Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

İnsan Kaynaklarında Motivasyon

5,369 views

Published on

İnsan Kaynaklarında Motivasyon ve Önemi

Published in: Business
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/2u6xbL5 ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2u6xbL5 ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

İnsan Kaynaklarında Motivasyon

 1. 1. İŞLETMELERDE MOTİVASYON Dr. Sema COŞKUN
 2. 2. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE MOTİVASYON
 3. 3. • W. B. Given da insan kaynakları yönetimini şu şekilde açıklamıştır; • “Bir işletmeyi başarıya götüren şey, bankadaki hesaplardan, üretim üstünlüğünden, araştırma ve mühendislikten çok, sahip olduğu ehliyetli ve yetenekli insanlardır.
 4. 4. “Bir işletmenin geleceği, onu oluşturan personeline dayanır”
 5. 5. Bu nedenle İNSAN IN PERFORMANSI POZİTİF MOTİVASYONLA ARTAR
 6. 6. MOTİVASYON
 7. 7. İnsanları harekete geçiren psikolojik güç motivasyon (güdüleme) kavramı ile ifade edilmektedir.
 8. 8. İnsan Kaynakları Yönetimi Begüm Mülayim Motivasyon süreci, çalışanların harekete geçirilmesi ve performanslarının arttırılması sürecidir.
 9. 9. İnsan Kaynakları Yönetimi Begüm Mülayim Yöneticiler için, motivasyon faktörleri oldukça karışıktır çünkü her birey farklı motive olabilir.
 10. 10. 10 Motivasyon kişisel bir olaydır. Birisini motive eden herhangi bir durum veya olay başkasını motive etmeyebilir. Motivasyon ancak insan davranışlarında gözlenebilir.
 11. 11. • Motivasyon kavramı davranışın üç ana öğesinin temelini oluşturur: • Davranışı başlatma • Davranışı yönlendirme • Davranışı sürdürme
 12. 12. YANİ davranışın her aşamasında motivasyonun önemli bir rolü vardır.
 13. 13. Motivasyon Neden Önemlidir?
 14. 14. 14 Motivasyon: • Bireysel ya da ekip olarak hedeflere ulaşmayı, • Potansiyeli en iyi şekilde kullanabilmeyi,
 15. 15. • Kaynakları doğru hedeflere yöneltmeyi ve • Performansı en üst düzeye çıkartarak en iyi sonuçları alabilmeyi sağlar
 16. 16. UNUTMAYIN Kişi işten iş de kişiden etkilenmektedir. Yapılan iş, işi yapan kişi açısından değişik anlamlar taşımaktadır. Bunlar: İş’in ekonomik değeri iş’in sosyal statü, prestij değeri iş’in psikolojik değeri
 17. 17. MOTİVASYONU ETKİLEYEN İÇSEL VE DIŞSAL FAKTÖRLER
 18. 18. Self Motivasyon 2 ye ayrılır: a) İçsel etkenler: • Bireysel hedefler ve niyetler, • Biyolojik ve psikolojik ihtiyaçlar, • Kendine güven, • Risk alma, • Kaygı ile başetme, • Merak …………….
 19. 19. b) Dışsal etkenler: • Toplumun ve ailenin beklentileri, • Ödül ve ceza sistemleri, • Uygulanan öğretim modelleri, • Arkadaş ortamının eğilimleri ……gibi çevresel faktörlerdir.
 20. 20. İçsel etkenler olmadan, sadece dışsal etkenler çoğu zaman gerekli motivasyonu sağlayamaz.
 21. 21. Eğer mutlu bir yaşam istiyorsan bunu başka insanlarla yada objelerle başaramazsın . Kişisel bir amaç edinerek başarabilirsin.
 22. 22. 22 2.Genel Motivasyon Çalışma birlikteliği içerisinde devamlı olması gereken pozitif ve yapıcı davranışlardır.
 23. 23. 23 1. Psikolojik Motivasyon 2. Ekonomik Motivasyon Kendi içinde ikiye ayrılır.
 24. 24. 24 MOTİVASYONA AÇIK OLANLAR Hoşgörülü insanlardır. Pozitif enerji ile doludurlar. Genelde işlerinde başarılıdırlar. Pratik zekaları ile duygusal zekalarını birlikte kullanırlar.
 25. 25. 25 MOTİVASYONA KAPALI OLANLAR Genellikle kötümser insanlardır. İşin zorlukları ön plandadır. Sorumluluk üstlenmekten kaçınırlar. Konuşmalarının içeriği şikayetlerdir. Yeniliklere açık değildirler.
 26. 26. •İNSANLARI NELER MOTİVE EDER?
