N3863 2010

3,104 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,104
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
322
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

N3863 2010

 1. 1. Signature Not Verified Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2010.07.15 19:08:47 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko 2771 Typografio ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 115 15 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3863 2010, καθορίζεται στο ποσό των τριακοσίων εξήνταΝέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, (360,00) ευρώ μηνιαίως, για 12 μήνες και αναπροσαρ− ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις. μόζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του νόμου αυτού. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 2. Την ανωτέρω βασική σύνταξη δικαιούνται: ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Α. Οι ασφαλισμένοι των οργανισμών κύριας ασφά− λισης, πλην ΟΓΑ, καθώς και οι τακτικοί υπάλληλοι και Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: λειτουργοί του Δημοσίου, οι στρατιωτικοί και οι τα− ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ κτικοί υπάλληλοι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ α΄ και β΄ βαθμίδας, ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ στην ασφάλιση, που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δι− Άρθρο 1 καίωμα από την 1.1.2015 και εφεξής. Εγγυήσεις − Εννοιολογικοί προσδιορισμοί Η βασική σύνταξη καταβάλλεται από την ημερομηνία συνταξιοδότησης από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα ή 1. Το Δημόσιο εγγυάται τη βιωσιμότητα του Ασφαλι− το Δημόσιο. Στους ασφαλισμένους των οποίων η σύ−στικού Συστήματος της χώρας με σκοπό τη διασφάλι− νταξη, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κεφαλαίου αυτού,ση αξιοπρεπούς σύνταξης για κάθε δικαιούχο. αποτελεί άθροισμα δύο τμημάτων, η βασική σύνταξη 2. Βασική σύνταξη: Το ποσό της σύνταξης που δεν υπολογίζεται αναλογικά, με βάση τα έτη ασφάλισηςαναλογεί σε ασφαλιστικές εισφορές και χορηγείται από 1.1.2011 και εφεξής προς το συνολικό χρόνο ασφά−μετά την 1.1.2015, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο λισης.νόμος αυτός. Το ποσό της βασικής σύνταξης μειώνεται για τους 3. Αναλογική σύνταξη: Το ποσό της σύνταξης που ανα− συνταξιούχους λόγω γήρατος κατά 1/35 για κάθε χρόνολογεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών για τα έτη που υπολείπεται των τριάντα πέντε (35) ετών διαμονήςασφάλισης, από 1.1.2011 και εφεξής, κάθε ασφαλισμένου στην Ελλάδα, μεταξύ του 15ου και του 65ου έτους τηςπου θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης μετά την 1.1.2015 σε ηλικίας. Το ποσό της βασικής σύνταξης μειώνεται στιςφορείς κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο. Το αναλογικό περιπτώσεις θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώμα−ποσό σύνταξης βαρύνει τους προϋπολογισμούς των τος σε μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος, σε μειωμένηασφαλιστικών οργανισμών κύριας ασφάλισης ή το Δη− σύνταξη λόγω αναπηρίας, καθώς και στην περίπτωσημόσιο για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου. χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου. Η μείωση της βα− 4. Τα θέματα του νόμου αυτού που αναφέρονται σικής σύνταξης προκειμένου για τους ασφαλισμένουςστους τακτικούς υπαλλήλους και λειτουργούς του που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη γήρατος, ανέρχεταιΔημοσίου, τους στρατιωτικούς και τους τακτικούς σε 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται για τη συ−υπαλλήλους των Ν.Π.Δ.Δ., οργανισμών τοπικής αυτο− μπλήρωση του ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότη−διοίκησης α΄ και β΄ βαθμίδας θα ρυθμιστούν με ειδικό σης. Για τους συνταξιούχους που λαμβάνουν μειωμένησυνταξιοδοτικό νόμο των αρμόδιων Υπουργών. σύνταξη λόγω αναπηρίας με ποσοστό 67% έως και Για τους υπαλλήλους της Βουλής τα θέματα του 79,99% χορηγείται το 75% της βασικής σύνταξης, καινόμου αυτού θα κανονιστούν από τον Κανονισμό της με ποσοστό από 50% έως και 66,99% χορηγείται τοΒουλής. 50% αυτής. Οι μειώσεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή σε όσους συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις του ν. Άρθρο 2 612/1977 (ΦΕΚ 164 Α΄), καθώς και για τα πρόσωπα του Βασική σύνταξη τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης α´ της παραγράφου 1. Από 1.1.2015 και εφεξής καθιερώνεται βασική σύ− 1 των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 (ΦΕΚ 210 Α΄).νταξη. Το ύψος της βασικής σύνταξης, για το έτος Στις περιπτώσεις χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου,
 2. 2. 2772 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)το ποσό της βασικής σύνταξης προσδιορίζεται για τον δικαιούχων αναλογικού ποσού σύνταξης και οι φορείςεπιζώντα σύζυγο και κάθε συνδικαιούχο με βάση το κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο από τους οποίουςδικαιούμενο, σύμφωνα με τη νομοθεσία κάθε φορέα ή καταβάλλεται το αναλογικό ποσό σύνταξης.σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις, ποσοστό σύνταξης 3. Η εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων γίνεται μελόγω θανάτου. την επιφύλαξη των ρυθμίσεων περί προστασίας των Προκειμένου για τέκνα, η καταβολή του εν λόγω πολιτών των κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσηςποσοστού της βασικής σύνταξης λήγει με τη συμπλή− καθώς και των σχετικών συμβάσεων που έχει επικυ−ρωση των ορίων ηλικίας που ορίζονται από τη νομο− ρώσει η Ελλάδα.