Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Nöroradyolojik Yerleşim 
Paternleri 
Posterior Fossa Tümörleri 
James G. Smirniotopoulos, M.D. 
Radiology, Neurology, Biom...
James Smirniotopoulos, M.D. 
James G. Smirniotopoulos was appointed professor and chair of radiology at the 
Uniformed Ser...
Nöroradyolojik Lokasyon 
Paternleri 
Posterior Fossa Tümörleri 
James G. Smirniotopoulos, M.D. 
Radiology, Neurology, Biom...
Nöroradyolojinin 3 kuralı: 
6
PATERN ANALİZİ: 
Temel Yaklaşım 
– Lezyon nerede? 
• Ekstraaksiyel 
• Intraaksiyel 
• Intraventriküler 
– Lezyon nerede? 
...
PATTERN ANALİZİ: 
Lokasyon 
Temel Yaklaşım 
– Lezyon nerede? 
• Ekstraaksiyel 
• Intraaksiyel 
• İntraventriküler 
– Lezyo...
PATERN ANALİZİ: 
Temel Yaklaşım 
– Lezyon nerede? 
• Ekstraaksiyel 
• Intraaksiyel 
• İntraventriküler 
– Lezyon nerede? 
...
Temel Yaklaşım 
Görüntüleme 
Modalitesi 
(kontrastlı/ 
kontrastsız) 
Normal 
Anormal 
Lokasyon ? 
Şüpheli 
listesi 
Profil...
Şüphelilerin listesi 
Profil eşleniyor 
15
Posterior Fossa Tümörleri 
18 
• Ekstraaksiyel – Serebellopontin Köşe 
– Schwannom 
– Meningiom 
– Epidermoid İnklüzyon Ki...
Posterior Fossa Tümörleri 
Extraaksiyel: 
•Schwannom 
•Meningiom 
•Epidermoid 
Pontin 
Astrositom 
Pilositik 
astrositom 
...
Internal Akustik Kanal 
7 SV 
C IV 
Bill‟s Bar 
Krista falsiformis (transvers) 
Ant Pos 
Kohlear 
Sup Vestibuler 
superior...
S.P.Köşe Lezyonları Diferansiyel 
• S Schwannom (8.KN >> > 5.KN) 
• A anevrizma, araknoid kist 
• M meningiom, metastazlar...
S.P. Köşenin Demografik 
Özellikleri 
23 
• 7/9 (Schwannom, 8.KN> > 5.KN) 
• 1/9 Meningiom (tentoryal/petroz) 
• 1/9 "Diğe...
Vestibuler Schwannom: Inf> Sup 
• IAC orijinli 
– IAC içinde 
– IAC genişlemiş (70%) 
• Sferik Tümör 
– kapsüllü 
• Büyüks...
İntrakanaliküler Schwannom 
Schwannom IAC nin içinden veya 
distalinden başlayabilir. 
25
26 
Sisternal Segment – SSS Oligodendrositler 
IAC Segment – PSS Schwann hücreleri
SCHWANNOM 
• Tüm SSS tümörlerinin % 5-10 u 
• Benign, yavaş büyür 
• Kadın > Erkek(Intrakranyal), E > K (Spinal) 
• 30-60 ...
Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 
1986 Feb;112(2):190-4 "Histolojik ve 
cerrahi literatür şunu gösteriyor; 
tümörü daha er...
IAC ve S.P.Köşe Kitle Lezyonu 
31
Vestibuler Schwannom 
33
Yeni Schwannom – Eski Schwannom 
Büyük tümörler daha eski 
Daha eski olan tümörler dejenere 
34 Benign Kistik Dejenerasyon
Trigeminal Schwannom 
Courtesy of Jacqueline A. Bello MD 
Meckel’s 
mağarası 
35
Trigeminal Schwannom 
Courtesy Jacqueline A. Bello MD 
36
37 
NF2 – Multipl Schwannomlar, iki 8. KN ve bir 5.KN 
aksiyel 
Laszlo Mechtler, DNI 
8. 
8. 
5.
Meningiom 
Courtesy of Bob Peyster, MD 
• Tentoryum veya 
Dura 
• IAC Normal 
Boyutta 
• Hemisferik 
• Homojen 
• Homojen ...
