Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

[VN] E-commerce - Tim hieu thuong mai dien tu by SEIKOU

1,807 views

Published on

This file is Vietnamese version only & still is a very early version. The English verion will be available soon.
It's open to comment, thank you!

Published in: Technology
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và THẠC SỸ (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ. DỊCH VỤ LÀM SLIDE POWERPOINT:10.000VNĐ/1SLIDE
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

[VN] E-commerce - Tim hieu thuong mai dien tu by SEIKOU

 1. 1. TÌM HIỂU VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Trương Tấn Thành SEIKOU - A normal geek from Vietnam Version: 1.0 Last updated: Apr - 2009
 2. 2. <ul><li>Thương mại điện tử </li></ul><ul><ul><li>TMĐT là gì </li></ul></ul><ul><ul><li>Các thành phần chính </li></ul></ul><ul><ul><li>Phân loại </li></ul></ul><ul><ul><li>Thương mại di động </li></ul></ul><ul><li>Các case study </li></ul><ul><ul><li>Amazon </li></ul></ul><ul><ul><li>Ebay </li></ul></ul><ul><ul><li>Alibaba </li></ul></ul><ul><li>Thực trạng TMĐT ở VN </li></ul>Nội dung chính
 3. 3. Phần I THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ E-COMMERCE
 4. 4. Thương mại điện tử Là gì vậy cà???
 5. 5. <ul><li>Thương mại và việc trao đổi, buôn bán sản phẩm, hàng hoá hoặc dịch vụ. </li></ul><ul><ul><li>3 đối tượng chính: </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Người bán </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Người mua </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ </li></ul></ul></ul></ul>Thương mại là gì? Bán Mua
 6. 6. <ul><li>Khái niệm </li></ul><ul><ul><li>Thương mại điện tử là việc mua sắm, trao đổi sản phẩm, hàng hoá hoặc dịch vụ thông qua môi trường điện tử . </li></ul></ul>Thương mại điện tử là gì? Bán Mua <ul><li>Hiểu một các đơn giản là thương mại có sự tham gia của hệ thống điện tử . </li></ul>
 7. 7. Thương mại điện tử là gì? Thương mại điện tử là phương thức kinh doanh mới, giúp nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp , đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ.
 8. 8. <ul><li>Các thành phần cơ bản: </li></ul><ul><ul><li>Sản phẩm hoặc dịch vụ (product or service) </li></ul></ul><ul><ul><li>Địa điểm: nơi bán, số ĐT, email,… (place) </li></ul></ul><ul><ul><li>Cách mang khách hàng về (Marketing) </li></ul></ul><ul><ul><li>Cách thức nhận đơn hàng (Order) </li></ul></ul><ul><ul><li>Thanh toán (billing & collection) </li></ul></ul><ul><ul><li>Giao hàng (fulfillment) </li></ul></ul><ul><ul><li>Trả hàng (return) </li></ul></ul><ul><ul><li>Bảo hành (warranty) </li></ul></ul><ul><ul><li>Hỗ trợ (Customer Care & Technical Support) </li></ul></ul>Thương mại thông thường
 9. 9. <ul><li>Sản phẩm hoặc dịch vụ </li></ul><ul><li>(product or service) </li></ul>Thương mại điện tử
 10. 10. <ul><li>Địa điểm phân phối </li></ul><ul><li>(place) </li></ul>Thương mại thông thường
 11. 11. <ul><li>Thị trường, tiếp thị </li></ul><ul><li>(Marketing) </li></ul>Thương mại thông thường
 12. 12. <ul><li>Cách thức nhận đơn hàng </li></ul><ul><li>(Order) </li></ul>Thương mại thông thường
 13. 13. <ul><li>Cách thức thanh toán </li></ul><ul><li>(Billing & Collection) </li></ul>Thương mại thông thường
 14. 14. <ul><li>Cách thức giao hàng </li></ul><ul><li>(Fulfillment) </li></ul>Thương mại thông thường
 15. 15. <ul><li>Cơ chế trả lại hàng </li></ul><ul><li>(Return) </li></ul>Thương mại thông thường
