D01L01 V Lopicic - University of Nis

824 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
824
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

D01L01 V Lopicic - University of Nis

 1. 1. УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ www.ni.аc.rs
 2. 2. <ul><li>Правно-економски, </li></ul><ul><li>Медицински и </li></ul><ul><li>Технички факултет </li></ul>Основан 15. јуна 1965. године У свом саставу је имао са укупно 10.500 студената и 234 наставника и сарадника. УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
 3. 3. <ul><li>Ради у једној од најрепрезентативнијих грађевина у Нишу - изграђена 1887. године, под заштитом државе као културно добро. </li></ul>УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ДАНАС
 4. 4. <ul><li>једини универзитет на подручју југоистока Србије коме гравитира око два милиона становника </li></ul><ul><li>једна од најважнијих институција у Нишу, граду са преко 300.000 становника, важном привредном, друштвеном, здравственом, образовном, културном, спортском и туристичком центру Србије. </li></ul>УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ДАНАС
 5. 5. <ul><li>Ниш као „капија између Истока и Запада“ има дугу историју, започету у праисторијско доба, познат је и као Царски град јер је у њему рођен Константин Велики, римски император који је први признао хришћанство. </li></ul>КАПИЈА ИЗМЕЂУ ИСТОКА И ЗАПАДА
 6. 6. <ul><li>Има 29.064 студената на свим нивоима студија </li></ul>УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ДАНАС <ul><li>основним академским, </li></ul><ul><li>дипломским академским, </li></ul><ul><li>докторским, </li></ul><ul><li>специјалистичким струковним и </li></ul><ul><li>специјалистичким академским студијама </li></ul>
 7. 7. <ul><li>У свом саставу има 13 факултета </li></ul>УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ДАНАС <ul><li>Грађевинско-архитектонски факултет , </li></ul><ul><li>Економски факултет , </li></ul><ul><li>Електронски факултет , </li></ul><ul><li>Машински факултет , </li></ul><ul><li>Медицински факултет , </li></ul><ul><li>Правни факултет , </li></ul><ul><li>Природно-математички факултет, </li></ul><ul><li>Технолошки факултет у Лесковцу, </li></ul><ul><li>Учитељски факултет у Врању, </li></ul><ul><li>Факултет заштите на раду, </li></ul><ul><li>Факултет спорта и физичкoг васпитања , </li></ul><ul><li>Факултет уметности, </li></ul><ul><li>Филозофски факултет. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>У току је поступак за оснивање три нова факултета: </li></ul>УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ДАНАС <ul><li>Пољопривредног, </li></ul><ul><li>Православног-богословског и </li></ul><ul><li>Факултета политичких наука. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>На факултетима Универзитета у Нишу наставу изводи 1558 наставника и сарадника </li></ul>УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ДАНАС <ul><li>970 наставника </li></ul><ul><ul><li>394 редовни професори </li></ul></ul><ul><ul><li>273 ванредни професори </li></ul></ul><ul><ul><li>282 доценти </li></ul></ul><ul><ul><li>9 виши предавачи и 12 предавачи </li></ul></ul><ul><li>588 сарадника у настави </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Од оснивања Универзитета у Нишу до данас </li></ul>УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ДАНАС <ul><li>дипломирало 49.216 студента (48.189 српских држављана и 1323 странаца) </li></ul><ul><li>магистрирала 2.254 последипломца (2.210 српских држављана и 44 странца ) и </li></ul><ul><li>докторирало 1.275 доктораната (1.260 српских и 15 страних држављана). </li></ul>
 11. 11. УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ДАНАС <ul><li>Универзитет у Нишу 2010. године обележава јубилеј – 45 година рада. </li></ul><ul><li>За четири и по деценије израстао у зрелу, складно развијену академску заједницу која се афирмисала у земљи и ширем окружењу. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Симбол – КОРЊАЧА чија је кућа иконички стилизовано здање Универзитета носи истовремено општа и посебна симболичка значења – почетак стварања, обнове и постојаности људског знања и науке. </li></ul><ul><li>Носи у себи мудрост, стрпљивост, истрајност, дуг живот, моћ и остварење циљева и жеља. </li></ul>УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ДАНАС