Hiperostoz 
39
Petröz Meningiom 
HİPEROSTOZ 40
Tentoryal Meningiom 
42
Gross Courtesy Tom N Tentoryal Meningiom 
aidich, Mt. Sinai, NY 43
Köşe tümörü – Yavaş büyür 
Dalgalı Kenarlı 
44
Epidermoid – S.P Köşe 
45
Serebellopontin Köşe 
Epidermoid Kisti 
BOS a göre tam izointens değil 
46 
Difüzyon MR – 
parlak: 
Restrikte 
Difüzyon + ...
Serebellopontin köşe Epidermoid 
– “inci gibi tümör” 
Skuamöz epitel, keratin debris tabakaları – soğan yüzeyine benzer 
4...
49 
Epidermoid - Dry Keratin
T1W Gd FLAIR 
Epidermoid 
50
Epidermoid vs. Araknoid Kist 
Araknoid Kist 
–Çoğunlukla orta fossada 
–Ekstraaksiyel köşe tümörü 
–IAC normal 
–Yuvarlak ...
Araknoid Kist – Konveks Kist 
52 
NOT: Kist içinde sinyal daha yüksek , 
BOS pulsasyonundan daha az faz farkı 
olduğu için...
Quiz #1 
53
54 
KLASİK LOKASYONLAR 
• Foramen magnum 
• Serebellopontin köşe 
• 4. ventrikül/Serebellum 
• Sella/parasellar/suprasella...
Tümör Lokasyonları 
5 
Supratentoryal 
Infratentoryal 
10 15 20 25 30 35 
Beyin 
tümörleri 
% 
Yaş 
55
Santral Posterior Fossa Kitleleri 
57
Santral Posterior Fossa Lezyonları 
58 
• İntraaksiyel olabilir 
• İntraventriküler olabilir 
• Vermisten ventriküle doğru...
4. Ventrikül – Medulloblastom 
(PNET) 
Tentoryum 
Ant/Sup velum 
Clivus 
Sinus 
Rektus 
Oksiput 
Post/Inf meduller velum 
...
4. Ventrikül - Ependimom 
Ant/Sup velum Tentoryum 
Clivus 
Sinus 
Rektus 
Oksiput 
Post/Inf meduller velum 
BS 
Koroid Ple...
64 
4. ventrikülün Tabanı vs. Tavanı 
Medulloblastom 
Ependimom 
Courtesy Joe Parisi 
(Vermis)
Medulloblastom 
• „Homojen‟ 
–ince, düzensiz 
Kist ve hemoraji sık değil 
<10% 
• NCT de hiperdens 
– 75% e kadar 
– Yoğun...
PNET: Azalmış Difüzyon 
DWI ADC 
68
PNET: 
BT de hiperdens(hiperattenuating) 
69
70
71
Medulloblastom 
73
Medulloblastom 
74
Normal Fetal Serebellum 
75
76 
İç Granüler hücreler 
Moleküler 
tabaka 
Purkinje 
Dış Granüler Hücreler
Ependimom 
• İntraventriküler 
• ‘Yumuşak’ plastik lezyon 
• Köşe uzanımlı 
–Luschka 
–Magendie 
• Heterojen 
–Kistik boşl...
4. Ventrikülde İntraluminal Kitle 
78
Ependimom - Şematik 
Clivus 
Oksiput 
Ependimom 
Tentoryum 
Sinus 
Rektus 
BS 
79
Ependimom 
80
82
Ependimom 
Courtesy of J.P. Parisi, Mayo Clinic 86 
Ependymoma 
Clivus 
Oksiput 
BS 
Tentoryum
87 
Santral Kitleler 
Medulloblastom Ependimom
4. ventrikülün Tabanı vs. Tavanı 
93 
Medulloblastom 
Ependimom 
Courtesy Joe Parisi 
(Vermis)
Pilositik Astrositom 
• Kist ve Mural Nodül 
–dengeli morfoloji 
• Duvar büyümeyebilir 
• Kist sıvısı protein içerir 
–BOS...
