Mevlid’i Nebi
Kutlu Dogum
idrisyavuzyigit@hotmail.com
İdris YAVUZYİĞİT
İslam Dünyası Olarak 3 Şubat 2012 Cuma
Günü Kâinatın Sultanı, Âlemlerin Efendisi
Peygamberlik Halkasının Son Noktası,
Hazr...
  ‫ح‬‫ة‬ٌ ‫ح‬ ‫و‬َ‫ٌة‬ ‫س‬ْ‫َو‬ ‫ا‬ُ‫س‬ ‫هح‬ِ ‫ا‬ ‫ل‬ّ‫ه‬ ‫لح ال‬ِ ‫ا‬ ‫سو‬ُ‫س‬ ‫ر‬َ‫ٌة‬ ‫مح فىح‬ْ‫َو‬ ‫ك‬ُ‫س‬ ‫ل‬َ‫ٌة‬ ...
Ol Rebiûl evvel âyın nîcesi
On ikinci gîce isneyn gîcesi
Ol gîce kim doğdu ol hayrûl-beşer
Ânesi anda neler gördü neler
Do...
Din, insanın sadece Allah ile ilişkilerini değil, aynı zamanda hem diğer
insanlarla hem de âlem ile ilişkilerini düzenleme...
Geçmiş zamanlarda insanların problemleriyle ilgilenen şüphesiz başka
insanlar da vardır.
Krallar, komutanlar, topluma yön ...
Bu sebeple denilebilir ki, tarih boyunca dünyanın her yerinde
görülen, hayır, ahlak, vicdan, adalet, merhamet, şefkat
tezâ...
‫مناح‬َ‫ٌة‬ ‫ن‬ّ ‫إ‬ِ ‫ا‬ ‫ف‬َ‫ٌة‬ ‫لح‬ّ ‫ض‬َ‫ٌة‬ ‫منح‬َ‫ٌة‬ ‫و‬َ‫ٌة‬ ‫هح‬ِ ‫ا‬ ‫س‬ِ ‫ا‬ ‫ف‬ْ‫َو‬ ‫ن‬َ‫ٌة‬ ‫ل‬ِ ‫ا‬ ‫ت...
Sevgili Peygamberimiz (sas) ’in dünyaya teşrif
ettikleri Rabiülevvel ayının 12. gecesidir [20 Nisan 571,
Pazartesi] ki bun...
Doğduğunda sünnetli ve göbek bağı kesilmiş vaziyetteydi.102 Sırtında,
iki kürek kemiği arasında, tam kalbinin hizasında pe...
Doğum Tarihi: 571 Yılı 20 Nisan / 12 Rebiul Evvel Pazartesi
Doğum Yeri: Mekke-i Mükerreme
Baba Adı: Abdullah (Doğmadan 6 A...
Yaptığı Faaliyetler: Çocukluğunda amcasının koyunlarını güttü. Gençliğinde
amcasıyla ticaret kervanlarında çalıştı. Mekke’...
Peygamber efendimizin hilye-i saadetleri:
Hz. Ali, Ebu Hureyre, Câbir bin Semure, Berâ bin Azib, (radiyallahü anhüm) beyan...
Peygamberin doğduğu Cahiliye Döneminde Mekke
1.Devir cehalet çağını yaşıyordu, tam bir karanlık vardı.
2.Mekkeliler hz ibr...
Hz. Peygamber (s.a.s.)efendimizin dünyaya gelişlerinden önce müjdesi
Tevrat’ta ve İncil’de verilmişti. Kuran’ı kerim bu hu...
İslâm târihçileri, Peygamberimiz (s.a.s.)'in doğduğu gece bir takım
olağanüstü olayların meydana geldiğini naklederler.
1....
Gerçekten Hz. Peygamber (s.a.s.) efendimizin doğması ile bütün
dünyada hüküm sürmekte olan cehâlet ve küfür ateşi sönmüş, ...
