Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Int Dr Semih KÜÇÜKCANKURTARAN
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı
LİTER...
Sunum Planı
• Giriş
• Materyal ve Metod
• Bulgular
• Tartışma
GİRİŞ
Epidemiyoloji
Akromegali, hipofiz bezinde büyüme hormonu
salgılayan adenomun neden olduğu nadir
görülen bir hastalıktır.
•...
Morbidite ve Mortalite
• Akromegali, büyüme hormon aşırı
sekresyonunun oluşturduğu metabolik etkiler
ve hipofiz adenomunun...
Mortalitenin Önlenmesi
Büyüme hormon düzeylerinin tedavi ile 2.5
μg/L’den düşük ve IGF-1 değerlerinin de normal
değerlere ...
Komorbid Durumlar
• Kardiyovasküler Hastalıklar
• Maligniteler
• Tip 2 Diyabet
• Hipertansiyon
• Uyku Apnesi
• Artropatile...
Tedavi
• Cerrahi
• Radyoterapi
• Medikal
– Somatostatin Analogları (octreotid, lanreotid)
– GH Reseptör Antagonisti (pegvi...
MATERYAL VE METOT
• ACROSTUDY Alman Kohortu
• 147 diyabetik ve 367 diyabetik olmayan toplam 514
hastadan, 121 diyabetik ve...
BULGULAR
TARTIŞMA
• ACROSTUDY Alman Kohortu’ndaki diyabetik
hastaların (n=85) ortalama HbA1c değerleri
pegvisomant tedavisi verilmesi ile dü...
• Pegvisomant monoterapi şeklinde
uygulandığında HbA1c düzeyleri üzerinde
olumlu etki göstermektedir. Somatostatin
analogl...
• Diyabetik akromegalili hastalar yüksek dozda
pegvisomant aldıklarında yeterli düzeyde tedavi
görebilmektedirler.
• Kanda...
Adem’in Yaratılışı, Michelangelo
Endokrinoloji Literatur Sunumu
Endokrinoloji Literatur Sunumu
Endokrinoloji Literatur Sunumu
Endokrinoloji Literatur Sunumu
Endokrinoloji Literatur Sunumu
Endokrinoloji Literatur Sunumu
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Endokrinoloji Literatur Sunumu

Bu çalışmada yüksek dozlarda pegvisomant monoterapisinin tip 2 diyabetin eşlik ettiği akromegali hastalarında IGF-1 düzeylerinin normale getirilmesinde diğer tedavilere göre daha başarılı olduğuna dair bulgular işlenmektedir.

Sunumu yapanın notu: Araştırma Pfizer şirketinin üreticisi olduğu pegvisomant'a yönelik bir çalışma ve zaten Pfizer'in desteklediği ACROSTUDY'nin Alman Kohortu'nda yapılmış. Bu yüzden sonuçlara çok itibar etmediğimi belirtmeliyim. Kısacası şirket kendi ürününe araştırma ile pazar yaratmaya çalışmış diye düşünüyorum.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Endokrinoloji Literatur Sunumu

 1. 1. Int Dr Semih KÜÇÜKCANKURTARAN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı LİTERATÜR SUNUMU Temmuz 2014
 2. 2. Sunum Planı • Giriş • Materyal ve Metod • Bulgular • Tartışma
 3. 3. GİRİŞ
 4. 4. Epidemiyoloji Akromegali, hipofiz bezinde büyüme hormonu salgılayan adenomun neden olduğu nadir görülen bir hastalıktır. • İnsidansı milyonda 3 veya 4 olarak bilinir. • Prevalansı ise milyonda 40 ile 70 arasında seyreder.
 5. 5. Morbidite ve Mortalite • Akromegali, büyüme hormon aşırı sekresyonunun oluşturduğu metabolik etkiler ve hipofiz adenomunun oluşturduğu direkt kitle etkisi ile morbidite ve mortalitede artış ile seyreder. • Akromegalik hastalarda kardiyovasküler hastalıklar, solunum hastalıkları ve kansere bağlı olarak mortalitenin 2-4 kat kadar arttığı bilinmektedir.
 6. 6. Mortalitenin Önlenmesi Büyüme hormon düzeylerinin tedavi ile 2.5 μg/L’den düşük ve IGF-1 değerlerinin de normal değerlere indirilmesi sonucunda akromegalide artmış mortalite oranlarının, normal populasyonun mortalite oranlarına kadar azaldığı gösterilmiştir.
 7. 7. Komorbid Durumlar • Kardiyovasküler Hastalıklar • Maligniteler • Tip 2 Diyabet • Hipertansiyon • Uyku Apnesi • Artropatiler • Maligniteler
 8. 8. Tedavi • Cerrahi • Radyoterapi • Medikal – Somatostatin Analogları (octreotid, lanreotid) – GH Reseptör Antagonisti (pegvisomant) – Kombine Tedavi
 9. 9. MATERYAL VE METOT • ACROSTUDY Alman Kohortu • 147 diyabetik ve 367 diyabetik olmayan toplam 514 hastadan, 121 diyabetik ve 288 diyabetik olmayan hastanın tedavileri incelenmiştir. • 359 hasta tek başına pegvisomant tedavisi, 155 hasta da pegvisomant ve somatostatin analogları ile tedavi görmüştür. • Hastalar ilk 2 yıl 6 ayda bir, sonraki yıllarda yılda 1 kez kontrol edilmiştir. Bu kontrollerde akromegali durumları ve HbA1c düzeyleri incelenmiştir. • HbA1c düzeyi %6,9’dan yüksek olan ve anti diyabetik tedavi gören hastalar diyabetik kabul edilmiştir.
 10. 10. BULGULAR
 11. 11. TARTIŞMA
 12. 12. • ACROSTUDY Alman Kohortu’ndaki diyabetik hastaların (n=85) ortalama HbA1c değerleri pegvisomant tedavisi verilmesi ile düşmüştür (%7,0±1,0). • HbA1c değeri %6,6±1,0 olan hastalarda metabolik durumdaki gelişme daha az belirgindir. • Pegvisomant tedavisinden sonra hiçbir hastada intensif antidiyabetik tedavi gereksinimi olmamıştır.
 13. 13. • Pegvisomant monoterapi şeklinde uygulandığında HbA1c düzeyleri üzerinde olumlu etki göstermektedir. Somatostatin analogları ile uygulanan kombine tedavinin HbA1c düzeyleri üzerine olumlu bir etkisi olmamıştır. • Araştırma sonuçları somatostatin analoglarının karbonhidrat metabolizması üzerine olumsuz etkilerini gösteren araştırmalarla uyumludur.
 14. 14. • Diyabetik akromegalili hastalar yüksek dozda pegvisomant aldıklarında yeterli düzeyde tedavi görebilmektedirler. • Kandaki insülin düzeyleri pegvisomant tedavisinin başarısını belirlemektedir (ekzojen insülin alan hastalar en yüksek doz pegvisomant aldılar). • Araştırma bulguları karaciğerdeki GH reseptör ekspresyonunu intraportal insülin düzeylerinin belirlediğini düşündüren son çalışmaları desteklemektedir.
 15. 15. Adem’in Yaratılışı, Michelangelo

×