Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
CUMARTESİ DERGİ KULÜBÜ 
20.09.2014 
Topographic Changes in Petrous Bone Anatomy in the Presence of a 
Vestibular Schwannom...
Florian H. Ebner, MD 
Marcos Tatagiba, MD, PhD
Transmeatal drilling(oymak-delmek) işlemi erken veya 
geç işitme kaybına yol açabilecek olan iç kulak yapılarına hasar 
ve...
Retrosigmoid Yaklaşım 
Vestibüler schwannoma herbirinin avantajları 
dezavantajları olan çeşitli yaklaşımlarla ameliyat 
e...
Retrosigmoid Yaklaşım 
Tam tümör rezeksiyonu için iç kulak yolu arka 
duvarına drilling posterior semicircular kanaldaki 
...
Çalışma 2007 eylülden 2009 temmuza kadar 
vestibüler schwannoma ameliyatı olmuş 100 hasta ile 
yapıldı. 
Dahil etme kriter...
PREOPERATİF 
Hem patolojik hem sağlıklı alanlarda iç kulak 
yolunun çapı - uzunluğu ile iç kulak yolunun posterior 
sınırı...
POSTOPERATİF 
•Vestibüler kanalın durumu (hasarlı-sağlam) 
•Transmeatal drilling sonrası rezidüel iç kulak yolu 
uzunluğu ...
POSTOPERATİF 
•Sigmoid sinusun medial duvarı ile iç kulak yolu 
posterior ağzı arasındaki mesafe 
•Olası hasarın lokalizay...
Preoperatif MR görüntülemede tümör boyutu 
Hannover sınıflamasına göre değerlendirildi. Coronal 
T2 görüntüleme ile intrak...
Preoperatif ve postoperatif işitme fonksiyonları 
ölçüldü ve Nordstadt sınıflama sistemine göre 
değerlendirildi.
100 (55 kadın 45 erkek; yaş 21-71) hastaya da 
retrosigmoid transmeatal yaklaşım kullanılarak 
mikrocerrahi uygulandı. 
Tü...
Tümörün iç kulak yolunu tamamen doldurduğu 
olgu%28 (0-1mm boş alan) 
%17 (1-3mm boş alan) 
%20 (3-5mm boş alan) 
%14 (5-7...
İç kulak yoluna 
ortalama 5,6 mm 
drilling yapıldı. 
İç kulak yoluna ortalama 5,6 
Sigmoid sinusun medial duvarından iç ku...
Tam rezeksiyon 94 olguda başarıldı. 7.-8. kafa 
çiftlerine ve beyin sapına sıkıca yapışıklıkları bulunan 6 
olguda subtota...
İç kulak yolunun çapı petrous kemiğin etkilenen 
alanlarında (9±2.4mm) karşı taraftaki sağlıklı alanlara 
(7±1.4mm) göre d...
İç kulak yolunun boyu (10.3±2mm) tümörün varlığı veya 
boyutu ile etkilenmedi. Vestibuler kanalın external açıklığının 
to...
Postoperatif vestibüler kanal hasarı olan ve olmayan 
hasta grupları karşılaştırıldığında iç kulak yolu çapının 
etkilenme...
Petrous kemik anatomisi yüksek derecede 
değişkenlik gösterir. Sadece bu durum mikrocerrahi 
sırasında yüksek riski göster...
Prospektif olarak toplanan bilgilere göre vestibüler 
kanal için en uygun görüntüleme 0.75mm kesitli kemik 
pencereli axia...
Preoperatif işitme fonksiyonu drilling kapsamında 
ana belirleyicidir. İyi işitmesi olan hastada iç kulak 
yapılarını açma...
DEĞERLENDİRME 
1- Beyin sapına ulaşmış ancak bası yapmayan bir vestibüler 
schwannomada Hannover sınıflamasına göre tümör ...
DEĞERLENDİRME 
1- Beyin sapına ulaşmış ancak bası yapmayan bir vestibüler 
schwannomada Hannover sınıflamasına göre tümör ...
2- İç kulak yolundaki boş alan miktarına göre en sık görülen 
vestibüler schwannoma aşağıdakilerden hangisidir? 
A- Tamame...
2- İç kulak yolundaki boş alan miktarına göre en sık görülen 
vestibüler schwannoma aşağıdakilerden hangisidir? 
A- Tamame...