Mevlid kandili idris yavuzyiğit
Mevlid kandili idris yavuzyiğit
Mevlid kandili idris yavuzyiğit
Mevlid kandili idris yavuzyiğit
Mevlid kandili idris yavuzyiğit
Mevlid kandili idris yavuzyiğit
Mevlid kandili idris yavuzyiğit
Mevlid kandili idris yavuzyiğit
Mevlid kandili idris yavuzyiğit
Mevlid kandili idris yavuzyiğit
Mevlid kandili idris yavuzyiğit
Mevlid kandili idris yavuzyiğit
Mevlid kandili idris yavuzyiğit
Mevlid kandili idris yavuzyiğit
Mevlid kandili idris yavuzyiğit
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mevlid kandili idris yavuzyiğit

3,926 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mevlid kandili idris yavuzyiğit

 1. 1. Mevlid’i Nebi Kutlu Dogum idrisyavuzyigit@hotmail.com İdris YAVUZYİĞİT
 2. 2. İslam Dünyası Olarak 3 Şubat 2012 Cuma Günü Kâinatın Sultanı, Âlemlerin Efendisi Peygamberlik Halkasının Son Noktası, Hazreti Muhammed Mustafa Sallelahu Aleyhi Ve Sellemin Doğumunun 1441. Yıldönümünü Heyecanla Kutluyoruz.
 3. 3.   ‫ح‬‫ة‬ٌ ‫ح‬ ‫و‬َ‫ٌة‬ ‫س‬ْ‫َو‬ ‫ا‬ُ‫س‬ ‫هح‬ِ ‫ا‬ ‫ل‬ّ‫ه‬ ‫لح ال‬ِ ‫ا‬ ‫سو‬ُ‫س‬ ‫ر‬َ‫ٌة‬ ‫مح فىح‬ْ‫َو‬ ‫ك‬ُ‫س‬ ‫ل‬َ‫ٌة‬ ‫نح‬َ‫ٌة‬ ‫كنا‬َ‫ٌة‬ ‫دح‬ْ‫َو‬ ‫ق‬َ‫ٌة‬ ‫ل‬َ‫ٌة‬ ‫مح‬َ‫ٌة‬ ‫و‬ْ‫َو‬ ‫ي‬َ‫ٌة‬ ‫ل‬ْ‫َو‬ ‫وا‬َ‫ٌة‬ ‫هح‬َ‫ٌة‬ ‫ل‬ّ‫ه‬ ‫جواح ال‬ُ‫س‬ ‫ر‬ْ‫َو‬ ‫ي‬َ‫ٌة‬ ‫نح‬َ‫ٌة‬ ‫كنا‬َ‫ٌة‬ ‫نح‬ْ‫َو‬ ‫م‬َ‫ٌة‬ ‫ل‬ِ ‫ا‬ ‫ةح‬ٌ ‫ح‬ ‫ن‬َ‫ٌة‬ ‫س‬َ‫ٌة‬ ‫ح‬َ‫ٌة‬ ‫را‬ً‫ا‬ ‫كيثي‬َ‫ٌة‬ ‫هح‬َ‫ٌة‬ ‫ل‬ّ‫ه‬ ‫رح ال‬َ‫ٌة‬ ‫ك‬َ‫ٌة‬ ‫ذ‬َ‫ٌة‬ ‫و‬َ‫ٌة‬ ‫رح‬َ‫ٌة‬ ‫خ‬ِ ‫ا‬ ‫ل‬ْ‫َو‬ ‫ا‬ "Gerçekten sizin için, Allah'a ve Ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için Allah'ın Rasülü'nde çok güzel bir örnek vardır." (Ahzab, 33/21)
 4. 4. Ol Rebiûl evvel âyın nîcesi On ikinci gîce isneyn gîcesi Ol gîce kim doğdu ol hayrûl-beşer Ânesi anda neler gördü neler Doğdu ol saatte ol Sultân–ı Dîl Nûra gark oldu semâvât ü zemîn”
 5. 5. Din, insanın sadece Allah ile ilişkilerini değil, aynı zamanda hem diğer insanlarla hem de âlem ile ilişkilerini düzenlemek üzere, Allah tarafından konulmuş olan değerler manzûmesidir. Yüce Allah, insan için gerekli olan her şeyi, bir taraftan vahiy ile bildirmiş; diğer taraftan da peygamberler vasıtasıyla, bildirdiklerinin sosyal hayata nasıl geçirileceğinin somut örneğini göstermiştir. İlk insanın aynı zamanda ilk peygamber olmasının, gözardı edilmemesi gereken bir manâsı vardır. Bu mana insan adı verilen varlığın din olmaksızın, insanlığını tam olarak gerçekleştiremeyeceğidir. Dinin insana ulaşması ve öğretilmesi konusunda peygamberin önemi son derece büyüktür. Dini koyan Allah'tır, ama onu eksiksiz bir şekilde insanlığa sunan peygamberdir. Dini değerleri hayatında yaşantı haline dönüştürebilmesi için de insanın, peygamberin örnekliğine ihtiyacı vardır.
