Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Lako Teško
Lako je biti u pisan u nečijem imeniku Te š ko je biti u pisan u nečijem srcu
Lako je s u diti o greškama drugih Te š ko je priznati svoje greš ke.
Lako je raniti nekoga, tko nas voli . Te š ko je zac ij eliti t u ran u .
Lako je oprostiti nekom e . Te š ko je mol iti o proštaj .
Lako je izboriti pobjedu . Te š ko je priznati poraz.
Lako je sanjati svake no ć i. Te š ko je ostvariti svoje s nov e. 
Lako je moliti svak e n oć i. Te š ko je pronaći  B oga u ma lim stvar ima .
Lako je re ć i, da ljubimo. Te š ko je to pokazati sv ak i dan.
Lako je kritizirati ostale. Te š ko je po bolj š ati nekoga…
Lako je misliti na poboljšanja … Te š ko je prest ati misliti na to i ostvar iti…
Lako je pr i mati… Te š ko je da v ati… 
Po ša lji to svima , k oji ti nešto  znače i  Voliš ih …       Lako je čit ati ovaj mail.      TE Š KO GA JE POS...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Lako

351 views

Published on

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lako

 1. 1. Lako Teško
 2. 2. Lako je biti u pisan u nečijem imeniku Te š ko je biti u pisan u nečijem srcu
 3. 3. Lako je s u diti o greškama drugih Te š ko je priznati svoje greš ke.
 4. 4. Lako je raniti nekoga, tko nas voli . Te š ko je zac ij eliti t u ran u .
 5. 5. Lako je oprostiti nekom e . Te š ko je mol iti o proštaj .
 6. 6. Lako je izboriti pobjedu . Te š ko je priznati poraz.
 7. 7. Lako je sanjati svake no ć i. Te š ko je ostvariti svoje s nov e. 
 8. 8. Lako je moliti svak e n oć i. Te š ko je pronaći B oga u ma lim stvar ima .
 9. 9. Lako je re ć i, da ljubimo. Te š ko je to pokazati sv ak i dan.
 10. 10. Lako je kritizirati ostale. Te š ko je po bolj š ati nekoga…
 11. 11. Lako je misliti na poboljšanja … Te š ko je prest ati misliti na to i ostvar iti…
 12. 12. Lako je pr i mati… Te š ko je da v ati… 
 13. 13. Po ša lji to svima , k oji ti nešto znače i Voliš ih …       Lako je čit ati ovaj mail.      TE Š KO GA JE POSLATI DALJE .

×