Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Girişimciliğin Mayası

680 views

Published on

22 Aralık 2015,Abdullah Gül Üniversitesi Girişimcilik Programı Girişimcilik Sunumu

 • Be the first to comment

Girişimciliğin Mayası

 1. 1. ‘GİRİŞİMCİLİĞİN MAYASI’ SelahattİN cİRİTCİ Adana bİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
 2. 2. HAMUR?
 3. 3. gİRİŞİMCİLİK ‘İlk kez ortaçağda kullanılan bu kelimenin ‘entreprendere’ kökünden geldiği yani ‘iş yapan’ anlamı geldiği görülüyor.’ ‘Arapça kökenli teşebbüs kelimesinde ise deneme ve sonuç bilinmemesine rağmen harekete geçme.’ ‘Üretim için bir işe girişen,kalkışan kimse,müteşebbis (TDK)’ ‘20.yüzyılda ise daha çok risk alma, yenilikleri yakalama, fırsatları değerlemdirme ve tüm bunların hayata geçirilme süreci olarak anlamlandırılmaya başlandı.’
 4. 4. Sosyal gİRİŞİMCİLİK Toplumdaki sorunlara yenilikçi ve kökten çözüm bulmaktır. Sosyal girişimci; tıpkı ticari girişimciler gibi yaklaşımlarında sorun ve fırsatları fark etme, doğru değerlendirme, risk alma ve yenilikçi yollarla çözümleme yollarına gider; kendilerini sözkonusu sosyal sorunun çözümüne adarlar. İş dünyasının yüzünü değiştiren girişimciler gibi, sosyal girişimciler de toplumsal dönüşümün önemli araçlarıdır. Başkalarının göremediğini görerek yeni fırsatlar yaratırlar, sistemleri değiştirirler ve yeni yaklaşımlar bularak toplumun önemli sorunlarına çözüm getirirler. Ticari bir girişimcinin yeni sanayiler kurması gibi, sosyal girişimciler de toplumsal sorunlara yenilikçi çözümlerle yaklaşır ve bu çözümleri geniş ölçekte uygularlar.
 5. 5. http://www.tog.org.tr
 6. 6. http://www.turkey.ashoka.org Dünyanın ilk ve en geniş sosyal girişimci ağı
 7. 7. HACKATHON Hackathon ortak bir konuya ilgi duyan kişilerin bir araya gelip sınırlı bir zaman içinde, kendilerine verilen konuyla ilgili ortaya yeni bir ürün çıkarmaya çalıştıkları etkinliktir. Hackathon’lar geliştiriciler için tüm dünyada bir parti, bir yarış ve bir paylaşım merkezidir. Proje kültürünü öğrenmek ve tüm insalığa faydalı olacak şeyler üretmek hackathon’ların temel amacıdır. Günümüzde yazılım üzerine olanları çok yaygındır. https://www.youtube.com/watch?v=1nR8gMjB5-Q
 8. 8. START - UP ‘Bir şeyi harekete geçirmek için yapılan iş ya da süreç’ ‘Girişimcilerin sıfırdan kurdukları, genelde bir inovasyon üzerine şekillenen şirketler.’ www.startupistanbul.com https://www.youtube.com/watch?v=Fkd9TWUtFm0
 9. 9. Melek yatIRIMCI ‘Henüz yolun başında olan (Start-up) bir iş fırsatına yatırım yapan, işletmelerin büyümeleri veya gelişmeleri için sermaye sağlayan kişidir.’ http://www.galatabusinessangels.com http://www.etohum.com
 10. 10. Ön kuluçka merkezİ   Kuluçka Programları ister özel ister devlet olsun girişimcilik kültürünü geliştiren, ekonomik ve sosyal gelişime katkı yapan merkezlerdir. Ön Kuluçka Merkezleri ise Kuluçka Merkezlerine hazırlık safhası olarak görülebilir. Henüz firmalaşamayan başarılı fikirlerin büyüme safhasını destekleyen “hazırlık süreçleri”dir. Ön kuluçka merkezleri girişimci fikirlerin, firmaların gelişimini destekleyen, onların en korunmasız oldukları başlangıç periyodunda destekleyerek hayatta kalmalarını sağlayan süreçlerdir.
