Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

turizm sektöründe online dağıtım kanalları

3,017 views

Published on

turizm sektöründe online dağıtım kanalları

Published in: Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

turizm sektöründe online dağıtım kanalları

 1. 1. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ ANA BİLİM DALI DERS: TURİZM DAĞITIM KANALLARI KONU: ONLİNE DAĞITIM KANALLARI SELCUK YÜCESOY KAYSERİ 2013
 2. 2. DAĞITIM KANALI NEDĠR • Dağıtım: Bir mal yada hizmeti ve bunun mülkiyetini üretimden tüketime ulaştırmak için girişilen çabaları birleştiren kurumlar dizisidir. • Dağıtım sistemi; piyasaya ait bilgileri ve turistik ürünlerin niteliklerini dikkate alarak, turistik ürünlere ve pazara en uygun dağıtım sisteminin oluşturulması yanında işletmelerle ilişkiler satış, teşvik önlemleri gibi faaliyetleri kapsar yani dağıtım sistemi; turistik ürün üreticilerinin, dağıtıcılarının ve tüketicilerin oluşturduğu bir zincirdir.
 3. 3. • Dağıtım kanalı; bir mal yada hizmetin üreticilerden tüketicilere doğru ulaşımında kullanılan yöntem ve araçtır. Üretilen mal ve hizmet kendiliğinden ulaşamayacağından dolayı muhakkak bir aracıya yani bir dağıtım kanalına ihtiyacı vardır. 3
 4. 4. Genel Dağıtım Kanalları Yapısı
 5. 5. Turizm Sektöründe Dağıtım Kanalı Yapısı • Turizm sektöründeki dağıtım, endüstri işletmelerindeki dağıtımın tam tersidir, çünkü endüstri işletmelerindeki dağıtım ürünün üretildiği yerden tüketileceği yere götürülmesi için harcanan çaba iken turizm sektöründe ürünün özelliğinden dolayı yani ürünün üretildiği yerde tüketilmesi gerektiğinden dolayı tüketiciye doğru değil ürüne doğru bir taşıma söz konusudur. Buna göre turizmde dağıtım mevcut bir turistik ürünü, tüketicilerin kullanımını sağlamak üzere üretim yerine kadar tüketicilerin yani turistlerin getirilmesi için yapılan faaliyetlerin tümüdür. Burada dikkat edilmesi gereken tüketicinin bilgilendirilmiş olması ve ürünü görmeden satın almış olmasıdır. Turizm dağıtım kanalı ise ürünü üreticiden tüketiciye ulaştırmak üzere girişilen çabaları düzenleyen işletme içi ve dışı pazarlama yapılarının oluşturduğu yapıdır.
 6. 6. Turizmde Ġnternet Kullanımı • İnternetin en yaygın olarak kullandığı alanlardan birisi de turizmdir. İnternet kullanıcılarının üçte ikisi, seyahat planı yaparken internetten faydalanmakta ve bunların üçte biri de internet üzerinden satın alımı gerçekleştirmektedir. 2004 yalında online satın alma gerçekleştiren bu online gezginlerin toplam gezginlere oranı, %8'e çıkmıştır. Bu durum, sadece sayı olarak değil, ticaret hacmi olarak da benzer oranlardadır.
 7. 7. Turizm Ġle Ġlgili Ġnternet Sitelerine Genel Bir BakıĢ • Turizmle ilgili siteler, sadece dağım kanalı değer zincirinde yer alan işletmeler tarafından değil, onlara ek olarak pek çok farklı kişi ve kuruluş tarafından da hazırlanabilir. Turizmle az veya çok ilişkili olan siteler, 10 ana kategoride incelenebilir.
 8. 8. Turizm Ġle Ġlgili Ġnternet Sitesi Kategorileri Mega siteler: Turizmler ilgili pek çok bilginin yer aldığı geniş içerikli sitelerdir. Yardımcı siteler: Hava durumu, döviz kurları, sağlık ve seyahat uyarıları gibi hizmetler sunan siteler bu gurupta yer alır. Konaklama hizmetleri ile yiyecek ve içecek hizmetlerini sunan işletmelere yönelik siteler: Bu gurupta, bizzat konaklama ve beslenme hizmeti sunan işletmelerin, kendi siteleri yer almaktadır. Son hizmet sunucu turizm işletmelerinin büyük kısmının web siteleri bu kapsamda düşünülmelidir.
 9. 9. Seyahat bütçeleme siteleri: Fiyat karşılaştırmaları, fiyat indirimleri gibi bilgi sunarak, daha uygun bütçelerle tatil yapmaya imkan sağlayan sitelerdir . Özel amaçlı seyahat siteleri: Bu guruptaki siteler, eko turizm, yaşlı turizmi, kültür turizmi gibi özel amaçlı seyahatlerle ilgili bilgi sunarlar . Ulaşım tarife ve imkanları: Ulaşım hizmetini veren veya kolaylaştıran özel Uluslararası Turizm Dağıtım Kanalı Değer Zincirine İnternetin ve resmi işletmelerin sitelerine ek olarak, bu konuda seyahat edenlere yardım etmek amacıyla hazırlanan siteler de bu gurupta yer alır. Özet olarak, bir yere nasıl gidileceği bilgisini verirler.
 10. 10. Harita bilgileri veren özel siteler . Bir bölgeye, ülkeye veya şehre özel bilgiler veren siteler . Ticari ulaşım bilgileri: İki nokta arasında seyahat edecek kişilerin, her seçenekte hangi olanakların ve hangi maliyetlerin söz konusu olduğunu, öğrenmelerini amaçlayan siteler bu gurupta yer alır . Çeşitli yazılar: Gidilecek yerle ilgili daha önce gidenlerin fikir ve tecrübelerini içeren siteler, tatil yörelerini tanıtan dergi ve gazeteler, gidilecek yerlerle ilgili haberler veren siteler bu gurupta yer alırlar.
