያ የሆኑም እንዳሉ ቤት ዕድሜያቸው ያልደረሱ ህፃናትን ያካትታል የህዝብን የሰቆቃ ዕድሜ ከማራዘም ማምራት አለባቸው ለማለት ነው፡፡ ለዚህ ለመዘብዘብ ግን የሚቀድማቸው የለምና ይቁጠረው፡፡ በመጨረሻም ቤሳቤስቲን ማለት አይደለም፡፡ እነሱን በሚመለከት ተቆጥበው ቁርጠኛ እንዲሆኑ የመለየትና ሁሉም ለለውጥ መድፈር አለበት፡፡ ማንም እውነት ለልጆቻቸው፣ ለቤተሰቦቻቸውና ሳያገኙ የኑሮ ውድነቱ ከቀን ወደቀን እንደ ወላጆቻቸው ናቸው ዕዳ ያለባቸው፡ የማጥራት ሥራ መስራት አለበት፡፡ መኖርን ስለወደደ ከመሞት አያመልጥም፤ ለሀገራቸው የሚያስቡ ከሆነ የሀገር ሸክም ክረምት ደመና ሲጫናቸው ይታያል፣ ፡ ይህ ማለት ለብሔራዊ ውትድርና ፖለቲከኛውም ከፍርሃት ተላቆ በመድፈር ሞትን ስለፈራም ዘለዓለም አይኖርም፡፡ ከመሆን አለኝታ መሆንን ቢመርጡ ምርጫው ካለፈ በኋላም የመረጥኩት ሲጠየቅ ቀሚስና ሻሽ ለብሶ “ሴት ነኝ” እውነተኛ ታጋይ ሊሆን ይገባዋል፡ የአንዲት ቀን የነፃነት ህይወት ሺህ ዓመት ለክብራቸውም ሆነ ለታሪካቸው ይበጃል ለዚህ ነው? ሲሉ ይደመጣሉ፡፡ እንዲህ እንዳለውና ሁልጊዜ በየዓመቱ ጊዜ ቆሞ ፡ አለበለዚያ እቤቱ መቀመጥ አለበት፡ የሰቆቃ ዕድሜን ታስንቃለችና፡፡ ስለዚህ ባይ ነኝ፡፡ አሁን በሀገሪቱ ላለውና ዓይነቱ ሰዎች አሁንም አልገባቸውም ማለት የጠበቀ ይመስል ዕድሜያቸው ሲጠየቅ ፡ ሀገሪቷም እየተጓዘችበት ያለው ሁኔታ ሁሉም ዜጋ ነፃነትን ሲሰብክ ቅድሚያ ራሱ ለተፈጠረው ምስቅልቅልም እጃቸው ምክንያቱም እነሱ በፈቃዳቸው የምርጫ አንድ ዓይነት ዕድሜ የሚናገሩትን ሰነፎች ለውጥን የሚጠይቅ ነውና ኢትዮጵያን ነፃ መውጣቱ አለመወጣቱን በመፈተሸ እንዳለበት ሊያውቁት ይገባል፡፡ ወቅት መጠቀሚያ ካርድ እንጂ እንደዜጋ አይመለከትም፡፡ የዓለማችን የፖለቲካ ቤተሙከራ ለተግባራዊነቱ መንቀሳቀስ፣ ለነፃነቱም ሌላው የህዝቡ ሚናን ብንመለከት ሲታሰቡ አይታይምና፡፡ በእርግጥ እንዲህ በአጠቃላይ በገዥው ፓርቲ፣ ከማድረግ ልንታደጋት ይገባል፡፡ መድፈር አለበት፡፡ በፍርሃት ተሸብቦ በኢትዮጵያ ያልታየ ዓይነት ሰው ያውም መብቱንና ክብሩን በተቃዋሚዎች፣ በምሁራንና በህዝቡ ማንም ሰው ቢሆን ለውጥ ከፈለገ www.andinet.org.et
