Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
SAVREMENE MODIFIKACIJE   ˇ AJNSTAJNOVE TEORIJE GRAVITACIJE           Branko Dragovi´ c       http://w...
1  Uvod2  Ajnˇ tajnova teorija gravitacije    s3       ˇ              ˇ  Ubrzano sirenje svemira...
1. Uvod   4 fundamentalne sile (interakcije): gravitaciona,   elektromagnetna, jaka i slaba   Gravitaciona sila igra...
ˇAjnstajnova teorija gravitacije   Krajem 1915. g. Ajnˇ tajn je formulisao Opˇ tu Teoriju             s   ...
ˇAjnstajnova teorija gravitacije   1917. g. Ajnˇ tajn je primenio OTR na konstrukciju svog         s   prvog ...
ˇAjnstajnova teorija gravitacije   Jednaˇ ine za skaliraju´ i faktor a(t):     c         c         ...
ˇUbrzano sirenje svemira        c      ˇ 1998. g. otkri´ e ubrzanog sirenja svemira pomo´ u supernovih   ...
ˇUbrzano sirenje svemira ˇ         ˇ Sta znaˇ i ubrzano sirenje svemira u Ajnˇ tajnovoj teoriji     c   ...
ˇUbrzano sirenje svemira Ako Ajnˇ tajnova teorija gravitacije vaˇ i za celu vasionu, tada     s           ...
ˇUbrzano sirenje svemira Modifikacije OTR   OTR nije proverena na kosmiˇ koj skali, a posebno nije           ...
Glavni pravci modifikacije OTR Nije poznat neki teorijski princip, koji bi ukazao kako na´ i pravu            ...
Glavni pravci modifikacije OTR   OTR        d 4x √                    √    S=       ...
Glavni pravci modifikacije OTR   Nelokalna modifikacija             s´   Motivisana nelokalnoˇ cu u teoriji ...
Primer nelokalno modifikovane OTR   Dejstvo                                       ...
ˇZakljucak       ˇ                ˇ   Ubrzano sirenje svemira je opservaciona cinjenica (1998).  ...
Literatura                               ˇ Ima mnogo publikovanih radova i nekoliko pregled...
Literatura   Neki originalni radovi o navedenom primeru nelokalne   modifikacije   [4] T. Biswas, T. Koivisto, A. Maz...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Branko Dragovic - Modern Modifications of Einstein's Theory of Gravity

2,131 views

Published on

Lecture by Prof. Dr. Branko Dragovic (Institute of Physics, Belgrade) on February 24, 2012 at the Faculty of Science and Mathematics, Niš