3- Odyometrede işitme seviyesi 41-60 db ve konuşmayı 
ayırdetme skoru %40-65 veya daha iyi olan hastanın 
Nordstadt sistem...
3- Odyometrede işitme seviyesi 41-60 db ve konuşmayı 
ayırdetme skoru %40-65 veya daha iyi olan hastanın 
Nordstadt sistem...
Vestibüler kanal için en uygun görüntüleme difüzyon-perfüzyon 
ağırlıklı MR görüntülemesidir. 
Doğru 
Yanlış
Vestibüler kanal için en uygun görüntüleme difüzyon-perfüzyon 
ağırlıklı MR görüntülemesidir. 
Doğru 
Yanlış
İç kulak yolunun posterior kısmı ile vestibüler kanalın external 
açıklığı arasındaki mesafe transmeatal drilling işlemi s...
İç kulak yolunun posterior kısmı ile vestibüler kanalın external 
açıklığı arasındaki mesafe transmeatal drilling işlemi s...
REFERENCES 
1. Samii M, Draf W.Surgery of the Skull Base: An Interdisciplinary Approach. Berlin, 
Germany: Springer-Verlag...
10. Sulman CG, Vecchiotti MA, Semaan MT, Lewin JS, Megerian CA. Endolymphatic 
duct violation during retrosigmoid dissecti...
Vestibüler schwannoma varlığında petrous kemik anatomisindeki topografik değişiklikler ve retrosigmoid transmeatal yaklaşı...
Vestibüler schwannoma varlığında petrous kemik anatomisindeki topografik değişiklikler ve retrosigmoid transmeatal yaklaşı...
Vestibüler schwannoma varlığında petrous kemik anatomisindeki topografik değişiklikler ve retrosigmoid transmeatal yaklaşı...
Vestibüler schwannoma varlığında petrous kemik anatomisindeki topografik değişiklikler ve retrosigmoid transmeatal yaklaşı...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vestibüler schwannoma varlığında petrous kemik anatomisindeki topografik değişiklikler ve retrosigmoid transmeatal yaklaşıma etkileri

791 views

Published on

Vestibüler schwannoma varlığında petrous kemik anatomisindeki topografik değişiklikler ve retrosigmoid transmeatal yaklaşıma etkileri

Transmeatal drilling(oymak-delmek) işlemi erken veya geç işitme kaybına yol açabilecek olan iç kulak yapılarına hasar verme riski taşır.
Çalışmanın amacı tümörün petrous kemik anatomisinde yaptığı değişiklikleri tanımlamak ve endolenfatik sistem hasarının hem risk hem de insidansını analiz etmek.
Bu prospektif çalışmaya vestibüler schwannoma ameliyatı olmuş 100 hasta dahil edildi. Ameliyat öncesi ve sonrası bilgisayarlı tomografi uygulandı ve hem patolojik hem sağlıklı alanların topografik ölçüleri değerlendirildi. Postoperatif anatomik ve fonksiyonel değerler ölçüldü.
Sonuçlarda iç kulak yolunun çapı petrous kemiğin etkilenen alanlarında karşı taraftaki sağlıklı alanlara göre daha büyüktü. Vestibüler kanalın hasar oranı artan tümör büyüklüğü ile beraber arttı.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Vestibüler schwannoma varlığında petrous kemik anatomisindeki topografik değişiklikler ve retrosigmoid transmeatal yaklaşıma etkileri

 1. 1. CUMARTESİ DERGİ KULÜBÜ 20.09.2014 Topographic Changes in Petrous Bone Anatomy in the Presence of a Vestibular Schwannoma and Implications for the Retrosigmoid Transmeatal Approach Vestibüler Schwannoma Varlığında Petrous Kemik Anatomisindeki Topografik Değişiklikler ve Retrosigmoid Transmeatal Yaklaşıma Etkileri Sunan: Staj. Dr. İbrahim Halil DOĞRU Moderatör: Prof. Dr. Selçuk YILMAZLAR YAZARLAR: Florian H. Ebner, MD Maximilian Kleiter, MD Sören Danz, MD Ulrike Ernemann, MD, PhD Bernhard Hirt, MD Hubert Löwenheim, MD, PhD Florian Roser, MD Marcos Tatagiba, MD, PhD FAKÜLTE: Universitäts Klinikum Tübingen ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ NÖROŞİRÜRJİ ANABİLİM DALI BURSA
 2. 2. Florian H. Ebner, MD Marcos Tatagiba, MD, PhD
 3. 3. Transmeatal drilling(oymak-delmek) işlemi erken veya geç işitme kaybına yol açabilecek olan iç kulak yapılarına hasar verme riski taşır. Çalışmanın amacı tümörün petrous kemik anatomisinde yaptığı değişiklikleri tanımlamak ve endolenfatik sistem hasarının hem risk hem de insidansını analiz etmek. Bu prospektif çalışmaya vestibüler schwannoma ameliyatı olmuş 100 hasta dahil edildi. Ameliyat öncesi ve sonrası bilgisayarlı tomografi uygulandı ve hem patolojik hem sağlıklı alanların topografik ölçüleri değerlendirildi. Postoperatif anatomik ve fonksiyonel değerler ölçüldü. Sonuçlarda iç kulak yolunun çapı petrous kemiğin etkilenen alanlarında karşı taraftaki sağlıklı alanlara göre daha büyüktü. Vestibüler kanalın hasar oranı artan tümör büyüklüğü ile beraber arttı.
