Triinu Pääsik,Veronika Tuul, Piret Seepa
Alt-üles organiseerunud võrgustikeeesmärgiks on liikmete ühised eesmärgid,milleks võib olla võrgustiku kauduühenduses olev...
 loodi2009.aastal 12.mai 2012.aasta seisuga kuulus 366 kasutajat kogukonna aadress Facebookis: www.facebook.com/groups...
“Kogukonna eesmärk on koondada Eestikoolitajaid olenemata valdkonnast.Koolitajate päevad on täis õppimist,õpetamist, muutm...
 Loodud MTÜ Eesti Täiskasvanukoolitajate Praktikakogukond Tekkinud koostööprojektid Leitud töötajaid/partnereid
 Täiskasvanutevõrgustik Facebookis võimaldab küll professionaalset suhtlemist, kuid koolitajatele vajalikku teadmusloomet...
  Aktiivseid postitajaid on alates  2009.aastast kõigest 6, kuigi liikmeid on  üle 300.  Arutelu tavaliselt postit...
 Eesmärgiks:  selgitada välja, mis on innovatsioon nimetatud kogukonna liikmete jaoks ja kuidas nad seda enda kogukon...
1.  Mis on kogukonna eesmärk?2.  Millised on võrgustiku võimalused ja piirangud?3.  Mida tähendab innovatsioon kogukonn...
 Küsitlusele vastas 11 Eesti täiskasvanukoolitajate kogukonna liiget. Kolm vastanutest oli vanuses 30-33 ning sama pal...
  Sõnad, mis seostuvad sõnaga „innovatsioon“?  Üldine tendents näitas, et põhiliselt  seostub sõnaga „innovatsioon“ ...
  Kas pead ennast innovaatiliseks koolitajaks?  Innovaatilisteks koolitajateks pidasid ennast üle pooled  vastanutest,...
  Kogukonna innovaatilisuste hindamine  Kogukonna innovaatilisuse hindamisel keskenduti  enamasti koolitustele, mida...
  Mis on praegu kogukonnas hästi? Olemas katusorganisatsioonid Organisatsioonide omavaheline koostöö Kogukond toetab ...
  Mida tuleks arendada/muuta? Rohkem ühisüritusi Koostöö Praktika jagamine Positiivsed näited Innovaatiliste võimal...
  Kas kogukonnal võiks olla juht/meeskond, kes  kogukonna tegevust reguleeriks? Enamus (10) arvas: võiks reguleeriv ü...
  Kas mentorlus oleks Eesti täiskasvanukoolitajate  kogukonnas teostatav?  Kõik küsitletud vastasid jaatavalt  Men...
1.  Moodustada meeskond, kes koordineerib kogukonna   tööd2.  Seada eesmärgid, kuhu tahetakse jõuda, millega   tegel...
Innovatsioon Eesti täiskasvanukoolituse kogukonnas
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Innovatsioon Eesti täiskasvanukoolituse kogukonnas

384 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Innovatsioon Eesti täiskasvanukoolituse kogukonnas

