drwing

590 views

Published on

technical drawing

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
590
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

drwing

  1. 1. ‫بودجه بندی درس اول‬ ‫عنوان‬ ‫درس‬ ‫اصول هندسه ترسیمی‬ ‫1- توضیحات کلی و روشهای‬ ‫کاری در کالس و توضیح‬ ‫روشهای اجرایی در کالس و‬ ‫چگونگی انجام تکالیف و ....‬ ‫2- تاریخچه هندسه ترسیمی‬ ‫2- جایگاه هندسه ترسیمی و‬ ‫موارد استفاده آن‬ ‫3- صفحات تصویر‬ ‫4- انواع فرجه‬ ‫54 دقیقه‬ ‫03 دقیقه‬ ‫صفحه 2و3‬ ‫51 دقیقه‬ ‫صفحه 4‬ ‫5/. ساعت‬ ‫5/. ساعت‬ ‫صفحه 5‬ ‫صفحه 5‬ ‫ ویدئو پروژکتور 1- نمایش عکس‬‫ گوشه ای به بزرگان هندسه‬‫عنوان فرجه ترسیمی‬ ‫اول‬ ‫2- کتاب درس ی‬ ‫ کاغذ‬‫ خط کش‬‫ ابزارهای‬‫نقشه کش ی‬ ‫دیگر‬ ‫کارگاه نقشه کش ی‬ ‫1‬ ‫سرفصل مطالب‬ ‫مدت‬ ‫تدریس‬ ‫امکانات و‬ ‫حجم مطالب‬ ‫تجهیزات‬ ‫مواد آموزش ی‬ ‫محل‬ ‫اجرا‬
  2. 2. ‫درس هندسه ی ترسیمی – جلسه ی اول‬ ‫چند سوال:‬ ‫آیا می توانید منظره ی زیبایی را که دیده اید چنان توصیف کنید که دوستانتان دقیقا آنچه را که شما دیده اید را‬ ‫مجسم کنند‬ ‫آیا می توانید دستگاهی را که در نمایشگاه دیده اید چنان توصیف کنید که یک متخصص ساخت و تولید مثل‬ ‫آن را برایتان بسازد.‬ ‫آیا می توانید قیافه دوستتان را چنان توصیف کنید که پدرتان به محض دیدنش او را بشناسد.‬ ‫جواب تمامی سواالت فوق منفی است. چرا؟‬ ‫چون زبان گفتاری فقط در حد مفهوم کلی و ارتباط ذهنی افراد است و توانایی انتقال جزییات شکلی را ندارد‬ ‫برای انتقال کامل جزئیات یک موضوع درست مثل خودش ویا همانند ذهنیت اصلی چه باید کرد؟‬ ‫برای این کار باید از عکس و یا تصویر بهره گرفت.‬ ‫2‬
  3. 3. ‫هندسه ی ترسیمی و رسم فنی یکی از بهترین و معروفترین روشهای معرفی کامل اشیا، ماشینها و تمام موضوعات فنی و‬ ‫مهندس ی است.‬ ‫تاریخچه هندسه ترسیمی:‬ ‫3‬ ‫واژه هندسه ‪Geometry‬از دو واژه یونانی ژئو به معنی زمین و متری به معنی اندازه گیری آمده است، هندسه‬ ‫در اصل علم اندازه گیری زمین بوده است. پیدایش هندسه را به مساحان مصری نسبت میدهند ولی تمدنهای‬ ‫ا‬ ‫بابلی، هندی و چینی هم اصطالعات هندس ی زیادی داشتند. احتمال بابلیان و مصریان کهن نخستین کسانی‬ ‫بودند که اصول هندسه را کشف کردند. در مصر هر سال رودخانه نیل طغیان میکرد و نواحی اطراف‬ ‫رودخانه را سیل فرا میگرفت. این رویداد تمام عالیم مرزی میان امالک را از بین میبرد و لزم میشد دوباره‬ ‫هر کس زمین خود را اندازهگیری و مرزبندی کند. بابلیان حدود 0061سال قبل از میالد محیط دایره را 3‬ ‫برابر قطرش میگرفتند، یعنی ‪π‬را برابر 3 اختیار میكردند. در آغاز هندسه برپایه دانستههای تجربی‬ ‫پراکندهای در مورد طول و زاویه و مساحت و حجم قرار داشت که برای مساحی و ساختمان و نجوم و برخی‬ ‫ا‬ ‫صنایع دستی لزم میشد. بعض ی از این دانستهها بسیار پیشرفته بودند مثال هم مصریان و هم بابلیان‬ ‫قضیه فیثاغورث را ۰۰۵۱ سال قبل از فیثاغورث میشناختند. مصریان با 11 گره، ریسمان را به 21 قسمت‬ ‫برابر تقسیم می كردند. دو سر ریسمان را به هم گره میزدند و در محلی كه