 4. 4. Retrosigmoid Yaklaşım Vestibüler schwannoma herbirinin avantajları dezavantajları olan çeşitli yaklaşımlarla ameliyat edilebilir. Retrosigmoid yaklaşım serebellopontin köşedeki nörovasküler yapılara rahat ulaşım ve kontrol sağlar. Bu teknik ile tümör çıkarılırken fonksiyonel işitme ve facial sinirin korunması optimal düzeydedir.
 5. 5. Retrosigmoid Yaklaşım Tam tümör rezeksiyonu için iç kulak yolu arka duvarına drilling posterior semicircular kanaldaki hasar riskine rağmen zorunludur. Postoperatif işitme açısından iç kulağın, endolenfatik kesenin ve duktusun korunması önemlidir. Bu yapıların hasarı erken veya geç dönemde işitme kaybı ile sonuçlanabilir.
 6. 6. Çalışma 2007 eylülden 2009 temmuza kadar vestibüler schwannoma ameliyatı olmuş 100 hasta ile yapıldı. Dahil etme kriterleri: • >18 yaş • unilateral vestibüler schwannoma • petrous kemik içeren cerrahi geçirmeme • petrous kemik patolojisi olmama
 7. 7. PREOPERATİF Hem patolojik hem sağlıklı alanlarda iç kulak yolunun çapı - uzunluğu ile iç kulak yolunun posterior sınırından vestibüler kanalın external ağzına kadar olan horizontal plandaki mesafeler ölçüldü.
 8. 8. POSTOPERATİF •Vestibüler kanalın durumu (hasarlı-sağlam) •Transmeatal drilling sonrası rezidüel iç kulak yolu uzunluğu •Semicircular kanalların durumu
 9. 9. POSTOPERATİF •Sigmoid sinusun medial duvarı ile iç kulak yolu posterior ağzı arasındaki mesafe •Olası hasarın lokalizayonu ve derecesi
 10. 10. Preoperatif MR görüntülemede tümör boyutu Hannover sınıflamasına göre değerlendirildi. Coronal T2 görüntüleme ile intrakanaliküler tümör uzanımı ölçüldü.
 11. 11. Preoperatif ve postoperatif işitme fonksiyonları ölçüldü ve Nordstadt sınıflama sistemine göre değerlendirildi.
 12. 12. 100 (55 kadın 45 erkek; yaş 21-71) hastaya da retrosigmoid transmeatal yaklaşım kullanılarak mikrocerrahi uygulandı. Tümörlerin 48 i sağ 52 si sol tarafta tanımlandı. Hannover sınıflamasına göre 5 VS T1, 21 VS T2, 39 VS T3, 35 VS T4 boyutundaydı.
 13. 13. Tümörün iç kulak yolunu tamamen doldurduğu olgu%28 (0-1mm boş alan) %17 (1-3mm boş alan) %20 (3-5mm boş alan) %14 (5-7mm boş alan) %20 (7-9mm boş alan) %1 (9-11mm boş alan)
 14. 14. İç kulak yoluna ortalama 5,6 mm drilling yapıldı. İç kulak yoluna ortalama 5,6 Sigmoid sinusun medial duvarından iç kulak yolunun arka dudağının drilling çizgisine kadar olan ortalama mesafe ‘’x’’ 9,8 mm idi.
