Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

GWT Workshop

601 views

Published on

Komplexny prehlad o moznostiach Google Web Toolkit z pohladu technologie + skusenosti s vyvojom v spolocnosti Seges

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

GWT Workshop

 1. 1. Google Web Toolkit Ladislav Gažo gazo@seges.sk @ladislavGazo
 2. 2. Čo to je [gwit]? • Webový toolkit – Web 2.0, AJAX – developer píše Javu, nie JavaScript – Swing-like rich klient – serverová strana prístupná cez Servlet • transparentnosť, rýchlosť, interface, škálovanie • veľa existujúcich projektov – Enterprise/Intranet aj Web/Internet2 | Internal use only
 3. 3. Java 2 JavaScript kompilér dôvod prečo používať GWT – preklad Java kódu do JavaScriptu obmedzená podpora tried z JDK – java.util, java.lang serializácia typov do JavaScript kódu – GWT-RPC asynchrónne volania na strane klienta deferred binding nutnosť mať zdrojové kódy pre kompiláciu3 | Internal use only
 4. 4. Nástroje Maven JUnit Plugin Guice Tomcat4 | Internal use only
 5. 5. A čo mám spraviť ako prvé... • Nainštaluj si svoje obľúbené vývojové prostredie – Eclipse, NetBeans, IDEA,... vim :) • Rozbehaj si SDK a plugin – GWT plugin je primárne pod Eclipse • Vyskúšaj si “hello world” • Serióznejší projekt vyžaduje aj štruktúru – Ant, Maven, AcrIS GWT profil, … Gradle?5 | Internal use only
 6. 6. Development mode = debugggggovanie6 | Internal use only
 7. 7. Čerešnička zvaná rich client • panely, layouty, základné komponenty – listenery, história (back tlačítko), DOM, CSS modifikácia • deklarovaná “podpora” pre všetky major vyhľadávače – IE (dokonca aj 6), FF, Opera, Safari, Chrome • UiBinder, Editor, i18n, cell widgets • moduly (*.gwt.xml), dedenie, závislosti • EntryPoint + nocache.js + entryPoint.html7 | Internal use only
 8. 8. Techniky • Client-side • Neblokuj browser • Práca s JSON • JSNI = Integrácia s JavaScriptom • JavaScript Overlay Types • Deferred Binding • Generátory8 | Internal use only
 9. 9. Model – View - Presenter • Activities & Places & EventBus – Navigácia na základe tokenov • Testovateľnosť • Oddelenie vrstiev • Code-splitting – GWT.runAsync • Dependency injection – GIN9 | Internal use only
 10. 10. Komunikácia s okolím • GWT RPC • HTTP RequestBuilder • JSONP • RequestFactory • XML • REST10 | Internal use only
 11. 11. GWT RPC11 | Internal use only
 12. 12. Vychytávky • HTML 5 • Optimalizácia CSS a obrázkov • Mobilné zariadenia – Touch eventy, m-gwt, gwt-phonegap, Sencha, … • I18n properties ako interface • Speed Tracer, GWT Designer • Integrácia – Liferay, Redmine, PHP, AcrIS …12 | Internal use only
 13. 13. Ďakujem za pozornosť13 | Internal use only

×