Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Glasovi

1,934 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Glasovi

  1. 1. ГЛАСОВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
  2. 2. НАУКЕ КОЈЕ СЕ БАВЕ ЈЕЗИКОМ Фонетика и фонологија- науке о гласовима  Морфофонологија- науке између фонетике и морфологије; бави се понашањем фонема у речима  Морфологија- наука о речима, морфемама  Синтакса- наука о реченици  Лексикологија- наука о речима+ фразеологија, терминологија, етимологија, он омастика  Стилистика- наука окоја се бави избором и употребом речи и њихових облика 
  3. 3. НАУКЕ О ГЛАСОВИМА ФОНЕТИКА је наука која проучава изговор (артикулацију) гласова и звучање (акустичка својства) гласова. Основна јединица ове науке је глас.  ФОНОЛОГИЈА је наука која се бави гласовним системима појединих језика и улогом (функцијом) гласова у језику. Основна јединица ове науке је фонема. 
  4. 4. ФОНЕТИКА Артикулациона фонетика (изговор и подела гласова)  ИЗГОВОР ГЛАСОВА Говорни органи: 1. Плућа 2. Душник 3. Гркљан 4. Гласне жице 5. Гркљански поклопац 6. Ждрело 7. Носна шупљина 8. Усна шупљина- усне, језик, зуби, предње и задње непце и алвеоле. 
  5. 5. ФОНЕТИКА ПОДЕЛА ГЛАСОВА 30 гласова српског језика ВОКАЛИ (самогласници) ПЕТ вокала: а, е, о, и, у.  ВОКАЛИ Предњег реда ВИСОКИ И СРЕДЊИ НИСКИ Средњег реда Задњег реда У Е О А
  6. 6. ФОНЕТИКА ПРАВИ КОНСОНАНТИ (сугласници) СЕДАМНАЕСТ консонаната: б, п, д, т, г, к, ф, з, с, ж, ш, х, ц, џ, ч, ђ, ћ.  Подела по месту изговора 1. Уснени (лабијални): двоуснени(билабијални) Б, П; уснено-зубни(лабио-дентални) Ф 2. Зубни (дентални): Д, Т, З, С, Ц 3. Предњонепчани (палатални): Ђ, Ћ, Џ, Ч, Ж, Ш 4. Задњонепчани (веларни): К, Г, Х.
  7. 7. ФОНЕТИКА  1. 2. 3.  Подела по начину изговора Праскави (експлозивни): Б, П, Д, Т, Г, К Струјни (фрикативи): Ф, Х, З, С, Ж, Ш Сливени (африкате): Ц, Џ, Ч, Ђ, Ћ Подела по звучности Звучни Б Д Г Ђ Ж З Џ / / / Безвучни П Т К Ћ Ш С Ч Ф Х Ц
  8. 8. ФОНЕТИКА СОНАНТИ (гласници) ОСАМ сонаната: в, р, л, ј, љ, м, н, њ.  Подела према месту изговора 1. Уснени (лабијални): двоуснени (билабијални) М; уснено-зубни (лабио-дентални) В 2. Надзубни (алвеоларни): Р, Л, Н 3. Предњонепчани (палатални): Ј, Љ, Њ  Подела према положају меког непца 1. Орални (усни): В, Р, Л, Љ, Ј 2. Назални (носни): М, Н, Њ

×