 11. 11. Altyapı Ofis Alanı, Telefon, internet vb hizmetler İş Geliştirme Proje Geliştirme Süreçlerinde danışmanlık,Pazarlama süreçlerine danışmanlık,Hukuki danışmanlık, Pazar bilgilerinin paylaşılması. Network Yatırımcı görüşmelerinden diğer firmalarla ilişkilere kadar sürekli iletişim. Finansal Başlangıç aşamasında proje geliştirme sürecinde destek sağlayacak finansal destek ya da başlangıç sermayesi. Bu bağlamda devlet desteklerine başvurulabilir.
 12. 12. http://www.fikirotobusu.com
 13. 13. KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye’deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki rolünü ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini artırmak ve sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş kamu kurumu. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olan KOSGEB, 12 Nisan 1990 tarihli ve 3624 sayılı yasayla kuruldu.
 14. 14. KOSGEB GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI Programın Amacı •Girişimciliğin desteklenmesi •Girişimciliğin yaygınlaştırılması •Başarılı işletmelerin kurulması Programdan Kimler Yararlanabilir? •Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, •Girişimciler •İşletici Kuruluşlar (İş Geliştirme Merkezi’ni yönetmek üzere kurulan tüzel kişilik) Programın Kapsamı A.Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, B.Yeni Girişimci Desteği, C.İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği D.İş Planı Ödülünden oluşur.
 15. 15. TÜRKİYE’NİN EN İYİ GİRİŞENLERİ www.youtube.com/watch?v=dlXNIjuA8-4
 16. 16. TÜRKİYE’DE NELER OLUYOR?
 17. 17. YARIŞMALAR www.girisimkampusu.com
 18. 18. www.patlatfikrini.com
 19. 19. GİRİŞİMCİLİK HAFTASI 140’ı aşkın ülkede eş zamanlı olarak başlıyor.
 20. 20. G3 forum G3 Forum, Uluslararası Girişimcilik Merkezi UGM, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, TOBB Genç Girişimciler Kurulu ev sahipliğinde 20 Kasım 2015 tarihinde İstanbul’da gerçekleşti. Yuvarlak masa formatında 90 mentor 3’er seansda 20’şer dakika girişimci ve girişimci adayları ile bir araya gelme şansı buldu.
 21. 21. UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, kendi işini kurmak isteyen girişimcilerin bir iş planına dayalı olarak kuracağı işletmelerin başarı düzeylerini artırmak amacıyla düzenlenir. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri; · KOSGEB birimleri tarafından düzenlenen, · Ulusal veya uluslararası projeler kapsamında, KOSGEB tarafından yürütülen, · KOSGEB ile işbirliği içerisinde çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitimler, · Üniversiteler tarafından örgün eğitim kapsamında verilen girişimcilik dersleri’dir. Bu eğitimler, 24 saati atölye çalışmalarından oluşan toplam 70 saatlik eğitimler olup; genel katılıma açık ve ücretsizeğitimlerdir.
 22. 22. YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ Destekten Kimler Yararlanabilir? Bu destekten; · Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ni, · KOSGEB Genç Girişimci Geliştirme Programı’nı, · Küçük Ölçekli İşletme Kurma Danışmanlığı Desteği (KÖİDD) Programı’nı tamamlayarak eğitime veya programa katıldığını belgeleyen ve işletmesini kuran girişimciler, · İŞGEM’de yer alan işletmeler yararlanabilir.
