Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Etk analyys

619 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Etk analyys

 1. 1. Triinu Pääsik,Veronika Tuul, Piret Seepa
 2. 2. Alt-üles organiseerunud võrgustikeeesmärgiks on liikmete ühised eesmärgid,milleks võib olla võrgustiku kauduühenduses olevate täiskasvanukoolitajateprofessionaalse arengu toetamine erialasesuhtlemised kaudu.
 3. 3.  loodi2009.aastal 12.mai 2012.aasta seisuga kuulus 366 kasutajat kogukonna aadress Facebookis: www.facebook.com/groups/etk.kogukond/
 4. 4. “Kogukonna eesmärk on koondada Eesti koolitajaid olenemata valdkonnast. Koolitajate päevad on täis õppimist, õpetamist, muutmist, kohanemist, otsimist, leidmist jne kuid koos on kergem! Toetades teineteist leiame tuge ka ise! Koostöös peitub jõud“
 5. 5.  Loodud MTÜ Eesti Täiskasvanukoolitajate Praktikakogukond Tekkinud koostööprojektid Leitud töötajaid/partnereid
 6. 6.  Täiskasvanutevõrgustik Facebookis võimaldab küll professionaalset suhtlemist, kuid koolitajatele vajalikku teadmusloomet ja koostööd mitte. Facebookikui keskkonna võimaluste vähesus ning minimaalne vahetu kontakt.
 7. 7.  Aktiivseid postitajaid onvõrreldes liikmete arvuga vähe (liikmeid hetkel 366). Arutelude hulk postitustele on tagasihoidlik.
 8. 8.  Uurimuse eesmärgiks oli välja selgitada, mis on innovatsioon nimetatud kogukonna liikmete jaoks ja kuidas nad seda enda kogukonnas tajuvad. Küsitlus: http://tinyurl.com/k-sitlus1
 9. 9. 1. Mis on kogukonna eesmärk?2. Millised on võrgustiku võimalused ja piirangud?3. Mida tähendab innovatsioon kogukonna liikmetele?4. Kui innovaatiliseks peavad kogukonna liikmed oma kogukonna tegevust?5. Mida tuleks teha, et kogukonna tegevus oleks reguleeritud?6. Kas ja kuidas toimib mentorlus Eesti Täiskasvanukoolitajate kogukonnas?7. Mida tuleks Eesti täiskasvanukoolitajate kogukonnas arendada/muuta?
 10. 10.  Küsitlusele vastas 11 Eesti täiskasvanukoolitajate kogukonna liiget. Kolm vastanutest oli vanuses 30-33 ning sama palju oli vastajaid vanusevahemikus 42-45, viis vastanut kuulusid üldistatud vanusevahemikku 18-53 72% ehk 8 vastanutest olid naised.
 11. 11.  Sõnad, mis seostuvad sõnaga „innovatsioon“?Põhiliselt seostub sõnaga „innovatsioon“ sõna „uus“ ja sellest tulenevad teised sõnad nagu uuendus, uudne, uuenduslikkus jne.
 12. 12.  Kas pead ennast innovaatiliseks koolitajaks?Innovaatilisteks koolitajateks pidasid ennast üle pooled vastanutest, põhjendades:1. „Pean oma töös pidevalt lähtuma individuaalõppijate soovidest ...”2. „Igaks koolituseks püüan leida uue meetodi, lähenemise...“3. ”Nõuaniseendalt pidevat arengut ja täpse ja värske infoga kursis olemist, samuti uute meetodite rakendamist ja otsimist…”
 13. 13.  Kogukonna innovaatilisuste hindamine Kogukonna innovaatilisuse hindamisel keskenduti enamasti koolitustele, mida kogukonna liikmed läbi viivad, mitte niivõrd kogukonna võrgustikule Facebookis. Liikmed hindasid oma koolitajatöö valdavalt traditsioonilisi meetodeid kasutavaks.
 14. 14. Mis on praegu kogukonnas hästi? Organisatsioonideomavaheline koostöö Kogukond toetab uute kontaktide loomist
 15. 15.  Mida tuleks arendada/muuta? Rohkem ühisüritusi Koostöö Praktikate jagamine Positiivsed näited Innovaatiliste võimaluste tutvustamine Omavaheline konkurents muuta koostööks
 16. 16.  Kas kogukonnal võiks olla juht/meeskond, kes kogukonna tegevust reguleeriks? Enamus (10) arvas: võiks reguleeriv üksus olla Juhitud kogukond on arenguvõimeline kogukond
 17. 17.  Kas mentorlus oleks Eesti täiskasvanukoolitajate kogukonnas teostatav? Kõik küsitletud vastasid jaatavalt Mentorluse sisseviimine vajab aega ja ettevalmistamist, kuid ei ole võimatu Tähtsustati mentorlust algavate koolitajate kõrvale ja ka kolleegid omavahel
 18. 18. 1. Moodustada meeskond, kes koordineerib kogukonna tööd2. Seada eesmärgid, kuhu tahetakse jõuda, millega tegeleda teatud ajajärgul, mida luua3. Eraldada info ja arendustegevus4. Korraldada ühiseid koosviibimisi5. Tunnustada ,,tegijaid”6. Eduelamuste jagamine7. Ebaõnnestumiste arutlemine8. Mentorlus algajatele ja ümberõppijatele

×