می خواستند زاویه ی قائمه می‬ ‫ساختند. در قرون اخیر دانشمند شهیر ایتالیایی لئونارد داوینچی نقشه هایی بصورت پرسپکتیو و هر از‬ ‫گاهی با نمایی تخت تهیه می کرد. تا اینکه در سال9971 گاسپارد مونژ دانشمند وریاضیذان فرانسوی با‬ ‫انتشار کتابی بنام هندسه ترسیمی اصول اساس ی این علم را بطور کامل بیان و آن را بنیاد نهاد و خود را به‬ ‫عنوان مخترع هندسه ترسیمی معرفی نمود. در ایران نیز با ورود علوم فنی استاد احمد بیرشک با تالیف کتاب‬ ‫هندسه ی ترسیمی و رقومی برای دانش آموزان ریاض ی دبیرستان جزء اولین های این علم است.‬
  4. 4. ‫گاسپارد مونژ‬ ‫لئوناردو‬ ‫داوینچی‬ ‫4‬ ‫استاد احمد‬
  5. 5. ‫تعریف هندسه ترسیمی:‬ ‫هندسه ترسیمی عبارت است از نمایش یک چیز(قطعه) با تصایری دو بعدی از آن به‬ ‫تعداد ل م.‬ ‫پس در هندسه ی ترسیمی، به جای جسم فضایی که سه بعدی وزترسیم آن هم مشکل است، تنها تصاویر دو بعدی‬ ‫آن را روی صفحه دو بعدی نمایش می دهیم‬ ‫هندسه ترسیمی برای رسیدن به این هدف دارای دستورات خاص خود می باشد و از واژه هایی مانند: فرجه. نما یا‬ ‫تصویر . خط رابط . خط زمین و... استفاده می کند‬ ‫برای تهیه تصاویر دو بعدی، 2صفحه فرض ی بصورت عمود برهم در نظر می گیریم که یک افقی و دیگری عمود برآن‬ ‫(قائم) است. صفحه افقی را ‹ صفحه تصويرافق ‪ ›Horizontal Plan‬و صفحه عمود بر آن را ‹ صفحه تصوير‬ ‫قائم ‪ ›Vertical Plan‬می نامند.‬ ‫5‬
  6. 6. ‫تعریف تصویر قائم تصويري را كه بر روي صفحه تصوير قائم ترسيم مي شود‬ ‫تصوير قائم نامند.‬ ‫تعریف تصویر افق تصويري را كه بر روي صفحه تصوير افق ترسيم مي‬ ‫شود تصوير افق نامند.‬ ‫تصوير‬ ‫قائم‬ ‫صفحه قائم‬ ‫جس‬ ‫م‬ ‫‪V‬‬ ‫صفحه افق‬ ‫فرجه دوم‬ ‫خط زمین‬ ‫‪V‬‬ ‫فرجه اول‬ ‫‪H‬‬ ‫‪O‬‬ ‫تصوير افق‬ ‫• توسط دو صفحه افق و قائم مي توان براحتي فضا را به‬ ‫‪X‬‬ ‫•چهار ناحيه تقسيم كرد. به هریک ازاین نواحی یک فرجه گویند.‬ ‫‪H‬‬ ‫فرجه چهارم‬ ‫فرجه سوم‬ ‫خط زمین: خط حاصل از بر خورد دو صفحه قائم و افق را‬ ‫خط زمین يا افق گويند.‬ ‫فرجه: هر يك از چهار ناحيه حاصل از برخورد صفحات قائم و افق را فرجه‬
  7. 7. ‫نمایش تفکیکی فرجه ها‬ ‫چنانچه دیدیم با انتخاب دو صفحه عمود بر هم با نام هاي روبرو و افقي، به راحتي مي توان فضارا به چهار‬ ‫ناحيه تقسيم كرد دو صفحه در يك خط مشترك هستند اين خط مشترك را خط زمین مي گويند‬ ‫چهار ناحیه را به ترتيب فرجه اول. فرجه دوم و فرجه سوم و فرجه چهارم‬ ‫نامند‬ ‫فرجه دوم‬ ‫فرجه اول‬ ‫فرجه سوم‬ ‫7‬ ‫فرجه چهارم‬
  8. 8. ‫صفحه نيمرخ‬ ‫• مواقعي پيش خواهد آمد كه داشتن دو تصوير براي معرفي يك جسم كافي نخواهد بود و بايد‬ ‫تصوير سومي را نیز به آنها اضافه نمود.‬ ‫• براي ترسيم تصوير سوم (نماي نيمرخ )‬ ‫صفحه سومي بنام صفحه نيمرخ بر دو صفحه‬ ‫قبلي ترسيم مي كنيم تا فضا به هشت قسمت‬ ‫تقسيم شود.‬ ‫• به هريك از اين هشت قسمت يك نيم فرجه‬ ‫گويند.‬ ‫• در هر يك از نيم فرجه مي توان سه‬ ‫تصوير(قائم،افق و نيمرخ) ترسيم نمود.‬ ‫نيم فرجه دوم‬ ‫خط زمین‬ ‫‪V‬‬ ‫‪Q‬‬ ‫‪O‬‬ ‫‪X‬‬ ‫نيم فرجه اول‬ ‫‪H‬‬ ‫نيم فرجه چهارم‬ ‫نيم فرجه سوم‬

×