Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pogledaj

567 views

Published on

Published in: News & Politics, Technology
 • Very interesting my dear!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • View - Presentation Transcript
  USE A SEX This is a fun read! Certainly read the final comment.
  Did you know that can determine whether the person is sexually active watching her skin?
  1. Sex is a beauty treatment. Scientific research has shown that a woman who has sexual relations produces big amounts of estrogen that makes her hair glossy and smooth.
  2. Loose management reduces the possibility of love, dermatitis and acne. Sweat produced cleanses the pores and makes your skin brighter.
  3. Keeping the Love burns all calories are stored in this romantic love scene.
  4. Sex is one of the safest sports. Tonizira and strengthens all the muscles of the body. More fun than 20 laps in the pool. I do not need special shoes!
  5. Sex is the instant remedy against depression. Liberates endorphins (happiness hormones) in the blood creating a state of euphoria and leaves us in a good mood.
  6. The more we take the love we have more fitness. Body frees larger amount feromona. The scent excites the opposite sex!
  7. Smirivač Sex is the safest in the world. Ten times more efficiently FROM A Valium.
  8. Everyday kiss reduces the need for going to the dentist. Kisses similar help in cleaning teeth and reduce the amount of acid that weakens caklinu.
  9. Sex helps headaches. Every time we take the love, reduce tension in brain veins.
  10. Keeping love can heal constipation nose. Sex is a natural anti-histamines. Helps to fight asthma and spring allergies.
  This message was sent to his chances in sexual relations. Has taken place in the world 9 times. Now it came to you and you can enjoy 'Sex and Use.'
  She will visit 4 days after I've made you have received this message, but only if you proslijediš it further. If this is not done until the end of life will not have a good sex life. You shall be celibate, and your genitals will rot and fall off.
  Send a copy of this message to anyone who needs sex (and who should not?). Do not send money, because the future of your genitals has no price.
  Do not save this message, it must disappear from your mailbox within 96 hours. Send 10 copies and see what happens in the next 4 days. I wish you good sex, but remember: 10 copies of this message must be sent within 96 hours or more will never have good sex!!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Pogledaj

 1. 1. KORISTI SEX A Ovo je zabavno čitati !!! Svakako pročitaj završni komentar .
 2. 2. Jesi li znao da se može odrediti je li osoba seksualno aktivna gledajući njenu kožu ?
 3. 3. 1. Sex je tretman ljepote. Znanstvena istraživanja su pokazala da žena koja ima seksualne odnose proizvodi velike količine estrogena koji čini njezinu kosu sjajnom i mekom.
 4. 4. 2. Opušteno vođenje ljubavi smanjuje mogućnost dermatitisa i akni. Proizvedeni znoj čisti pore i čini kožu sjajnijom .
 5. 5. 3. Vođenje ljubavi spaljuje sve kalorije koje su se nakupile u ovoj romantičnoj ljubavnoj sceni .
 6. 6. 4. Sex je jedan od najsigurnijih sportova . Ojačava i tonizira sve mišiće tijela . Zabavnije je nego 20 krugova u bazenu . I ne treba specijalnu obuću !
 7. 7. 5. Sex je instantni lijek protiv depresije . Oslobađa endorfine (hormoni sreće) u krvi stvarajući stanje euforije i ostavlja nas u dobrom raspoloženju .
 8. 8. 6. Što više vodimo ljubav, imamo više kondicije . Tijelo oslobađa veću količinu feromona . Taj miris uzbuđuje suprotni spol !
 9. 9. 7. Sex je najsigurniji smirivač na svijetu . DESET JE PUTA UČINKOVITIJI OD VALIUM A .
 10. 10. 8. Svakodnevni poljubac smanjuje potrebu za odlaskom zubaru . Poljupci pomažu slini u čišćenju zubi i smanjuju količine kiseline koja slabi caklinu.
 11. 11. 9. Sex pomaže pri glavobolji . Svaki put kad vodimo ljubav , smanjujemo napetost u moždanim venama .
 12. 12. 10. Vođenje ljubavi može izliječiti začepljenje nosa . Sex je prirodni antihistaminik . Pomaže u borbi protiv astme i proljetnih alergija .
 13. 13. Ova poruka ti je poslana da bi imao šanse u seksualnim odnosima . Obišla je svijet 9 puta . Sada je stigla tebi da bi i ti mogao uživati u “ Koristi Sex a ”.
 14. 14. Ona će te posjetiti 4 dana nakon šti si primio ovu poruku , ali samo ako ju ti proslijediš dalje. Ako to ne učiniš do kraja života nećeš imati dobar seksualni život . Bit ćeš u celibatu i tvoje genitalije će istrunuti i otpasti .
 15. 15. Pošalji kopije ove poruke svakome tko treba sex ( a kome ne treba ?). Ne šalji novac , jer budućnost tvojih genitalija nema cijenu .
 16. 16. Ne čuvaj ovu poruku , ona mora nestati iz tvog sandučića u roku 96 sati . Pošalji 10 kopija i pogledaj što se događa u naredna 4 dana . Želim ti dobar sex, ali zapamti: 10 kopija ove poruke mora biti poslano u roku 96 sati ili više nikada nećeš imati dobar sex !!!!

×