θεσία. Το καταβαλλόμενο σε αυτά ποσοστό, μετά τη Άρθρο 3διακοπή χορήγησής του, προστίθεται στο ποσοστό Αναλογικό ποσό σύνταξης ασφαλισμένωνπου χορηγείται στο δικαιούχο επιζώντα σύζυγο και από 1.1.2011 και εφεξήςέως το ποσοστό της δικαιούμενης σύνταξης. Εάν οσυνταξιούχος λόγω θανάτου λαμβάνει σύνταξη και από 1. Οι ασφαλισμένοι για πρώτη φορά, από 1.1.2011 καιίδιο δικαίωμα ή περισσότερες της μιας σύνταξης λόγω εφεξής, σε φορείς κύριας ασφάλισης, πλην ΟΓΑ, πουθανάτου, δικαιούται βασική σύνταξη για την εξ ιδίου θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μετά την 1.1.2015, δι−δικαιώματος σύνταξη και για τη μεγαλύτερη από τις καιούνται αναλογικού ποσού σύνταξης, με βάση το συ−συντάξεις λόγω θανάτου. Εάν ο συνταξιούχος, λόγω νολικό χρόνο ασφάλισής τους, ο οποίος δεν μπορεί ναθανάτου, σύζυγος εργάζεται ή απασχολείται δικαιούται είναι μικρότερος του ενός πλήρους έτους ασφάλισηςβασική σύνταξη. ή τριακοσίων (300) ημερών και με τη συμπλήρωση των Σε περίπτωση επιμερισμού της εξ ιδίου δικαιώμα− ορίων ηλικίας που προβλέπονται από την ισχύουσατος σύνταξης μεταξύ δικαιούχου και τέκνων, σύμφωνα νομοθεσία κατά περίπτωση. Όριο ηλικίας συνταξιο−με τις διατάξεις του άρθρου 13 του νόμου αυτού, το δότησης, αν ο χρόνος ασφάλισης είναι μικρότεροςποσό της βασικής σύνταξης κατανέμεται κατά τα ίδια των δεκαπέντε (15) ετών ή 4.500 ημερών ασφάλισης,ποσοστά. καθορίζεται το 65ο έτος. Η μηνιαία σύνταξη των ανω− Προκειμένου για συνταξιούχους εξ ιδίου δικαιώματος τέρω, υπολογίζεται για κάθε πλήρες έτος ασφάλισης,με περισσότερες της μίας συντάξεις χορηγείται μία με βάση ποσοστά επί των προβλεπόμενων συντάξιμωνβασική σύνταξη. Στην περίπτωση συνταξιούχου ή δι− αποδοχών ή ασφαλιστικών κατηγοριών, τα οποία κα−καιούμενου μιας πλήρους σε ποσό και μιας μειωμένης θορίζονται ως εξής:κύριας σύνταξης, το ποσό της χορηγούμενης βασικήςσύνταξης είναι πλήρες και καταβάλλεται από το φορέα ΗΜ/ΣΘΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟπου χορηγεί την πλήρη σύνταξη. Αρμόδιος φορέας ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟκαταβολής της βασικής σύνταξης, σε αυτή την κατη− ΤΟΝ ΑΣΦ. ΒΙΟ ΒΑΣΕΙγορία συνταξιούχων, είναι ο απονέμων την αναλογική ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣσύνταξη φορέας κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο. ΑΠΟ ΕΩΣ ΗΜ/ΣΘΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Β. Οι ανασφάλιστοι και όσοι έχουν πραγματοποιή− 300 4.500 0,80%σει λιγότερες από 4.500 ημέρες ή δεκαπέντε (15) έτηασφάλισης σε ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας 4.501 5.400 0,86%ασφάλισης ή το Δημόσιο, εφόσον πληρούν αθροιστικά 5.401 6.300 0,92%τα παρακάτω κριτήρια: α) Έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας 6.301 7.200 0,99%τους. β) Το ατομικό και το οικογενειακό τους εισόδημα, 7.201 8.100 1,06%από οποιαδήποτε πηγή, κατά το προηγούμενο οικονο− 8.101 9.000 1,14%μικό έτος, δεν υπερβαίνουν το ποσό των πέντε χιλιά−δων σαράντα (5.040) ευρώ και δέκα χιλιάδων ογδόντα 9.001 9.900 1,22%(10.080) ευρώ αντίστοιχα. Τα ανωτέρω ποσά ανακα− 9.901 10.800 1,31%θορίζονται κατά το ποσοστό αναπροσαρμογής τηςβασικής σύνταξης. 10.801 11.700 1,40% γ) Διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα για τουλάχιστον 11.701 15.000 1,50%δεκαπέντε (15) έτη, μεταξύ του 15ου και του 65ου έτουςτης ηλικίας τους. Η μόνιμη διαμονή αποδεικνύεται με Όπου ο χρόνος ασφάλισης υπολογίζεται σε μήνες ήτη διαδικασία που προβλέπεται για τη χορήγηση άδει− έτη, κάθε μήνας αντιστοιχεί σε 25 ημέρες ασφάλισηςας διαμονής στους πολίτες τρίτων Χωρών. και κάθε έτος σε 300 ημέρες ασφάλισης. Το ύψος της βασικής σύνταξης είναι πλήρες για Το τελικό ποσό σύνταξης καθορίζεται για όλα τα έτηόσους πληρούν αθροιστικά τα ανωτέρω κριτήρια και με βάση το συντελεστή που αντιστοιχεί στο τελευταίοέχουν συμπληρώσει στη χώρα τουλάχιστον τριάντα πλήρες έτος ασφάλισης.πέντε (35) πλήρη έτη διαμονής και μειώνεται κατά 1/35 2. Ως μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές για τον υπο−για κάθε ένα (1) έτος που υπολείπεται των τριάντα λογισμό της αναλογικής σύνταξης γήρατος, αναπηρί−πέντε (35) ετών διαμονής. Η βασική σύνταξη σε αυτή ας και θανάτου στους φορείς κύριας ασφάλισης πουτην κατηγορία των δικαιούχων δεν μεταβιβάζεται σε ασφαλίζουν μισθωτούς, λαμβάνεται υπόψη το πηλίκοδικαιοδόχα πρόσωπα. Αρμόδιος φορέας καταβολής της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχώντης βασικής σύνταξης είναι ο ΟΓΑ σε περίπτωση μη που έλαβε ο ασφαλισμένος, καθ’ όλη τη διάρκεια του
 3. 3. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2773εργασιακού του βίου, πλην των αποδοχών του μήνα 4. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξειςκατά τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδό− του άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή οι διατάξεις τωντησης, επί των οποίων καταβλήθηκαν ασφαλιστικές άρθρων 1 έως 43 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α΄), όπωςεισφορές, χωρίς τον υπολογισμό δώρων εορτών και ισχύουν.επιδόματος αδείας, δια του αριθμού των μηνών απα− Άρθρο 4σχόλησης που έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος Αναλογικό ποσό σύνταξης ασφαλισμένωνεντός της χρονικής αυτής περιόδου. Για τους φορείς πριν από την 1.1.2011κύριας ασφάλισης μισθωτών, στους οποίους ως βάσηυπολογισμού των παροχών θεωρείται η ημέρα εργα− 1. Όσοι έχουν υπαχθεί για πρώτη φορά στην ασφά−σίας, η κατά το προηγούμενο εδάφιο διαίρεση γίνεται λιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή τομε τον αριθμό ημερών εργασίας για το ίδιο χρονικό Δημόσιο έως και 31.12.2010 και θεμελιώνουν δικαίωμαδιάστημα και το πηλίκο πολλαπλασιάζεται επί είκοσι σε σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας μετά την 1.1.2015,πέντε (25). δικαιούνται: Για τον προσδιορισμό του συντάξιμου μισθού των α) Τμήμα σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφά−αυτοαπασχολούμενων που υπάγονται στην ασφάλιση λισής τους έως 31.12.2010, το οποίο υπολογίζεται μετων Τομέων του κλάδου κύριας ασφάλισης του Ενιαί− βάση τα ποσοστά και τις συντάξιμες αποδοχές ήου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής ασφαλιστικές κατηγορίες ή τα οριζόμενα κατ’ έτοςΕνημέρωσης (ΕΤΑΠ−ΜΜΕ) λαμβάνεται υπόψη ο μέσος ποσά συντάξεων, όπως ισχύουν κατά το χρόνο συντα−όρος των ποσών των ασφαλιστικών κατηγοριών επί ξιοδότησης και όπως προβλέπονται για κάθε φορέατων οποίων καταβλήθηκαν εισφορές καθ’ όλο το χρόνο κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο από γενικές ή κατα−ασφάλισής τους ή ο μέσος όρος των συντάξιμων απο− στατικές διατάξεις που εξακολουθούν να ισχύουν.