Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Klassiõpetajateharidustehnoloogilised pädevused      Piret Seepa
Miks uurisin?• Mis mind ajendas antud teemat käsitlema? Riiklik uus õppekava, mis näeb ette nii mõndagi…1. Arvutiprogramm...
Küsimused• Kuidas klassiõpetajad nende teemade käsitlemisega toime tulevad?• Kas ollakse piisavalt pädevad viima läbi ai...
Kuidas ?• Küsitluse koostamisel võtsin aluseks IKT pädevuste hindamise eneseanalüüsi, mida kohandasin vastavalt oma uuri...
Küsitlus
Küsitluse tulemused• Osales 10 klassiõpetajat vanuses 26-65
Pedagoogiline staaź
Iseseisvalt tullakse toime...•  e-posti abil suhtlemine•  arvutialane baas-sõnavara•  internetist õppetööks vajalikku i...
Sooritatakse tegevusi...• 9/10-st valmistab arvuti abil metoodilisi materjale (tööplaan,tunnikava)• 9/10-st valmistab arv...
Ollakse teadlik ja suunatakse õpilaste      tähelepanu..
Eneseanalüüs...OSKAN               TAHAKSIN OSATA/TEADA• e-kool              • õpilastele tööl...
Koolituse soovid...•  tekstitöötluses- 4•  esitluste tegemisel- 3•  e-ohutuses- 1•  autoriõigustes- 6•  ainepõhiste v...
JäreldusedKlassiõpetajate koolitusvajadused:• Esitlused: koostamine, internetis disainimine, ( Word, PowerPoint jt.)• E-õ...
Tänan tähelepanu eest!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Klassiõpetajate ht pädevused

1,147 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Klassiõpetajate ht pädevused

 1. 1. Klassiõpetajateharidustehnoloogilised pädevused Piret Seepa
 2. 2. Miks uurisin?• Mis mind ajendas antud teemat käsitlema? Riiklik uus õppekava, mis näeb ette nii mõndagi…1. Arvutiprogrammide ja tehniliste seadmete kasutamine2. Olulise teabe eristamine ebaolulisest3. Suhtlemine internetis4. Loovtööd arvutil5. Foto, video töötlemine
 3. 3. Küsimused• Kuidas klassiõpetajad nende teemade käsitlemisega toime tulevad?• Kas ollakse piisavalt pädevad viima läbi ainetunde arvutiklassis?• Kas klassiõpetajatel on piisavalt teadmisi e- ohutusest, autoriõigustest, tekstitöötlusest, fototöötlusest, videotöötlusest, erinevatest õpikeskkondadest, ühistöövahenditest jne…
 4. 4. Kuidas ?• Küsitluse koostamisel võtsin aluseks IKT pädevuste hindamise eneseanalüüsi, mida kohandasin vastavalt oma uurimuse eesmärkidele.
 5. 5. Küsitlus
 6. 6. Küsitluse tulemused• Osales 10 klassiõpetajat vanuses 26-65
 7. 7. Pedagoogiline staaź
 8. 8. Iseseisvalt tullakse toime...• e-posti abil suhtlemine• arvutialane baas-sõnavara• internetist õppetööks vajalikku info leidmine• e- kool• Printimine ja paljundamine• suhtlemine läbi interneti (skype, facebook, jututuba, msn jne.)
 9. 9. Sooritatakse tegevusi...• 9/10-st valmistab arvuti abil metoodilisi materjale (tööplaan,tunnikava)• 9/10-st valmistab arvuti abil töölehti• 8/10-st kasutab arvutit tihti ainetunnis• 7/10-st kasutab erinevaid e-õppekeskkondi õppetöös• 6/10-st viib ainetunde läbi arvutiklassis• 4/10-st koostab õpilastele iseseisva töö juhendeid arvutil töötamiseks
 10. 10. Ollakse teadlik ja suunatakse õpilaste tähelepanu..
 11. 11. Eneseanalüüs...OSKAN TAHAKSIN OSATA/TEADA• e-kool • õpilastele töölehtede valmistamise võimalusi• Üldiselt olen omandatud need oskused, mida tarvis on olnud. • e-õppe võimalusi• mul on väga hea arvutioskus • e- õppematerjalide koostamist• suhtlemine vanematega läbi e- kooli • foto- ja videotöötlust• töölehed • arvutiklassis tunni läbiviimise võimalustest• Miksike.ee • autoriõigustest• kõike, mida tööks vaja õppematerjalide koostamisel• e-post • projektor- ja selle kasutamine• materjalide leidmine • inglise keel
 12. 12. Koolituse soovid...• tekstitöötluses- 4• esitluste tegemisel- 3• e-ohutuses- 1• autoriõigustes- 6• ainepõhiste veebilehekülgede leidmises- 3• erinevatest õpieskkondadest- 2• e-õppe võimalustest- 5• foto-video töötlusest- 4• kodulehe loomisest- 3• e-õppematerjalide loomisest- 5• e-kursuse loomisest- 5
 13. 13. JäreldusedKlassiõpetajate koolitusvajadused:• Esitlused: koostamine, internetis disainimine, ( Word, PowerPoint jt.)• E-õppematerjalid: kogumikud, koostamine, nõuded, autoriõigused• Interaktiivsed õpikeskkonnad: oma materjalide kogum (koduleht/blogi), interaktiivne järjehoidja• Ainetund arvutiklassis: nipid, näited, soovitused-eduka ainetunni läbiviimiseks arvutiklassis ( Myudutu.com)• E- kursuse loomine: Kidblog.org, Moodle.com, Edmodo.com
 14. 14. Tänan tähelepanu eest!

×