Mural Nodül 
“Kist” 
– Kaplanmamış 
100
Pilositik Astrositom 
104
Pilositik Astrositom 
• Kist ve Mural Nodül 
–dengeli morfoloji 
• Duvar büyümeyebilir 
• Kist sıvısı protein içerir 
–BOS...
114 
Hemanjioblastom 
• Çeşitli Morfoloji 
– bazıları solid 
– bazıları neredeyse 
pür kist 
• Duvar büyümeyebilir 
• Kist...
Hemanjioblastom - VHL 
Courtesy of Jacqueline A. Bello MD
Hemanjioblastom: Hipervasküler, yavaş akım 
118 
118 
Yavaş Akım– Kırmızı bölge venöz fazı sürdürüyor
İki Heterojen Tümör 
123 
• İkisi de posterior fossa 
yerleşimli 
• İkisi de bifazik; solid ve sıvı 
–“Mural Nodüllü Kist”...
Hemanjioblastom: Perfüzyon Sıcak 
Vasküler nodül 
Courtesy Mauricio Castillo 
121
Pilositik Astrositom: Perfüzyon Soğuk 
Courtesy Mauricio Castillo 
122
İki Heterojen Tümör 
123 
• İkisi de posterior fossa 
yerleşimli 
• İkisi de bifazik; solid ve sıvı 
–“Mural Nodüllü Kist”...
Pilositik vs. Hemanjioblastom 
• Pilositik Astrositom • Hemanjioblastom 
– 9-12 yaş – 28-25 yaş 
– Kapiller damarlar 
– Ka...
Hemanjioblastom – Solid Lezyonlar 
125 
Multiple Serebellar Lezyonlar 
von Hippel-Lindau Sendromu
Beyinsapında Ekspansil Kitle 
126
Mezensefalon (tektum) Astrositomu 
127
Pilositik Astrositom - Tektum 
14 yaşında bayan 
Dorsal Ekzofitik Beyinsapı gliomu– Sıklıkla Pilositik 
129
Serebellar PICA İnfarktı 
132 Courtesy of Wendy Smoker, M.D.
Lhermitte-Duclos Hastalığı - Displastik Gangliositom 
134 
T1 T2
Displastik Serebellar Gangliositom 
“Purkinjeoma” veya Lhermitte-Duclos 
Cowden Sendromu: 
•Hamartomlar (cilt, müköz membr...
Quiz 2 
140
Quiz 2 
141
Vestibuler Schwannom 
Tumor IAC nin dışına doğru 
büyüyor: Vestibuler Schwannom 
,araknoid kiste sekonder 
142
Posterior Fossa Kitleleri 
Extraaksiyel: 
•Schwannom 
•Meningiom 
•Epidermoid 
Pontin 
Astrositom 
Ependimom 
Pilositik 
a...
ありがとうございます。感謝いたします。 
Rieska Cпасибо! 
SHOUKRANN 
Go Raibh Maith Agat 
Tack 
Dziekuje!Mil Gracias 
145 
Thank YoTuak!k 
Mui...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nöroradyolojik lokasyon paternleri, arka fossa tümörleri

2,742 views

Published on

Posterior Fossa Tümörleri

James G. Smirniotopoulos, M.D.
Radiology, Neurology, Biomedical Informatics
Uniformed Services University
Bethesda, Maryland

Published in: Education
 • Be the first to comment

Nöroradyolojik lokasyon paternleri, arka fossa tümörleri

 1. 1. Nöroradyolojik Yerleşim Paternleri Posterior Fossa Tümörleri James G. Smirniotopoulos, M.D. Radiology, Neurology, Biomedical Informatics Uniformed Services University Bethesda, Maryland Sunan: Stj. Dr. Mustafa Toprak Moderatör: Prof. Dr. Selçuk YILMAZLAR Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı
 2. 2. James Smirniotopoulos, M.D. James G. Smirniotopoulos was appointed professor and chair of radiology at the Uniformed Services University of the Health Sciences in September 1995. He originally came to the university as an associate professor of radiology and nuclear medicine in 1992 and has since accepted subsequent posts as professor in the departments of neurology and biomedical informatics in 1996 and 2001 respectively. Before coming to USU, Dr. Smirniotopoulos was the chief of Neuroradiology at the Armed Forces Institute of Pathology, Washington D.C. Dr. Smirniotopoulos attended medical school and completed his residency and fellowship training at Georgetown University School of Medicine and Medical Center in Washington D.C. From the onset, his research interests have been focused primarily on radiologic-pathologic correlation and the tumor biology and radiology of primary CNS neoplasms. He has authored or co-authored more than 25 book chapters and 75 peer-reviewed articles, including two studies on the efficacy of electronic teaching in medicine. Dr. Smirniotopoulos is the editor of the American College of Radiology Learning File and the chief editor of the MedPix™ Radiology Database and Teaching File.