 1. 1. Triinu Pääsik,Veronika Tuul, Piret Seepa
 2. 2. Alt-üles organiseerunud võrgustikeeesmärgiks on liikmete ühised eesmärgid,milleks võib olla võrgustiku kauduühenduses olevate täiskasvanukoolitajateprofessionaalse arengu toetamine erialasesuhtlemised kaudu.
 3. 3.  loodi2009.aastal 12.mai 2012.aasta seisuga kuulus 366 kasutajat kogukonna aadress Facebookis: www.facebook.com/groups/etk.kogukond/
 4. 4. “Kogukonna eesmärk on koondada Eestikoolitajaid olenemata valdkonnast.Koolitajate päevad on täis õppimist,õpetamist, muutmist, kohanemist,otsimist, leidmist jne kuid koos onkergem! Toetades teineteist leiame tugeka ise! Koostöös peitub jõud“
 5. 5.  Loodud MTÜ Eesti Täiskasvanukoolitajate Praktikakogukond Tekkinud koostööprojektid Leitud töötajaid/partnereid
 6. 6.  Täiskasvanutevõrgustik Facebookis võimaldab küll professionaalset suhtlemist, kuid koolitajatele vajalikku teadmusloomet ja koostööd mitte. Facebookikui keskkonna võimaluste vähesus ning minimaalne vahetu kontakt.
 7. 7.  Aktiivseid postitajaid on alates 2009.aastast kõigest 6, kuigi liikmeid on üle 300. Arutelu tavaliselt postitustele ei järgne.
 8. 8.  Eesmärgiks: selgitada välja, mis on innovatsioon nimetatud kogukonna liikmete jaoks ja kuidas nad seda enda kogukonnas arendavad. Küsitlus: http://tinyurl.com/k-sitlus1
 9. 9. 1. Mis on kogukonna eesmärk?2. Millised on võrgustiku võimalused ja piirangud?3. Mida tähendab innovatsioon kogukonna liikmetele?4. Kui innovaatiliseks peavad kogukonna liikmed oma kogukonna tegevust?5. Mida tuleks teha, et kogukonna tegevus oleks reguleeritud?6. Kas ja kuidas toimib mentorlus Eesti Täiskasvanukoolitajate kogukonnas?7. Mida tuleks Eesti täiskasvanukoolitajate kogukonnas arendada/muuta?
 10. 10.  Küsitlusele vastas 11 Eesti täiskasvanukoolitajate kogukonna liiget. Kolm vastanutest oli vanuses 30-33 ning sama palju oli vastajaid vanusevahemikus 42-45, viis vastanut kuulusid üldistatud vanusevahemikku 18-53 72% ehk 8 vastanutest olid naised.
 11. 11.  Sõnad, mis seostuvad sõnaga „innovatsioon“? Üldine tendents näitas, et põhiliselt seostub sõnaga „innovatsioon“ sõna „uus“ ja sellest tulenevad teised sõnad nagu uuendus, uudne, uuenduslikkus jne.
 12. 12.  Kas pead ennast innovaatiliseks koolitajaks? Innovaatilisteks koolitajateks pidasid ennast üle pooled vastanutest, põhjendades:1. „Pean oma töös pidevalt lähtuma individuaalõppijate soovidest ...2. „Igaks koolituseks püüan leida uue meetodi, lähenemise...3. Nõuan iseendalt pidevat arengut ja täpse ja värske infoga kursis olemist, samuti uute meetodite rakendamist ja otsimist...
 13. 13.  Kogukonna innovaatilisuste hindamine Kogukonna innovaatilisuse hindamisel keskenduti enamasti koolitustele, mida kogukonna liikmed läbi viivad, mitte niivõrd kogukonna võrgustikule Facebookis. Koolitused on valdavalt traditsioonilised Harva tehakse midagi sellist, mida võiks innovaatiliseks pidada Kogukond toimetab Facebookis, kuid puudus on uudsetest ideedest.
 14. 14.  Mis on praegu kogukonnas hästi? Olemas katusorganisatsioonid Organisatsioonide omavaheline koostöö Kogukond toetab uute kontaktide loomist
 15. 15.  Mida tuleks arendada/muuta? Rohkem ühisüritusi Koostöö Praktika jagamine Positiivsed näited Innovaatiliste võimaluste tutvustamine Omavaheline konkurents muuta koostööks
 16. 16.  Kas kogukonnal võiks olla juht/meeskond, kes kogukonna tegevust reguleeriks? Enamus (10) arvas: võiks reguleeriv üksus olla Juhitud kogukond on arenguvõimeline kogukond
 17. 17.  Kas mentorlus oleks Eesti täiskasvanukoolitajate kogukonnas teostatav? Kõik küsitletud vastasid jaatavalt Mentorluse sisseviimine vajab aega ja ettevalmistamist, kuid ei ole võimatu Tähtsustati mentorlust algavate koolitajate kõrvale ja ka kolleegid omavahel
 18. 18. 1. Moodustada meeskond, kes koordineerib kogukonna tööd2. Seada eesmärgid, kuhu tahetakse jõuda, millega tegeleda teatud ajajärgul, mida luua3. Eraldada info ja arendustegevus4. Korraldada ühiseid koosviibimisi5. Tunnustada ,,tegijaid”6. Eduelamuste jagamine7. Ebaõnnestumiste arutlemine8. Mentorlus algajatele ja ümberõppijatele

×