 6. 6. Geçmiş zamanlarda insanların problemleriyle ilgilenen şüphesiz başka insanlar da vardır. Krallar, komutanlar, topluma yön verme iddiasıyla sistemler kuran filozoflar, fikir adamları, şairler ve daha niceleri gelip geçmişlerdir. Fakat bunların hiçbiri insanlara mutluluk getirme yönünden peygamberlerle mukayese edilemez. Şüphesiz bunlar arasında insanlara faydalı olanlar da çıkmıştır. Fakat peygamberlerin bıraktığı derin izi, hiç biri bırakamamıştır. Çünkü onlar, topraklara sâhip olma, ülkeleri fethetme, düşmanına galip gelme, insanlara hükmetmenin ötesinde, insanın öz cevherini görememişler, adeta onu hiç hesaba katmamışlardır
 7. 7. Bu sebeple denilebilir ki, tarih boyunca dünyanın her yerinde görülen, hayır, ahlak, vicdan, adalet, merhamet, şefkat tezâhürleri, Allah'ın irşad ve hidayetine, peygamberlerin ilâhi dâvetine dayanır. Çünkü dünya ne kadar geniş olursa olsun, her tarafa o yüce insanların daveti ulaşmış, bütün milletler o ulvi yol göstericilerin hayata mutluluk müjdesi veren seslerini duymuşlardır. Bu hakikat Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade edilmektedir: ‫ر‬ٌ ‫ح‬ ‫نيذي‬َ‫ٌة‬ ‫هناح‬َ‫ٌة‬ ‫لح في‬َ‫ٌة‬ ‫خ‬َ‫ٌة‬ ‫لح‬ّ ‫ا‬ِ ‫ا‬ ‫ةح‬ٍ ‫ِا‬ ‫م‬ّ ‫ا‬ُ‫س‬ ‫نح‬ْ‫َو‬ ‫م‬ِ ‫ا‬ ‫نح‬ْ‫َو‬ ‫ا‬ِ ‫ا‬ ‫و‬َ‫ٌة‬ "Hiçbir millet yoktur ki, içlerinden bir uyarıcı peygamber gelmiş olmasın." (Fâtır, 35/24) ‫مح‬ْ‫َو‬ ‫ه‬ُ‫س‬ ‫ل‬ُ‫س‬ ‫سو‬ُ‫س‬ ‫ر‬َ‫ٌة‬ ‫ءح‬َ‫ٌة‬ ‫جنا‬َ‫ٌة‬ ‫ذاح‬َ‫ٌة‬ ‫نا‬ِ ‫ا‬ ‫ف‬َ‫ٌة‬ ‫لح‬ٌ ‫ح‬ ‫سو‬ُ‫س‬ ‫ر‬َ‫ٌة‬ ‫ةح‬ٍ ‫ِا‬ ‫م‬ّ ‫ا‬ُ‫س‬ ‫لح‬ِّ ‫ك‬ُ‫س‬ ‫ل‬ِ ‫ا‬ ‫و‬َ‫ٌة‬ ‫لح‬َ‫ٌة‬ ‫مح‬ْ‫َو‬ ‫ه‬ُ‫س‬ ‫و‬َ‫ٌة‬ ‫طح‬ِ ‫ا‬ ‫س‬ْ‫َو‬ ‫ق‬ِ ‫ا‬ ‫ل‬ْ‫َو‬ ‫بنا‬ِ ‫ا‬ ‫مح‬ْ‫َو‬ ‫ه‬ُ‫س‬ ‫ن‬َ‫ٌة‬ ‫ي‬ْ‫َو‬ ‫ب‬َ‫ٌة‬ ‫ىح‬َ‫ٌة‬ ‫ض‬ِ ‫ا‬ ‫ق‬ُ‫س‬ ‫ن‬َ‫ٌة‬ ‫مو‬ُ‫س‬ ‫ل‬َ‫ٌة‬ ‫ظ‬ْ‫َو‬ ‫ي‬ُ‫س‬ "Her ümmetin (Allah'ın emirlerine davet eden bir yol gösterici) peygamberi mevcuttur..." (Yûnus, 10/47)
 8. 8. ‫مناح‬َ‫ٌة‬ ‫ن‬ّ ‫إ‬ِ ‫ا‬ ‫ف‬َ‫ٌة‬ ‫لح‬ّ ‫ض‬َ‫ٌة‬ ‫منح‬َ‫ٌة‬ ‫و‬َ‫ٌة‬ ‫هح‬ِ ‫ا‬ ‫س‬ِ ‫ا‬ ‫ف‬ْ‫َو‬ ‫ن‬َ‫ٌة‬ ‫ل‬ِ ‫ا‬ ‫تديح‬َ‫ٌة‬ ‫ه‬ْ‫َو‬ ‫ي‬َ‫ٌة‬ ‫مناح‬َ‫ٌة‬ ‫ن‬ّ ‫إ‬ِ ‫ا‬ ‫ف‬َ‫ٌة‬ ‫د ىح‬َ‫ٌة‬ ‫ت‬َ‫ٌة‬ ‫ه‬ْ‫َو‬ ‫نح ا‬ِ ‫ا‬ ‫م‬ّ ‫نناح‬ّ ‫ك‬ُ‫س‬ ‫مناح‬َ‫ٌة‬ ‫و‬َ‫ٌة‬ ‫ر ىح‬َ‫ٌة‬ ‫خ‬ْ‫َو‬ ‫أ‬ُ‫س‬ ‫رح‬َ‫ٌة‬ ‫ز‬ْ‫َو‬ ‫و‬ِ ‫ا‬ ‫ةح‬ٌ ‫ح‬ ‫ر‬َ‫ٌة‬ ‫ز‬ِ ‫ا‬ ‫وا‬َ‫ٌة‬ ‫رح‬ُ‫س‬ ‫ز‬ِ ‫ا‬ ‫ت‬َ‫ٌة‬ ‫لح‬َ‫ٌة‬ ‫و‬َ‫ٌة‬ ‫هناح‬َ‫ٌة‬ ‫ي‬ْ‫َو‬ ‫ل‬َ‫ٌة‬ ‫ع‬َ‫ٌة‬ ‫لح‬ُّ ‫ض‬ِ ‫ا‬ ‫ي‬َ‫ٌة‬ ‫ل‬ً‫ا‬ ‫سو‬ُ‫س‬ ‫ر‬َ‫ٌة‬ ‫ثح‬َ‫ٌة‬ ‫ع‬َ‫ٌة‬ ‫ب‬ْ‫َو‬ ‫ن‬َ‫ٌة‬ ‫تىح‬ّ ‫ح‬َ‫ٌة‬ ‫نح‬َ‫ٌة‬ ‫بي‬ِ ‫ا‬ ‫يذ‬ِّ ‫ع‬َ‫ٌة‬ ‫م‬ُ‫س‬ “Kim hidayete gelirse kendisi için hidayete gelmiş olur, kim de saparsa kendi aleyhine sapar. Hiçbir günâhkâr, başkasının günâh yükünü taşımaz. Biz elçi göndermedikçe azâb edecek değiliz.” (İsra, 17/15) Peygamberler kalpleri ıslâhla uğraşmışlar, kalplerden hasedin, fesadın, şerrin kökünü kazıyıp atmak için çalışmışlardır. Gönülleri, büyük ihtiraslardan, hudutsuz isteklerden temizleyip kurtarmak için yol göstermişlerdir.