  4. 4. 4 2ኛ ዓመት ቅጽ.2 ቁ.34 ፍኖተ ነፃነት ማክሰኞ መጋቢት 11 ቀን 2004 ዓ.ም. ነፃ አስተየት ርዕሰ አንቀፅ ለምግብ ዋስትና በዓረብ ሀገሯት የሚኖሩ ኢትዮጵያዊንን መብት መረጋገጥ ጠቋሚ ለማስከበር፣ ሁላችንም ኃላፊነታቸን እንወጣ! የመፍተሔ ሃሳቦች፡፡ ፍኖተ -ነፃነት ጋዜጣ ሐምሌ 2ዐዐ3 ዓ.ም ተመሠረተ፡፡ ፍኖተ ነፃነት በአንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ (አንድነት) ሥር የሚታተም ገዥው ፓርቲ ለተከታታይ ዓመታት ባለሁለት አሀዝ ኢኮኖሚዊ ዕድገት እንደተመዘገበ፣ ድህነት ከአብረሃም በቀለ ገለታ በፖለቲካዊ፣ በማህበራዊ፣ በኢኮኖሚያዊ፣ በወቅታዊ ጉዳዮችና በመዝናኛ ላይ የሚያተኩር የፓርቲው ጋዜጣ ነው፡፡ በገጠርና በከተማ በከፍተኛ ሁኔታ እየተሸነፈ መምጣቱን እየነገረን ይገኛል፡፡ በዕድገትና ትራንስፎርሜሽን (በቤልጂየም ጋንት ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪ) ዕቅድ የመጨረሻ የትግበራ ዓመት ከድህነት በታች የሚገኙ ዜጎች 22 በመቶ ብቻ እንደሚሆን ተነግሮናል፡ በፍኖተ ነፃነት ጋዜጣ ቁጥር 31 ላይ “በኢትዮጵያ ፡ ይህ ሳይበቃ አስገራሚ በሆኑት የመንግስት መረጃዎች በዜጎች መካከል ያለው የገቢ ክፍፍል ልዩነት የምግብ ዋስትና ተረጋግጦ የምናየው መቼ ነው?” ጋዜጣችን ሚዛናዊና ነፃ ጋዜጣ ሆኖ (በተለይ በከተማ) እንደቀነሰ ተገልጧል፡፡ ማገልገል ይፈልጋል፡፡ የማንኛዉም ሰዉ የሚል ርዕስ ያለው ፅሁፍ ማቅረቤ ይታወሳል፡፡ በወቅቱ በተጨባጭ የምናየው እዉነታ ግን ፈረንጆች የሚሉት (common intuition) ከዚህ በእጅጉ የራቀ ላነሳኋቸው ችግሮች በቀጣይ አጠር ያለች የመፍትሄ ሀሳብና አመለካከት የሚስተናገድበትና የሚንሸራሸርበት እንዲሆን እንሻለን፡፡ ነው፡፡ መልካም አስተዳደር የማምጣት ግብ በወረቀት ላይ የቀረ ጉዳይ ሆኗል፡፡ ብዙ ሲባልለት የነበረውና ሀሳቦች ይዤ እንደምቀርብ ቃል በገባሁት መሠረት እነሆ ሰፊ የሚዲያ ሽፋን ያለዉ ኢህአዴግም ከፍተኛ ሃብት የፈሰሰለት ቢ.ፒ.አር (BPR) ትርጉም ያለው ለውጥ ማምጣት ሳይችል ቀርቷል፡፡ ተደጋግሞ ብቅ አልኩ፡፡ በዚህ ሚዲያ አቋሙንና ፖሊሲዉን እንደተነገረው ሙስና የሥዓቱ መገለጫ ሆኗል፡፡ የኑሮ ውድነቱ ከቁጥጥር ውጭ ወጥቷል፡፡ ከከፍተኛ ዜጐች በዘለቄታዊነት በቂ መተዳደሪያ ገቢ ለማቅረብ ቢፈልግ መድረኩ ክፍት ነዉ ትምህርት ተቋማት ተመርቆ ስራ ማግኘት የማይታሰብበት ደረጃ ላይ ተደርሷል፡፡ ሊኖራቸው የሚችለው ጥሪት ሲቋጥሩ ብቻ ነው፡ ሀገራችን የምትገኝበት ከፍተኛ የሆነ የኑሮ ምስቅልቅል፣ የፖለቲካው ነጸብራቅ ነው፡፡ የዚህ ምስቅልቅል ፡ በመሆኑም ከፍተኛ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባው አንዱ ማሳያ ከፍተኛ የሆነ የዜጎች ስደት ነው፡፡ ከሁለት ዓመት በፊት ጋሎፕ ኢንተርናሽናል ባደረገው