Published in: Education
 • Be the first to comment

Branko Dragovic - Modern Modifications of Einstein's Theory of Gravity

 1. 1. SAVREMENE MODIFIKACIJE ˇ AJNSTAJNOVE TEORIJE GRAVITACIJE Branko Dragovi´ c http://www.ipb.ac.rs/˜ dragovich dragovich@ipb.ac.rs Institut za fiziku Beograd 24. 02. 2012 SEENET-MTP predavanjeKatedra za teorijsku fiziku – Prirodno-matematiˇ ki fakultet – c Niˇ s ˇ Nis - 2012 ´ B. Dragovic On modified gravity 1/17
 2. 2. 1 Uvod2 Ajnˇ tajnova teorija gravitacije s3 ˇ ˇ Ubrzano sirenje svemira: opservaciona cinjenica i teorijski problem Tamna energija i tamna materija Modifikacija OTR4 Glavni pravci modifikacije OTR f(R) modifikacija Nelokalna modifikacija Neke druge modifikacije5 Zakljuˇ ak c ˇ Nis - 2012 ´ B. Dragovic On modified gravity 2/17
 3. 3. 1. Uvod 4 fundamentalne sile (interakcije): gravitaciona, elektromagnetna, jaka i slaba Gravitaciona sila igra vaˇ nu ulogu na makroskopskom z nivou, a u interakciji izmedju nebeskih tela igra dominantnu ulogu Vasiona kao celina upravlja se jedino gravitacijom Postoji Njutnova i Ajnˇ tajnova teorija gravitacije: Njutnova s teorija je sadrˇ ana u Ajnˇ tajnovoj z s Ajnˇ tajnova (Njutnova) teorija gravitacije proverena je na s rastojanjima od 0, 1mm do granica sunˇ evog sistema. c Ve´ ina nauˇ nika veruje da vaˇ i i na ve´ im rastojanjima c c z c (kosmiˇ koj skali) i da vaˇ i za celu vasionu (sem na veoma c z malim rastojanjima). Iz raznih razloga radjene su modifikacije Ajnˇ tajnove s teorije gravitacije – savremene modifikacije su motivisane ˇ uglavnom otkri´ em ubrzanog sirenja vasione (1998). c ˇ Nis - 2012 ´ B. Dragovic On modified gravity 3/17
 4. 4. ˇAjnstajnova teorija gravitacije Krajem 1915. g. Ajnˇ tajn je formulisao Opˇ tu Teoriju s s Relativnosti (OTR), koja je njegova (relativistiˇ ka) teorija c gravitacije. 1 Rµν − Rgµν = 8πGTµν 2 OTR sadrˇ i Njutnovu teoriju gravitacije z Mm ma = G r2 Postoje 3 klasiˇ na (kljuˇ na) testa koja potvrdjuju OTR: c c pomeranje perihela Merkura, zakrivljenje zraka svetlosti u gravitacionom polju Sunca, gravitacioni crveni pomak. ˇ Nis - 2012 ´ B. Dragovic On modified gravity 4/17
 5. 5. ˇAjnstajnova teorija gravitacije 1917. g. Ajnˇ tajn je primenio OTR na konstrukciju svog s prvog modela svemira – statiˇ an sferni model sa c s ˇ kosmoloˇ kim clanom Λ. Ovaj model nije bio taˇ an, pa se c Ajnˇ tajn kasnije odrekao kosmoloˇ ke konstante Λ. s s 1 Rµν − Rgµν = 8πGTµν − Λgµν 2 Linijski (Friedmann-Lemaˆtre-Roberstson-Walker) ı elemenat rastojanja za homogen i izotropan svemir: dr 2 ds2 = −dt 2 + a2 (t) + r 2 (dθ2 + sin2 θ dϕ2 ) 1 − kr 2 ˇ Nis - 2012 ´ B. Dragovic On modified gravity 5/17
 6. 6. ˇAjnstajnova teorija gravitacije Jednaˇ ine za skaliraju´ i faktor a(t): c c ¨ a 4πG Λ =− (ρ + 3p) + a 3 3 ˙ a 2 k 8πG Λ + 2 = ρ+ a a 3 3 1922-24. g. Fridman pokazuje nestatiˇ nost svemira. c ˇ 1927. g. Lemetr predvidja sirenje svemira i njegov poˇ etak c u vidu velikog praska. ˇ 1929. g. Habl otkriva sirenje svemira. 1965. g. otkri´ e kosmiˇ kog mikrotalasnog pozadinskog c c zraˇ enja (Penzias i Wilson). c 1983. g. inflaciona kosmologija (Alan Guth). ˇ Nis - 2012 ´ B. Dragovic On modified gravity 6/17
 7. 7. ˇUbrzano sirenje svemira c ˇ 1998. g. otkri´ e ubrzanog sirenja svemira pomo´ u supernovih c SN Ia. Nobelova nagrada za fiziku 2011. g. Супернове типа SNIa: откриће убрзаног ширења Васионе(1998) z dz L0 d L ( z ) = c (1 + z ) ∫ L= H (z) 4π d L 2 0 ˇ Nis - 2012 ´ B. Dragovic On modified gravity 7/17
 8. 8. ˇUbrzano sirenje svemira ˇ ˇ Sta znaˇ i ubrzano sirenje svemira u Ajnˇ tajnovoj teoriji c s gravitacije? ¨ a 4πG ˙ a 2 k 8πG =− (ρ + 3p) , + 2 = ρ a 3 a a 3 1 ¨ a =⇒ p < − ρ 3 Tamna energija - materija sa negativnim pritiskom i homogeno rasporedjena u prostoru. 1 p = w ρ, w <− , w = −1.02+0.14 −0.16 3 w > −1 – kvintesens materija w = −1 – kosmoloˇ ka konstanta s w < −1 – fantomska materija ˇ Nis - 2012 ´ B. Dragovic On modified gravity 8/17
 9. 9. ˇUbrzano sirenje svemira Ako Ajnˇ tajnova teorija gravitacije vaˇ i za celu vasionu, tada s z oko 96 % materije u svemiru je nepoznate prirode ˇ Nis - 2012 ´ B. Dragovic On modified gravity 9/17