δοχών, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις οικείες β) Τμήμα σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφά−καταστατικές διατάξεις και διαμορφώνονται καθ’ όλο λισής τους από 1.1.2011 έως την ημερομηνία συνταξι−τον εργασιακό τους βίο. οδότησής τους. Για τον προσδιορισμό των παραπάνω συντάξιμων Το ποσό για το αναλογικό τμήμα της σύνταξης γιααποδοχών, οι αποδοχές του ασφαλισμένου ή ο συ− κάθε πλήρες έτος υπολογίζεται σύμφωνα με την πα−ντάξιμος μισθός του προηγούμενου εδαφίου, για κάθε ράγραφο 1 του άρθρου 3 του Κεφαλαίου αυτού, αφούημερολογιακό έτος, πλην των αποδοχών ή του μισθού πρώτα συνυπολογιστούν τα έτη ασφάλισης που έχειτου τελευταίου έτους ή τμήματος έτους κατά το οποίο πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος έως 31.12.2010, οιυποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης, λαμβάνονται δε συντάξιμες αποδοχές ή ο συντάξιμος μισθός ή οιυπόψη αυξημένες κατά τη μεταβολή του Δείκτη Τι− ασφαλιστικές κατηγορίες για τον υπολογισμό του ανα−μών Καταναλωτή και με συντελεστή ωρίμανσης που λογικού τμήματος της σύνταξης από 1.1.2011 και εφεξήςπροσδιορίζεται κάθε έτος, με νόμο μετά από γνώμη είναι αυτές που προσδιορίζονται από το έτος αυτότης Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας και της Εθνικής και μετά. Το συνολικό ποσό σύνταξης που προκύπτειΑναλογιστικής Αρχής. από την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου Για τον υπολογισμό της αναλογικής σύνταξης στους αυτής και της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμουφορείς κύριας ασφάλισης αυτοαπασχολουμένων, λαμ− αυτού, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της σύνταξηςβάνονται υπόψη οι ασφαλιστικές κατηγορίες που προ− που προκύπτει από την εφαρμογή των καταστατικώνβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, βάσει των και ειδικών διατάξεων ή των νόμων που ισχύουν γιαοποίων καταβλήθηκαν εισφορές καθ’ όλο το χρόνο τους έως 31.12.1992 και από 1.1.1993 ασφαλισμένουςασφάλισης του ασφαλισμένου, όπως έχουν διαμορφω− αντίστοιχα. Για τον υπολογισμό των προσαυξήσεωνθεί την 31η Δεκεμβρίου, του προηγούμενου της υπο− τέκνων ή και συζύγου, όπου προβλέπεται, εφαρμογήβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, έτους. Για τους έχουν οι διατάξεις που ισχύουν για κάθε κατηγορίαμισθωτούς ασφαλισμένους στους ανωτέρω φορείς, ασφαλισμένων, ανάλογα με το χρόνο υπαγωγής τουςεφαρμόζονται αναλόγως τα προβλεπόμενα από τις στην ασφάλιση.διατάξεις της παραγράφου αυτής. 2. Ειδικά για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σε σύντα− 3. Το άθροισμα των ποσών της βασικής και της ανα− ξη γήρατος ή αναπηρίας από φορείς κύριας ασφάλι−λογικής σύνταξης λόγω γήρατος, για χρόνο ασφάλισης σης ή το Δημόσιο μέχρι 31.12.2014, το ετήσιο ποσοστότουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών ή λόγω αναπηρίας με υπολογισμού της σύνταξης που αντιστοιχεί σε κάθεποσοστό 80% και άνω ή λόγω εργατικού ατυχήματος, έτος ασφάλισης από 1.1.2013 και εφεξής δεν μπορεί ναδεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί υπερβαίνει το 2% των συντάξιμων αποδοχών ή τωνσε δεκαπέντε (15) ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, ασφαλιστικών κατηγοριών, όπως αυτές ισχύουν με τηνόπως καθορίζονται από την Εθνική Γενική Συλλογι− επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 25 του νόμουκή Σύμβαση Εργασίας του 2015, αναπροσαρμοζόμενο αυτού και της παραγράφου 7 του άρθρου μόνου τουεφεξής κατά το ποσοστό αύξησης των συντάξεων. Το ν. 3847/2010 (ΦΕΚ 67 Α΄).κατώτατο αυτό όριο μειώνεται σε κάθε περίπτωση 3. Για τον υπολογισμό του αναλογικού ποσού σύ−που ο συνταξιούχος λαμβάνει σύνταξη μειωμένη λόγω νταξης από 1.1.2011 και εφεξής, σε φορείς ή τομείςγήρατος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του στους οποίους δεν προβλέπονται συντάξιμες αποδο−νόμου αυτού ή μειωμένη σύνταξη λόγω αναπηρίας. χές ή συντάξιμος μισθός ή ασφαλιστικές κατηγορίες,Το συνολικό ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου του οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται στην πλησιέστερηεπιζώντος συζύγου και των τέκνων δεν μπορεί να είναι ασφαλιστική κατηγορία των νέων ασφαλισμένων, μεκατώτερο του 80% των δύο προηγούμενων εδαφίων. βάση τις εισφορές που κατέβαλαν στο φορέα ή τομέα
 4. 4. 2774 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)από τον οποίο προέρχονται, όπως έχουν διαμορφωθεί από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου,την 31η Δεκεμβρίου, του προηγούμενου της υποβολής δικαιούνται σύνταξη αυτός ή τα μέλη της οικογένειάςτης αίτησης συνταξιοδότησης, έτους. του από τον οργανισμό, στην ασφάλιση του οποίου 4. Οι δικαιούχοι και το ποσό σύνταξης λόγω θανά− πραγματοποίησε τις περισσότερες ημέρες εργασίαςτου ορίζονται σύμφωνα με τις γενικές ή καταστατικές ή έτη ασφάλισης, στον οποίο δεν περιλαμβάνεται οδιατάξεις κάθε φορέα κύριας ασφάλισης, πλην ΟΓΑ, τελευταίος, εφόσον:και τις διατάξεις του νόμου αυτού. α) Ο ασφαλισμένος που αιτείται τη συνταξιοδότησή 5. Η εκδίκαση συνταξιοδοτικών υποθέσεων που του λόγω γήρατος ή αναπηρίας, έχει συμπληρώσει τοαφορούν δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι από 1.1.2011 όριο ηλικίας ή είναι ανάπηρος με το ποσοστό αναπηρί−υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ υπάγεται ας που προβλέπεται από τη νομοθεσία του τελευταίουστην αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά οργανισμού.την περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 98 β) Πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για συνταξιο−του Συντάγματος. δότηση που προβλέπει η νομοθεσία του οργανισμού με τον περισσότερο χρόνο ασφάλισης. Άρθρο 5 3. Αν ο ασφαλισμένος δεν συγκεντρώνει τις προϋπο− Ρύθμιση θεμάτων διαδοχικής ασφάλισης θέσεις συνταξιοδότησης που προβλέπει η νομοθεσία 1. Οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 2 του ν.δ. 4202/ του οργανισμού, στην ασφάλιση του οποίου πραγμα−1961 (ΦΕΚ 175 Α΄), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο τοποίησε τις περισσότερες ημέρες εργασίας ή έτη9 του ν. 1405/1983 (ΦΕΚ 180 Α΄) και το άρθρο 14 του ασφάλισης, τότε το δικαίωμα του ασφαλισμένου κρί−ν. 1902/1990 (ΦΕΚ 138 Α΄), αντικαθίστανται ως ακο− νεται από τους άλλους οργανισμούς, στους οποίουςλούθως: ασφαλίσθηκε κατά φθίνουσα σειρά αριθμού ημερών «1. Τα πρόσωπα τα οποία ασφαλίσθηκαν διαδοχικά σε εργασίας, εκτός από τον τελευταίο.περισσότερους από έναν ασφαλιστικούς οργανισμούς, Αν ο ασφαλισμένος δεν συγκεντρώνει τις προϋπο−δικαιούνται σύνταξη από τον τελευταίο οργανισμό, θέσεις συνταξιοδότησης που προβλέπει η νομοθεσίαστον οποίο ήταν ασφαλισμένα κατά την τελευταία όλων των οργανισμών, στους οποίους ασφαλίσθηκεχρονική περίοδο της απασχόλησής τους, σύμφωνα με πριν από τον τελευταίο, τότε ο τελευταίος οργανισμόςτις διατάξεις της νομοθεσίας του οργανισμού αυτού, είναι αρμόδιος για την κρίση του δικαιώματος σύντα−εφόσον πραγματοποίησαν στην ασφάλισή του: ξης λόγω γήρατος εφόσον ο ασφαλισμένος πραγμα− α) Πέντε (5) ολόκληρα έτη ή 1.500 ημέρες ασφάλισης τοποίησε στην ασφάλισή του 1.000 ημέρες εργασίαςεκ των οποίων όμως είκοσι (20) μήνες ή 500 ημέρες ή σαράντα (40) μήνες ασφάλισης, εκ των οποίων 300κατά την τελευταία πενταετία πριν τη διακοπή της ημέρες εργασίας ή δώδεκα (12) μήνες ασφάλισης αντι−απασχόλησης ή την υποβολή αίτησης για την κρίση στοίχως την τελευταία πενταετία και για την κρίση τουτου συνταξιοδοτικού δικαιώματος σύνταξης λόγω γή− δικαιώματος σύνταξης λόγω αναπηρίας και θανάτου,ρατος. εφόσον ο ασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει στην β) Σαράντα (40) μήνες ή 1.000 ημέρες εκ των οποίων ασφάλισή του οποτεδήποτε 300 ημέρες εργασίας.