 27. 27. MOTİVASYON KAYNAKLARINA GÖRE BİREYLER
 28. 28. GÜÇ KAZANMA İHTİYACINDA OLAN (GÜÇ ODAKLI) BİREYLER: 1) Sorunlara çözüm bulmayı isterler 2) Sonuç odaklıdırlar 3) Gerçekçi hedefler ortaya koyarlar 4) Yaptıkları işin sonucunu görmek isterler 5) Yüksek enerji ve istekle zorlu işlere soyunurlar 6) Diğer kişiler üzerinde güç ya da etki sahibi olmak isterler
 29. 29. REKABETTEN HOŞLANAN (BAŞARI ODAKLI) BİREYLER: İnsan Kaynakları Yönetimi Begüm Mülayim 1) Diğerleriyle ve kendileri ile yarışmayı severler 2) Hep başarılı olmak isterler 3) Çözüm odaklıdırlar
 30. 30. ARKADAŞLIĞA öNEM VEREN (İLİŞKİ ODAKLI) BİREYLER 1) Diğerleriyle arkadaşlık ve duygusal ilişki içine girmek isterler 2) Diğerleri tarafından sevilmekten hoşlanırlar 3) Parti, kokteyl gibi sosyal faaliyetlerden zevk alırlar 4) Bir gruba girerek kimlik duyguları gelişir İnsan Kaynakları Yönetimi
 31. 31. MOTİVASYON TEORİLERİ
 32. 32. 35 MOTİVASYON İnsan davranışlarının temelinde ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaçlar insanı harekete geçiren itici gücü oluşturur. Bu itici güce “GÜDÜ” adı verilir.
 33. 33. 36 Güdü döngüsü şu şekilde meydana gelir: 1-İhtiyaç hissedilir 2-İhtiyacı gidermeye yönelik davranış oluşur 3-ihtiyaç giderilir Gereksinme – Uyarılma – Davranış – Doyum (amaç)
 34. 34. 37 MOTİVASYON TEORİLERİ KAPSAM TEORİLERİ SÜREÇ TEORİLERİ Maslow’ un ihtiyaçlar hiyerarşisi Herzberg Modeli Başarı güdüsü kuramı Locke’ nin bireysel amaçlar ve iş başarısı ilişkisi kuramı Davranış şartlandırması yaklaşımı Bekleyiş teorileri Amaç teorisi Eşitlik teorisi
 35. 35. 38 • İnsanlar belirli güdülerle (“motiflerle”) hareket eder Onları harekete geçiren bir şey olmazsa, bu ihtiyaçlar yok gibidir
 36. 36. MASLOW’ un İhtiyaçlar Hiyerarşisi...
 37. 37. Herzberg in “Çift Faktör” Modeli... OLMAZSA OLURSA
 38. 38. Fromm'un İhtiyaçlar Kuramı Maslow'un kuramına Erich Fromm 2 ihtiyaç daha eklemiştir: •Amaç Edinme İhtiyacı •Bir Dünya Görüşü İhtiyacı
 39. 39. Adams’ın Ödül Eşitliği Kuramı •A.B.D’nin General Electric işletmesinden güdüleme konusunda ödül adaletinin çok önemli olduğuna işaret etmiştir. •İncelemelerinde bireylerin kendilerine verilen ödüllerle başkalarına verilen ödülleri daima karşılaştırdıkları ve kendilerine uygun görülen ödüllerin benzer başarıyı gösteren kimselerle ne oranda eşit olduğunu saptamaya çalıştıklarını belirlemiştir.
 40. 40. 44 Eşitlik Teorisi... J. Stray Adams tarafından geliştirilen bu teoriye göre işgörenlerin iş ilişkilerinde eşit bir şekilde davranış görme arzusunda oldukları ve bu arzunun motivasyonu etkilediğidir.
 41. 41. MOTİVASYONU BOZAN ETKENLER
 42. 42. 46 İÇ ETKENLER
 43. 43. 47
 44. 44. 48 İNANÇLARIMIZ SONUCU ETKİLER BAŞARACAĞINIZA İNANMIYORSANIZ BAŞARAMAZSINIZ O HALDE; BAŞARMAK İÇİN İNANMALISINIZ
 45. 45. 49 Ne olursa olsun asla pes etmeyin ve vazgeçmeyin Aynen sular gibi...” UNUTMAYIN “Mermeri delen suyun gücü değil devamlılığıdır.”
 46. 46. 50 DIŞ ETKENLER
 47. 47. 51
 48. 48. 52 OLUMSUZ DÜŞÜNEN İNSANLARI DUYMAYIN…. ONLAR KALBİNİZDEKİ TÜM ÜMİTLERİ ÇALABİLİRLER!
 49. 49. Kişisel Motivasyon Araçları...
 50. 50. 54  Etkili İletişim  Takdir etme  Yükselme olanakları  İş güvenliği  Yeterli ve adil ücret sistemi  Kararlara katılım  Sorumluluk verme  Yapılmaya değer bir iş olduğuna inandırma  İşin zenginleştirilmesii  Kişisel güç ve etki sahibi olma
 51. 51. 55  Kendini gösterme ve yeteneklerini kullanabilme olanakları  Eğitim olanakları  Örgüt politikasının açıklığı  Örgüt içi birimler arasındaki uyum  Çalışanlar arasındaki iyi arkadaş ilişkileri  Yeni işe başlayanlara gösterilen ilgi  Kişiliğe saygı  Konut ve ulaşım olanakları  Uygun çevresel koşullar