 13. 13. <ul><li>Интернационализација и кооперација – два кључна процеса у оквиру припадања јединственом европском високошколском простору. </li></ul>БУДУЋНОСТ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ <ul><li>хармонизација студијских програма са студијама у ЕУ </li></ul><ul><li>примена систем кредита (ECTS), </li></ul><ul><li>остваривање мобилности студената и професора, </li></ul><ul><li>европска сарадња у обезбеђивању квалитета, </li></ul><ul><li>учење током целог живота, </li></ul><ul><li>учешће студената у едукацији и промовисање атрактивности европске регије високог образовања, </li></ul>Крајњи резултат треба да обезбеди - компаративне дипломе
 14. 14. Универзитет у Нишу ГРАЂЕВИНСКО-АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ www.gaf.ni.ac.rs
 15. 15. Универзитет у Нишу ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ www.eknfak.ni.ac.rs
 16. 16. Универзитет у Нишу ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ www.elfak.ni.ac.rs
 17. 17. Универзитет у Нишу МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ www.masfak.ni.ac.rs
 18. 18. Универзитет у Нишу МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ www.medfak.ni.ac.rs
 19. 19. Универзитет у Нишу ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ www.prafak.ni.ac.rs
 20. 20. Универзитет у Нишу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ www.pmf.ni.ac.rs
 21. 21. Универзитет у Нишу ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ У ЛЕСКОВЦУ http://tehfin.tehfak.ni.ac.rs
 22. 22. Универзитет у Нишу УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ВРАЊУ www.ucfak.ni.ac.rs
 23. 23. Универзитет у Нишу ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА www.ffk.ni.ac.rs
 24. 24. Универзитет у Нишу ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ www.znrfak.ni.ac.rs
 25. 25. Универзитет у Нишу ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ www.artf.ni.ac.rs
 26. 26. Универзитет у Нишу ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ www.filfak.ni.ac.rs
 27. 27. <ul><li>Остварује се кроз три нивоа студија: </li></ul>ОБРАЗОВНО-НАУЧНА И ОБРАЗОВНО-УМЕТНИЧКА ДЕЛАТНОСТ <ul><li>I степен студија </li></ul><ul><ul><li>академске и струковне студије </li></ul></ul><ul><li>II степен студија </li></ul><ul><ul><li>дипломске академске студије </li></ul></ul><ul><ul><li>специјалистичке струковне </li></ul></ul><ul><ul><li>специјалистичке академске </li></ul></ul><ul><li>III степен студија </li></ul><ul><ul><li>докторске академске студије. </li></ul></ul>Универзитет у Нишу уводи и развија: <ul><li>мултидисципл и нарне студиј e </li></ul><ul><ul><li>академске </li></ul></ul><ul><ul><li>докторске студије </li></ul></ul>
 28. 28. ЦЕНТАР ЗА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНЕ НАУКЕ Мултидисциплинарност – доминантни принцип у савременој науци ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА Контрола квалитета – перманентно праћење и унапређење квалитета у свим областима ЦЕНТАР ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ Успостављање, неговање и развијање сарадње са међународним институцијама ЦЕНТРИ УНИВЕРЗИТЕТА
 29. 29. ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ КАРИЈЕРЕ СТУДЕНАТА Пружање подршке студентима и дипломцима у планирању и развоју каријере и њиховом повезивању са пословном заједницом ЦЕНТАР ЗА ПРИЗНАВАЊЕ СТРАНИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ ДИПЛОМА Упоређује студијске програме, режим, обим и садржај студија на иностраним универзитетима ЦЕНТАР ЗА ПРИМЕЊЕНУ ФИЗИКУ Организује научна истраживања, образовање младих научних радника, реализује научне пројекте, семинаре и скупове и сарадњу са центрима за примењену физику у земљи и иностранству. ЦЕНТРИ УНИВЕРЗИТЕТА
 30. 30. <ul><li>САРАДЊА СА МЕЂУНАРОДНИМ АКАДЕМСКИМ АСОЦИЈАЦИЈАМА (EUA, CRE, IIE…) </li></ul><ul><li>САРАДЊА У ОКВИРУ МЕЂУНАРОДНИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА (TEMPUS, FP7, CEEPUS, WUS, ERASMUS MUNDUS) </li></ul><ul><li>УГОВОРНА САРАДЊА СА ИНОСТРАНИМ УНИВЕРЗИТЕТИМА </li></ul>МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