όμως δώδεκα (12) μήνες ή 300 ημέρες αντίστοιχα κατά 4. Ολόκληρος ο χρόνος της διαδοχικής ασφάλισηςτην τελευταία πενταετία πριν τη διακοπή της απασχό− υπολογίζεται από τον αρμόδιο για την απονομή τηςλησης ή την υποβολή της αίτησης για την κρίση του σύνταξης οργανισμό ως χρόνος που διανύθηκε στηνδικαιώματος σύνταξης λόγω αναπηρίας ή θανάτου. ασφάλισή του, τόσο για τη θεμελίωση του συνταξιο− Ως νομοθεσία του Οργανισμού για την εφαρμογή δοτικού δικαιώματος, όσο και για τον καθορισμό τηςτης παραγράφου αυτής, καθώς και των επόμενων πα− σύνταξης και δεν είναι δυνατή η προσμέτρηση μόνοραγράφων 2 και 3, νοούνται οι διατάξεις που ορίζουν μέρους του χρόνου που διανύθηκε στην ασφάλιση τουτον απαιτούμενο για τη συνταξιοδότηση χρόνο, την κάθε οργανισμού.»ηλικία, την αναπηρία και το θάνατο. 2. Το εδάφιο β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 1 Ειδικές διατάξεις, που αφορούν στην ύπαρξη ενερ− του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48 Α΄) αντικαθίσταται ως ακο−γού ασφαλιστικού δεσμού, στη συμπλήρωση του ορίου λούθως:ηλικίας σε δεδομένο χρόνο σε σχέση με το χρόνο δι− «Το ανωτέρω τμηματικό ποσό δύναται κατ’ επιλο−ακοπής της απασχόλησης, στην παραγραφή κ.λπ., δεν γή του ασφαλισμένου να καταβληθεί ταυτόχρονα μελαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή της παρούσας αυτό του απονέμοντα, μειωμένο κατά 1/200 για κάθεπαραγράφου. μήνα που υπολείπεται έως τη συμπλήρωση των προ− 2. Αν ο ασφαλισμένος πραγματοποίησε στην ασφά− βλεπόμενων από τις διατάξεις του άρθρου 69 του ν.λιση του τελευταίου οργανισμού τον αριθμό ημερών 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α΄) ορίων ηλικίας.»εργασίας ή των ετών ασφάλισης, που ορίζονται από 3. Οι συντάξιμες αποδοχές των φορέων ασφάλισηςτις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, αλλά μισθωτών που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμόστην περίπτωση αυτή δεν έχει πραγματοποιήσει τον του ποσού της σύνταξης, σύμφωνα με τις διατάξειςαπαιτούμενο από τη νομοθεσία του τελευταίου ορ− των παραγράφων 2α, 5, 12β και 13 του άρθρου 1 του ν.γανισμού, χρόνο ασφάλισης για τη συνταξιοδότησή 3232/ 2004 (ΦΕΚ 48 Α΄), πολλαπλασιάζονται για κάθετου λόγω γήρατος ή αναπηρίας ή των μελών της οι− έτος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε από τη δια−κογένειάς του λόγω θανάτου ή δεν πραγματοποίησε κοπή της ασφάλισης σε αυτούς, μέχρι το προηγούμενοστην ασφάλιση του τελευταίου οργανισμού, τον αριθμό έτος του χρόνου υποβολής της αίτησης, σύμφωνα μεημερών εργασίας ή ετών ασφάλισης που ορίζονται τους παρακάτω συντελεστές.
 5. 5. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2775 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΩΣ ΤΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΩΣ ΤΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΩΣ ΤΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ 1 1,020 16 1,373 31 1,848 2 1,040 17 1,400 32 1,885 3 1,061 18 1,428 33 1,922 4 1,082 19 1,457 34 1,961 5 1,104 20 1,486 35 2,000 6 1,126 21 1,516 36 2,040 7 1,149 22 1,546 37 2,081 8 1,172 23 1,577 38 2,122 9 1,195 24 1,608 39 2,165 10 1,219 25 1,641 40 2,208 11 1,243 26 1,673 41 2,252 12 1,268 27 1,707 42 2,297 13 1,294 28 1,741 43 2,343 14 1,319 29 1,776 44 2,390 15 1,346 30 1,811 45 2,438 Οι συντελεστές μεταβάλλονται με κοινή απόφαση συμμετέχων φορέας, οι συντάξιμες αποδοχές ορίζονταιτων Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινω− στο ποσό των χιλίων είκοσι (1.020) ευρώ από 1.1.2006.νικής Ασφάλισης, μετά την εκπόνηση αναλογιστικής Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά το εκάστοτε πο−μελέτης, από τη Διεύθυνση Αναλογιστικών Μελετών σοστό αύξησης των συντάξεων του Ε.Τ.Α.Α.−Τομέαςτης Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων με Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.»βάσει την εξέλιξη των συντελεστών ωρίμανσης των 7. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρουμισθών και ημερομισθίων. Η ισχύς των ανωτέρω παρα− αυτού δεν ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 7,γράφων 1, 2 και 3 αρχίζει από 1.1.2011 για αιτήσεις που του άρθρου μόνου, του ν. 3847/2010 (ΦΕΚ 67 Α΄), πουυποβάλλονται από την ημερομηνία αυτή και εφεξής. αφορούν τον υπολογισμό της σύνταξης. 4. Το ποσοστό επί των συντάξιμων αποδοχών για 8. α) Οι διατάξεις του ν.δ. 4202/1961 (ΦΕΚ 175 Α΄), όπωςτον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης σύμφωνα αυτές ισχύουν, εφαρμόζονται και επί προσώπων πουμε την παράγραφο 1β του άρθρου 1 του ν. 3232/2004 κατέχουν τη βουλευτική ιδιότητα, τη θέση Υπουργού(ΦΕΚ 48 Α΄), όταν ο ΟΑΕΕ είναι συμμετέχων φορέας και ή Υφυπουργού, καθώς και των αιρετών, προέδρων κοι−επιλεγούν για τη συνταξιοδότηση οι ασφαλιστικές του νοτήτων, δημάρχων και νομαρχών του προϊσχύσαντοςδιατάξεις, καθορίζεται σε 2% για κάθε έτος ασφάλισης καθεστώτος.και μέχρι τριάντα πέντε (35) έτη ασφάλισης. β) Τα ανωτέρω πρόσωπα δύνανται κατά τη διάρ− 5. Στο άρθρο 7 του ν. 3518/2006 (ΦΕΚ 272 Α΄) προ− κεια της θητείας τους να συνεχίσουν την ασφάλισήστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: τους στους Κλάδους κύριας, επικουρικής σύνταξης και «3. Σε περίπτωση που έχει διανυθεί διαδοχικά χρόνος πρόνοιας, στους οποίους ήταν ασφαλισμένοι πριν τηνασφάλισης σε επικουρικό φορέα και στον καταργούμε− εκλογή τους ή να αναγνωρίσουν τους χρόνους πουνο Ε.Λ.Π.Π. ο χρόνος αυτός μπορεί να συνυπολογισθεί αντιστοιχούν στη θητεία τους, οποτεδήποτε, στουςστο χρόνο της Ειδικής Προσαύξησης σύμφωνα με τις συγκεκριμένους Κλάδους. Στις περιπτώσεις αυτές οιδιατάξεις της νομοθεσίας για τη διαδοχική ασφάλιση, αναλογούσες εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότημε την προϋπόθεση ότι δεν έχει χωρήσει ασφάλιση όπως αυτές καθορίζονται από τη νομοθεσία του κάθεστον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α.−Τομείς ασφαλιστικού φορέα βαρύνουν τα πρόσωπα αυτά.Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων ή σεπρογενέστερο επικουρικό φορέα στον οποίο μπορεί ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟνα συνυπολογισθεί ο χρόνος αυτός. Η διάταξη αυτή ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥισχύει από 1.1.2006.» ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 6. Στο άρθρο 8 του ν. 3518/2006 (ΦΕΚ 272 Α΄) προ− Άρθρο 6στίθεται παράγραφος 3 ως εξής: «3. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων περί διαδο− Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίαςχικής ασφάλισης, όταν ο Τομέας Σύνταξης Μηχανικών 1. Από 1.1.2011 στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ δημιουργείται Κέντροκαι Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) είναι Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), υπαγόμενο στη
