Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
SMED
SMED
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 38 Ad

More Related Content

Similar to Rychlá změna SMED (20)

Advertisement

Rychlá změna SMED

 1. 1. Když chytré myšlenky pomáhají k efektivitě
 2. 2. RYCHLÁ ZMĚNA - SMED - - neztrácejte čas neproduktivní činností - Institut Průmyslové Efektivity Ing. Petr Sedláček 12/2012
 3. 3. Obsah  Co je průmyslové inženýrství (PI)  Přehled metod PI  Principy RYCHLÉ ZMĚNY (SMED) a předpoklady  SMED jako nástroj LEAN procesů  Předpoklady úspěšného použití  Standardní proces SMED  Sběr dat  Práce s obrazovým záznamem  Starý a nový postup  Trénink nového postupu  Měření přínosů  Udržení výsledků 8.1.2013 www.prumyslefektivne.cz 3
 4. 4. Co je průmyslové inženýrství (PI) Průmyslové inženýrství (PI) je multidisciplinární obor kombinující inženýrsko-technickou znalost průmyslových procesů jak výrobních, tak i dalších procesů průmyslových podniků s metodami analytickými, statistickými a manažerskými ke zlepšení efektivity firemních procesů. PI zavádí prostřednictvím projektů opatření, která omezují plýtvání a zvyšují stabilitu a efektivitu firemních činností. PI disponuje sadou nástrojů, jejichž využitím a kombinací dosahuje výše popsaného cíle. 8.1.2013 www.prumyslefektivne.cz 4
 5. 5. Co je průmyslové inženýrství (PI) I. Pět S MOST SMED Průmyslová TPM moderace POKA YOKE Štíhlé procesy Standardizace Vizuální řízení KANBAN 8.1.2013 www.prumyslefektivne.cz 5
 6. 6. Co je průmyslové inženýrství (PI) I. Pět „S“ Standardizace • Základní metoda PI, • Nevymýšlet vymyšlené předpoklad pro další metody • Best Practice procesu nebo PI stavu (nastavení stroje, čištění • Postupné kroky stavby pracoviště, likvidace faktur, systému: vytřiď, uspořádej, čisti, standardizuj, udržuj hodnocení rizika… • Kroky zavádění navazují např. • Jeden z kroků 5S na TPM či SMED • Zapojení dělníků do procesu • Foto audit 5S zlepšování • Vhodné prakticky pro všechny • Kombinace s vizuálním mng. typy pracovišť 8.1.2013 www.prumyslefektivne.cz 6
 7. 7. Co je průmyslové inženýrství (PI) I. Vizuální řízení POKA YOKE (BAKA YOKE) • Jasná a rychlá komunikace • Jeden z pilířů TPS • Písemné vs. vizuální signály • Odolné vůči chybě, „blbu- vzdorné“ • Snížení nejistoty při – Správné parametry předmětu předávání informací a – Správný počet rozhodování – Správný postup • Snižuje náklady na: • Standardizace řídících – Zmetky / Opravy signálů – Neproduktivní úkony • Příklady: semafor, siréna, • Snižuje riziko úrazu škála, ikony… • Podpůrná metoda pro SMED 8.1.2013 www.prumyslefektivne.cz 7
 8. 8. Co je průmyslové inženýrství (PI) I. TPM SMED • Soustavná péče o strojní zařízení Single-Minute Exchange of Die (SMED) (zdroje) One-Touch Exchange of Die, (OTED) • Lean metoda • Rychlá změna • Předpokladem metody je – Z jedné výroby na druhou zavedení 5S – Doplnění materiálu, odebrání výrobku – Úprava procesu… • Týmová péče o stroj s výrazným zapojením obsluhy • Trvání změny do 1-9 • Předcházení poruchám • Lean metoda – Zvyšuje flexibilitu výroby (prevence) – Snižuje zásoby a potřebné kapacity • Snížení: • Postup: – Nákladů na údržbu – Rozdělení operací na int./ext. – Skladových zásob – Převedení int. na ext. operace – Ztrát z nadprodukce – Zefektivnění zbylých int.operací (5 – Potřebných kapacit … principů zefektivnění) 8.1.2013 www.prumyslefektivne.cz 8
 9. 9. Co je průmyslové inženýrství (PI) I. KANBAN MOST • Systém řízení materiálových toků • Sekvenční metoda stanovení • Proces tažený spotřebou časové náročnosti práce • Minimální pojistné zásoby • Dobrý poměr mezi náročností a • Samoregulační mechanismus přesností metody • KANBANové karty a stanovení • Lze stanovit i virtuálně jejich počtu • Postup: • Oběh materiálu a karet – Nafilmování operace (jednookruhový a dvouokruhový) – Vytvoření MOST postupu – Časové ohodnocení • Moderní ERP a KANBAN – Optimalizace • Použité principy vizuálního řízení • Statisticky objektivní • Heijunka box • Dlouhodobě udržitelný výkon 8.1.2013 www.prumyslefektivne.cz 9