የሚገጥማቸውን ችግር ሊቋቋሙበት የሚያስችላቸው ጥናት ኢትዮጵያ ዜጎቿ ለኑሮ የማይመርጧት ሀገር እንደሆነች ተዘግቧል፡፡ ጥናቱ እንዳመላከተው እድሉን በቂ ጥሪት እንዲያፈሩ እገዛ ማድረግ ላይ ነው፡፡ በዚህ ካገኙ፣ 46 በመቶ በላይ ኢትዮጵያዊያን ወደ ውጭ የመውጣት ፍላጎቱ አላቸው፡፡ በኩል መንግሥት እጅግ ከፍተኛ ስራ ይጠብቀዋል፡፡ ዋና አዘጋጅ፡- በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች ከሀገራቸው ውጭ በስደት የመከራን ሕይወት ለመግፋት ተገደዋል፡ የተለያዩ መርሃ ግብሮች ለምሳሌ ሰለሞን ስዩም ፡ ዜጎች ባገራቸው ሰርቶ የመኖር ዕድሉን ማግኘት ባልቻሉበት ሀገር፣ ስደትን መምረጣቸው የሚያስደንቅ አድራሻ፡- የማማከር፣የትምህርት፣የሥራ ሥልጠና፣የቁጠባ፣ሥራ የካ ክ/ከተማ ወረዳ 1 አይሆንም፡፡ እጅግ አሳሳቢው ጉዳይ፣ መንግስት በውጭ የሚገኙ ዜጎችን መብትና ጥቅም ማስከበር ፈጣሪነት እና የመሳሰሉት መዘርጋትና ፍትሐዊ በሆነ የቤ.ቁ 028 አለመቻሉ ነው፡፡ መንገድ እድሉ ለሁሉም እንዲደርስ ማድረግ ግድ የሚል በተለይ ወደ ዓረብ ሀገራት የሚሄዱ እህቶቻችን የሚደርስባቸው ግፍና ውርደት፣ ኢትዮጵያዊያንን ጉዳይ ነው፡፡ ሁሉ አንገት የሚያስደፋ ሆኗል፡፡ በነዚህ ሀገሮች የሚኖሩ ኢትዮጵያዊያን የሰሩበትን ደመወዝ ይከለከላሉ፤ ዜጎች በቂ ጥሪት እንዲያፈሩ ከማገዝ ጎን ለጎን ይደበደባሉ፤ ይደፈራሉ፤ በግፍ ይታሰራሉ፤ አሰቃቂ በሆነ ሁኔታ ይገደላሉ፡፡ ይህ ዓይነት የዜጎች መብት በድርጅት፣በማህበረሰብና በፖሊሲ ደረጃ እገዛውን አዘጋጆች፡- ጥሰት ከማሻሻል ይልቅ፣ እየተባባሰ መጥቷል፡፡ ሊያጠናክሩ እና ሊያጎለብቱ የሚያስችሉ ለውጦችን ብዙአየሁ ወንድሙ የሶስት ልጆች እናት የሆነችው ዓለም ደቻሳ ላይ በቅርቡ በሊባኖስ የደረሰባት ግፍ ተመሳሳይ ነው፡ ማምጣት ድህነትን ለመቀነስና ለማጥፋት ያስችላል፡፡ ብስራት ወ/ሚካኤል ፡ በሀገሯ ቆንጽላ ጽህፈት ቤት ፊት ለፊት፣ ዓለም ደቻሳን እንደ ውሻ እየጎተቱ ወደ መኪና ለማስገባት የገበሬውን የመሬት ባለቤትነት መብት ማረጋገጥ የሚደረገው ትግል ልብ የሚሰብር ነው፡፡ በቆንስላው ጽህፈት ቤት ውስጥ የሚገኙት ሰራተኞች፣ የዜጎችን እና ፍትሃዊ የመሬት ክፍፍል ማድረግ ሌላው ትልቁ መብትና ጥቅም ከማስጠበቅ በላይ ምን ስራ አላቸው? የቆንስላው ኃላፊ በቢሮዋቸው ፊለፊት ይህ ሁሉ መፍትሄ ነው፡፡ ጉድ ሲፈጸም መፍትሄ ለመፈለግ ያለመቻላቸው ነው ትንግርቱ፡፡ በጋራ የሚተዳደር መሬትና ሐብት ለምሳሌ እንደ አርታኢ፡- ስራ አሰፈጻሚውን ይቆጣጠራል የሚባለው የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት፣ እንዲህ ያለ የስራ ግጦሽ መሬት ያለ የሚተዳደርበትን ባህላዊ ደንብ ህጋዊ አንዳርጌ መሥፍን አስፈጻሚውን መጋደል ሲኖር ለምን ብሎ መጠየቅ የማይችል ነው፡፡ ብዙ ሺህ ኢትዮጵያዊያን በሚኖሩበት እንዲሆን ማድረግና በሂደቱም ተጠቃሚው እንዲሳተፍ አምደኞች፡- ዶ/ር ኃይሉ አርዓያ ሀገር፣ በቂ የሰው ኃይል ለምን አልተመደበም ብሎ ሊጠይቅ የሚችል አይደለም፡፡ ተጠያቂነት የሚባል ማድረግ እና የመሬቱን ታሪካዊ፣ማህበራዊና ብሄረሰባዊ ኢ/ር ዘለቀ ረዲ ነገር ፈጽሞ የለም፡፡ የኢትዮጵዊያዉያን ሕይወት የሚቆረቆርለት የሌለው መስሏል፡፡ ስርዓቱን በደንቡ ውስጥ እንዲንፀባረቅ ማድረግ ወንድሙ ኢብሳ በሱዳን፣ በሱማልያ፣ በሳውዲ ዓረብያ፣ በኬንያ፣ በየመን፣ በሊባኖስና በሌሎችም ሀገሮች የሚገኙ አንዱዓለም አራጌ የመሬት አስተዳደር አገልግሎት መስጫዎችን የግል ግርማ ሞገስ ኢትዮጵያዉያን ኑሮ ልብ የሚሰብር ነው፡፡ በተደጋጋሚ እንደታየው መንግስት በውጭ ሀገር የሚኖሩ ኩባንያዎች እንዲያስተዳድሯቸው መስጠት አስተዳደሩ ደረጀ መላኩ ኢትዮጵያዉያንን ጥቅምና መብት ማስከበር አልቻለም፡፡ ይህ በእንዲህ እንዳለ በቅርቡ ከ45 ሺህ በላይ ከፖለቲካ ግፊት ነፃ በሆነ መንገድ አገልግሎቱን ቀለሙ ሁነኛው ኢትዮጵዉያን የቤት ሠራተኞችን ወደ ሳውዲ ለመላክ ዝግጅት እንደተጠናቀቀ ተሰምቷል፡፡ የነዚህን ዜጎች ለመስጠት ያስችለዋል፡፡ ሙያዊም ያደርገዋል፡፡ በለጠ ጎሹ እጣ ፋንታ ከቀድሞዎቹ በምን ሊለይ እንደሚችል መተማመኛ የለም፡፡ መብታቸውንና ጥቅማቸውን የመሬት ኪራይና ሽያጭ እንዲኖር መፍቀድ መሬትን ከማስጠበቅ አንጻር በሳውዲ የሚገኘው ሚሲዮን አቅም ዝቅተኛ ነው፤ የመንግስት ተነሳሽነትም ዝቅተኛ እንደመያዣ በመጠቀም የፋይናንስና ሌሎች አጋዥ ኮምፒውተር ጽሑፍ፡- ነው፡፡ አገልግሎቶችን ገበሬው እንዲያገኝ ያስችለዋል፡፡ ይህ የሺ ሃብቴ በየሀገሩ “ዲፕሎማት” ተብለዉ የተቀመጡ በችሎታ ሳይሆን በታማኝ ካድሬነታቸው እንደሆነ ግልጽ ደግሞ ተጨማሪ ሀብት የመፍጠሪያ መንገድ በመሆኑ ብርቱካን መንገሻ ነው፡፡ የዲፕሎማሲ ስራ ከፍተኛ እውቀትና ክህሎት የሚጠይቅ ስራ መሆኑ ተረስቶ፣ ጥብቅ በሆነ የፓርቲ ውጤቱ በሀገር ደረጃም ይገለጣል፡፡ ታማኝነት ላይ እንዲንጠለጠል ተደርጓል፡፡ የዜጎችን መብት ማስጠበቅ የምር ተደርጎ የሚወሰድ ስራ መሬት በቅድሚያ ለአገር ውስጥ ባለሃብቶች ሊሆን አልቻለም፡፡ በተጠናና በአካባቢ ላይ ጉዳት በማያመጣ መልኩ ህትመት ክትትል፡- አያክሉህም ጀንበሩ በየሀገሩ የሚገኙ ቆንስላዎችና ኤምባሲዎች፣ ውጭ በሚኖሩ ኢትዮጵያዉያን ያላቸው ተቀባይነት በማከራየት በሜካናይዝድ እርሻ እንዲለማ ማድረግ ዝቅተኛ መሆኑ ሊያስገርመን አይችልም፡፡ በውጭ ሀገር የሚገኙትን ሚስዮኖች ዋነኛ ስራ ዜጎችን መሰለል ለዜጎች በርካታ የሥራ እድል ከመፍጠሩ ባሻገር ለአገር አከፋፋይ፡- ሆኗል፡፡ በየሀገሩ የሚገኙ ቆንስላዎችና ኤምባሲዎች የኢህአዴግ እንጂ፣ የኢትዮጵያ አይምስሉም፡፡ በስም ውስጥ ገበያ ፍጆታ የሚውል በቂ የእህል ክምችት ነብዩ ሞገስ የኢትዮጵያ፣ በተጨባጭ የፓርቲ ናቸዉ፡፡ ኢህአዴግ በቅርቡ “የዲያስፖራ ረቂቅ ፖሊሲ” ባለው ሠነድ ላይ ለመያዝና የውጪ ምንዛሪ ለማምጣት ያግዛል፡፡ በዚህም በግልጽ እንዳስተቀመጠው የሚሲዮኞቹ ዋንኛው ሥራ ከዜጎች ገንዘብ ማሰባሰብ እንጅ፣ ጥቅማቸውንና የኢትዮጵያ የዘመናት ችግር የነበረውን የወጪ ምንዛሬ አሣታሚው፡- መብታቸውን ማስጠበቅ አይደለም፡፡ ኢህአዴግ ቦንድ ግዙ ብሎ መወትወት የማይሰለቸውን ያህል፣ ችግር የመፍቻ አንዱ መንገድ የሚሆን ነው፡፡ አንድነት ለዴሞክሲና ለፍትህ ፓርቲ(አንድነት) የዲያስፖራውን የመምረጥ መብት ግን ለማክበር ፍቃደኛ አይደለም፡፡ ስለዚህ በዲያስፖራው የኢህአዴግ የገበሬውን የመሬት ባለቤትነት ማረጋገጥና በቂ ተቀባይነት እጅግ ዝቅተኛ ነው፡፡ ጥሪት እንዲያፈራ እገዛ ማድረግ መሬቱን ለመንከባከብና አድራሻ፡- አራዳ ክ/ከተማ ወረዳ 07 የቤ.ቁ አዲስ በዓለም ደቻሳ ላይ የደረሰው ዘግናኝ ድርጊት መነሻችን ሆነ እንጂ፣ በየዓረብ ሀገሩ ያለው ለምነቱን ለመመለስ መነሳሳትን ይፈጥርለታል፡፡ የደን የኢትዮጵያውያን የባርነት ሕይወት እጅግ የሚያስቆጭ ነው፡፡ ላለፉት 20 ዓመታት በግልፅ እንደምናየው ጭፍጨፋንም ለመታደግ የተሻለ የኃይል ምንጭ አገዛዙ የዜጎችን መብትና ጥቅም ማስከበር አልቻለም፡፡ በዓረብ ሀገር የሚኖሩ ኢትዮጵያዉንን መብት አማራጭ ማጥናትና ተግባራዊ ማድረግ የተራቆተውንም አታሚ፡- ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ድርጅት ለማስከበር፣ የምን ያህል ዜጎችን ሕይወት እስክንገብር መጠበቅ እንዳለብን ግልፅ አይደለም፡፡ በየሀገሩ መሬት በሴፍቲኔት ገበሬውን በማደራጀት የደን መልሶ አራዳ ክ/ከተማ ቀበሌ 07 የቤ.