 16. 16. <ul><li>Bảo hành </li></ul><ul><li>(Warranty) </li></ul>Thương mại thông thường
 17. 17. <ul><li>Hỗ trợ khách hàng </li></ul><ul><li>(Customer Care & Technical Support) </li></ul>Thương mại thông thường
 18. 18. <ul><li>Các loại TMĐT: </li></ul><ul><ul><li>Business-to-Business (B2B) </li></ul></ul><ul><ul><li>Collaborative Commerce (C-Commerce) </li></ul></ul><ul><ul><li>Business-to-Customers (B2C) </li></ul></ul><ul><ul><li>Customers-to-Businesses (C2B) </li></ul></ul><ul><ul><li>Customer-to-Customer (C2C) </li></ul></ul><ul><ul><li>Intra-Business Commerce </li></ul></ul><ul><ul><li>Government-to-Citizens (G2C) </li></ul></ul><ul><ul><li>Mobile Commerce (M-Commerce) </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul>Phân loại TMĐT
 19. 19. <ul><li>E-Commerce & M-Commerce: </li></ul>Thương mại di động
 20. 20. <ul><li>M-Commerce vs E-Commerce </li></ul><ul><li>“ Mọi lúc, mọi nơi” vs “Mọi lúc” </li></ul>Thương mại di động VS
 21. 21. Phần II CÁC CASE STUDY
 22. 22. Case Study I
 23. 23. <ul><li>Năm 2007: </li></ul><ul><ul><li>Tổng doanh thu: Gần 15 tỷ USD </li></ul></ul><ul><ul><li>Lợi nhuận trước thuế: 476 triệu USD </li></ul></ul><ul><li>Năm 2008: </li></ul><ul><ul><li>Tổng doanh thu: Hơn 19 tỷ USD </li></ul></ul><ul><ul><li>Lợi nhuận trước thuế: 645 triệu USD </li></ul></ul>Amazon
 24. 24. Amazon
 25. 25. Case Study II
 26. 26. <ul><li>Năm 2007: </li></ul><ul><ul><li>Tổng doanh thu: Khoảng 7,6 tỷ USD </li></ul></ul><ul><ul><li>Lợi nhuận trước thuế: 384 triệu USD </li></ul></ul><ul><li>Năm 2008: </li></ul><ul><ul><li>Tổng doanh thu: Hơn 8,54 tỷ USD </li></ul></ul><ul><ul><li>Lợi nhuận trước thuế: Gần 1,78 tỷ USD </li></ul></ul>Ebay
 27. 27. <ul><li>Các dịch vụ: </li></ul>Case Study II
 28. 28. Case Study III
 29. 29. <ul><li>Năm 2007: </li></ul><ul><ul><li>Tổng doanh thu: Gần 2,2 tỷ Nhân dân tệ </li></ul></ul><ul><ul><li>Lợi nhuận trước thuế: 1,15 tỷ Nhân dân tệ </li></ul></ul><ul><li>Năm 2008: </li></ul><ul><ul><li>Tổng doanh thu: Hơn 3 tỷ Nhân dân tệ </li></ul></ul><ul><ul><li>Lợi nhuận trước thuế: 1,4 tỷ Nhân dân tệ </li></ul></ul>Alibaba
 30. 30. <ul><li>Biểu bồ tăng trưởng: </li></ul>Alibaba
 31. 31. Phần III Thực trạng TMĐT tại VN
 32. 32. <ul><li>25% dân số truy cập Internet </li></ul><ul><li>Thị trường bán lẻ </li></ul><ul><ul><li>65% tìm thông tin trước khi mua sắm </li></ul></ul><ul><ul><li>27% mua sắm có ảnh hưởng của Internet </li></ul></ul><ul><li>Báo cáo TMĐT Việt Nam 2008 (Bộ Công Thương) </li></ul><ul><ul><li>88% DN cho phép nhận đơn hàng bằng phương tiện điện tử </li></ul></ul><ul><ul><li>45% DN có website </li></ul></ul><ul><ul><li>35% DN có doanh thu trên 15% nhờ TMĐT </li></ul></ul>TMĐT tại Việt Nam
 33. 33. <ul><li>Năm 2007 : </li></ul><ul><ul><li>Giao dịch cả thị trường : 12.5 triệu USD (~200 tỷ VND) </li></ul></ul><ul><li>Năm 2008 : </li></ul><ul><ul><li>Giao dịch cả thị trường : 37.5 triệu USD (~600 tỷ VND) </li></ul></ul><ul><ul><li>123mua.com.vn : 9.3 triệu USD (~150 tỷ VND) </li></ul></ul><ul><ul><li>chodientu.com.vn : 9.3 triệu USD (~150 tỷ VND) </li></ul></ul>Thị trường TMĐT Việt Nam
 34. 34. Tốc độ TMĐT Việt Nam
 35. 35. Những đơn vị tiêu biểu
 36. 36. TMĐT đang chào đón bạn…
 37. 37. TMĐT đang chào đón bạn… Hỏi & đáp
 38. 38. TMĐT đang chào đón bạn… For more information please feel free to contact: Thanh, Truong Tan (SEIKOU) A normal geek from Vietnam Email: [email_address] Twitter: http://twitter.com/tanthanhx

×