 31. 31. <ul><li>Architecture and Civil Engineering </li></ul><ul><li>Automatic Control and Robotics </li></ul><ul><li>Economics and Organization </li></ul><ul><li>Electronics and Energetics </li></ul><ul><li>Law and Politics </li></ul><ul><li>Linguistics and Literature </li></ul><ul><li>Mathematics and Informatics </li></ul>ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ Научни часопис FACTA UNIVERSITATIS – 14 серија Часопис за друштвене науке „ТЕМЕ“ Уџбеници, приручници, помоћни уџбеници, монографије, зборници радова, информатори <ul><li>Библиотека - ACADEMIA </li></ul><ul><li>Mechanical Engineering </li></ul><ul><li>Mechanics </li></ul><ul><li>Medicine and Biology </li></ul><ul><li>Philosophy, Sociology, Psychology and History </li></ul><ul><li>Physical Education and Sport </li></ul><ul><li>Physics, Chemistry and Technology </li></ul><ul><li>Working and Living Environmental Protection </li></ul><ul><li>Библиотека - SCIENCIA </li></ul>
 32. 32. СЕКРЕТАРИЈАТ Секретаријат Универзитета је стручна служба Универзитета која обавља правне, кадровске, рачуноводствене, административне, техничке и друге послове од значаја за функционисање Универзитета. Секретаријат обједињава рад служби и обезбеђује успешно повезивање свих стручних и пратећих делатности. У оквиру Секретаријата постоје следећи сектори: 1. Сектор за опште и правне послове, 2. Финансијски сектор, 3. Сектор за инвестиционо одржавање објеката Универзитета. Радом Секретаријата руководи генерални секретар Универзитета.
 33. 33. ФОНДАЦИЈА ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА МЛАДИХ НАУЧНИХ РАДНИКА И УМЕТНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ <ul><li>Циљ Фондације је решавање стамбених потреба младих научних радника и уметника који су запослени у некој од високошколских установа са статусом правног лица Универзитета у Нишу. </li></ul><ul><li>Фондација је до сада реализовала две значајне активности на решавању стамбених потреба младих универзитетских кадрова. </li></ul><ul><ul><li>Стамбено насеље &quot;Стеван Синђелић&quot; дато на употребу крајем 2004. године. </li></ul></ul><ul><ul><li>Средином јуна 2008. године почела изградња стамбено-пословног блока &quot;Фондација – Универзитет&quot; на локацији &quot;Бранко Крсмановић&quot; у Нишу - 98 станова за младе научне раднике и уметнике. </li></ul></ul>
 34. 34. <ul><li>ЈУНИС је регионални сервисни центар научно-истраживачке и образовне рачунарске мреже - Академске мреже Србије ( АМРЕС ), и срце универзитетске рачунарске мреже Универзитета у Нишу. </li></ul>ЈУНИС <ul><li>Своју делатност обавља кроз неколико организационих целина: </li></ul><ul><ul><li>сектор рачунарско-комуникационих технологија, </li></ul></ul><ul><ul><li>сектор информационих технологија, </li></ul></ul><ul><ul><li>сектор електронског издаваштва, </li></ul></ul><ul><ul><li>сектор образовања и подршке корисницима . </li></ul></ul>
 35. 35. <ul><li>Центар за научна истраживања Српске академије наука и уметности и Универзитета у Нишу основан је 1990. године, као научна организациона јединица Универзитета у Нишу, ради остваривања научноистраживачке сарадње Српске академије наука и уметности и Универзитета у Нишу. </li></ul>САНУ <ul><li>реализациј а истраживачких пројеката (теренска и теоријска истраживања), </li></ul><ul><li>организовање међународних и домаћих научних скупова, </li></ul><ul><li>издавачк а делатност, тј. публиковање и промоцију резултата истраживања и научних радова саопштених на научним скуповима. </li></ul>
 36. 36. <ul><li>Библиотека опште-научног типа у функцији наставних и научноистраживачких процеса на Универзитету. </li></ul>УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА &quot;Никола Тесла&quot; <ul><li>савремени документационо-информациони центар који поседује богату литературу из области друштвених наука, језика и књижевности, филозофије, математике, актуелне техничке литературе и биомедицинских наука. </li></ul><ul><li>Посебно значајна су капитална издања из области уметности, збирка докторских и магистарских радова одбрањених на Универзитету у Нишу и другим универзитетима, као и значајна и богата збирка референсних публикација. </li></ul><ul><li>Од 2002. године Библиотека има приступ иностраним базама података с пуним текстом, а и сама ради на дигитализацији докумената . </li></ul>