 6. 6. 2776 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας της τις ανάγκες των Υγειονομικών Επιτροπών σε ιατρούςΔιοίκησης ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, για την εξασφάλιση της ενιαί− συγκεκριμένων ειδικοτήτων για τη λειτουργία των πα−ας υγειονομικής κρίσης όσον αφορά στον καθορισμό ραπάνω επιτροπών.του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των Έργο των Υγειονομικών Επιτροπών είναι: α) Ο καθο−ασφαλιστικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου του Δη− ρισμός του ποσοστού αναπηρίας για σύνταξη αναπηρί−μοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων, για τους οποί− ας. β) Ο χαρακτηρισμός ατόμων ως ΑΜεΑ. γ) Ο καθορι−ους απαιτείται η πιστοποίηση της αναπηρίας. σμός ποσοστού αναπηρίας για όλες τις κοινωνικές και 2. Στο ΚΕ.Π.Α. υπάγεται το Ειδικό Σώμα Ιατρών Υγει− οικονομικές παροχές ή διευκολύνσεις, για τις οποίεςονομικών Επιτροπών Αναπηρίας του άρθρου 6 του ν. απαιτείται γνωμάτευση αναπηρίας και τις οποίες δι−2556/1997 (ΦΕΚ 270 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το καιούνται από την πολιτεία τα άτομα με αναπηρία.άρθρο 152 του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α΄). Στο Ειδικό 4. Οι Υγειονομικές Επιτροπές προσδιορίζουν τα πο−Σώμα Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών εντάσσονται και σοστά αναπηρίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κα−ιατροί των λοιπών ΦΚΑ και του ΕΣΥ, μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ., νονισμό Εκτίμησης Βαθμού Αναπηρίας (Κ.Ε.Β.Α.), όπωςοποιασδήποτε ειδικότητας, εξαιρουμένων παιδιάτρων, ισχύει κάθε φορά. Γραμματείς των Υγειονομικών Επι−ακτινολόγων, μικροβιολόγων και οδοντιάτρων. Ο Πίνα− τροπών ορίζονται υπάλληλοι του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, των λοι−κας των συμμετεχόντων ιατρών του ΕΣΥ καταρτίζεται πών Φ.Κ.Α. και του Δημοσίου. Για τη συγκρότηση τωναπό τον Διοικητή της οικείας Δ.Υ.ΠΕ.. Αντίστοιχοι Πί− Υγειονομικών Επιτροπών Αναπηρίας των Επαρχιών, τηνακες των συμμετεχόντων ιατρών των ΦΚΑ αποστέλ− θέση του Προέδρου και των μελών καλύπτουν ιατροίλονται από τους Διοικητές ή Προέδρους των φορέων του Ειδικού Σώματος, που μετακινούνται από Αθή−στη Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας να, Θεσσαλονίκη και Πειραιά. Σε περίπτωση που δεντης Διοίκησης ΙΚΑ−ΕΤΑΜ. Οι ιατροί του Ειδικού Σώμα− καθίσταται δυνατή η συμμετοχή ιατρών του Ειδικούτος υποβάλλονται σε ειδική εκπαίδευση στο έργο των Σώματος ως μελών των Υγειονομικών Επιτροπών τωνΥγειονομικών Επιτροπών σύμφωνα με τις διατάξεις του Επαρχιών, μέλη ορίζονται, ύστερα από δημόσια κλήρω−ν. 2556/1997 (ΦΕΚ 270 Α΄). Τα προγράμματα της ειδι− ση, ιατροί που υπηρετούν σε κάθε υγειονομική μονάδακής εκπαίδευσης εκπονούνται από τη Διεύθυνση Ανα− ή υποκατάστημα, ιατροί του ΕΣΥ και των ΦΚΑ απόπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και όμορους νομούς, εξαιρουμένων των παιδιάτρων, ακτι−εγκρίνονται με απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος. νολόγων, μικροβιολόγων και οδοντιάτρων. Η κλήρωση διεξάγεται την ίδια ημέρα της συνεδρίασης της Υγει−Οι ιατροί, μετά την ειδική εκπαίδευση, αξιολογούνται ονομικής Επιτροπής. Για τη διαδικασία συγκρότησηςαπό επταμελή επιτροπή, αποτελούμενη από: και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τη λειτουργία α) Τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Σχεδια− των Υγειονομικών Επιτροπών Αθήνας, Θεσσαλονίκηςσμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, ως και Επαρχιών, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 6 τουΠρόεδρο, με αναπληρωτή του τον προϊστάμενο της ν. 2556/1997 (ΦΕΚ 270 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με τοΔιεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων. άρθρο 152 του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α΄). β) Τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αναπηρίας και 5. Η ειδική αποζημίωση που προβλέπεται από τιςΙατρικής της Εργασίας, με αναπληρωτή του τον προϊ− διατάξεις των παραγράφων 7, 10 και 14 του άρθρουστάμενο της Υποδιεύθυνσης Υγειονομικής Υπηρεσίας 6 του ν. 2556/1997 (ΦΕΚ 270 Α΄), όπως τροποποιήθηκετου Περιφερειακού Υποκαταστήματος Απονομής Συ− με τις παραγράφους 11, 13, 14 του άρθρου 27 του ν.ντάξεων ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Αθήνας. 3232/2004 και με τις παραγράφους 11 περ. γ΄του άρ− γ) Έναν εκπρόσωπο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλ− θρου 37 και 4 του άρθρου 152 των νόμων 3518/2006λόγου (Π.Ι.Σ.), που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή και 3655/2008 αντίστοιχα για τους ιατρούς και τουςτου. εισηγητές των Υγειονομικών Επιτροπών, καθώς και δ) Έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας για τους ιατρούς της Επιτροπής ΔειγματοληπτικούΙατρών ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, που υποδεικνύεται με τον αναπλη− Ελέγχου των Γνωματεύσεων, καταβάλλεται από τουςρωτή του από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Φορείς στους οποίους υπηρετούν, κατά παρέκκλισηΕπιστημονικού Υγειονομικού Προσωπικού (ΠΟΣΕΥΠ− των διατάξεων που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο τηςΙΚΑ). παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 3833/ 2010 (ΦΕΚ ε) Έναν εκπρόσωπο που υποδεικνύεται από την Εθνι− 40 Α΄) και δεν υπερβαίνει τα προβλεπόμενα από τοκή Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑΜεΑ), με δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7 τουτον αναπληρωτή του. ιδίου νόμου. Για τις παρεχόμενες από τις Υγειονομικές στ) Τον προϊστάμενο του γραφείου Νομικού Συμβού− Επιτροπές υπηρεσίες κρίσης αναπηρίας αποδίδεταιλου του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, με τον αναπληρωτή του από την στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ από όλους τους ΦΚΑ και το Δημόσιοίδια Υπηρεσία. το ποσό που ορίζεται στη Φ40021/26407/205/2006 (ΦΕΚ ζ) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας και Κοι− 1829 Β΄) υπουργική απόφαση.