 10. 10. Co je průmyslové inženýrství (PI) I. Štíhlé procesy Průmyslová moderace • Kombinace metod • Nástroje týmové práce a hodnotové analýzy a dalších kreativní práce metod PI • Efektivní práce s týmem při • Procesní analýza hledání úspor • Moderátoři používají: • Kombinace se 7 nástroji – Pravidla tvorby a vedení kvality efektivního týmu – Projektový management – Metody kreativní práce (myšlenkové mapy, brainstorming, afinity mapu …) 8.1.2013 www.prumyslefektivne.cz 10
 11. 11. Co je průmyslové inženýrství (PI) II. Just in Time Teorie Kaizen omezení Týmová Štíhlé práce pracoviště 8.1.2013 www.prumyslefektivne.cz 11
 12. 12. Co je průmyslové inženýrství (PI) II. Just in Time Kaizen • Dodávky „právě v čas“ • KAIZEN = Zlepšení • Japonská metoda vyvinutá po • Vše co vede ke stabilitě 2.svět.válce ve spolupráci s poradci z procesů a snížení zásob USA • Kombinace metod jako: • Systém neustálého zlepšování po malých krocích – Řízení materiálových toků • Zlepšování všech procesů ve firmě – Řízení skladových zásob • Zapojení všech ve společnosti – Štíhlé procesy • Cyklus KAIZEN – Nulová chybovost 1. Standardizuj operace a činnosti – Six sigma 2. Změř je (především čas a zásoby) 3. Porovnej s požadavky zákazníka – Lean procesy 4. Proveď zlepšení tak, aby operace – TPM odpovídala požadavkům 5. Standardizuj nový stav – SMED… 6. Začni od bodu 1. • Základem je použití PDCA cyklu 8.1.2013 www.prumyslefektivne.cz 12
 13. 13. Co je průmyslové inženýrství (PI) II. Štíhlé pracoviště Týmová práce • Komplexní metoda s cílem • Nástroj používaný pro vytváření vybudovat štíhlé pracoviště s různých typů týmů hladkým tokem materiálu a s vysokou efektivitou procesů • Jde o soubor psychologických, manažerských, organizačních a • Používá se mnoho dílčích metod: technických nástrojů – Hodnotová analýza – MOST • Základní předpoklad pro úspěch – TPM jakéhokoli projektu tedy i – SMED projektů řízení změn PI – Ergonomie – Procesní analýza – Vizuální mng. – … 8.1.2013 www.prumyslefektivne.cz 13
 14. 14. Co je průmyslové inženýrství (PI) II. Teorie omezení • Jde spíše o manažerskou filozofii • Maximalizace průchodnosti procesů organizace rozšiřováním globálního úzkého místa • Efektu lze dosáhnout jen rozšířením globálního úzkého místa • Postup 1. Najdi globální úzké místo 2. Podřiď mu jeho okolí 3. Optimalizuj úzké místo 4. Rozhodni o investici do úzkého místa 5. Ukotvi změnu 6. Najdi nové globální úzké místo 8.1.2013 www.prumyslefektivne.cz 14
 15. 15. Co je SMED ? • Single-Minute Exchange of Die (SMED) • Single-Minute znamená požadavek na délku trvání změny menší než 10min., tedy v JEDNOTKÁCH minut • Původně metoda zaměřená především na výrobu, je ale použitelná prakticky při optimalizaci každé změny (ve výrobě, administrativě, zdravotnictví…) • Jde o LEAN metodu: – Snižující potřebu dalších výrobních kapacit – Snižující skladové zásoby – Snižující mzdové náklady – Snižující riziko vzniku nekvality – Zvyšující stabilitu procesu • Součástí Toyota Production System • Pokud je SMED aplikována na proces poprvé, je 30ti % úspora času naprosto běžná 8.1.2013 www.prumyslefektivne.cz 15