 9. 9. Sevgili Peygamberimiz (sas) ’in dünyaya teşrif ettikleri Rabiülevvel ayının 12. gecesidir [20 Nisan 571, Pazartesi] ki buna Mevlid–i Nebi [Kutlu Doğum] denir. Kâinat ve beşeriyetin yüzyıllardır yolunu gözlediği o Peygamberler Peygamberi’nin doğum günüdür bugün. Hz. İbrahim’in duası, Hz. İsâ’nın müjdesi ve Dedesi Abdülmuttalip ve Annesi Âmine’nin rüyasıdır.
 10. 10. Doğduğunda sünnetli ve göbek bağı kesilmiş vaziyetteydi.102 Sırtında, iki kürek kemiği arasında, tam kalbinin hizasında peygamberlik mührü “Hâtem–i Nübüvvet” vardı. Dedesi Abdülmuttalip adını “Muhammed” koymuştu. Zira Muhammed “Övülen” demekti. Çünkü onu Allah övmüştü; melekler, insanlar ve cinler de övecekti. Sonra tornunu Kâbe’ye götürdü ve Allah’a duada bulundu: “Bana bu temiz çocuğu ihsan eden Allah’a hamdolsun” Teşrifinden asırlar sonra “Mevlid-i Şerif” yazarı Süleyman Çelebi “Viladet” bahsinde Sevgili Peygamberimizin doğum yılını şöyle dile getirmektedir. Ol Rebiûl evvel âyın nîcesi On ikinci gîce isneyn gîcesi Ol gîce kim doğdu ol hayrûl-beşer Ânesi anda neler gördü neler Doğdu ol saatte ol Sultân–ı Dîl Nûra gark oldu semâvât ü zemîn”
 11. 11. Doğum Tarihi: 571 Yılı 20 Nisan / 12 Rebiul Evvel Pazartesi Doğum Yeri: Mekke-i Mükerreme Baba Adı: Abdullah (Doğmadan 6 Ay Önce Babasını Kaybetti) Ana Adı: Amine (6 Yaşında Annesini Kaybetti) Süt Annesi: Halime (2 Yaşına Kadar O’nu Süt Annesi Emzirdi) Dedesi: Abdulmuttalib (8 Yaşına Kadar Dedesi ‘İn Yanında Kaldı) Amcası: Ebu Talip (Dedesinin De Ölümünden Sonra Amcası O’nu Himayesine Aldı) Ünvanı: El-emin (En Güvenilir İnsan) Evliliği: 25 Yaşında İken Hz. Hatice İle Evlendi. Çocukları: Zeynep, Rukiyye, Ümmü Gülsüm , Fatıma, Kasım, Abdullah (Hz. Hatice ); İbrahim (Hz. Mariye)
 12. 12. Yaptığı Faaliyetler: Çocukluğunda amcasının koyunlarını güttü. Gençliğinde amcasıyla ticaret kervanlarında çalıştı. Mekke’nin soylu ve zengin hanımlarından hz. Hatice’nin kervanlarında ticaret yaptı. Peygamberliği: 610 Yılında 40 Yaşında Ramazan Ayının Kadir Gecesinde Tüm İnsanlara Peygamber Olarak Gönderildi. Mekke Dönemi : 13 yıl; Medine Dönemi: 10 yıl; Peygamberlik Süresi : 23 yıl Miracı: Hicretten 1.5 Yıl Önce Bir Gece Önce Mescid-i Aksa’ya Götürüldü Ve Oradan Semaya Allahın Huzuruna Çıkarıldı. Hicreti: 622 Yılında 53 Yaşında İken Mekke’den Medine’ Ye Hicret Etti. Vefatı: 08.06.632 Yılında 63 Yaşında Medine-i Münevvere‘ De Vefat Etti. Kabri Medine’de Mescid-i Nebevi’nin içindedir. Katıldığı Savaşlar: Bedir Savaşı Mart 624 ; Uhut Savaşı:mart 625; Hendek Savaşı:mart 627; Hayber’in Fethi: 628; Mekke Fethi :630; Huneyn Savaşı:630