 15. 15. Tam rezeksiyon 94 olguda başarıldı. 7.-8. kafa çiftlerine ve beyin sapına sıkıca yapışıklıkları bulunan 6 olguda subtotal rezeksiyon yapıldı. İntrameatal tümör 100 olguda da tamamen çıkarılmıştı. Rezeksiyon dereceleri 3 aylık kontrastlı ve kontrastız standart MR takipleri ile belirlendi. Postoperatif vestibüler kanal sağlam olduğunda semicircular kanallar da sağlamdı. %41.5 olguda ise her ikisi de hasarlıydı. Vestibüler kese ile semicircular kanalların anatomik entegrasyonları arasında yüksek korelasyon olduğu anlaşılmaktadır.
 16. 16. İç kulak yolunun çapı petrous kemiğin etkilenen alanlarında (9±2.4mm) karşı taraftaki sağlıklı alanlara (7±1.4mm) göre daha büyüktü. Vestibüler kanalın hasar oranı artan tümör büyüklüğü ile beraber arttı. ±
 17. 17. İç kulak yolunun boyu (10.3±2mm) tümörün varlığı veya boyutu ile etkilenmedi. Vestibuler kanalın external açıklığının topografik pozisyonu ile iç kulak yolu arasındaki mesafe etkilenmiş (9.9±2mm) ve sağlıklı (10.6±1.7mm) alanlar arasında oldukça farklıydı.
 18. 18. Postoperatif vestibüler kanal hasarı olan ve olmayan hasta grupları karşılaştırıldığında iç kulak yolu çapının etkilenmediği görüldü. Ancak iç kulak yolunun posterior kısmı ile vestibüler kanalın external açıklığı arasındaki mesafe transmeatal drilling işlemi sırasında vestibüler kanalı hasar gören hastalarda önemli derecede azalmıştı.
 19. 19. Petrous kemik anatomisi yüksek derecede değişkenlik gösterir. Sadece bu durum mikrocerrahi sırasında yüksek riski gösteriyor ve vestibüler schwannoma varlığında da hedef yapıların topografisi oldukça değişiyor. Preoperatif ince kesitli kemik pencereli BT görüntüleme sadece muhtemel emisser venler, yüksek yerleşimli jugular bulb, semicircular kanalların pozisyonu veya iç kulak yolunun etrrafında pnömatize kemik tespiti açısından değil aynı zamanda iç kulak yolu ile vestibüler kanalın topografik lokalizasyon ilişkisi açısından zaruridir.
 20. 20. Prospektif olarak toplanan bilgilere göre vestibüler kanal için en uygun görüntüleme 0.75mm kesitli kemik pencereli axial ve coronal bilgisayarlı tomografi görüntülemesidir. Ayrıntılı preoperatif görüntüleme değerlendirme vakaların çoğunda mümkün. Eğer iç kulak yolunun drilling işleminin kısıtlı olması olası ise ameliyat endoskopi yardımlı teknikler ile planlanmalıdır.
 21. 21. Preoperatif işitme fonksiyonu drilling kapsamında ana belirleyicidir. İyi işitmesi olan hastada iç kulak yapılarını açmaktan kaçınırız ancak hastada fonksiyonel işitme yoksa veya sağırsa tümör rezeksiyonuna daha iyi görsel kontrol sağlamak ve facial sinir muhafazası için drilling çok daha kapsamlı ve geniş yapılabilir. İç kulak yolunda optimize bir çalışma açısı vestibüler kanalın bütünlüğünü koruma açısından yardımcı olabilir.