 16. 16. Historie SMED • Metoda vznikla na přelomu 50tých a 60tých let 20. století • Shigeo Shingo, japonský průmyslový inženýr, který se stal světově známým odborníkem nástrojů zvyšování efektivity a zakladatel Toyota Production System • Shigeo Shingo hledal řešení jak zvýšit kapacitu a snížit náklady na lisování plechů na karosářských lisech, kde změny lisovacích nástrojů snižovaly výrazně kapacitu strojů svou časovou náročností • Aby byly náklady akceptovatelné, byly výrobní dávky velké, což vedlo k zbytečně velkým zásobám • Leadrem metody se stala Toyota, protože náklady na skladování měla podstatně vyšší než jiné automobilky • V 70tých letech Toyota zavedla SMED ve svých závodech a výrazně zvýšila svou schopnost rychle reagovat na požadavky trhu 8.1.2013 www.prumyslefektivne.cz 16
 17. 17. SMED nástroj LEAN LEAN manufacturing system se snaží odbourávat z firemních procesů vše, co nepřináší zákazníkovi přidanou hodnotu Základem je 7 druhů plýtvání: SMED snižuje ztráty 1. Transport 5. Opravy / Zmetky 2. 3. Zásoby Pohyb 6. 7. Nadvýroba Špatné postupy všech 8 typů 4. Čekání 8. Nevyužití lidské kreativity 8.1.2013 www.prumyslefektivne.cz 17
 18. 18. Doba seřizování Produkce stroje 120% Doba seřizování 100% Výkon stroje v % 80% Krokování stroje - seřízení 60% Výměna materiálu Chyba při seřizování, nutnost opakování 40% Doba seřizování je celkový Stroj je zastaven – 20% čas, po který stroj výměna nástroje nepodává 100% výkon 0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 čas 8.1.2013 www.prumyslefektivne.cz 18
 19. 19. Postup optimalizace SMED Zmapování a popis procesu „As Is“ Ex/In Roztřídění na interní a externí Ex In In Ex In Ex In Ex In Ex Sdružení do skupin Ex/In Ex Ex Ex Ex In In In Ex Ex Ex Změna Interních na Externí Ex Ex Ex Ex In In In Ex Ex Ex Zefektivnění čin. I (především In) Ex Ex Ex Ex In In Ex Ex Ex n Paralelní činnosti I In Ex Ex Ex Ex Ex Ex n In Ex 8.1.2013 www.prumyslefektivne.cz 19
 20. 20. Sběr dat pro SMED Požadavky na sběr dat Postup při sběru dat Sběr dat má poskytnout přesné As Is informace o: 1. Natočení videa celé přestavby a to včetně všech • stávajícím způsobu provádění přestavby přípravných a závěrečných činností před • souslednosti jednotlivých činností včetně vypnutím a po zapnutí stroje (veřejně) jejich časové náročnosti a případné 2. Doplnit o fotodokumentaci nástrojů, přípravků, paralelnosti jejich umístění apod. • používaných pomůckách a nástrojích včetně 3. Rozdělit činnosti do kroků dle logiky postupu přestavby ne delších jak 1 min (velké časové jejich umístění a případně jejich vhodnosti úseky se těžko optimalizují) • přerušení procesu, opakování činností, 4. Přenést do formuláře (xls nebo lze použít MS chybách a nedorozuměních project) • způsobu komunikace mezi pracovníky 5. Zanést poznámky o kauzalitách, použitých • odpadech a zmetcích vzniklých v průběhu nástrojích a přípravcích. přestavby 6. Zaznamenat poznámky o spotřebě materiálu a • způsobu plánování přestavby a signalizaci výsledcích testů kvality začátku / konce přestavby případně i jiné 7. Do formuláře zanést poznámky o plýtvání signalizaci v průběhu 8. Zaznamenat poznámky o plýtvání a • legislativní a bezpečnostní požadavky na bezprostředních nápadech na jejich odstranění proces 8.1.2013 www.prumyslefektivne.cz 20
 21. 21. 3 kroky zavedení SMED 1. Důsledně roztřiďte operace na interní a externí 2. Změňte interní operace na externí 3. Zefektivni interní operace 1. Rychloupínání 2. Dorazy a přípravky 3. Paralelní proces 4. Na poprvé 5. Mechanizujte 8.1.2013 www.prumyslefektivne.cz 21
 22. 22. 3 kroky zavedení SMED Důsledně roztřiďte operace na interní a externí • Každá činnost snižující výkon je interní ! • Vycházíme z videonahrávky, kterou rozepíšeme do operací/úkonů • Operace/úkony jsou: – Jasně ohraničené a měřitelné – Lze přiřadit zdroje – Trvají maximálně jednotky minut • Výstup z I.kroku je tabulka obsahující: – Názvy úkonů a jejich popis – Délka trvání – Výkon výrobního procesu – Přiřazené zdroje k úkonu 8.1.2013 www.prumyslefektivne.cz 22
