Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tantraiz Srbije

2,037 views

Published on

Published in: Travel, Technology
 • Be the first to comment

Tantraiz Srbije

 1. 1. Ovo je TANTRA koja je došla iz Srbije . Bez obzira da li si praznoveran ili ne, odvoji nekoliko minuta da je po š alje š dalje. Sadr ž i poruke koje ne čine ništa dobro za tvoju du š ui telo. Ovo je   TOTEM TANTRA i z Šumadije koja ne donosi ništa. TOTEM TANTRA je poslana tebi da ti ništa ne bi donela Kru ž i oko zemaljske kugle nekoliko desetina puta.
 2. 2. UPUT STVA ZA Ž IVOT :  Jedi puno prasećeg i jagnjećeg pečanja.  Gledaj ljude da zajebeš vi š e no š to o č ekuju, i radi to s voljom.    Nau č i napamet psovke koje voli š .    Ne veruj u sve š to č uje š , tro š i vreme na spavanje i zajebanciju, i spavaj onoliko koliko bi ž el e o.    Kad ka ž es nekome:"volim te" reci to zato š toželiš da izvučeš neku korist od njega.  Pre nego što nekome ka ž es:“ ž ao mi je","oprosti mi", dobro razmisli da li je pametnije da ga opsuješ.
 3. 3.  Ne veruj u ljubav na prvi pogled.  Podsm ejavaj se tu đ im snovima.  Ako se ne sla ž es, odmah počni da vređaš.  O su đ uj svakoga zbog njegovih ro đ aka.  M isli brzo i govori dvosmisleno.
 4. 4.  Ako te neko pita ne š to o č emu ne ž eli š govoriti, p itaj s osmehom: "Šta te boli kurac?"    Ne zaboravi da najve ć e ljubavi i najve ć i uspesi, uklju č uju i rizike.    Ka ž i "crko ba bog da" kad č ujes da neko kine.    Uči se na tuđim greškama.
 5. 5.  Ne zaboravi tri stvari: Po š tuj samog sebe. Ponižavaj druge.Svu odgovornost prebaci na druge.    Dozvoli da jedan mali nesporazum pokvari veliko prijateljstvo.    Kad primeti š da si pogre š io, ispravi to brzo, ali ni po koju cenu nemoj da priznaš grešku.  Ne budi puno sam.
 6. 6. <ul><li> Ne deli s drugima ono š to zna š . Pusti ih da se muče.  </li></ul><ul><li> Ko jebe prirodu? Otpatke razbacuj oko sebe.   </li></ul><ul><li> Zabadaj nos u sve. Budi previ š e radoznao.   </li></ul><ul><li>Više puta godi š nje putuj negde gde nikada nisi bio. </li></ul>
 7. 7. <ul><li> Nemoj nikada da prećutiš, tvoja mora biti uvek poslednja. </li></ul><ul><li>   Ne č itaj vi š e knjige i gledaj samo TV. </li></ul><ul><li>Veruj u Boga, ali zaklju č avaj svoj auto. </li></ul><ul><li> Č itaj izme đ u redova. </li></ul>
 8. 8.  Zara đ uje š li puno novca? Troši ga samo za svoje potrebe i uživanje. To je najve ć e zadovoljstvo š to ti bogastvo mo ž e pru ž iti.  Ne zaboravi da, ne uspe š li u svemu š to ž eli š , ponekad je to sretan pogodak.  Ovladaj svim pravilima tako dobro da bi znao kad možeš da ih prekršiš.    Što više imaš alkohola u krvi, to ti je moć rasuđivanja bolja.
 9. 9. Ne č uvaj ovu poruku. TOTEM TANTRA mora oti ć i daleko iz tvojih ruku u roku od 96 sati. Po š alji kopije i vide ć e š š t a ć e se dogoditi, u idu ć a č etiri dana. Verovatno ništa, a i ako se dogodi nema nikakve veze sa T ANTROM. Ovo je istina, iako mo ž da nisi praznoveran/na.
 10. 10. Posalji ovu poruku najmanje petorici i tvoj ž ivot se neće pobolj š ati: <ul><li>0-4 osobe: ž ivot ti se neće pobolj š ati ni malo. </li></ul><ul><li>5-9 osoba: ž ivot ti se neće pobolj š ati prema tvojim o č ekivanjima! </li></ul><ul><li>9-14 osoba: do ž iv ć e š najmanje pet iznena đ enja u idu će tri nedelje, bez obzira da li pošalješ Tantru ili ne. </li></ul><ul><li>15 osoba ili vi š e: tvoj ž ivot ć e se drasti č no pobolj š ati i sve o č emu si sanjao/la ć e se obistiniti. </li></ul>
 11. 11. Ako veruješ u ono pod 4 obrati se stručnom licu, koje se zove psihijatar, za pomoć. Onda će ti se život stvarno drastično promeniti.
 12. 12. KRAJ

×