Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Edu 3102 teori tipologi holland

6,115 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Edu 3102 teori tipologi holland

 1. 1. Oleh: PROFESOR MADYA DR. SIDEK MOHD NOAH Jabatan Pengajian Perlakuan & Pergerakan Manusia Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia 43400 UPM SERDANG BAGAIMANA BERKOMUNIKASI? TELEFON.: 603-89468118/8167 (OFFICE) 012-2126312 (HP) E-Mail: [email_address] [email_address]
 2. 2. TEORI TIPOLOGI HOLLAND John L. Holland <ul><li>TERDAPAT 6 JENIS PERSONALITI IAITU REALISTIK (R), INVESTIGATIF (I), ARTISTIK (A), SOSIAL (S), ENTERPRISING (E) DAN CONVENTIONAL (C) </li></ul><ul><li>TERDAPAT 6 JENIS PERSEKITARAN IAITU REALISTIK (R), INVESTIGATIF (I), ARTISTIK (A), SOSIAL (S), ENTERPRISING (E) DAN CONVENTIONAL (C) </li></ul>ANDAIAN ASAS TEORI HOLLAND
 3. 3. ANDAIAN ASAS TEORI HOLLAND <ul><li>INDIVIDU AKAN MENCARI PERSEKITARAN YANG AKAN MEMBENARKAN EKSPRESI DIRI </li></ul><ul><li>TINGKAH LAKU INDIVIDU IAITU MOTIVASI, PENCAPAIAN, KEPUASAN, PRODUKTIVITI DAN STABILITI ADALAH BERGANTUNG KEPADA DARJAH KESELARASAN ANTARA JENIS PERSONALITI DENGAN JENIS PERSEKITARAN </li></ul>… Sambungan
 4. 4. MODEL HEKSAGONAL HOLLAND Realistik (R) Investigatif (I) Artistik (A) Conventional (C) Enterprising (E) Sosial (S)
 5. 5. Jenis personaliti Realistik adalah jenis individu yang mempunyai kemahiran etletik atau mekanikal. Suka bekerja dengan objek, mesin, peralatan, tumbuhan, dan binatang. Lebih suka bekerja di luar bangunan dari di dalam bangunan. Contoh pekerjaan Realistik ialah: Jurutera Awam, Jurutera Keratapi, Jurutera Automotif, Jurutera Elektrik, Operator Mesin, Mekanik Kapalterbang, Mekanik Kereta, Juruteknik Elektronik, Ahli Ilmu Perkebunan dan Tukang Kayu.
 6. 6. Jenis personaliti Investigatif adalah jenis individu yang suka membuat pemerhatian, mempelajari sesuatu, membuat penyelidikan, menganalisis, menilai dan menyelesaikan masalah melalui penyelidikan. Individu jenis Investigatif juga mempunyai kemahiran saintifik dan metamatik serta meminati kerjaya-kerjaya saintifik dan beberapa kerjaya bercorak teknikal. Contoh pekerjaan Investigatif ialah: Doktor Perubatan, Doktor Gigi, Ahli Kajicuaca, Ahli Biologi, Ahli Botani, Ahli Agronomi, Ahli Fizik, Ahli Kajibintang, Ahli Kimia, Ahli Kajibumi, Penyelidik Sains dan Antropologis.
 7. 7. Jenis personaliti Artistik adalah jenis individu yang mempunyai kebolehan artistik dan inovatif. Mereka mempunyai kebolehan intuisi dan suka bekerja dalam situasi yang tidak atau kurang berstruktur. Mereka juga tidak selesa dengan kerja yang berstruktur tinggi, rutin atau berulang-ulang. Dalam kebanyakan hal, mereka selalunya menggunakan imaginasi dan kreativiti. Contoh pekerjaan Artistik ialah: Penyair, Penyajak, Pemimpin Orkestra, Penyanyi Konsert, Pengubah Lagu, Pengarang, Pelukis Perdagangan, Pelukis Potret, Wartawan, Pelukis Kartun, Juruhias Dalaman, Penghias Rumah dan Arkitek.
 8. 8. Jenis personaliti Sosial adalah jenis individu yang suka bekerja dan berinteraksi dengan manusia. Mereka berminat dalam memberitahu, menolong, melatih, memperkembang, mengubati serta membuat kebajikan pada orang lain. Mereka mempunyai kemahiran mengguna kata-kata serta mahir berkomunikasi dengan orang lain. Matlamat utama mereka adalah membuat kebajikan. Contoh pekerjaan Sosial ialah: Ahli Sosiologi, Guru, Pengetua Sekolah, Pegawai Perhubungan Awam, Pengarah Kem Belia, Pengarah Agensi Kebajikan, Kaunselor Kerjaya dan Kaunselor Peribadi.