 23. 23. 3 kroky zavedení SMED Změňte interní operace na externí • Cokoli co můžete uskutečnit za běhu stroje, udělejte! • Signály neefektivity – Hledání – Shánění – Chůze pro „něco“ – Improvizace – Domlouvání se na… – Nastavování – Měření – … 8.1.2013 www.prumyslefektivne.cz 23
 24. 24. 3 kroky zavedení SMED Zefektivni interní operace • Je logicky dalším krokem když mám postup zmapován a roztříděn • Soustřeďujeme se především na interní operace, ty nám zvyšují ztráty z kapacity zařízení • Zkracovat dobu odstávky zařízení lze mnoha způsoby a důležitá je především kreativita. Nicméně zde je několik možných pohledů na problematiky: – Odstraňte spoje – Používejte dorazy a přípravky – Používejte paralelní postupy – Dělejte věci na poprvé – Mechanizujte 8.1.2013 www.prumyslefektivne.cz 24
 25. 25. 3 korky zavedení SMED (zefektivnění) Odstraňte spoje • Pokud je to možné, odstraňte spoje a spojování úplně! • Cíl = spojit/fixovat v prostoru • Nahraďte šroubové spoje (vačky, upínky, pneumatické upínky, bajonety …) • Náklady Ztráty 8.1.2013 www.prumyslefektivne.cz 25
 26. 26. 3 kroky zavedení SMED (zefektivnění) Dorazy a přípravky • Neseřizujte! • Používejte přednastavené polohy a hodnoty – Dorazy – Jednoúčelové přípravky a zařízení – Projekci polohy a tvaru – ANDONy • Pokud musíte hledat optimum: – Mějte předem připravený postup – K hledání použijte nejmenšího počtu kroků, aproximaci – Používejte statistiku, např. regulační diagramy – Sbírejte data a hledejte korelaci 8.1.2013 www.prumyslefektivne.cz 26
 27. 27. 3 kroky zavedení SMED (zefektivnění) Paralelní proces • Plánujte lidské kapacity pro přestavbu – Srovnejte náklady a rychlost při různém obsazení – Pečlivě rozdělte úkoly – Stanovte normu (MOST) – Synchronizujte přestavby – Trénujte • Sdružené nástroje • Sdružené konektory 8.1.2013 www.prumyslefektivne.cz 27
 28. 28. Kritická cesta přestavby (CPM) • Metoda kritické cesty vyvinuta pro DuPont a Remington • Obecně se používá pro řízení projektů • V případě SMED je „projektem“ přestavba stroje • Nalezením kritické cesty pomůže k zacílení na zkrácení těch činností, které mají největší vliv na délku přestavby • Pomůže také k plánování paralelních činností • Činnosti na kritické cestě mají nejdříve možný začátek a nejpozději možný konec stejný 8.1.2013 www.prumyslefektivne.cz 28
 29. 29. 3 kroky zavedení SMED (zefektivnění) Na poprvé Adjustace je plýtvání Do této oblasti patří i principy nástrojů: – Změňte konstrukci – TPM – Zpřesněte měření – 5S – Hledejte závislosti – 6 Sigma – Kontrolujte okrajové – Best Practices podmínky (prostředí) – Trénujte obsluhu – Řiďte procesy Nenechávejte nic náhodě 8.1.2013 www.prumyslefektivne.cz 29
 30. 30. 3 kroky zavedení SMED Mechanizujte • Přináší významné zkrácení času a snižuje chybovost při složitějších přestavbách • Může být investičně náročnější, proto je třeba vždy zvažovat návratnost • Nemusí vždy jít o drahou a složitou mechanizaci, ale také i o 100% nářadí, jednoúčelové přípravky a nářadí či podporu organizace na pracovišti. • Do mechanizace a automatizace lze také zahrnout pomůcky synchronizující přestavbu a měřící čas přestavby a jejích etap. 8.1.2013 www.prumyslefektivne.cz 30
 31. 31. Předpoklady úspěšného použití SMED • SMED může být použit u procesů, kde existují tyto symptomy: – Nedostatek kapacity zdroje – Časté změny v procesu – Nutnost držet skladové zásoby hotových výrobků/polotovarů – Vysoká variabilita výsledného produktu – Časté a nepředvídatelné změny potřeb zákazníka – Ztráty způsobené přestavbou (seřizováním, rozběhem…) • Zájem vedení společnosti na dlouhodobém systematickém snižování nákladů včetně připravenosti ke změnám firemního prostředí • Existence a ochota sponzora prosazovat metody PI ve společnosti spolu s připraveností na prvotní související investice • Tým složený průřezově z pracovníků podílejících se přímo na procesu s „přestavbou“ • Zvolená přestavba pro použití SMED musí – Vykazovat alespoň jeden ze symptomů – Být jasně ohraničena v procesu s jasně definovanými vstupy/výstupy – Mít vyčíslitelné náklady na přestavbu a ztráty způsobené současným stavem včetně oportunitních (alternativních) ztrát • Výsledná změna po SMED projektu nesmí negativně ovlivnit navazující procesy, tj. je nutné ověřit důsledky změn vstupů/výstupů 8.1.2013 www.prumyslefektivne.cz 31