 22. 22. DEĞERLENDİRME 1- Beyin sapına ulaşmış ancak bası yapmayan bir vestibüler schwannomada Hannover sınıflamasına göre tümör uzanımı hangi düzeydedir? A- T1 B- T2 C- T3A D- T3B E- T4A
 23. 23. DEĞERLENDİRME 1- Beyin sapına ulaşmış ancak bası yapmayan bir vestibüler schwannomada Hannover sınıflamasına göre tümör uzanımı hangi düzeydedir? A- T1 B- T2 C- T3A D- T3B E- T4A
 24. 24. 2- İç kulak yolundaki boş alan miktarına göre en sık görülen vestibüler schwannoma aşağıdakilerden hangisidir? A- Tamamen dolu B- 3-5mm boş alan C- 5-7mm boş alan D- 7-9mm boş alan E- 9-11mm boş alan
 25. 25. 2- İç kulak yolundaki boş alan miktarına göre en sık görülen vestibüler schwannoma aşağıdakilerden hangisidir? A- Tamamen dolu B- 3-5mm boş alan C- 5-7mm boş alan D- 7-9mm boş alan E- 9-11mm boş alan
 26. 26. 3- Odyometrede işitme seviyesi 41-60 db ve konuşmayı ayırdetme skoru %40-65 veya daha iyi olan hastanın Nordstadt sistemine göre hangi sınıfa girer ? A- H1 B- H2 C- H3 D- H4 E- H5
 27. 27. 3- Odyometrede işitme seviyesi 41-60 db ve konuşmayı ayırdetme skoru %40-65 veya daha iyi olan hastanın Nordstadt sistemine göre hangi sınıfa girer ? A- H1 B- H2 C- H3 D- H4 E- H5
 28. 28. Vestibüler kanal için en uygun görüntüleme difüzyon-perfüzyon ağırlıklı MR görüntülemesidir. Doğru Yanlış
 29. 29. Vestibüler kanal için en uygun görüntüleme difüzyon-perfüzyon ağırlıklı MR görüntülemesidir. Doğru Yanlış
 30. 30. İç kulak yolunun posterior kısmı ile vestibüler kanalın external açıklığı arasındaki mesafe transmeatal drilling işlemi sırasında vestibüler kanalı hasar gören hastalarda önemli derecede azalmıştır. Doğru Yanlış
 31. 31. İç kulak yolunun posterior kısmı ile vestibüler kanalın external açıklığı arasındaki mesafe transmeatal drilling işlemi sırasında vestibüler kanalı hasar gören hastalarda önemli derecede azalmıştır. Doğru Yanlış
 32. 32. REFERENCES 1. Samii M, Draf W.Surgery of the Skull Base: An Interdisciplinary Approach. Berlin, Germany: Springer-Verlag; 1989. 2. Kartush JM, Brackmann DE. Acoustic neuroma update.Otolaryngol Clin North Am.1996;29(3):377-392. 3. Samii M, Gerganov V, Samii A. Hearing preservation after complete microsurgical removal in vestibular schwannomas. Prog Neurol Surg.2008;21:136-141. 4. Samii M, Matthies C. Management of 1000 vestibular schwannomas (acoustic neuromas): hearing function in 1000 tumor resections.Neurosurgery. 1997;40(2): 248-262. 5. Tatagiba M, Samii M, Matthies C, el Azm M, Schönmayr R. The significance for postoperative hearing of preserving the labyrinth in acoustic neurinoma surgery. J Neurosurg. 1992;77(5):677-684. 6. Goel A, Sekhar LN, Langheinrich W, Kamerer D, Hirsch B. Late course of preserved hearing and tinnitus after acoustic neurilemoma surgery.J Neurosurg. 1992;77(5):685-689. 7. Clemis JD, Mastricola PG, Schuler-Vogler M. The contralateral ear in acoustic tumors and hearing conservation. Laryngoscope. 1981;91(11):1792-1800. 8. Lang J.Skull Base and Related Structures. Stuttgart, Germany: Schattauer; 2001. 9. Ammirati M, Ma J, Cheatham ML, Maxwell D, Bloch J, Becker DP. Drilling the posterior wall of the petrous pyramid: a microneurosurgical anatomical study. J Neurosurg. 1993;78(3):452-455.
 33. 33. 10. Sulman CG, Vecchiotti MA, Semaan MT, Lewin JS, Megerian CA. Endolymphatic duct violation during retrosigmoid dissection of the internal auditory canal: a human temporal bone radiographic study. Laryngoscope. 2004;114: 1936-1940. 11. Matthies C, Samii M. Management of 1000 vestibular schwannomas (acoustic neuromas): clinical presentation.Neurosurgery. 1997;40:1-9. 12. Day DJ, Kellogg JX, Fukushima T, Giannotta SL. Microsurgical anatomy of the inner surface of the petrous bone: neuroradiological and morphometric analysis as an adjunct to the retrosigmoid transmeatal approach.Neurosurgery. 1994;34(6): 1003-1008. 13. Gharabaghi A, Samii A, Koerbel A, Rosahl SK, Tatagiba M, Samii M. Preservation of function in vestibular schwannoma surgery.Neurosurgery. 2007;60(2 suppl 1): 124-128. 14. Tatagiba M, Matthies C, Samii M. Microendoscopy of the internal auditory canal in vestibular schwannoma surgery. Neurosurgery. 1996;38(4):737-740.

×