νωνικής Αλληλεγγύης, ο οποίος προτείνεται από τον 6. Καταρτίζεται μητρώο Ατόμων με Αναπηρία τοΥπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τον οποίο τηρείται στη Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρι−αναπληρωτή του. κής της Εργασίας του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ. Με κοινή απόφαση 3. Από το σύνολο των επιλεγμένων ιατρών καθορί− των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύηςζονται με δημόσια κλήρωση, ανά εξάμηνο, οι ιατροί και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεταιπου απαιτούνται για τη λειτουργία των Υγειονομικών ο τρόπος και τα κριτήρια κατάρτισης του μητρώου.Επιτροπών, ο αριθμός των οποίων ορίζεται με από− 7. Από 1.4.2011 καταργούνται όλες οι άλλες Επιτρο−φαση του Διοικητή του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και σύμφωνα με πές πιστοποίησης αναπηρίας που λειτουργούν σήμερα
 7. 7. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2777στους ΦΚΑ, στις νομαρχίες και το Δημόσιο, με εξαί− «3. Το δικαίωμα συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας,ρεση τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές, Στρατού υφίσταται για όσο χρόνο ορίζεται από τις αρμόδιες(Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), την Υγειονομικές Επιτροπές, παρατείνεται δε με τις ίδιεςΑνώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυ− προϋποθέσεις ενώ δύναται να ελέγχεται αυτεπαγγέλ−νομίας, καθώς και τις επιτροπές Απαλλαγών και τις τως οποτεδήποτε, με την υποβολή του συνταξιούχουΤριμελείς εξ ιατρών επιτροπές, οι οποίες εξακολου− σε ιατρική εξέταση από τις ανωτέρω επιτροπές. Οιθούν να ασκούν τις αρμοδιότητές του. συντάξεις λόγω αναπηρίας είναι οριστικές για τις περιπτώσεις των ασθενειών που προβλέπονται από Άρθρο 7 ρητή διάταξη, μπορεί δε να είναι οριστικές, εφόσον Ενιαίος Κανονισμός Προσδιορισμού οι υγειονομικές επιτροπές γνωματεύουν ότι η ανικα− Ποσοστού Αναπηρίας νότητα είναι μόνιμη. Οι προσωρινές συντάξεις λόγω Το ποσοστό αναπηρίας που συνεπάγεται κάθε πά− αναπηρίας καθίστανται οριστικές, μετά και την τελικήθηση ή βλάβη ή σωματική ή ψυχική ή πνευματική εξα− γνωμάτευση των αρμόδιων Υγειονομικών Επιτροπώνσθένιση ή η συνδυασμένη εμφάνιση τέτοιων παθήσεων εφόσον:ή βλαβών ή εξασθενήσεων, καθώς και οι υποτροπές α) Ο συνταξιούχος έχει συμπληρώσει το 55ο έτοςαυτών, προκαθορίζεται για όλους τους Ασφαλιστικούς της ηλικίας του και χρόνο συνταξιοδότησης επτά (7)Φορείς και το Δημόσιο με εκατοστιαία αναλογία σε ετών συνεχώς, κατά τη διάρκεια των οποίων υποβλή−Ενιαίο Κανονισμό Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρί− θηκε σε τρεις τουλάχιστον εξετάσεις από τις οικείεςας, που εκδίδεται εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση υγειονομικές επιτροπές.του νόμου αυτού, μετά από γνώμη Ειδικής Επιστημο− β) Ο συνταξιούχος έχει συμπληρώσει το 60ό έτοςνικής Επιτροπής που συγκροτείται με απόφαση του της ηλικίας του και χρόνο συνταξιοδότησης πέντε (5)Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και ετών συνεχώς, κατά τη διάρκεια των οποίων υποβλή−στην οποία συμμετέχει υποχρεωτικά εκπρόσωπος που θηκε σε δύο τουλάχιστον εξετάσεις από τις οικείεςυποδεικνύεται από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων υγειονομικές επιτροπές.»με Αναπηρία (ΕΣΑΜεΑ). Με την ίδια απόφαση καθο− Άρθρο 9ρίζεται η σύνθεση των μελών της επιτροπής και η Προϋπάρχουσα αναπηρίασυγκρότησή της. Η ανωτέρω Ειδική Επιστημονική Επιτροπή καθορίζει Ο ασφαλισμένος δικαιούται συντάξεως αναπηρίαςεπίσης και τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της έστω και αν η πάθηση ή βλάβη ή εξασθένιση σωματικήαναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ’ αόρι− ή πνευματική είναι προγενέστερη της υπαγωγής τουστον, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 3846/2010 (ΦΕΚ στην ασφάλιση εφόσον καθίσταται ανίκανος για την66 Α΄) εργασία του λόγω ουσιώδους επιδείνωσης και πληροί Από την έκδοση του νέου ενιαίου κανονισμού κα− τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι διατάξεις που αφο−ταργείται ο Κανονισμός Εκτίμησης Βαθμού Αναπηρίας ρούν το φορέα στον οποίο ασφαλίζεται.(Κ.Ε.Β.Α.), καθώς και ο πίνακας καθορισμού σε εκατο− ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟστιαία αναλογία του βαθμού μείωσης της ικανότητας ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣγια εργασία του άρθρου 33 του ν. 1813/1988. Ως την έκδοση του νέου Ενιαίου Κανονισμού η αναπη− Άρθρο 10ρία προσδιορίζεται, σύμφωνα με όσα σήμερα ισχύουν Όρια ηλικίας συνταξιοδότησηςστον Κανονισμό εκτίμησης βαθμού Αναπηρίας του ΙΚΑ και αναγνωριζόμενοι χρόνοι– ΕΤΑΜ, η εφαρμογή του οποίου επεκτείνεται σε όλες 1. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 1 του άρ−τις Υγειονομικές Επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας, θρου 10 του ν. 825/1978 (ΦΕΚ 189 Α΄), όπως ισχύουν,πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες που λειτουργούν αντικαθίστανται ως εξής:στους ΦΚΑ, στις νομαρχίες και το Δημόσιο συμπερι− «1. Ο ασφαλισμένος του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ δικαιούται σύντα−λαμβανομένης και της Ανωτάτης Στρατού Υγειονομι− ξης, αν κατά την υποβολή της αίτησης έχει πραγμα−κής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε.), καταργούμενης κάθε άλλης τοποιήσει 10.500 τουλάχιστον ημέρες εργασίας στηναντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης. Αιτήσεις που ασφάλιση του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και έχει συμπληρώσει το 58οέχουν υποβληθεί και εκκρεμούν ενώπιον όλων των έτος της ηλικίας του.ανωτέρω Υγειονομικών Επιτροπών θα κρίνονται σύμ− Ο ανωτέρω χρόνος ασφάλισης για τους ασφαλισμέ−φωνα με τον ως άνω Κανονισμό. Από της εφαρμογής νους που συμπληρώνουν αυτόν από 1.1.2011 αυξάνεταιτου Ενιαίου Κανονισμού οι Υγειονομικές Επιτροπές κατά 300 ημέρες κάθε χρόνο και μέχρι τη συμπλήρωσηυποχρεούνται στις γνωματεύσεις τους να μνημονεύ− 12.000 ημερών ασφάλισης.ουν ρητά το σχετικό εδάφιο ή το συνδυασμό εδαφίων Το όριο ηλικίας που προβλέπεται από το πρώτοστα οποία ερείζεται ο προσδιορισμός του ποσοστού εδάφιο, αυξάνεται σταδιακά από 1.1.2012 κατά ένα (1)αναπηρίας. έτος κάθε χρόνο και μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας.» Άρθρο 8 2. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου Οριστικοποίηση σύνταξης αναπηρίας 10 του ν. 825/1978 (ΦΕΚ 189 Α΄), όπως ισχύει, αντικαθί− των ασφαλισμένων από 1.1.1993 σταται ως εξής: Η παράγραφος 3 του άρθρου 25 παρ. 3 του ν. «Τα ανωτέρω όρια ηλικίας για πλήρη και μειωμένη2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α΄) τροποποιείται ως ακολούθως: σύνταξη αυξάνονται από 1.1.2011 κατά εννιά (9) μήνες