 13. 13. Peygamber efendimizin hilye-i saadetleri: Hz. Ali, Ebu Hureyre, Câbir bin Semure, Berâ bin Azib, (radiyallahü anhüm) beyanlarına göre Peygamberimiz Efendimiz aleyhissalât-ü vesselâmı şu şekillerde vasfetemişlerdir: Uzuna yakın orta boylu, iri kemikli, iri yapılı, güçlü kuvvetli ve yakışıklı bir insandı. Cildi yumuşak, kırmızıya çalan beyaz tenli idi. Gözleri kara ve büyükçe idi. Kirpikleri siyah ve uzundu. Yüzünün bütün çizgileri görünürdü. Yanakları ne şişkin ne de çöküktü. İki kaşının arası açık, fakat kaşları birbirine yakındı. Saçları ne dümdüz ne de kıvırcıktı. Sakalı sık, siyah ve bir tutamdı. Büyük başlı ve hilâl kaşlıydı. Alnı yüksek, burnu çekme, boynu uzun, göğsü genişti. Karnı ile göğsü bir idi, şişman değildi. Zayıf da değildi, sıkı etliydi. Ayaklarının altı çukur idi; düz taban değildi. Ayağının bütünüyle yere basardı. Gözleri uzağı görür, kulakları uzaktan ses alırdı. Ağızları genişçe idi.Dişleri güzel ve sıktı. Omuzları etli, omuz kemikleri enliydi. Bütün vücuduyla öne döner ve bütün vücuduyla arkaya dönerdi. Güler yüzlü idi. Tebessüm ederek gülerdi. Gülerken, mubârek dişleri görünürdü.
 14. 14. Peygamberin doğduğu Cahiliye Döneminde Mekke 1.Devir cehalet çağını yaşıyordu, tam bir karanlık vardı. 2.Mekkeliler hz ibrahim’in öğrettiği dinin bozulmuş halini yaşamaya devam ediyorlardı. 3.Allah’a inanıyorlar ama putların, allah ile aralarında aracı olduğuna inanıyorlardı. 4.Hakka batıl bulaştırdıkları için müşrik olmuşlardı. 5.Meleklere inanıyorlar ancak melekleri allahın kızları olarak görüyorlardı. 6.İnsanlar birbirlerini öldürmekten dolayı şeref duyuyorlardı. 7.Kız çocukları kendilerinden utanç duyulduğu için toprağa diri diri gömülüyorlardı. 8.Kadınlara hak, miras verilmek bir yana kendileri mirasa konu oluyorlardı. 9.Ahlaksızlık, alkol tüketimi, kumar ve fuhuş yayılmıştı. 10.Bazen doğan çocukların babası tahmini olarak tespit ediliyordu. 11.Haksızlık, kibir, gasp, yağma, kaos almış başını gitmişti. 12.Kabilecilik duygusuyla haram aylar dışında durmadan savaşıyorlardı. 13.Ticaret kervanları soyuluyor, zorba ve zalimlerin yaptıkları yanına kalıyordu.
