Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Marta & gere enviat

198 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Marta & gere enviat

  1. 4. La Unitat de Control de Procés (CPU) també anomenat processador és el component mes important que té un ordinador fix , capaç de processar dades, generar informació requerida i capaç d'interpretar instruccions de manera ordenada. A la CPU s'executen tots els programes de l'ordinador i es controla el funcionament dels diferents components de l'ordinador. La CPU té varis elements : Unitat aritmetico-lògica: La seva funció es realitzar una operació segons l'opcode indicat per la unitat de control. Les operacions que pot realitzar poden ser aritmètica , lògica o un ''shift''. Unitat de control: La unitat de controles l'encarregada de llegir les instruccions guardades a la memòria principal i de generar les senyals de control necessàries. Registres: Són petites unitats que emmagatzemen dades del processador, la capacitat dels registres serà una o una altre. Memòria cau: La memòria cau serveix perquè com que la memòria principal es molt lenta comparada amb el processador la memòria cau serveix per suavitzar aquestes dos velocitats.
  2. 6. Són aquells dispositius que formen part de l'ordinador.Com per exemple: Teclat: És un perifèric utilitzat per la introducció d'ordres i dades d'un ordinador. El teclat té 122 tecles. El teclat es divideix en quatre part importants: Tecles de funció:Estan a la part de dalt del teclat es diuen FX i poden ser d'es del F1 al F12. Tecles d'edició:serveixen per moure's per document o pantalla. Tecles alfanumèriques:Són les més emprades i estan situades entre la part central del teclat fins la punta esquerra.Son totes les lletres del alfabet i els nombres del 0 al 9. Bloc numèric:Està situat a la part dreta del teclat i està format pels nombres escrits per ordre de menor a major començant per baix a l'esquerre.
  3. 7. Ratolí: El ratolí és un perifèric d'ordinador, fabricat amb plàstic. Que és un dispositiu d'entrada de dades i control. El ratolí està dotat per 2 o 3 botons de pulsació que permeten activar fent-hi clic varies accions depenent del botó premut. Actualment, tots els ratolins tenen una rodeta al mig que substitueix al tercer botó. Tipus de ratolins: Mecànics:Tenen una gran esfera de plàstic en la seva part inferior per moure dos rodes que generen impuls en resposta al moviment d'aquest sobre la superfície. Òptics:És considera un dels més moderns i pràctics actualment. El seu funcionament és basa es un sensor òptic que fotografia la superfície. Làser:És el tipus més sensible i precís fent-lo aconsellable especialment per els dissenyadors gràfics i els jugadors de videojocs.
  4. 8. Impressora La impressora serveix per obtenir una còpia física, generalment en paper, d'un document d'imatge o de text en format electrònic. A més, algunes impressores poden imprimir documents directament de dispositius electrònics, com per exemple: targetes de memòria, càmeres de fotos o escàners. Marques de impressores Les principals marques de impressores són: HP, EPSON, CANON, SONY, ACER, PACKARD BELL...
  5. 10. Sistema operatiu: Hi ha varis sistemes operatius que són: Windows:Microsoft Windows és una sèrie de sistemes operatius i interfícies gràfiques d'usuari produïts per Microsoft. Microsoft va introduir el primer sistema operatiu anomenat Windows el novembre de l'any 1985. Microsoft windows és el ''rei '' dels sistemes operatius superant el MAC OS i el Linus. La versió més recent de Windows és el nou Windows 7. Windows té varies versions que són: Windows 1.0 , Windows 2.0 , Windows 3.0 i 3.1 , Windows 95 , 98 i Me , Família NT , Windows CE.
  6. 11. Mac: Són una família d'ordinadors manufacturats per Apple Computer, empresa amb seu a Cupertino California , EUA. Els Mac van ser llançats al mercat el gener de 1984 amb un famós anunci a la Super Bowl. Models: Macmini , eMac , iBook , Macintosh 128K , Macintosh 512K , Macintosh XL , Macintosh ll , Macintosh Plus , Macintosh LC ...
  7. 12. Linux : És el sistema operatiu format pel nucli del sistema o kernel Linux , juntament amb les unitats GNU. Va néixer en el 1991a Hèlsinki quan Linus Torvalds va implementar un clon de UNIX basant-se en el seu coneixement del sistema operatiu Minix.
  8. 13. Programes d'aplicació : Una aplicació es un part del programari que s'encarrega de realitzar un determinat treball. En un conjunt de algorismes informàtics programats en un cert llenguatge de programació per a que facin unes funcions especifiques al treball a realitzar. Software lliure: El programari lliure és el programari que pot ser usat,estudiat i modificat sense restriccions que pot ser copiat i redistribuït bé en una versió modificada o sense modificar sense cap restricció, o bé amb unes restriccions mínimes per garantir que els futurs destinataris també tindran aquests drets. Software comercial :El software comercial es el software que és comercializat, es dir, que existeixen sectors de la economía que el sosté a través de la producció, la seva distribució o soport.

×