 3. 3. Nöroradyolojik Lokasyon Paternleri Posterior Fossa Tümörleri James G. Smirniotopoulos, M.D. Radiology, Neurology, Biomedical Informatics Uniformed Services University Bethesda, Maryland http://rad.usuhs.mil http://www.medpix.net james-smirnio@usuhs.mil
 4. 4. Nöroradyolojinin 3 kuralı: 6
 5. 5. PATERN ANALİZİ: Temel Yaklaşım – Lezyon nerede? • Ekstraaksiyel • Intraaksiyel • Intraventriküler – Lezyon nerede? • Supratentoryal • Infratentoryal – Hasta kaç yaşında? • Çocuk • Yetişkin – Hastanın cinsiyeti ne? ? 9
 6. 6. PATTERN ANALİZİ: Lokasyon Temel Yaklaşım – Lezyon nerede? • Ekstraaksiyel • Intraaksiyel • İntraventriküler – Lezyon nerede? • Supratentoryal • Infratentoryal – Hasta kaç yaşında? • Çocuk • Yetişkin – Hastanın cinsiyeti ne? 10
 7. 7. PATERN ANALİZİ: Temel Yaklaşım – Lezyon nerede? • Ekstraaksiyel • Intraaksiyel • İntraventriküler – Lezyon nerede? • Supratentoryal • Infratentoryal – Hasta kaç yaşında? • Çocuk • Yetişkin – Hastanın cinsiyeti ne? 11
 8. 8. Temel Yaklaşım Görüntüleme Modalitesi (kontrastlı/ kontrastsız) Normal Anormal Lokasyon ? Şüpheli listesi Profil (Her şüpheli için) 14
 9. 9. Şüphelilerin listesi Profil eşleniyor 15
 10. 10. Posterior Fossa Tümörleri 18 • Ekstraaksiyel – Serebellopontin Köşe – Schwannom – Meningiom – Epidermoid İnklüzyon Kisti • İntraaksiyel – Serebellum – Pilositik Astrositom – Medulloblastom – Ependimom – Hemanjioblastom • Intraaksiyel – Pons – Astrositom
 11. 11. Posterior Fossa Tümörleri Extraaksiyel: •Schwannom •Meningiom •Epidermoid Pontin Astrositom Pilositik astrositom Hemanjioblastom Ependimom Medulloblastom 19
 12. 12. Internal Akustik Kanal 7 SV C IV Bill‟s Bar Krista falsiformis (transvers) Ant Pos Kohlear Sup Vestibuler superior & horizontal & utrikulus Inf Vestibuler posterior kanal & sacculus 8.KN 21
 13. 13. S.P.Köşe Lezyonları Diferansiyel • S Schwannom (8.KN >> > 5.KN) • A anevrizma, araknoid kist • M meningiom, metastazlar • E epidermoid, ependimom, koroid plx papill. 22
 14. 14. S.P. Köşenin Demografik Özellikleri 23 • 7/9 (Schwannom, 8.KN> > 5.KN) • 1/9 Meningiom (tentoryal/petroz) • 1/9 "Diğer": – Epidermoid Kist (1/18) – Metastazlar, anevrizma, etc. – Glioma (ependimom, CPP) – Araknoid kist – Endolenf Kistadenomu – Glomus tümörü
 15. 15. Vestibuler Schwannom: Inf> Sup • IAC orijinli – IAC içinde – IAC genişlemiş (70%) • Sferik Tümör – kapsüllü • Büyükse Heterojen • – > 20 mm • “Daima” büyür 24
 16. 16. İntrakanaliküler Schwannom Schwannom IAC nin içinden veya distalinden başlayabilir. 25
 17. 17. 26 Sisternal Segment – SSS Oligodendrositler IAC Segment – PSS Schwann hücreleri