 11. 11. Genel Olarak Bakıldığında Bir Seyahat Sitesi Değerlendirilirken (a) kaliteli, güvenilir ve ayrıntılı bilgi sunması, (b) kolay gezilebilir, iyi organize edilmiş, kullanıcı dostu bir arayüze sahip olması, (c) başka yerde bulunmayan, orijinal bilgiler içermesi, (d) düzenli olarak güncellenmesi, (e) çalışan ve aktif bağlantılara (link) sahip olması, (f) sitenin çabuk yüklenmesi ve uygun boyutlu resimler içermesi, (g) minimum reklam içermesi ve olanların içerikle ilgili olması ve (h) ücretsiz olması.
 12. 12. Web Sitelerinde Yer Alabilecek Bilgiler (a) rezervasyon bilgisi, (b) sunulan imkanlara yönelik bilgiler, (c) iletişim bilgileri, (d) konaklama işletmesinin bulunduğu bölgeye yönelik tanıtıcı bilgilere yer verilmesi (e) web sitesinin yönetimi ve kullanışlılığı olarak sıralanabilir
 13. 13. Ġnternetin Turizm Sektöründe Kullanım Yolu
 14. 14. İnternet, yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi, değer zincirini oluşturan bütün unsurlar arasındaki haberleşmeyi kolaylaştırmış ve yeni bir dağıtım kanalının oluşmasına imkan sağlamıştır . Bu durumdan, özellikle dağıtım kanalına soyut değerler katan aracıların daha fazla etkilenmesi beklenebilir.
 15. 15. Ġnternetin Dağıtım Kanalı Üzerindeki Etkileri İnternetin dağıtım kanalına etki edebilecek en önemli özelliği 7 gün 24 saat bilgi akışına yardımcı olması sayesinde, coğrafya olarak uzaklıkların ve ülkelerarası zaman ve çalışma saatleri farklarının etkilerini en aza indirmesidir . İnternetin, haberleşmeyi kolaylaştırıcı bu özellikleri sayesinde, uluslararası turizmin dağıtım kanalı üzerinde iki temel etkiye neden olduğunu söylemek mümkündür. Bu etkilerden birincisi, maliyetleri düşürüp, turistik ürünün etkenliğini artırmasıdır . İkinci etkisi ise, gidilecek yerler hakkında bilgi edinilmesi, rezervasyonlar ve gidilecek yerin araştırılması gibi bazı işlemlerin, bu yeni kanala doğru kaymasıdır.
 16. 16. Ġnternetin Turizm Sektörünün Dağıtım Kanalı Üzerindeki Etkileri Dağıtım kanalında yer alan aracıların kademe sayısı azalacak, belki de hizmeti sunan işletmeler ve turistlerin arasında, tek aracıya düşülebilecektir. Tamamen sanal hizmet verdiği için, bu aracının büyümesinin önünde çok fazla bir engel olmayacaktır. Yani nihai tüketici ile son hizmet sunucular arasındaki aracıların daha az kademeden oluşmasına karşın, daha kuvvetli ve büyük aracılarla karşılaşmak söz konusu olabilecektir.
 17. 17. Turizmde internet kullanımı, tüketiciler üzerinde de bazı değişikliklere neden olmuştur Önceleri seyahat acentaları , sadece ciddi bütçeli müşteriler için çok kullanılan bilgi kaynaklarıydı. Öğrenciler ve düşük gelirli müşteriler, tatil araştırmalarını, havayolu ve konaklama rezervasyonu ile araba kiralama gibi işlemleri doğrudan kendileri yapmaktaydılar. Günümüzde ise tüketicilerin büyük çoğunluğu, tatil araştırmasını internet üzerinden gerçekleştirmekte, fakat genellikle aracılardan alışveriş yapmaktadırlar.
 18. 18. Ġnternetin Turizm Sektörüne Sunduğu Fırsatlar (a) İnternet dünyanın her yerindeki, çok sağlanmıştır; daha fazla müşteriye ulaşma imkanı (b) İnternet ile işletme içi ve dağıtım kanalı üyeleri arasındaki iletişimin iyileşmesi ve iletişim maliyetlerinin azalması mümkün hale gelmiştir; (c) Oluşturulan gelişmiş karar destek sistemleri sayesinde, müşteri istek ihtiyaçlarına en uygun sunum ve dağıtımın gerçekleşmesi sağlanabilmektedir. ve
 19. 19. İnternetin sunduğu bu fırsatlardan yararlanmak ve tehditlerden sakınmak için, turizm işletmelerinin, bazı işlevleri daha ön plana çıkarmaları ve faaliyetlerini bazı alanlarda yoğunlaştırmaları tavsiye edilebilir turizm işletmelerinin yoğunlaşmasının faydalı olabileceği alanlar arasında, pazarlama konusu, yeni müşterilere ulaşmak ve hedef kitleye odaklanmak için veri madenciliği tekniklerinin kullanılması, satışları gerçekleştirmek için bilgisayara dayalı bilgi yönetim araçları, teklif üreticileri, tahmin araçları gibi imkanların kullanılması, yılın her günü, günün her saati ve dünyanın her yerinden alışverişe imkan sağlamak için e-ticaretin kullanılması, hizmet merkezleri ve web tabanlı otomatik destek uygulamaları ile müşteri hizmetleri uygulamalarının desteklenmesi sayılabilir.
 20. 20. Turizm Sektöründe Ġnternet Kullanım Oranları
 21. 21. DĠNLEDEĞĠNĠZ ĠÇĠN TEġEKKÜRLER  selcukyucesoy@yandex.com

×