 23. 23. Ayrıca, destek başvurusunda bulunacak işletmenin Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde kurulmuş olması ve girişimcinin başvuru tarihi itibariyle; - Son 1 (bir) yıl içerisinde aynı faaliyet konusunda vergi mükellefiyetinin bulunmaması, - Mevcutta kendisine ait gerçek kişi statüsünde başka bir işletmesinin bulunmaması, - Tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir işletmede %50’den fazla ortaklığının olmaması, - Başka bir işletme/kurum/kuruluşta SGK hükümlerine tabi olarak çalışmaması gerekmektedir.
 24. 24. BİRAZ DA PARA KONUŞALIM KAYSERİ 2.BÖLGE
 25. 25. SEMİNERLER-ZİRVELER
 26. 26. SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
 27. 27. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ Toplumsal kalkınmaya sosyal ve ekonomik düzeyde katma değer sağlamak amacıyla kurulan Uluslararası Girişimcilik Merkezi, bünyesinde yapılandırdığı Paydaşlar Kurulu aracılığı ile girişimcilik ekosistemindeki etkin uluslararası örgütlerin, kamu kurumlarının, şirketlerin, sivil toplum örgütlerinin ve üniversitelerin bir araya gelmesini desteklemektedir. Uluslararası Girişimcilik Merkezi girişimcilik algısının pozitif yönde gelişimi, kadın ve gençlerin başarılı girişimciler olarak desteklenmesi, girişimcilerin küresel rekabet edebilirliğini desteklemek ve özellikle ülkemize komşu bölgelerdeki iş dünyası arasında işbirlikleri ve ortaklıklar gelişimini kolaylaştırmak hedefleriyle kurulmuştur.
 28. 28. Bu hedeflere ulaşmak için Uluslararası Girişimcilik Merkezi: •Girişimcilik alanında çalışan kurumlar ve girişimciler arasında işbirlikleri geliştirir. •Mevcut durumu ve ihtiyaçları ortaya koyan araştırmalara destek verir. •Gençlerin, girişimcilerin ve iş dünyasının girişimcilik ve yenilikçilik kapasitelerinin gelişimine katkı sağlayacak mekanizmalar geliştirir. •Girişimci rol modellerinin sayıca artışına hizmet eder. •Rekabet gücünü arttıracak politikalara katkı sağlar. www.vimeo.com/54141055 www.vimeo.com/55094042
 29. 29. GİRİŞİMCİLİK VAKFI Nisan 2014'te Türkiye'nin önde gelen girişimcileri, iş insanları ve fikir önderleri tarafından kurulan Girişimcilik Vakfı, nüfusunun yarıdan fazlası genç olan ülkemizde girişimcilik kültürünün gelişmesi için gençler ile çalışan bir vakıftır. Türkiye’de değil dünyada da bir ilk olan Girişimcilik Vakfı, Fellow Programı ile gençleri geniş bir ağın parçası yaparak, onlara ilham veren girişimciler ile tanışıp deneyimlerinden faydalanma imkanı sunma hedefiyle kurulmuş bir vakıftır.
 30. 30. https://www.youtube.com/watch?v=ha7zksbCElw www.girisimcilikvakfi.org
 31. 31. EKOSİSTEM TOPLANTILARI Çukurova Girişimcilik Ekosistem Buluşması – I 1 Aralık 2015 ‘Girişimcilik kültürü ve kurumlar arasında işbirlikleri geliştirilmeli.’
 32. 32. GEM ‘14 RAPORU Global Entrepreneurship Monitor (GEM)2014 Girişimcilik konusunda dünyanın en kapsamlı araştırmalarından biri. Türkiye’den 31 binden fazla kişiyle rekor bir katılımın olduğu araştırma Türkiye’de girişimciliğin sayı açısından yükselişinin devam ettiğini gösteriyor. http://www.gemconsortium.org
 33. 33. HER 100 KİŞİDEN 19’U gİRİŞİMCİLİK FAALİYETİNE BAŞLIYOR Bu, 2006 yılından bu yana Türkiye’de görülen en yüksek oran ve gelişmekte olan ülkelerin ortalamasından(yüzde 14,73) daha yüksek. Türkiye’nin girişimcilik oranı ABD ve Almanya gibi gelişmiş ekonomilere göre de daha yüksek. Türkiye’de girişimciler kadar girişimci olmak isteyenlerin oranında da önemli bir artış var. Girişimci olmaya niyetli olduğunu söyleyenlerin oranı 2006-2012 yılları arasında ortalama yüzde 0 iken, 2013’te yüzde 31,64’e yükselmiş. 2014’te ise bu oranın yüzde 35’e çıktığı görülüyor. Bu, gelişmekte olan 30 ülke arasındaki en yüksek 6’ıncı oran. 2013 yılında Türkiye aynı sıralamada 11’inciydi.