ቁ 984 የኢትዮጵውያን ውርደት ማቆሚያው የቱ ጋ እንደሆነም ግልፅ አይደለም፡፡ ማልበስ ሥራ እንዲሰራ ማድረግ፡፡ ስለሆነም በሀገር ቤትም በውጭም የምንገኝ ዜጎች ሁሉ ኃላፊነት ልንወስድ ይገባል፡፡ የአገዛዙን በገጠር ልማቱ ጎን ለጎን ለከተሞች እድገት ትኩረት ድጋፍ ሳንጠብቅ ከዚህ አሳፋሪ ውርደት ለመውጣት ኢትዮጵዉያን ተባብረን መቆም ይኖርብናል፡፡ መስጠት፤ የኮሙኒኬሽንና የሚዲያ ተቋማት ለግሉ ዘርፍ የዝግጅት ክፍሉ ተቃዋሚ ፓርቲዎችና የሲቪክ ማህበራት ኃላፊነት ሊወስዱ ይገባል፡፡ አንድነት/መድረክ በውጭ የሚገኙ ማሸጋገር፤ጤነኛና ተፎካካሪ የገበያ ስርዓት በመዘርጋት ስልክ +251 118-44 08 40 ዜጎቻችንን መብት ለማስከበር ኃላፊነቱን መወጣት ይገባዋል፡፡ ዜጎችን በማስተባበር በአዲስ አበባ ገበያው እራሱን የሚመራበትንና የሚስተካከልበትን +251 922 11 17 62 በሚገኙ ኤምባሲዎች ፊት ለፊት ሠላማዊ ሠልፍ በማድረግ መታገል አንዱ መንገድ ነው፡፡ በውጭ ሀገር ሁኔታ መፍጠር፤የገበያ ውሎችን ማስፈፀሚያ ደንቦችን +251 926 81 46 81 የሚገኙ ኢትዮጵያዉያን፣ የዜጎቻችንን መብት ለማስከበር የተቀናጀ የፐብሊክ ዲፕሎማሲ ስራ መስራት እና የውለታ ደንቦችን ማዘጋጀት እና ተግባራዊ ማድረግ +251 913 05 69 42 ይጠበቅባቸዋል፡፡ በቅርቡ በዋሽንግተን ዲሲ የሊባኖስ ኤምባሲ ፊት ለፊት የተደረገው የኢትዮጵያዉያን +251 923 11 93 74 ለተግባራዊነቱም የተቋማቱን አቅም ግምባታ ማድረግ ተቃውሞ የሚያበረታታ ነው፡፡ ነው፡፡ ይህን ሀገራዊ ውርደት በዘላቂነት መፍታት የሚቻለው የበለፀገችና ፍትህ የሰፈነባትን ኢትዮጵያን የፋይናንስ ስርዓቱ ላይ ለውጥ ማድረግና ፖ.ሳ.ቁ፡ 4222 መፍጠር ሲቻል ብቻ ነው፡፡ ለዚህ ግብ መዳረሻ እንቅፋት የሆነውን የኢህአዴግ ግትር አገዛዝ በሰላማዊ የፋይናንስ መሰረተ ልማት ተቋማትን ማስፋፋት ትግል በብቃት መታገል ሲቻል ብቻ ነው፤ በውስጥም በውጭም ያሉ ሁሉም የኢትዮጵያ ልጆች ሀገራችን የፋይናንስ አገልግሎት ተጠቃሚ እንዲሆን ለገበሬው ካለችበት ውርደት ለማውጣት እጅ ለእጅ ተያይዘን መነሳት ስንችል ነው፡፡ የመሬት ባለቤትነቱን ማረጋገጥና መሬቱን መለወጥና ኢሜይል፡- fnotenetsanet@yahoo.com በሀገራችን ተዋርድን፣ በውጭ ሀገር ተዋርደን መኖር እንዲበቃን በጋራ እንነሳ!! udjparty@gmail.com መሸጥ እንዲችል ማድረግ መሬቱን መያዣ በማድረግ andinet@andinet.org የአገልግሎቱ ተጠቃሚ እንዲሆን ያደርገዋል፡፡ የፋይናንስ ተቋማቱ አገልግሎት ፍትሐዊ እንዲሆን ማድረግ ጋዜጣችን “ፍኖተ-ነፃነት” ብለናታል፡፡ “ፍኖት” ማለት መንገድ ማለት ሲሆን ከነፃነት ጋር አሁን የሚታየውን በደጋፊነትና በአባልነት የሚታደል ፋክስ ቁጥር፡- +251-111226288 ሲጣመር “የነፃነት መንገድ” ማለት ነው!!www.andinet.org.et

×