 37. 37. <ul><li>Студентски парламент је орган Универзитета у Нишу преко којег студенти остварују своја права и штите своје интересе </li></ul>СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ И СТУДЕНТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ <ul><li>равноправни партнери у наставном процесу и спровођењу реформе високог образовања. </li></ul><ul><li>Студентски парламент разматра питања у вези са обезбеђивањем и оценом квалитета наставе, реформом студијских програма, анализом ефикасности студирања, утврђивањем ЕСПБ бодова, заштитом права студената, унапређењем студентског стандарда и организовањем ваннаставних активности студената. </li></ul>Приликом конститусања органа и тела Универзитета студенти чине 20% од укупног броја чланова
 38. 38. СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НИШ <ul><li>Основна делатност смештај и исхрана студената Универзитета у Нишу </li></ul><ul><li>Три студентска дома са укупно 916 места - собе са купатилом, телефоном и бесплатним интернетом </li></ul><ul><li>Централна кухиња капацитета 20.000 оброка дневно </li></ul><ul><li>линијски ресторани и клубови студената </li></ul>
 39. 39. <ul><li>Пружа примарну здравствену заштиту студентима тако што прати и проучава здравствено стање, здравствену културу и хигијенске прилике студентске популације и спроводи мере здравственог васпитања на формирању понашања које воде унапређењу и очувању здравља. </li></ul><ul><li>Превентивни здравствено-васпитни рад . </li></ul><ul><li>Посебна пажња посвећује се очувању менталног здравља студената, заштити и превенцији HIV-а AIDS-а и других полно преносивих болести. </li></ul><ul><li>Заводу у свом саставу има службу опште праксе, специјалистичке службе за гинекологију, дерматовенерологију и неуропсихијатрију, стоматолошку служби и лабораторију. </li></ul>ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА НИШ
 40. 40. <ul><li>Друштвено-хуманитарна организација која брине о студентима слабијег материјалног и здравственог стања: </li></ul>З ДРАВСТВЕНО-ПОТПОРНО УДРУЖЕЊЕ СТУДЕНАТА <ul><li>организује опоравак студената у студенстком одмаралишту на Златибору </li></ul><ul><li>летовања и зимовања по регресираним ценама </li></ul><ul><li>редовну и ванредну материјалну помоћ студентима </li></ul>
 41. 41. <ul><li>Чине га спортска друштва свих факултета Универзитета у Нишу: </li></ul>УНИВЕРЗИТЕТСКИ СПОРТСКИ САВЕЗ <ul><li>популаризација физичке културе међу студентском популацијом, </li></ul><ul><li>организовање различитих спортских догађаја, </li></ul><ul><li>формирање универзитетских спортских клубова и репрезентација, </li></ul><ul><li>унапређење спортског живота на Универзитету у Нишу </li></ul>
 42. 42. <ul><li>СИИЦ је организација која се бави издаваштвом и различитим врстама едукативних и културних програма намењених пре свега младима и студентској популацији. </li></ul><ul><li>Произишао је из редакције академског листа &quot;Pressing&quot; чији је СИИЦ и данас издавач. Осим листа &quot;Pressing&quot; СИИЦ издаје и стрип магазин &quot;Strip Pressing&quot;, филмски часопис &quot;Pressing Movie&quot; и књижевни алманах &quot;Trash&quot;. </li></ul>СТУДЕНТСКИ ИНФОРМАТИВНО-ИЗДАВАЧКИ ЦЕНТАР <ul><li>СИИЦ има разгранату издавачку делатност која подразумева издавање уџбеника, белетристике, брошура,водича за бруцоше, као и музичких и мултимедијалних компакт дискова. </li></ul><ul><li>Радио емисија &quot;Десетка&quot; постоји више од 15 година. </li></ul>
 43. 43. <ul><li>Самостална универзитетска установа за културну и уметничку делатност студената чији је циљ: </li></ul>СТУДЕНТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР <ul><li>презентација културних догађаја, </li></ul><ul><li>афирмација стваралачких потенцијала студената, </li></ul><ul><li>неговање алтернативног приступа култури </li></ul>Активности и програми : хорови, фолклорни ансамбли, академско позориште, књижевно-трибински програм, програм визуелних уметности, концерти, перформанси, музичко-сценски програми, издавачка делатност, изложбе, сајмови књига...

×