 32. 32. Příklad použití SMED 1. Zmapujte současný stav 2. Proveďte měření času a potřebných kapacit 3. Rozdělte na interní a externí operace Krok SMED Interní činnosti Externí činnosti Celkem Prvotní stav 0:59:00 100% 0:00:00 0:59:00 100% 4. Přepracujte interní Rozdělení na interní e externí 0:42:00 71% 0:17:00 0:59:00 100% operace na externí Zefektivnění činností a přerozdělení Paralelní činnosti (konečný stav) 0:20:00 0:17:00 34% 29% 0:21:00 0:21:00 0:41:00 0:38:00 69% 64% 5. Navrhněte zlepšení především interních operací 6. Interní operace provádějte paralelně 8.1.2013 www.prumyslefektivne.cz 32
 33. 33. Příklad použití SMED • Snížení času potřebného na interní operace je z 59 na 17 min, tj. o 71% • Celkový čas byl zkrácen o 36% Krok SMED Interní činnosti Externí činnosti Celkem Prvotní stav 0:59:00 100% 0:00:00 0:59:00 100% Rozdělení na interní e externí 0:42:00 71% 0:17:00 0:59:00 100% Zefektivnění činností a přerozdělení 0:20:00 34% 0:21:00 0:41:00 69% Paralelní činnosti (konečný stav) 0:17:00 29% 0:21:00 0:38:00 64% 8.1.2013 www.prumyslefektivne.cz 33
 34. 34. Trénink nového postupu 1. Dobrý trénink je základem 8. Nechte výsledky vyhodnotit dobré implementace trénované 2. Trénink je vždy součástí 9. Trénink je hra projektu SMED, plánujte ho 10. Soutěžte a odměňujte 3. Připravujte trénink spolu s 11. Buďte připraveni použít operátory nejlepší praxi 4. Trénovaný postup musí být 12. Změny vždy zaznamenejte vždy jednoznačný a jednotný 13. Buďte důslední 5. Exaktně měřte výsledky tréninku 14. Vytvořte návyky 6. Pro vyhodnocování 15. Prezentujte průběžně používejte videozáznam výsledky 7. Pravidelně vyhodnocujte 8.1.2013 www.prumyslefektivne.cz 34
 35. 35. Tým SMED  Platí stejné zásady jako u ostatních projektových týmů  Společný cíl  Doplňující se znalosti a dovednosti  Týmové role  Týmová komunikace  Organizační struktura týmu a společnosti  Pravidla fungování týmů ve společnosti  Členové týmu by měli být seznámeni s metodou SMED  Tým SMED se může měnit podle fází projektu  Analytická  Přípravná  Implementační  Pokud je součástí většího programu např. CI, dbát na provázání cílů a sledování kapacit členů  Vedoucí projektu musí předcházet konfliktům s liniovou strukturou (především u operátorů) 8.1.2013 www.prumyslefektivne.cz 35
 36. 36. Měření a motivace Měření Motivace Kdy měříme: Jako u každého projektu je vhodné členy – Před startem projektu – základna pro vyhodnocení změny a obhájení projektu týmu motivovat nejen slovem ale i – V průběhu realizace, zvláště při implementaci – indikátor správného průběhu změny (učební křivka) cílovou odměnou navázanou na – Po ukončení projektu – post-projektový monitoring – prokazatelné splnění cílů po ukončení „usazení změny“ Co měříme: projektu. – Záleží na cílech projektu a komplexnosti – Typicky to jsou: • Náklady na přestavbu (lidské, strojní, materiálové) • Náklady na nekvalitní výrobu Nezapomínejme na to! • Vázaný kapitál v materiálu a polotovarech skladových zásob • Servisní úroveň – Lépe využít již existující měřítka, pokud neexistují, nutno měřit před startem změny – U komplexních měřítek sledovat i „okolní prostředí“ a jeho vliv na měření a projekt jako celek Je vhodné využít i statistické výpočty: – Průměr, medián, stand.odchylku – Korelaci – