Successfully reported this slideshow.

Turkish Game Market Report

3,034 views

Published on

turkish game market report-GfK Turkiye Oyun Arastirmasi

 • Be the first to comment

Turkish Game Market Report

 1. 1. “YETİŞKİNLERİN OYUN OYNAMA ALIŞKANLIKLARI” ARAŞTIRMASI BİRİNC AŞAMA SONUÇ İ LARI 11 Te m 2 0 m uz 0 9
 2. 2. Metodoloji  Ara tı aGfK Türkiye ta fı a HER AY d nli o ra g rç kle tirilm kte ş rm ra nd n üze la k e e ş e o n TR*BUS/KENT Omnibus ç lım la ka s mnd yürütülm ştür. la a ş a rı p a ı a ü  Gö şm le ha le e“ rü e r ne rd Yüz YüzeAnke Te ği” kulla lm s s tiyleve t kni nin nı a ı ure TürkiyeKe g ne te s e e 15 yaş üstü 1347 kişi ileg rüşüle k nt e lini m il d n ö re g rç kle tirilmştir. e e ş i  Ara tı a n g rüşm le 17 – 29 Mayıs 2009 ta ş rm nı ö e ri rihle a snd ya ı ıtı ri ra ı a p lmş r.  Gö şüle kişile ç k a a a yarı tesadüfi örnekleme yöntemi ileb lirle iştir. rü n r o ş m lı e nm  Ara tı a n s haç lım s, m s ki s nd rtla d nle i b m s k b ği o n ş rm nı a a ş a ı e le ta a rı üze yic ir e le irli la ESOMAR kura rı veGAB p s d rineb ğlıo ra g rç kle tirilmştir. lla na ro e ürle a la k e e ş i
 3. 3. 15ya üs ke im eher üç kişiden ş tü s d biri oyun oynuyor!!!
 4. 4. YAŞA GÖRE SINIFLANDIRMA
 5. 5. Oyun Oynayanların Yaş Dağılımı Oyun oynayanların yaş dağılımı 0,78% 2,62% 8,09% 28,65% 15-17 18-24 25,27% 25-34 35-44 45-54 55+ 34,59%
 6. 6. Yaş Gruplarının Oyun Oynama Yüzdeleri Oynuyor Yaş Yüzde 15-17 62.9% 18-24 47.3% 25-34 27.9% 35-44 13.0% 45-54 6.0% 55+ 2.2%
 7. 7. Yaş Arttıkça Oyun Oynama Oranı Azalıyor…  15 ya g unun % -17 ş rub 62.9 u oyun oynuyor.  18 4ya g unun % -2 ş rub 47.3 ü oyun oynuyor.  2 -3 ya g unun % 5 4 ş rub 27.9 u oyun oynuyor.  3 -4 ya g unun % 5 4 ş rub 13.0 ü oyun oynuyor.
 8. 8. PLATFORM TERC HİNE İ GÖRE SINIFLANDIRMA
 9. 9. Oyun Platform Tercihleri Platform tercihleri Bilgisayar 24.8% Oyun Konsolları Cep Telefonu 12.8% Portatif Oyun Konsolları 71.5% Diğer 3.3% Oynamıyor 2.2% 0.1%
 10. 10.  15ya üs ke im % 24.8 i b is ya ao ş tü s in ilg a rd yun oynuyor.  15ya üs ke im % 12.8 i o ş tü s in yun ko o rı ao ns lla nd yun oynuyor.
 11. 11. Oyun Oynayanların Platform Tercihleri Platform Diğer 0.54% Portatif Oyun Konsolları 7.53% Cep Telefonu 11.39% Platform Y d ü e z Oyun Konsolları 44.79% Bilgisayar 86.94% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% Platform
 12. 12. Haftalık Oyun Oynama Süresi haf talık ortalama saat Diğer 3.5 Bilgisayar 6.86 Cep Telef onu 6.8 haftalık ortalama saat Portatif Oyun Konsolları 3.16 a s t Oyun Konsolları 4.26 Total 6.05 0 5 10 platform
 13. 13. SOSYO-EKONOMİK STATÜYE (SES) GÖRE SINIFLANDIRMA
 14. 14. Oyun Oynayanların SES Dağılımı Oyun oynayanların SES dağılımı 6.51% 10.44% AB 28.39% C1 C2 DE 54.66%
 15. 15. C NSİYETE GÖRE İ SINIFLANDIRMA
 16. 16.  15ya üs ke im e ka ı rı % 15.9 u o ş tü s d ki d nla n yun oynuyor.  15ya üs ke im e e kle % 41.3 ü o ş tü s d ki rke rin yun oynuyor.
 17. 17. Oyun Oynayanların Cinsiyete Göre Dağılımı Oyun oynayanların cinsiyet dağılımı 28.07% Kadın 71.93% Erkek
 18. 18. 15ya üs ke im eoyun oynayan ş tü s d her dört kişiden biri kadın, üçü erkek…
 19. 19.  Türkiyeha d o la a6 saat o fta a rta m yun oynuyor.  Ka ı r ha d o la a4.7 saat o d nla fta a rta m yun oynuyor.  Erke r ha d o la a6.5 saat o kle fta a rta m yun oynuyor.
 20. 20. BÖLGELERE GÖRE SINIFLANDIRMA
 21. 21. Oyun Oynama Oranına Göre Bölgeler 1. Ka d niz ra e 2. Ege 3. Ma a rm ra 4. Güne o u Ana o yd ğ d lu 5. İçAna o d lu 6. Akd niz e 7. Do u Ana o ğ d lu
 22. 22. Oyun Oynayanların Bölgelere Göre Dağılımı Oyun oynayanların bölgelere göre dağılımı 8.84% 7.55% 13.82% Akdeniz 17.18% İç Anadolu Doğu Anadolu 3.12% 15.62% Marmara 33.87% Ege Karadeniz Güneydoğu Anadolu
 23. 23. Bölgelerin Haftalık Oyun Oynama Süreleri haftalık ortalama saat Güneydoğu Anadolu 4.39 Karadeniz 6.07 Ege 4.95 saat Marmara 6.9 haftalık ortalama saat Doğu Anadolu 3.59 İç Anadolu 6.72 Akdeniz 5.43 0 2 4 6 8 bölgeler

×