 52. 52. 56 En önemli motivasyon faktörlerinden biri, insanın kendisini bir gruba ait hissetmesidir.
 53. 53. 57 Başarılı şirketlere bakıldığında kişisel başarı için temel öğenin yaratıcılık ve bunu sağlayan motivasyon olduğu görülmüştür.
 54. 54. Ilginç sonuç Motivasyonu en fazla etkileyen unsur başarıdır. Oysa amaç başarıyı sağlamak olduğuna göre, bir çeşit yararlı döngü söz konusudur.
 55. 55. KENDİNİ NASIL MOTİVE EDEBİLİRSİN?
 56. 56. KİŞİNİN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL KENDİSİDİR
 57. 57. Ne dersin? “Personel Motivasyonu”yla ilgili araştırmamıza başlasak mı?
 58. 58. 64 Kendini Motive Etmenin Yolu… • Kendinizi 5 yıl sonra nasıl görüyorsunuz? HAYAL EDİN • Hayal ettiğiniden daha yükseğe varamazsınız. Bu nedenle BÜYÜK DÜŞÜNÜN • Kendinizi eğitin. • Asla vazgeçmeyin. • Motivatörleri evinize / işyerlerinize asın • Sabırlı olun.
 59. 59. • Başarı en büyük motive edicidir. • Başarı küçük adımlarla gelir. Birden büyük başarılar beklemeyin • Yükselmek kabiliyetten ziyade AZME bağlıdır. • Niyetler sayılmaz, yapılan işler sayılır. YAPIN • Şu anda ne olduğunuz geçmişte ne olduğundan daha önemlidir. Ne amaçladığınız, ne olmak istediğiniz ise hepsinden önemlidir.
 60. 60. • Nereye gittiğinizi bilmiyorsanız hiçbir plan sizi oraya götüremez. HEDEFİNİZ OLSUN • Kendinize bir İDOL bulun • Mağlubiyet en son motive edici unsur olmalıdır. • Müzik dinleyin / Hobi ile uğraşın • Kendinizi mutlu etmek için uğraşın • İYİMSER olun
 61. 61. POZİTİF OL SABIRLI OL İSRARCI OL
 62. 62. BÜYÜK İŞLER YAPMANIN EN ÖNEMLİ YOLU İŞİNİ SEVMEKTİR
 63. 63. ÇALIŞANINIZI NE MOTİVE EDER?
 64. 64. Çalışanlarınızı elden kaçırmamak için onları motive etmelisiniz.
 65. 65. Her yönetici motivasyonu yüksek birey ister
 66. 66. İşyerinde Mutsuzluk Bulaşıcıdır
 67. 67. Çalışanlarınız için ulaşılabilir olun
 68. 68. Çalışanlar göremedikleri yönetici ile MOTİVE olamazlar
 69. 69. Her çalışanın hata yapabileceğini kabullenin ve onlara korkusuzca hesap verebilecekleri bir ortam yaratın
 70. 70. İşyerinizde KORKU nun hakim olmasına izin vermeyin
 71. 71. İşyerinde de EĞLENCE nin bir ihtiyaç olduğunu unutmayın
 72. 72. Şirket HEDEFLERİ nin çalışanlarca anlaşıldığından emin olun
 73. 73. Kendinizi de MOTİVE edin
 74. 74. Çalışanlarınıza örnek olun . Siz bir LİDER YÖNETİCİSİNİZ
 75. 75. AYRICA Çalışanlar şunlara dikkat eder:
 76. 76. •Firmanın tanınırlığı •Özel Yaşama Saygılı Olma •Karara Katılma •Adaletli ve Sürekli Bir Disiplin Sistemi •İşlerin Yeniden Tasarımı •İşyerinin fiziksel koşulları
 77. 77. • Etkili İletişim • Esnek çalışma imkanı • Olumlu – esnek yönetim • Performans Sistemi • Örgüt kültürü • Takım çalışması
 78. 78. İnsanların bir organizasyonda kalmaları için en büyük nedenlerden biri ilişkilerdir. Eğer bağlar zayıfsa veya yoksa o işi bırakmak daha kolaydır.
 79. 79. • Bu işi becereceğini sanmıyorum ama neyse…. • Bu problemi ancak benim anlattığım şekilde çözebilirsin! • Ne yani? Bunlarda iş mi? • Seni kimse burada zorla tutmuyor. • Senden bir baltaya sap olmayacağını herkes iyi biliyor
 80. 80. • Sende bir ışık göremiyorum • Kafa değil, odun mübarek • Mecbursun bu işi yapmaya • Kimsenin gözünün yaşına bakmam, ona göre • Senin tipin kayık • Seni gözüm hiç tutmadı • Size anlatacağıma duvara anlatsam daha iyi! • Bir çocuk bile bunu senden daha iyi yapar!
 81. 81. TEŞEKKÜR EDERİM Dr. Sema COŞKUN

×