 10. 10. ˇUbrzano sirenje svemira Modifikacije OTR OTR nije proverena na kosmiˇ koj skali, a posebno nije c pokazana njena valjanost za vasionu kao celinu. Tamna energija (i tamna materija) nije dokazana eksperimentalno (u laboratorijskim uslovima). Ima je jako mnogo. Ne postoje teorijski razlozi koji bi ograniˇ avali teoriju c gravitacije na Ajnˇ tajnovu opˇ tu teoriju relativnosti, tj. s s teoriju sa Ajnˇ tajn-Hilbertovim dejstvom s d 4x √ √ S= −g (R − 2Λ) + d 4 x −g Lmaterije 16πG ˇ Nis - 2012 ´ B. Dragovic On modified gravity 10/17
 11. 11. Glavni pravci modifikacije OTR Nije poznat neki teorijski princip, koji bi ukazao kako na´ i pravu c modifikaciju (generalizaciju) OTR ! Zbog toga postoje mnogi teorijski pravci modifikacije. Modifikacije moraju da zadovoljavaju uslove: dobro teorijski formulisane sadrˇ e OTR z ˇ opisuju ubrzano sirenje vasione, dobro opisuju sunˇ ev c sistem i ostale kosmiˇ ke sisteme c Glavni savremeni pravci modifikacije f (R) modifikacija nelokalna modifikacija neke druge modifikacije ˇ Nis - 2012 ´ B. Dragovic On modified gravity 11/17
 12. 12. Glavni pravci modifikacije OTR OTR d 4x √ √ S= −g (R − 2Λ) + d 4 x −g Lmaterije 16πG f (R) modifikacija, gde je f (R) obiˇ no neka analitiˇ ka c c funkcija: d 4x √ √ S= −g f (R) + d 4 x −g Lmaterije 16πG Jednaˇ ina kretanja za f (R) modifikaciju c 1 f (R)Rµν − f (R)gµν − [ µ ν − gµν ]f (R) = κTµν 2 = −∂t2 − 3H(t)∂t ˇ Nis - 2012 ´ B. Dragovic On modified gravity 12/17
 13. 13. Glavni pravci modifikacije OTR Nelokalna modifikacija s´ Motivisana nelokalnoˇ cu u teoriji struna (obiˇ noj i c p-adiˇ noj) c Neka relativistiˇ ka teorija je nelokalna ako sadrˇ i c z prostorno-vremenske izvode do beskonaˇ nog reda preko c Dalamberovog operatora = µ µ . d 4x √ √ S= −g F (R, ) + d 4 x −g Lmaterije 16πG Obiˇ no je veoma sloˇ ena jednaˇ ina kretanja za c z c gravitaciono polje gµν , koja je generalizacija Ajnˇ tajnove s jednaˇ ine. c ˇ Nis - 2012 ´ B. Dragovic On modified gravity 13/17
 14. 14. Primer nelokalno modifikovane OTR Dejstvo ∞ √ R c S= d 4 x −g + RF( )R , F( ) = fn n . 16πG 2 n=0 Jednaˇ ina kretanja za gµν c +∞ n−1 l n−1−l (1 + 16πGcF( )R)Gµν = 4πGc fn (∂µ R∂ν R n=1 l=0 l n−1−l l n−1−l l n−l + ∂ν R∂µ R − gµν (g ρσ ∂ρ R∂σ R+ R R)) − 4πGgµν cRF( )R + 16πGc(Dµ ∂ν − gµν )F( )R. ˇ Nis - 2012 ´ B. Dragovic On modified gravity 14/17
 15. 15. ˇZakljucak ˇ ˇ Ubrzano sirenje svemira je opservaciona cinjenica (1998). Ve´ ina nauˇ nika (kosmologa-ˇ estiˇ ara) smatra da postoji c c c c tamna energija – ΛCDM model. Vaˇ enje Ajnˇ tajnove teorije gravitacije na kosmoloˇ koj skali z s s nije dokazano – rade se modifikacije Opˇ te teorije s relativnosti. f (R) i nelokalna modifikacija gravitacije (kosmologija sa beskonaˇ no mnogo izvoda) su interesantni i aktuelni c pristupi kosmoloˇ kim problemima. s Za sada ne postoji opˇ te prihva´ ena modifikovana s c Ajnˇ tajnova teorija gravitacije. s Astrofiziˇ ka i kosmoloˇ ka posmatranja su u usponu, a c s relevantna eksperimentalna i teorijska istraˇ ivanja pred z velikim izazovima. ˇ Nis - 2012 ´ B. Dragovic On modified gravity 15/17
 16. 16. Literatura ˇ Ima mnogo publikovanih radova i nekoliko preglednih clanaka. Navodimo samo neke, a ostala literatura moˇ e se na´ i z c ˇ uglavnom u preglednim clancima. ˇ Neki nedavni pregledni clanci [1] T. Clifton, P. G. Ferreira, A. Padilla, C. Skordis, “Modified gravity and cosmology”, [arXiv:1106.2476v2 [astro-ph.CO]]. [2] T. P. Sotiriou, V. Faraoni, “f (R) theories of gravity”, Rev. Mod. Phys. 82 (2010) 451–497 [arXiv:0805.1726v4 [gr-qc]]. [3] S. Nojiri, S. D. Odintsov, “Unified cosmic history in modified gravity: from F (R) theory to Lorentz non-invariant models”, Phys. Rept. 505 (2011) 59–144 [arXiv:1011.0544v4 [gr-qc]]. Neki originalni radovi o navedenom primeru nelokalne modifikacije ˇ Nis - 2012 ´ B. Dragovic On modified gravity 16/17
 17. 17. Literatura Neki originalni radovi o navedenom primeru nelokalne modifikacije [4] T. Biswas, T. Koivisto, A. Mazumdar, “Towards a resolution of the cosmological singularity in non-local higher derivative theories of gravity”, JCAP 1011 (2010) 008 [arXiv:1005.0590v2 [hep-th]]. [5] A. S. Koshelev and S. Yu. Vernov, “On bouncing solutions in non-local gravity”, [arXiv:1202.1289v1 [hep-th]]. [6] I. Dimitrijevi´ , B. Dragovich, J. Gruji´ and Z. Raki´ , “On c c c modified gravity”, [arXiv:1202.2352v1 [hep-th]]. ˇ Nis - 2012 ´ B. Dragovic On modified gravity 17/17

×