 8. 8. 2778 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)κάθε έτος και μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού έτους, με το όριο ηλικίας και το χρόνο ασφάλισης που ισχύ−προκειμένου για λήψη πλήρους σύνταξης και του 58ου ουν κατά το έτος συμπλήρωσης των 10.500 ημερών ήπροκειμένου για τη λήψη μειωμένης σύνταξης. τριάντα πέντε (35) ετών ασφάλισής τους. Στην περίπτωση αυτή οι ασφαλισμένοι δικαιούνται 9. Γενικές ή καταστατικές διατάξεις φορέων κύριαςσύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει κατά το έτος ασφάλισης που προβλέπουν τη χορήγηση σύνταξηςσυμπλήρωσης των 10.500 ημερών ασφάλισής τους, από με τη συμπλήρωση 10.500 ημερών εργασίας ή τριάντατις οποίες οι 7.500 στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγ− πέντε (35) ετών ασφάλισης και του 58ου ή του 60ούγέλματα.» έτους της ηλικίας, έχουν εφαρμογή στους ασφαλι− 3. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του σμένους που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμαν. 3029/2002 (ΦΕΚ 160 Α΄), προστίθενται εδάφια ως μέχρι 31.12.2010.εξής: 10. Ασφαλισμένοι μετά την 1.1.1993 σε οποιονδήπο− «Ο ανωτέρω χρόνος ασφάλισης για τους ασφαλι− τε φορέα κύριας ασφάλισης, πλην ΟΓΑ, θεμελιώνουνσμένους του δευτέρου εδαφίου που συμπληρώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 12.000αυτόν από 1.1.2011 αυξάνεται κατά ένα έτος κάθε χρόνο ημερών εργασίας ή σαράντα (40) ετών ασφάλισης καικαι μέχρι τη συμπλήρωση σαράντα (40) ετών ασφάλι− του 60ού έτους της ηλικίας τους.σης. Το όριο ηλικίας που προβλέπεται από το δεύτερο Για τη συμπλήρωση του ανωτέρω χρόνου, λαμβάνε−εδάφιο αυξάνεται σταδιακά από 1.1.2012 κατά ένα έτος ται υπόψη και ο χρόνος ασφάλισης σε οποιονδήποτεκάθε χρόνο και μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού έτους ομοειδή φορέα.της ηλικίας.» Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 και 4. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3029/20021 του άρθρου 14 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48 Α΄), προστί− (ΦΕΚ 160 Α΄), της παραγράφου 1 του άρθρου 16 τουθενται εδάφια ως εξής: ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48 Α΄) και του άρθρου 41 του ν. «Ο ανωτέρω χρόνος ασφάλισης για τους ασφαλισμέ− 3518/2006 (ΦΕΚ 272 Α΄), έχουν εφαρμογή στους ασφα−νους που συμπληρώνουν αυτόν από 1.1.2011 αυξάνεται λισμένους που συμπληρώνουν μέχρι 31.12.2010 τις 11.100κατά ένα έτος κάθε χρόνο και μέχρι τη συμπλήρωση ημέρες εργασίας ή τα τριάντα επτά (37) έτη υποχρε−σαράντα (40) ετών ασφάλισης. ωτικής ασφάλισης. Το όριο ηλικίας που προβλέπεται από το πρώτο εδά− 11. Η παράγραφος 1α του άρθρου 28 του α.ν. 1846/φιο αυξάνεται σταδιακά από 1.1.2012 κατά ένα έτος 1951 (ΦΕΚ 179 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από την πα−κάθε χρόνο και μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού έτους ράγραφο 1 περίπτωση 1 του άρθρου 27 του ν. 1902/1990της ηλικίας.» (ΦΕΚ 138 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής: 5. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 «1.α. Ο ασφαλισμένος στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ δικαιούται σύ−του άρθρου 20 του π.δ. 258/2005 (ΦΕΚ 316 Α΄) προστί− νταξη λόγω γήρατος εφόσον έχει πραγματοποιήσειθεται εδάφιο ως εξής: τουλάχιστον 4.500 ημέρες εργασίας και συμπληρώσει «Ο χρόνος αυτός ανακαθορίζεται για το έτος 2011 σε το 65ο έτος της ηλικίας.τριάντα έξι (36) έτη ασφάλισης, για κάθε δε επόμενο Προκειμένου για γυναίκες το όριο ηλικίας των εξήνταέτος αυξάνεται σταδιακά κατά ένα έτος και μέχρι τη (60) ετών αυξάνεται από 1.1.2011 κατά ένα έτος κάθεσυμπλήρωση σαράντα (40) ετών ασφάλισης.» χρόνο μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικί− 6. Όπου από τη νομοθεσία των τομέων κύριας σύ− ας. Η εκ μέρους των γυναικών άσκηση του δικαιώματοςνταξης του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Αυτοαπασχο− λήψης σύνταξης με τον ανωτέρω αριθμό ημερών ασφά−λουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) προβλέπεται συνταξιοδότηση λόγω λισης χωρεί οποτεδήποτε, εφόσον συμπληρώνουν τογήρατος σε ηλικία εξήντα (60) ετών με τριάντα πέντε 60ό έτος της ηλικίας τους μέχρι 31.12.2010.(35) έτη ασφάλισης, ο χρόνος αυτός ανακαθορίζεται Στην ανωτέρω περίπτωση οι ασφαλισμένες δικαι−για το έτος 2011 σε τριάντα έξι (36) έτη ασφάλισης, ούνται σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει κατάγια κάθε δε επόμενο έτος αυξάνεται σταδιακά κατά το έτος συμπλήρωσης του 60ού έτους της ηλικίαςένα χρόνο μέχρι τη συμπλήρωση σαράντα (40) ετών τους.»ασφάλισης. 12. Η παράγραφος 1β του άρθρου 28 του α.ν. 1846/ 7. Όπου από τη νομοθεσία των τομέων κύριας σύ− 1951 (ΦΕΚ 179 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με την παρά−νταξης του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Αυτοαπασχο− γραφο 1 του άρθρου 27 του ν. 1902/1990 (ΦΕΚ 138 Α΄)λουμένων (ΕΤΑΑ) προβλέπεται συνταξιοδότηση λόγω και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρουγήρατος σε ηλικία πενήντα οχτώ (58) ετών με τριάντα 143 του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α΄), εφαρμόζεται εφόσονπέντε (35) έτη ασφάλισης, ο χρόνος αυτός ανακαθο− ο ασφαλισμένος πληροί τις οριζόμενες σε αυτή προ−ρίζεται για το έτος 2011 σε τριάντα έξι (36) έτη ασφά− ϋποθέσεις του ορίου ηλικίας και του αριθμού ημερώνλισης, για κάθε δε επόμενο έτος αυξάνεται σταδιακά ασφάλισης μέχρι 31.12.2010.κατά ένα χρόνο μέχρι τη συμπλήρωση σαράντα (40) Ο χρόνος ασφάλισης που ορίζεται από τις ανωτέρωετών ασφάλισης, το δε ανωτέρω προβλεπόμενο όριο διατάξεις για τις ασφαλισμένες που τον συμπληρώνουνηλικίας συνταξιοδότησης αυξάνεται σταδιακά από από 1.1.2011 καθορίζεται σε 10.400 ημέρες ασφάλισης,1.1.2012 κατά ένα (1) έτος κάθε χρόνο και μέχρι τη για κάθε δε επόμενο έτος αυξάνεται κατά 400 ημέρεςσυμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας. και μέχρι τη συμπλήρωση 12.000 ημερών ασφάλισης. 8. Στις περιπτώσεις σταδιακής αύξησης του ορίου Το όριο ηλικίας καθορίζεται από 1.1.2011 στο 58ο έτος,ηλικίας και του χρόνου ασφάλισης των παραγράφων για πλήρη σύνταξη και στο 56ο έτος για μειωμένη, για1, 3, 4, 5, 6 και 7 οι ασφαλισμένοι δικαιούνται σύνταξη κάθε δε επόμενο έτος αυξάνεται κατά έξι (6) μήνες*01001151507100048*
 9. 9. ΦΕΚ 115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2779και μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικί− ηλικίας και το χρόνο ασφάλισης που ισχύουν κατάας τους, καταργουμένης εφεξής της δυνατότητας για το έτος συμπλήρωσης των 10.000 ημερών ασφάλισήςλήψη μειωμένης σύνταξης. τους. » Προκειμένου για ασφαλισμένους που έχουν πραγμα− 14. Η περίπτωση 2 της παραγράφου 1 του άρθρουτοποιήσει 10.000 ημέρες ασφάλισης το όριο ηλικίας 27 του ν. 1902/1990 (ΦΕΚ 138 Α΄), όπως ισχύει μετά τηνκαθορίζεται από 1.1.2011 στο 63ο έτος, για κάθε δε αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου με την παράγρα−επόμενο έτος αυξάνεται κατά έξι (6) μήνες και μέχρι φο 9 του άρθρου 47 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α΄), τηντη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας. προσθήκη των δύο τελευταίων εδαφίων του με την Στην ανωτέρω περίπτωση οι ασφαλισμένοι δικαιού− παράγραφο 10 του ίδιου άρθρου του ίδιου νόμου καινται σύνταξη με το όριο ηλικίας και το χρόνο ασφά− την προσθήκη δύο επιπλέον εδαφίων με τις διατάξειςλισης που ισχύουν κατά το έτος συμπλήρωσης των της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 2150/199310.000 ημερών ασφάλισής τους. (ΦΕΚ 98 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής: 13. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου «2. Αν ο ασφαλισμένος λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή28 του α.ν. 1846/1951 (ΦΕΚ 179 Α΄) όπως αντικαταστάθη− αναπηρίας από άλλο ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφά−κε με το άρθρο 27 παράγραφος 1 περίπτωση 3α του ν. λισης, πλην ΟΓΑ ή το Δημόσιο, εκτός των αναπήρων1902/1990 (ΦΕΚ 138 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: και θυμάτων πολέμου και μητέρων, που συνταξιοδο− «3. α) Ο ασφαλισμένος που συμπληρώνει το 60ό έτος τήθηκαν με το άρθρο 63 παρ. 4 του ν.1892/1990 (ΦΕΚτης ηλικίας του και 4.500 ημέρες εργασίας, από τις 101 Α΄), δικαιούται από το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ πλήρη σύνταξηοποίες εκατό τουλάχιστον σε καθένα από τα πέντε γήρατος, εφόσον έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστονημερολογιακά έτη τα αμέσως προηγούμενα του έτους, 6.000 ημέρες ασφάλισης και έχει συμπληρώσει το όριοκατά το οποίο υποβάλει την αίτηση συνταξιοδότησης, ηλικίας που απαιτείται από τη νομοθεσία για την απο−δικαιούται σύνταξη γήρατος μειωμένη κατά το 1/200 νομή πλήρους σύνταξης.της πλήρους μηνιαίας σύνταξης, για κάθε μήνα που Αν ο ασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει 4.800 ημέ−υπολείπεται από το όριο ηλικίας που ορίζεται στο ρες ασφάλισης τουλάχιστον και έχει συμπληρώσει τοπρώτο εδάφιο της παραγράφου 1α. 65ο έτος της ηλικίας του, δικαιούται σύνταξη γήρατος Ειδικά για τους ασφαλισμένους της παρ. 1β του άρ− μειωμένη κατά 50%. Προκειμένου για γυναίκες πουθρου 28 του α.ν. 1846/1951 που πληρούν την ειδική έχουν πραγματοποιήσει τον ανωτέρω χρόνο ασφάλι−προϋπόθεση της πραγματοποίησης των 100 ημερών σης, το όριο ηλικίας των 60 ετών αυξάνεται κατά ένακατ’ έτος την αμέσως προηγούμενη της υποβολής έτος από 1.1.2011 και για κάθε επόμενο έτος μέχρι τητης αίτησης συνταξιοδότησης πενταετία, η μείωση συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας. Η εκ μέρουςτης σύνταξης κατά το ποσοστό του προηγούμενου των γυναικών άσκηση του δικαιώματος συνταξιοδότη−εδαφίου χωρεί για κάθε μήνα που υπολείπεται μέχρι σης με τον ανωτέρω αριθμό ημερών ασφάλισης χωρεί,τη συμπλήρωση του διαμορφούμενου κατ’ έτος ηλικί− εφόσον συμπληρώνουν το 60ό έτος της ηλικίας τουςας πλήρους έτους συνταξιοδότησης, σύμφωνα με το μέχρι 31.12.2010.παραπάνω. Στην ανωτέρω περίπτωση, οι ασφαλισμένες δικαι− Προκειμένου για γυναίκες που πληρούν τις ανωτέρω ούνται σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει κατά τοχρονικές προϋποθέσεις, το όριο ηλικίας των πενήντα έτος συμπλήρωσης του 60ού έτους της ηλικίας.πέντε (55) ετών αυξάνεται κατά ένα έτος από 1.1.2011 Η κατά το προηγούμενο εδάφιο μείωση σύνταξηςκαι για κάθε επόμενο έτος μέχρι τη συμπλήρωση του επέρχεται και στην περίπτωση όπου απονέμεται σύ−60ού έτους της ηλικίας. Το δικαίωμα λήψης μειωμένης νταξη αναπηρίας από το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ σύμφωνα με τιςσύνταξης στο 55ο έτος της ηλικίας χωρεί, εφόσον το διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 5 (εδ. α΄−γ΄) του α.ν.όριο αυτό συμπληρώνεται μέχρι 31.12.2010. Το ποσοστό 1846/1951 (ΦΕΚ 179 Α΄), εκτός αν ο ασφαλισμένος έχειμείωσης στις ανωτέρω περιπτώσεις υπολογίζεται με πραγματοποιήσει στην ασφάλιση του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ 3.000βάση τους μήνες που υπολείπονται από τη συμπλή− ημέρες εργασίας εκ των οποίων 600 την τελευταίαρωση του προβλεπόμενου από το δεύτερο εδάφιο της πενταετία.»παραγράφου 1α ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης. Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρμογή και στους Στην ανωτέρω περίπτωση οι ασφαλισμένες δικαι− λοιπούς πλην ΙΚΑ−ΕΤΑΜ φορείς κύριας ασφάλισης,ούνται σύνταξη στο όριο ηλικίας όπως διαμορφώνε− πλην ΟΓΑ, προκειμένου για τις περιπτώσεις συνταξιο−ται κατά το έτος συμπλήρωσης του 55ου έτους της δότησης λόγω γήρατος και αναπηρίας. Ειδικά για τηνηλικίας. συνταξιοδότηση λόγω γήρατος απαιτείται η συμπλή− Ειδικά για τις ασφαλισμένες της παρ. 1β του άρθρου ρωση του 65ου έτους της ηλικίας, με εξαίρεση την28 του α.ν. 1846/1951 που πληρούν την ειδική προϋπό− περίπτωση θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματοςθεση της πραγματοποίησης των 100 ημερών κατ’ έτος σε περισσότερους του ενός φορείς κύριας ασφάλισης,την αμέσως προηγούμενη της υποβολής της αίτησης ταυτόχρονα ή μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών από τηνσυνταξιοδότησης πενταετία η μείωση της σύνταξης έναρξη της συνταξιοδότησης από τον πρώτο φορέα.κατά το ποσοστό του πρώτου εδαφίου της παραγρά− Η ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου δεν έχει εφαρ−φου αυτής χωρεί για κάθε μήνα που υπολείπεται μέχρι μογή στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, όταν είναι ο φορέας στον οποίοτη συμπλήρωση του διαμορφούμενου κατ’έτος ορίου θεμελιώνεται δεύτερο συνταξιοδοτικό δικαίωμα.ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης, σύμφωνα με την 15. Α) Το όριο ηλικίας των 60 ετών ή μικρότερο αυ−παρ. 12 του άρθρου αυτού. Στην περίπτωση αυτή οι τού που προβλέπεται από γενικές ή καταστατικές δι−ασφαλισμένες δικαιούνται μειωμένη σύνταξη στο όριο ατάξεις για τη συνταξιοδότηση ασφαλισμένων των

×