 18. 18. SCHWANNOM • Tüm SSS tümörlerinin % 5-10 u • Benign, yavaş büyür • Kadın > Erkek(Intrakranyal), E > K (Spinal) • 30-60 yaş, w/NF-2 10-30 yaş • Duysal sinirler (genellikle): – 8.KN (Inf.Vestibular), 5, 10 –Medulla spinalis: Dorsal Kökler • Çoğunluğu (>90%) sporadik • NF-2 de multipl, Bilat.8 Patognomonik27
 19. 19. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 1986 Feb;112(2):190-4 "Histolojik ve cerrahi literatür şunu gösteriyor; tümörü daha erken değerlendirmek yanlış sonuçlara sebep oluyor ve vestibüler schwannomların sadece %50si vestibüler sinirin sup. dalından orijin alır." Laryngoscope. 2007;117(12):2087-92. intrakraniyal vestibüler schwannomlar , spinal olanlardan iki kat daha fazladır. 28 NF2 Bilateral Vestibuler Schwannom LJaszLloarMyenchgtolelr,ODtNoIl. 2008 Feb;122(2):128-31 139 olgu inferior vestibuler sinirden (91.4 per cent), 9 olgu superior vestibuler sinirden (6 per cent), 2 olgu cochlear sinirden (1.3 per cent) ve 2 olgu fasiyal sinirden (1.3 per cent).
 20. 20. IAC ve S.P.Köşe Kitle Lezyonu 31
 21. 21. Vestibuler Schwannom 33
 22. 22. Yeni Schwannom – Eski Schwannom Büyük tümörler daha eski Daha eski olan tümörler dejenere 34 Benign Kistik Dejenerasyon
 23. 23. Trigeminal Schwannom Courtesy of Jacqueline A. Bello MD Meckel’s mağarası 35
 24. 24. Trigeminal Schwannom Courtesy Jacqueline A. Bello MD 36
 25. 25. 37 NF2 – Multipl Schwannomlar, iki 8. KN ve bir 5.KN aksiyel Laszlo Mechtler, DNI 8. 8. 5.
 26. 26. Meningiom Courtesy of Bob Peyster, MD • Tentoryum veya Dura • IAC Normal Boyutta • Hemisferik • Homojen • Homojen büyür • Hiperostoz – 15-40% • Dural Kalınlaşma 70- 90% 38
 27. 27. Hiperostoz 39
 28. 28. Petröz Meningiom HİPEROSTOZ 40
 29. 29. Tentoryal Meningiom 42
 30. 30. Gross Courtesy Tom N Tentoryal Meningiom aidich, Mt. Sinai, NY 43
 31. 31. Köşe tümörü – Yavaş büyür Dalgalı Kenarlı 44
 32. 32. Epidermoid – S.P Köşe 45
 33. 33. Serebellopontin Köşe Epidermoid Kisti BOS a göre tam izointens değil 46 Difüzyon MR – parlak: Restrikte Difüzyon + T2 “shine through”
 34. 34. Serebellopontin köşe Epidermoid – “inci gibi tümör” Skuamöz epitel, keratin debris tabakaları – soğan yüzeyine benzer 47
 35. 35. 49 Epidermoid - Dry Keratin
 36. 36. T1W Gd FLAIR Epidermoid 50
 37. 37. Epidermoid vs. Araknoid Kist Araknoid Kist –Çoğunlukla orta fossada –Ekstraaksiyel köşe tümörü –IAC normal –Yuvarlak kitle –BT de H20 ve tüm MR görüntülemeleri tanısal • T1,PD,T2,FLAIR,QWI,ADC –Büyüme yok –İç yapı yok Epidermoid Kist –Çoğunlukla köşede –Ekstraaksiyel köşe tümörü –IAC normal –Dalgalı kenar –BOS a benzer ancak tanısal değil • PD,FLAIR,DWI de daha parlak; ADC de daha karanlık –Büyüme yok –İnce iç tabakalar
 38. 38. Araknoid Kist – Konveks Kist 52 NOT: Kist içinde sinyal daha yüksek , BOS pulsasyonundan daha az faz farkı olduğu için.
 39. 39. Quiz #1 53
 40. 40. 54 KLASİK LOKASYONLAR • Foramen magnum • Serebellopontin köşe • 4. ventrikül/Serebellum • Sella/parasellar/suprasellar • Bazal ganglionlar/3. ventrikül • Lateral ventrikül/Pineal bölge • Derin hemisferik/periventriküler • Kortikal ve subkortikal • Konveksite Ekstraaksiyel
 41. 41. Tümör Lokasyonları 5 Supratentoryal Infratentoryal 10 15 20 25 30 35 Beyin tümörleri % Yaş 55
 42. 42. Santral Posterior Fossa Kitleleri 57
 43. 43. Santral Posterior Fossa Lezyonları 58 • İntraaksiyel olabilir • İntraventriküler olabilir • Vermisten ventriküle doğru uzanabilir • Ventrikülden vermise doğru uzanabilir
 44. 44. 4. Ventrikül – Medulloblastom (PNET) Tentoryum Ant/Sup velum Clivus Sinus Rektus Oksiput Post/Inf meduller velum BS Koroid Pleksus 61
 45. 45. 4. Ventrikül - Ependimom Ant/Sup velum Tentoryum Clivus Sinus Rektus Oksiput Post/Inf meduller velum BS Koroid Pleksus 62
 46. 46. 64 4. ventrikülün Tabanı vs. Tavanı Medulloblastom Ependimom Courtesy Joe Parisi (Vermis)
 47. 47. Medulloblastom • „Homojen‟ –ince, düzensiz Kist ve hemoraji sık değil <10% • NCT de hiperdens – 75% e kadar – Yoğun sellülarite – Küçük yuvarlak mavi hücreler • Merkezi Vermis te –4. ventrikülün arkasında • Yuvarlak, köşeli değil 67
 48. 48. PNET: Azalmış Difüzyon DWI ADC 68
 49. 49. PNET: BT de hiperdens(hiperattenuating) 69
 50. 50. 70
 51. 51. 71
 52. 52. Medulloblastom 73
 53. 53. Medulloblastom 74
 54. 54. Normal Fetal Serebellum 75
 55. 55. 76 İç Granüler hücreler Moleküler tabaka Purkinje Dış Granüler Hücreler
 56. 56. Ependimom • İntraventriküler • ‘Yumuşak’ plastik lezyon • Köşe uzanımlı –Luschka –Magendie • Heterojen –Kistik boşluklar –Ca++ birikimleri • 4. ventrikül zemininden kaynaklanır 77
 57. 57. 4. Ventrikülde İntraluminal Kitle 78
 58. 58. Ependimom - Şematik Clivus Oksiput Ependimom Tentoryum Sinus Rektus BS 79
 59. 59. Ependimom 80
 60. 60. 82
 61. 61. Ependimom Courtesy of J.P. Parisi, Mayo Clinic 86 Ependymoma Clivus Oksiput BS Tentoryum
 62. 62. 87 Santral Kitleler Medulloblastom Ependimom
 63. 63. 4. ventrikülün Tabanı vs. Tavanı 93 Medulloblastom Ependimom Courtesy Joe Parisi (Vermis)
 64. 64. Pilositik Astrositom • Kist ve Mural Nodül –dengeli morfoloji • Duvar büyümeyebilir • Kist sıvısı protein içerir –BOS için tanısal değil • Nodül BT de düşük yoğunluklu –25% e kadar kalsifikasyon olabilir • Vaskülarite artışı yoktur • WHO Grade 1 • ~10 yaşta pik 95
 65. 65. Mural Nodül “Kist” – Kaplanmamış 100
 66. 66. Pilositik Astrositom 104
 67. 67. Pilositik Astrositom • Kist ve Mural Nodül –dengeli morfoloji • Duvar büyümeyebilir • Kist sıvısı protein içerir –BOS için tanısal değil • Nodül CT de düşük yoğunluklu –25% e kadar kalsifikasyon olabilir • Vaskülarite artışı yoktur • WHO Grade 1 • ~10 yaşta pik 113
 68. 68. 114 Hemanjioblastom • Çeşitli Morfoloji – bazıları solid – bazıları neredeyse pür kist • Duvar büyümeyebilir • Kist sıvısı protein içerir • Nodül yüksek yoğunluklu – Ca++ yok • Artmış vaskülarite – Artmış akım – Kan ürünleri • WHO Grade 1 • ~ 35 yaşta pik • VHL de multipl
 69. 69. Hemanjioblastom - VHL Courtesy of Jacqueline A. Bello MD
 70. 70. Hemanjioblastom: Hipervasküler, yavaş akım 118 118 Yavaş Akım– Kırmızı bölge venöz fazı sürdürüyor
 71. 71. İki Heterojen Tümör 123 • İkisi de posterior fossa yerleşimli • İkisi de bifazik; solid ve sıvı –“Mural Nodüllü Kist” • Birinde artmış perfüzyon • Birinde azalmış perfüzyon
 72. 72. Hemanjioblastom: Perfüzyon Sıcak Vasküler nodül Courtesy Mauricio Castillo 121
 73. 73. Pilositik Astrositom: Perfüzyon Soğuk Courtesy Mauricio Castillo 122
 74. 74. İki Heterojen Tümör 123 • İkisi de posterior fossa yerleşimli • İkisi de bifazik; solid ve sıvı –“Mural Nodüllü Kist” • Birinde artmış perfüzyon –Hemangioblastom • Birinde azalmış perfüzyon – Pilositik astrositom
 75. 75. Pilositik vs. Hemanjioblastom • Pilositik Astrositom • Hemanjioblastom – 9-12 yaş – 28-25 yaş – Kapiller damarlar – Kalsifikasyon ~ 20% – Kapillerler, sizüzoidler – Kalsifikasyon yok – Güçlü Artış – Güçlü Artış – Çeşitli nodül – Subpial nodül –NF1 de optik sinir gliomu –Von Hippel Lindau ile ilişkili 124 – Perfüzyon SOĞUK – Perfüzyon SICAK – Anjiogram (-) – Anjiogram (+)
 76. 76. Hemanjioblastom – Solid Lezyonlar 125 Multiple Serebellar Lezyonlar von Hippel-Lindau Sendromu
 77. 77. Beyinsapında Ekspansil Kitle 126
 78. 78. Mezensefalon (tektum) Astrositomu 127
 79. 79. Pilositik Astrositom - Tektum 14 yaşında bayan Dorsal Ekzofitik Beyinsapı gliomu– Sıklıkla Pilositik 129
 80. 80. Serebellar PICA İnfarktı 132 Courtesy of Wendy Smoker, M.D.
 81. 81. Lhermitte-Duclos Hastalığı - Displastik Gangliositom 134 T1 T2
 82. 82. Displastik Serebellar Gangliositom “Purkinjeoma” veya Lhermitte-Duclos Cowden Sendromu: •Hamartomlar (cilt, müköz membranlar) •Meme Ca •Tiroid Ca •Endometrium Ca 135
 83. 83. Quiz 2 140
 84. 84. Quiz 2 141
 85. 85. Vestibuler Schwannom Tumor IAC nin dışına doğru büyüyor: Vestibuler Schwannom ,araknoid kiste sekonder 142
 86. 86. Posterior Fossa Kitleleri Extraaksiyel: •Schwannom •Meningiom •Epidermoid Pontin Astrositom Ependimom Pilositik astrositom Hemanjioblastom Medulloblastom 144
 87. 87. ありがとうございます。感謝いたします。 Rieska Cпасибо! SHOUKRANN Go Raibh Maith Agat Tack Dziekuje!Mil Gracias 145 Thank YoTuak!k Muito Obrigado EUXAPIΣTΩ !Teşekkür ederim! Mahalo ! Dank u wel ! Merci Beaucoup Danke Schön ! grazie! Todah Rabah

×