 9. 9. Jenis personaliti Enterprising adalah jenis individu yang suka bekerja dan berinteraksi dengan manusia. Mereka mempunyai minat dalam mempengaruhi, mengarah, memimpin, dan mengurus individu lain. Mereka juga pandai dan mahir memanipulasi orang lain. Matlamat akhir mereka adalah untuk mencapai keuntungan organisasi dan keuntungan ekonomi. Contoh pekerjaan Enterprising ialah: CEO Syarikat, Spekulator, Aktuaris, Eksekutif Pengiklanan, Eksekutif Perniagaan, Pengarah Syarikat, Pengarah Publisiti, Peguam, Ahli Politik, Pengurus Hotel, Pengurus Bank dan Jurujual Insuran.
 10. 10. Jenis personaliti Conventional adalah jenis individu yang suka bekerja dengan data dan nombor. Mereka mempunyai kemahiran dalam bidang perkeranian serta mempunyai kebolehan dan kemahiran dalam mengguna nombor. Mereka selalunya melakukan sesuatu secara terperinci, bersifat akur dan mengikut arahan. Contoh pekerjaan Conventional ialah: Setiausaha Syarikat, Penyimpan Kira-Kira, Guru Perdagangan, Guru Perakaunan, Akauntan, Jurutrengkas, Kerani Bank, Pakar Cukai, Kerani Gaji, Operator Komputer, Penilai Harta, Jurujual Insuran dan Kerani Insuran.
 11. 11. KONSEP SEKUNDER TEORI TIPOLOGI HOLLAND <ul><li>KESELARASAN ATAU CONGRUENCE </li></ul><ul><li>KETEKALAN ATAU CONSISTENCY </li></ul><ul><li>PEMBEZAAN ATAU DIFFERENTIATION </li></ul><ul><li>KALKULUS ATAU CALCULUS </li></ul><ul><li>IDENTITI ATAU IDENTITY </li></ul>
 12. 12. KESELARASAN <ul><li>KESELARASAN ATAU KONGRUEN ADALAH KONSEP UNTUK MENJELASKAN TAHAP KESELARASAN ANTARA JENIS PERSONALITI DENGAN JENIS PERSEKITARAN </li></ul><ul><li>TAHAP KESELARASAN: TAHAP 1, TAHAP 2, TAHAP 3 DAN TAHAP 4. </li></ul><ul><li>TAHAP 1 ADALAH PALING SELARAS DAN TAHAP 4 ADALAH PALING TIDAK SELARAS </li></ul>
 13. 13. MODEL HEKSAGONAL HOLLAND Realistik (R) Investigatif (I) Artistik (A) Conventional (C) Enterprising (E) Sosial (S)
 14. 14. KETEKALAN ATAU KONSISTENSI <ul><li>KETEKALAN ADALAH KONSEP UNTUK MELIHAT HUBUNGAN ANTARA DUA JENIS PERSONALITI YANG BERSEBELAHAN, BERSENDENGAN DAN BERTENTANGAN. </li></ul><ul><li>TIGA TAHAP KETEKALAN: PALING TEKAL, SEDERHANA TEKAL DAN TIDAK TEKAL. </li></ul>
 15. 15. MODEL HEKSAGONAL HOLLAND Realistik (R) Investigatif (I) Artistik (A) Conventional (C) Enterprising (E) Sosial (S)
 16. 16. PEMBEZAAN <ul><li>PEMBEZAAN ADALAH KONSEP YANG DIGUNAKAN UNTUK MENENTUKAN TAHAP KETULINAN PERSONALITI INDIVIDU. </li></ul><ul><li>INDEK PEMBEZAAN DIPEROLEH DENGAN MENOLAKKAN SKOR TERTINGGI DENGAN SKOR TERENDAH YANG DIPEROLEH DARI UJIAN SDS ATAU VPI. </li></ul>
 17. 17. MODEL HEKSAGONAL HOLLAND Realistik (R) Investigatif (I) Artistik (A) Conventional (C) Enterprising (E) Sosial (S)
 18. 18. KALKULUS <ul><li>KALKULUS ADALAH KONSEP UNTUK MELIHAT HUBUNGAN ANTARA DUA JENIS PERSONALITI YANG JARAKNYA DEKAT, SEDERHANA ATAU JAUH. </li></ul><ul><li>KONSEP UTAMANYA IALAH JARAK BERKADAR SONGSANG DENGAN CIRI-CIRI PSIKOLOGI ANTARA DUA JENIS PERSONALITI. </li></ul>
 19. 19. MODEL HEKSAGONAL HOLLAND Realistik (R) Investigatif (I) Artistik (A) Conventional (C) Enterprising (E) Sosial (S) .71 .65 .48 .39
 20. 20. IDENTITI <ul><li>KONSEP TERAKHIR YANG DIPERKENALKAN OLEH HOLLAND. </li></ul><ul><li>KONSEP IDENTITI IALAH KONSEP YANG CUBA MENJELASKAN IDENTITI SESEORANG INDIVIDU ATAU SESUATU PERSEKITARAN. </li></ul><ul><li>2 JENIS IDENTITI IAITU IDENTITI PERSONAL DAN IDENTITI PERSEKITARAN. </li></ul>
 21. 21. SEKIAN UNTUK HARI INI TERIMA KASIH

×