Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

R maker1 thai

968 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

R maker1 thai

 1. 1. คนล่าฝน แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ชั้นบรรยากาศ คนล่าฝน:ชั้นบรรยากาศ
 2. 2. 2 • อธิบายการแบ่งชั้นบรรยากาศและปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นใน บรรยากาศแต่ละชั้นได้ • และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างชั้นบรรยากาศกับการทา วิเคราะห์ฝนเทียมได้ จุดประสงค์การเรียนรู้ : คนล่าฝน:ชั้นบรรยากาศ
 3. 3. 3 พวกเราเป็นนักศึกษาฝึกงาน คณะเกษตรศาสตร์ พวกเรา ได้ศึกษาบันทึกรายงาน สภาพอากาศแล้วพบว่าบาง พื้นที่ก็ประสบกับภาวะแห้ง แล้ง บางพื้นที่ก็ประสบกับ ภาวะน้าท่วม เราจึงสงสัยกัน ว่าเราจะสามารถควบคุมให้ ฝนตกเมื่อไร ตกที่ไหนได้ หรือไม่ คนล่าฝน:ชั้นบรรยากาศ ขั้นสร้างความสนใจ
 4. 4. 4 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีฝนตกชุกแห่งหนึ่งในโลก แต่ฝนก็ไม่ได้ตกอย่าง สม่าเสมอ ในช่วงฤดูฝนจะมีปริมาณน้ามาก แต่ในฤดูแล้ง พื้นดินก็แห้งแล้งมากดังที่ เห็นจากภาพ คนล่าฝน:ชั้นบรรยากาศ ขั้นสร้างความสนใจ
 5. 5. 5 เราโชคดีมากเลยที่ได้เข้ามาฝึกงานที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง ในจังหวัดขอนแก่น วันนี้เราจะไปพบกับคุณประสพ พรหมมา ซึ่งเป็นหัวหน้าของศูนย์นี้กัน คนล่าฝน:ชั้นบรรยากาศ ขั้นสร้างความสนใจ
 6. 6. 6 สวัสดีครับ ผมชื่อประสพ พรหมมา วันนี้ผมจะพาพวก คุณขึ้นบินเพื่อดูว่าเราจะทาฝนเทียมได้ อย่างไร ผมหวังว่าพวกคุณจะไม่กลัวความ สูงนะครับ.. คนล่าฝน:ชั้นบรรยากาศ ขั้นสร้างความสนใจ
 7. 7. 7 ก่อนที่เราจะขึ้นบิน คุณรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับ ชั้นบรรยากาศ คุณรู้ไหมว่าเราจะบินที่ ระดับความสูงเท่าไหร่ หรือ เราจะพบเมฆที่ทาให้เกิดฝนได้ที่ใด คนล่าฝน:ชั้นบรรยากาศ ขั้นสร้างความสนใจ
 8. 8. 8 พวกเรามาชมวิดิโอนี้กัน หน่วยงานด้านการศึกษาของเราใช้ วิดิโอนี้สาหรับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์ครับ ตั้งใจฟังกันนะครับ ผมมีคาถามที่จะถามพวกคุณหลังจากชมวิดิโอจบแล้ว คนล่าฝน:ชั้นบรรยากาศ ขั้นสร้างความสนใจ
 9. 9. 9 ทุกท่านครับ ตอนนี้เพื่อที่จะให้ตัวผมทราบว่า พวกคุณเข้าใจในงานที่เราปฏิบัติกันในศูนย์นี้ ผมจะให้พวกคุณทาแบบทดสอบนะครับ แบบทดสอบนี้ที่ศูนย์ใช้สาหรับการคัดเลือก พนักงานใหม่ของศูนย์ เรามาดูกันซิว่าคุณจะทาได้ดีแค่ไหน โชคดีนะครับ SS1 คนล่าฝน:ชั้นบรรยากาศ ขั้นสร้างความสนใจ
 10. 10. 10 โอ้..นี่คือภาพแรกของเที่ยวบิน ทาฝนเทียมที่เราเห็นกันครับ คนล่าฝน:ชั้นบรรยากาศ ขั้นสารวจและค้นหา
 11. 11. 11 พร้อมจะขึ้นบินแล้วครับ คนล่าฝน:ชั้นบรรยากาศ ขั้นสารวจและค้นหา
 12. 12. 12 ภาพจากห้องนักบิน อีกไม่นานเราก็จะไปถึงตาแหน่งที่จะเริ่มปฏิบัติการ ก่อกวนเมฆแล้ว คนล่าฝน:ชั้นบรรยากาศ ขั้นสารวจและค้นหา
 13. 13. 1313 ผมหวังว่าคุณจะสนุกกับเที่ยวบินนี้นะ คุณเข้าใจแล้วใช่หรือไม่ว่า การทาฝนเทียมมี กระบวนการอะไรบ้าง ดังนั้นให้แต่ละกลุ่มทา แผนผังแสดงขั้นตอนในการทาฝนเทียมนะครับ เราจะชมวิดิโออีก 2 ครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่า คุณเก็บข้อมูลที่มีความสาคัญได้ครบถ้วน นะครับ คนล่าฝน:ชั้นบรรยากาศ ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป
 14. 14. 14 หวังว่าคุณจะสนุกกับเที่ยวบินนี้ครับ เราต้องการให้ พวกคุณบันทึกเสียงเพื่อบรรยายและอธิบายสิ่งที่ เกิดขึ้นบนเที่ยวบินประกอบวิดิโอที่จะใช้เปิดให้ ผู้ที่มาเยี่ยมชมศูนย์ได้รับชม คุณจะทาให้เราได้ไหม คนล่าฝน:ชั้นบรรยากาศ ขั้นขยายความรู้
 15. 15. 15 คุณจะต้องแน่ใจว่า เสียงพากษ์ของคุณ • เข้าใจง่าย • มีข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ขณะบินครบถ้วน • มีความน่าสนใจ คนล่าฝน:ชั้นบรรยากาศ ขั้นขยายความรู้
 16. 16. 16 ผมได้ยินข่าวดีจากหัวหน้าของผมว่า เขาจะเลื่อนระดับการฝึกงานของพวกคุณ จากนักศึกษาฝึกงานระดับที่ 1 เป็นระดับ ที่ 2 แต่ว่ายังมีการทดสอบเล็กน้อยก่อนเลื่อน ระดับ คือพวกคุณจะต้องทาแบบทดสอบด้วยการ รียงลาดับขั้นตอนการทางานของนักบิน ให้ ถูกต้อง SS2 คนล่าฝน:ชั้นบรรยากาศ ขั้นประเมินผล
 17. 17. 17 ติดต่อทีมงานได้ที่ inspiring_science@hotmail.com คนล่าฝน:ชั้นบรรยากาศ รายละเอียดการติดต่อ

×