Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La Dona A Atenes

2,914 views

Published on

La dona a l'Atenes del segle V aC

Published in: Education, Self Improvement
 • Be the first to comment

La Dona A Atenes

 1. 1. LA DONA A L’ATENES DEL SEGLE V aC. Educació Matrimoni
 2. 2. LA SITUACIÓ DE LA DONA DONA GREGA Exclosa dels asumptes públics Considerada una perpètua menor de edad <ul><li>Funció social: </li></ul><ul><li>proveir un hereu al seu marit i futurs ciudadans a la ciutat; </li></ul><ul><li>donar-los una bona educació </li></ul>Tancada en el gineceu, excepte per a cerimònies religioses Fidelitat i submissió al marit <ul><li>A Esparta: </li></ul><ul><li>més llibertat; </li></ul><ul><li>dedicació al exercici físic </li></ul>
 3. 3. NAIXEMENT I INFÀNCIA <ul><li>Fills: </li></ul><ul><ul><li>perduració del llinatge familiar </li></ul></ul><ul><ul><li>heretaven y cuidaven del pares en la vellesa </li></ul></ul><ul><ul><li>educació fora de casa (escola, palestra) </li></ul></ul><ul><li>Filles: </li></ul><ul><ul><li>càrrega per a a família (dot) > exposició </li></ul></ul><ul><ul><li>educació a casa, al gineceu > tasques de la casa (música, càlcul, escriptura?) </li></ul></ul><ul><li>ESPARTA: educació més igualitaria </li></ul>
 4. 7. RITUALS del MATRIMONI Cerimònia de compromís: pares Cerimònia de compromís: pares Dia de la boda Vespra de la boda <ul><ul><ul><li>- Ofrena a Artemis (> final de la infància) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- Bany font Cal·lirroe (> purificació) </li></ul></ul></ul>L’endemà Visita dels pares de la novia amb el dot i els regals <ul><ul><ul><li>- Vestir-se (peple, vel, joies), </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- Sacrifici a Hera (protectora del matrimoni), </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- Banquet (en casa de la novia), </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- Recepció dels regals dels invitats, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- Processó cap a la casa del nòvio > cants himeneu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- Recepció en la casa per part dels sogres </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- Nit de noces </li></ul></ul></ul>
 5. 8. MATRIMONI
 6. 15. NOVENÇANA (  ) Objectiu del matrimoni: tenir un fill baró consumació matrimoni / repudi nymphé > gyné (esposa) Vida diària <ul><ul><li>> Buscar l’ embaràs </li></ul></ul><ul><ul><li>> No fa les tasques d’ama de casa </li></ul></ul><ul><ul><li>> Cura de l’aspecte físic : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li><> Vestits i ca çat de luxe (amb tacons) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li><> Cabell tenyits </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li><> Ús de joies, cremes i perfums </li></ul></ul></ul>
 7. 16. VIDA DE NOVENÇANA <ul><li>Objectiu del matrimoni: tenir un fill baró </li></ul><ul><li>El matrimoni no es consumava fins que no es tenia un fill (numphé > gyné) > repudi </li></ul><ul><li>Vida de la dona acabada de casar (  ) </li></ul><ul><ul><li>Objectiu: quedar-se embarassada d’un fill </li></ul></ul><ul><ul><li>Cura de l’aspecte físic : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vestits i ca çat de luxe (amb tacons) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cabell tenyits </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ús de joies, cremes i perfums </li></ul></ul></ul>
 8. 17. quitó
 9. 18. pèplum
 10. 19. himation
 11. 20. quitó himantion peplum
 12. 25. VIDA DE LA DONA CASADA <ul><li>- criar els fills </li></ul><ul><li>vigilar els esclaus </li></ul><ul><li>teixir la roba de la família </li></ul><ul><li>planificar bé les despeses i el consum d’aliments a casa (oikonomía) </li></ul><ul><li>donar fills barons al seu marit </li></ul><ul><li>fidelitat i castedat </li></ul><ul><li>submissió: vida dins de casa </li></ul><ul><li>estalviadora i poc menjadora </li></ul>RESPONSABILITATS VIRTUTS
 13. 28. <ul><li>Sotmesa al seu marit </li></ul><ul><ul><li>Vida al gineceu: part de la casa destinada a les dones </li></ul></ul><ul><ul><li>No eixia de casa: excepte, festes, soterrars </li></ul></ul><ul><ul><li>No participava en els banquets a sa casa </li></ul></ul><ul><ul><li>El marit podia divorciar-se sense aduir cap motiu (Ves-te’n a casa de ton pare) > tornar el dot </li></ul></ul><ul><li>ESPARTA : més llibertat perquè els seus homes no eren a casa, sino que vivien en els quartells militars. </li></ul>
 14. 31. ALTRES DONES <ul><li>Els homes casats buscaven l’oci i el plaer sexual fora del matrimoni: </li></ul><ul><li>CORTESANES ( hetaira ): </li></ul><ul><ul><li>educades per a acompanyar els hombres als banquets. </li></ul></ul><ul><ul><li>expertes en música, ball, cant i seducció </li></ul></ul><ul><ul><li>reservades para el plaer intel·lectual de l’home. </li></ul></ul><ul><li>CONCUBINES ( pallaké ): </li></ul><ul><ul><li>conviuen amb un home sense estar-hi casades. </li></ul></ul><ul><ul><li>no solien ser ateneses </li></ul></ul><ul><ul><li>Aspasia (Pericles): dona culta, parlava de filosofia i política amb els intel·lectuals atenesos. </li></ul></ul><ul><li>PROSTITUTES ( porné ) </li></ul>
 15. 35. Παλλακή concubina
 16. 36. <ul><li>Aspasia de Milet fou la dona més important a la Atenes del segle V aC. Va estar unida sentimentalment a Pèricles (líder de la democràcia atenesa) des de 445 fins la seua mort, en 429. </li></ul><ul><li>Fou mestra de retòrica i tingué una gran influència en la vida cultural i política d’Atenas. </li></ul><ul><li>Fue una dona bella i intel·ligent, exercí un gran poder i fou admirada pels filòsofs, artistes i pol·litics demòcrates, i durament criticada pels sectores més reaccionaris de la societat atenesa. </li></ul>Pèricles i Aspàsia visiten l’estudi de Fídias , H. Leroux (1682-1740)
 17. 37. Encontre de Sòcrates i Alcibíades en casa d’Aspasia (Jean-Léon Gérôme, 1861)

×