 15. 15. Hz. Peygamber (s.a.s.)efendimizin dünyaya gelişlerinden önce müjdesi Tevrat’ta ve İncil’de verilmişti. Kuran’ı kerim bu hususu şöyle dile getirmektedir. ‫نر ي‬ِّ‫ي‬ ‫إ‬ِ ‫ل‬َ ‫ئلي‬ِ ‫رئا‬َ ‫س‬ْ‫َر‬ ‫إ‬ِ ‫نر ي‬ِ ‫ب‬َ ‫ي ا‬َ ‫م‬َ ‫ي‬َ ‫ر‬ْ‫َر‬ ‫م‬َ ‫ن‬ُ ‫م‬ ‫ب‬ْ‫َر‬ ‫ئا‬ ‫س ى‬َ ‫علي‬ِ ‫ل‬َ ‫ق ا‬َ ‫ذ‬ْ‫َر‬ ‫إ‬ِ ‫و‬َ ‫ة‬ِ ‫رئا‬َ ‫و‬ْ‫َر‬ ‫ت‬َّ ‫ئال‬ ‫ن‬َ ‫م‬ِ ‫ي‬َّ ‫د‬َ ‫ي‬َ ‫ن‬َ ‫لي‬ْ‫َر‬ ‫ب‬َ ‫م ا‬َ ‫ل‬ِّ‫ي‬ ‫دقا‬ِّ‫ي‬ ‫ص‬َ ‫م‬ُّ ‫كم‬ُ ‫م‬ ‫لي‬ْ‫َر‬ ‫ل‬َ ‫إ‬ِ ‫ه‬ِ ‫ل‬َّ ‫ئال‬ ‫ل‬ُ ‫م‬ ‫سو‬ُ ‫م‬ ‫ر‬َ ‫د‬ُ ‫م‬ ‫م‬َ ‫ح‬ْ‫َر‬ ‫أ‬َ ‫ه‬ُ ‫م‬ ‫م‬ُ ‫م‬ ‫س‬ْ‫َر‬ ‫ئا‬ ‫دي‬ِ ‫ع‬ْ‫َر‬ ‫ب‬َ ‫من‬ِ ‫تر ي‬ِ ‫أ‬ْ‫َر‬ ‫ي‬َ ‫ل‬ٍ ‫سو‬ُ ‫م‬ ‫ر‬َ ‫ب‬ِ ‫شرا‬ِّ‫ي‬ ‫ب‬َ ‫م‬ُ ‫م‬ ‫و‬َ “Hani, Meryem oğlu İsa, “Ey İsrailoğulları! Şüphesiz ben, Allah’ın size, benden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek, Ahmed adında bir peygamberi müjdeleyici (olarak gönderdiği) peygamberiyim” demişti. (SAFF 6)
 16. 16. İslâm târihçileri, Peygamberimiz (s.a.s.)'in doğduğu gece bir takım olağanüstü olayların meydana geldiğini naklederler. 1.O gece gökyüzünü aydınlatan bir yıldız doğmuş, 2.O gece iran kisrâsı (hükümdarı)'nın medâyin şehrindeki sarayının 14 sütûnu yıkılmış, 3.Mecûsîlerin iran'da ıstahrâbat şehrinde bin yıldır yanmakta olan "ateşgede"leri sönmüş, 4.Sâve (taberiyye) gölü yere batmış, 5.Bin yıldan beri kurumuş olan semâve deresinin suları taşmış, 6.Dönemin önde gelen insanları çok ilginç rüyalar görmüşlerdir. 7.Kâbe'deki 360 put yüz üstü yere devrilmişler.
 17. 17. Gerçekten Hz. Peygamber (s.a.s.) efendimizin doğması ile bütün dünyada hüküm sürmekte olan cehâlet ve küfür ateşi sönmüş, putperestlik yıkılmış, zulmün baskısı son bulmuştur. Karanlıklar içerisinde kalan insanlık O’nun öğretileriyle aydınlığa kavuşmuş, kız çocuklarına reva görülen diri diri toprağa gömülme O’nun gelişiyle son bulmuş, kadınlara yapılan haksızlıklar O’nun teşrifiyle sona kavuşturulmuş, haksız yere canların kıyılması sona erdirilmiş, zulüm bitmiş ve hayat bütün canlılar için yaşanılabilir bir hayata dönüştürülmüştür. ‫ن‬َ

×