Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Llamp de llamp

381 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Llamp de llamp

 1. 1. ÀREA: Coneixement del medi natural, social i cultural NIVELL:  Cicle Inicial ‐ 2n. curs TÍTOL: LLAMP DE LLAMP Projecte Tornassol ­ Ed. Teide CONTINGUTS L’ENTORN I LA SEVA CONSERVACIÓ ­ Observació d’elements i fenòmens naturals. Comunicació de les observacions, utilitzant formes de representacióbàsiques. ­ Orientació a l’espai mitjançant l’observació d’elements naturals i humanitzats de l’entorn. ­ Percepció de la durada temporal de fets i processos. ­ Exploració d’algun aspecte de l’entorn a partir d’una qüestió rellevant, mitjançant el treball cooperatiu. CANVIS I CONTINÏTATS EN EL TEMPS ­ Ús de les nocions bàsiques de temps ﴾abans/després, passat/present/futur, durada﴿. ­ Aplicació de nocions de canvi i continuïtat en fets quotidians propers a la seva experiència i en elements del patrimoni. PERSONES, CULTURES I SOCIETAT ­ Descoberta i identificació dels elements característics de l’entorn i el paisatge, valorant la responsabilitat personal en el seu ús. COMPETÈNCIES BÀSIQUES  DE LÀREA TRANSVERSALS‐ Situar‐se en lespai, orientar‐shi i desplaçar‐shi utilitzant plànols i mapes. COMPETÈNCIES COMUNICATIVES‐Identificar, localitzar i descriuere les principals caracterísitques, naturals, humanes i socials dun territori utilitzant  ‐ Utilitzar convencions cartogràfiques i saber‐les interpretar.conceptes i procediments geogràfics.‐Conèixer i comprendre el context natural on sestà immmers.‐ Utilitzar totes les fonts dinformació (oral, escrita, gràfica) per observar i analitzar lentorn. COMPETÈNCIES METODOLÒGIQUES‐ Plantejar‐se preguntes investigables sobre canvis observables en el ecosistemes, propers, identificar evidències i  ‐ Utilitzar el pensament crític i creatiu per a lanalisi de la informació i per a la resolució de problemes.extreure conclusions que hi estiguin relacionades. ‐ Desenvolupar habilitats personals: lautoreflexió.‐Relacionar alguns fets del passat amb la història actual. Identificar i valorar elements del patrimoni. OBJECTIUS DAPRENENTATGE ‐ Plantejar‐se, identificar i donar resposta a interrogants i problemes relacionats amb els fenòmens i elements significatius de lentorn natural, social i cultural, utilitzant estratègies de cerca i tractament de la informació i  analitzant els resultats. ‐ Utilitzar diversos llenguatges per expressar i comunicar el continguts de làrea de forma personal i creativa, seleccionant i interpretant dades expressades per mitjà de codis diversos i refexionanat sobre el propi procés  daprenentatge. ‐ Identificar lespecificitat dels éssers humans i analitzar i valorar críticament la intervenció humana en el medi i el seu impacte al llarg del temps. ‐ Reconèixer en el medi natural, social i cultural els canvis i les continuïtats relacionats ambel pas del temps, comprendre algunes relacions de cronologia i de durada, i aplicar aquests coneixements en la interpretació del present,  la comprensió del passat i la consgrucció del futur. ‐ Utilitzar de manera responsabe i creativales TIC i el material relacionat amb lexperimentaciói el treball de camp, tant com a eines per obtenir informacions,com també com a instruments per aprendre i compartir.
 2. 2. LLAMP DE LLAMP
 3. 3. LLAMP DE LLAMP XA!!! FEM LA FITÀREA DE CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL,SOCIAL I CULTURAL.Cicle Inicial - 2n. cursUnitat didàctica : "Llamp de llamp""Curs 2011-2012
 4. 4. Una postal
 5. 5. Paisatge de muntanya Paisatge de costa Paisatge de plana
 6. 6. Dibuixa un paisatge de: FE M  L A  FI TX A! !! muntanya plana costa
 7. 7. XA!!! LA TERRA FEM LA FIT És el planeta on vivim. És un dels 8 planetes que giren al voltant del sol eta an pl en diu li au è bl r qu ? PePinten l´aigua de color blau i la terra de marró
 8. 8. marsplaneta aire
 9. 9. LA LLUNA
 10. 10. Fases LunarsLluna nova Lluna creixent Lluna plena Lluna minvant
 11. 11. Data: Nom: XA!!! FEM LA FITDibuixa les diferents fases de la llunaLluna nova Lluna creixentLluna plena Lluna minvant
 12. 12. Col∙loca les següents paraules al sel lloc: Poble Cel Penya-segat riu platja ramat ciutat llac ciutat bosc
 13. 13. Fem tots junts aquesta activitat 4!!AXTIF AL MEF !
 14. 14. En un paperet apunta un punt per cada vegada que hasmarcat una casella de la segona columna: Mira el resultat a la següent pàgina
 15. 15. 5 punts: Ets un amic genial del medi!4 punts: Tu i el medi us enteneu força bé3 punts: Contamines una mica el medi2 punts: Ep, alerta! Què no tagrada elmedi que tenvolta?1 o 0 punts: Si tots fóssim com tu, enaquest món no hi podríem viure!
 16. 16. Observem aquest paisatge 5!!AXTIF AL MEF !
 17. 17. ABANS I ARA Baltasar dEspanya, 1962Carrer Bon Viatge, 1959 Estació de Renfe, 1920 6!!AXTIF AL MEF !
 18. 18. 7 FEM LA FITXA!!! MAPES i ine rar it m un uiSeg
 19. 19. Fitxers adjunts mgomez25_sistema_solar.notebook FITXA 0 ­ Portada.doc Fitxa 1 Dibuixa un paisatge.doc Fitxa 2 La terra.doc fitxa 3 lluna.doc fitxa 4 cultiu.doc fitxa 5 el paisatge.doc fitxa6 sant joan despi abans i ara.doc

×