 34. 34. Ülkelerin girişimcilik potansiyelini de ölçen araştırmaya göre Türkiye nüfusunun yüzde 53’ü girişimcilik özelliklerine sahip. Yetişkin nüfusun yüzde 64’ü kendi işini kurmak konusunda cesaret sahibi; yüzde 56’sı bilgi ve beceri açısından kendisine yeteri kadar güveniyor; yüzde 39’u yakın gelecekte çevresinde iyi fırsatlar görüyor.
 35. 35. GENÇLER ÜNİVERSİTEYE GİTMEK YERİNE GİRİŞİMCİ OLUYORLAR GEM 2014 Türkiye sonuçlarıyla ilgili en dikkat çekici noktalardan biri Türkiye’de 18-24 yaş aralığındaki genç girişimcilerin oranının 2014’te bir önceki yıla göre yüzde 50 oranında artarak yüzde 22,62’ye yükselmiş olması. Bunun anlamı, gençler arasında üniversiteye gitmek yerine kendi işini kurarak kariyerine başlamanın daha yaygın bir trend haline gelmesi. Değerlendirmeyi girişimcilerin yüksek öğretim seviyesindeki düşüş de soğruluyor. Araştırmaya göre 2014’te lisans ve lisans üstü eğitime sahip olan girişimcilerin oranı 2013’te yüzde 52’ylen 2014’te yüzde 34’e düşmüş.
 36. 36. Türkiye’deki girişimcilerin yüzde 48, lise ve lise öncesi eğitim düzeyinde.
 37. 37. GİRİŞİMCİLİĞİN NİTELİĞİ ZAYIFLIYOR Araştırmada bir diğer veri gençler arasında girişimciliğin yükselişinin Türkiye’nin yükselen genç işsizlik oranlarıyla bağlantılı olabileceğini de düşündürüyor. Zira fırsat odaklı ve ihtiyaç odaklı olmak üzere girişimciliğin iki tipi üzerinde duran GEM’in Türkiye sonuçlarında ihtiyaç odaklı girişimciliğin belirgin bir biçimde arttığı görülebiliyor.
 38. 38. Türkiye’de fırsatları değerlendirmek için girişimcilik faaliyetinde bulunan kişilerin oranı 2013’te yüzde 60,8 iken 2014’te yüzde 34,7’ye düşmüş. İşsizlik veya ihtiyaçtan dolayı girişimciliğe yönelenlerin oranı aynı dönemde yüzde 8,1’den yüzde 42,5’e çıkarak yaklaşık beş kat artmış. Bu, Türkiye’de girişimciliğin nicel olarak yükselirken, nitel açıdan zayıfladığını gösteriyor.
 39. 39. KADIN GİRİŞİMCİLERİN ORANI DÜŞÜYOR Türkiye’de girişimci, dünya trendlerinin aksine kadınları dışlayıcı bir kavram haline geliyor. Zira araştırmaya göre 2013 yılında yüzde 31,5 olan kadın girişimci oranı 2014’te yüzde 22’ye gerilemiş. Bu ciddi düşüş, Türkiye’nin kadın erkek eşitliği konusunda gittikçe zayıflayan karnesinin de bir sonucu olarak görülebilir.
