Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ice cafe4 thai

895 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ice cafe4 thai

 1. 1. ร้านไอศกรีม แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 : ผนังนิทรรศน์ Your design here! ร้านไอศกรีม4ผนังนิทรรศน์
 2. 2. • ทางานเป็นกลุ่มเพื่อออกแบบวิธีการนาเสนอข้อมูล และจัดแสดงข้อมูลบนผนังเกี่ยวกับคอลลอยด์ • เพื่อแสดงให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์มีความสัมพันธ์กับ ชีวิตประจาวันอย่างไร จุดประสงค์การเรียนรู้ : 2 ร้านไอศกรีม4ผนังนิทรรศน์
 3. 3. 3 สวัสดีคะ! นี่เป็นภารกิจสุดท้ายของพวกเราแล้วค่ะ ร้านไอศกรีม เกือบจะพร้อมเปิดแล้ว แต่เรานึกขึ้นได้ว่า เมื่อเปิดร้านแล้ว พวกเรา จะต้องเจอกับคาถามมากมายจากเด็กๆ และผู้ปกครองที่เข้ามาเป็น ลูกค้า ดังนั้นเราจึงตัดสินใจที่จะทาอะไรบางอย่างที่แตกต่างออกไป เกี่ยวกับการตกแต่งผนังของร้านเรานะคะ ขั้นสร้างความสนใจ ร้านไอศกรีม4ผนังนิทรรศน์
 4. 4. 4 เราต้องการตกแต่งผนังของร้านเราด้วยการติดป้ายแสดงข้อมูลซึ่ง สอนนักเรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังอาหารที่เรา เสิร์ฟในร้าน เราคิดว่าสิ่งนี้จะช่วยให้ความรู้แก่นักเรียนและเด็กๆที่ เข้ามารับประทานอาหาร และยังจะทาให้ร้านของเราเป็นที่นิยม ชมชอบของผู้ปกครองอีกด้วยนะคะ ขั้นสร้างความสนใจ ร้านไอศกรีม4ผนังนิทรรศน์
 5. 5. 5 ดังนั้น เราเริ่มจาก...ให้ทุกคนทางานเป็นกลุ่ม ช่วยกันตัดสินใจว่าเราควร จะนาเสนอข้อมูลอะไรบ้าง อย่าลืมนะคะว่า การนาเสนอข้อมูลบนผนัง จะต้องบอกลูกค้าเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งซ่อนอยู่ใน กระบวนการทาอาหารที่เราขายในร้านแห่งนี้ ดิฉันคาดหวังว่าจะได้เห็น ความคิดเกี่ยวกับเรื่องสารเนื้อเดียว สารเนื้อผสม และคอลลอยด์ นะคะ ขั้นสารวจและค้นหา ร้านไอศกรีม4ผนังนิทรรศน์
 6. 6. คุณได้รับคาแนะนาที่ดีและวัสดุเรียบร้อยแล้ว ดีมากค่ะ! ตอนนี้ถึงเวลาลงมือ ทาแล้ว ดิฉันแบ่งพื้นที่ให้กับพวกคุณเพื่อใช้ในการจัดป้ายข้อมูลแล้วนะคะ พวกคุณลงมือวางแผนและสร้างสรรค์ชิ้นงานได้เลยค่ะ 6 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป ร้านไอศกรีม4ผนังนิทรรศน์
 7. 7. 7 ชิ้นงานของคุณกาลังออกมาได้ดีทีเดียวค่ะ แต่ดิฉันมีความคิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผ่นรองจานค่ะ ดิฉันอยากให้ คุณทาแผ่นรองจานที่มีคาถามหรือกิจกรรมอื่นๆ ปรากฏอยู่บนแผ่นรองจาน คุณอาจจะเคยเห็นมันใน ร้านอาหารบางแห่งซึ่งมีกิจกรรมให้เด็กๆ ได้ทาระหว่างนั่งรออาหารมาเสิร์ฟ เราต้องการแผ่นรองจาน ลักษณะคล้ายๆ กัน เพียงแต่ข้อมูลและกิจกรรมต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ค่ะ ขั้นขยายความรู้ ร้านไอศกรีม4ผนังนิทรรศน์
 8. 8. แต่ละกลุ่มให้ทาแผ่นรองจานซึ่งมีกิจกรรมสาหรับเด็กนักเรียนที่ อายุประมาณ 11 - 13 ปี กิจกรรมอาจเป็น คาถาม ปริศนา อักษรไขว้ หรือ การเติมคาในแผนภาพก็ได้ค่ะ เราอยากได้ ความคิดที่สร้างสรรค์จากพวกคุณ ขอให้โชคดีค่ะ 8 ขั้นขยายความรู้ ร้านไอศกรีม4ผนังนิทรรศน์
 9. 9. ทุกคนคะ ตอนนี้ถึงเวลาที่จะประเมินผลงานของแต่ละกลุ่มแล้ว ดิฉันมีแบบฟอร์มการประเมินเพื่อให้ใช้ในการประเมินได้อย่าง ยุติธรรมสาหรับทุกคน ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ 9 ขั้นประเมินผล ร้านไอศกรีม4ผนังนิทรรศน์
 10. 10. 10 10 รายละเอียดการติดต่อ ติดต่อทีมงานได้ที่ inspiring_science@hotmail.com ร้านไอศกรีม4ผนังนิทรรศน์

×