 40. 40. GENÇ GİRİŞİMCİLER İÇİN ERASMUS ‘Yeni Girişimciler Erasmus’ Avrupa Birliği’nin finanse ettiği teknoloji ve internet girişimlerine yönelik bir programdır. Program, girişimcilere, program üyesi ülkelerden birinde, başarılı bir ev sahibi girişimcinin yanında tecrübe ve dış pazar bilgisini geliştirme fırsatı sağlamayı hedefliyor. Ev sahibi olmak isteyen girişimciler için, bir KOBİ‘nin sahibi veya yöneticisi olmak ve şirketin en az 3 yıldır faaliyet gösteriyor olması şartı aranıyor. Her iki taraf için de yaş ve sektör sınırlaması yok ancak yabancı dil yeterliliği gerekiyor. www.erasmus-entrepreneurs.eu
 41. 41. TUBİTAK BIGG-SEA TEKNOGİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİ BiGG-SEA, TÜBİTAK resmi uygulayıcısı olarak, 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı'nın Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleri öncelikli olmak üzere başvurularını toplayan; girişimcilere iş modelleme, mentorluk ve ön kuluçka hizmetleri sağlayan ve iş fikrinden iş planına giden süreçte girişimciye destek sağlayan; Sabancı Üniversitesi İnovent, Ege Üniversitesi ideEGE-TGB ve Adana ÜSAM tarafından uygulanan bir programdır.
 42. 42. 150.000tl hİBE TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı teknolojik ve inovatif projeleri olanlara teminat almaksızın 150,000 TL'ye kadar geri ödemesiz hibe sağlayan bir programdır. 2012-2015 arasında 3200’den fazla girişimci bu programa başvurmuş, 1100’den fazlası iş planı aşamasına gelerek iş planlarını TÜBİTAK’a sumuş ve 350 girişimci hibe kazanmıştır. Program girişimcilerin fikirden prototip aşamasına kadar devam eden zorlu ticarileşme yolculuklarında en yüksek finansal desteği sağlayan ulusal destek programıdır. http://www.biggsea.com
 43. 43. TUBİTAK MENTOR-SEA MENTOR Bir firmanın,tüm süreçlerinde onunla işbirliği yapan, yönlendiren, bilgi desteği sağlayan, doğru kaynaklara ulaşmasını sağlayan kişidir. Mentor-SEA, TÜBİTAK'ın resmi uygulayıcısı olarak Adana ÜSAM’ın koordinatörlüğünde, Sabancı Üniversitesi İnovent A.Ş. ve Ege Üniversitesi EBİLTEM-TTO desteği ile Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketi ideEGE – TGB A.Ş. işbirliğinde 1601 - TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Mentor Eğitimleri vermek için hazırlanmıştır. Bu projenin sonunda KOBİ’lere mentorluk hizmeti sunacak nitelikli mentorların yetişmesi hedeflenmiştir.
 44. 44. 1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında; KOBİ’lerin / girişimcilerin a. Stratejik Teknoloji ve Ürün Yönetimi b. Teknoloji Tabanlı Başlangıç Firmalarına Özel c.Değer yaratma d.İş modeli geliştirme e.Şirket yönetimi f.Müşteri yönetimi g.Yenilik yönetimi Finansal kaynaklara erişim ve yatırımcı ilişkileri alanlarındaki mevcut durumlarını analiz ederek ihtiyaçları doğrultusunda mentorluk hizmeti verecek kişilerden oluşan nitelikli mentor havuzunun geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
 45. 45. AĞ KURMA-NETWORKING KAZAN-KAZAN BİLGİ-DENEYİM PAYLAŞIMI KİŞİSEL-KURUMSAL GELİŞİM
 46. 46. SOSYAL GİRİŞİMCİLİK AĞLARI
 47. 47. ERASMUS + GENÇLİK GİRİŞİMCİLİK BUNUN NERESİNDE? www.ua.gov.tr
 48. 48. TEŞEKKÜRLER

×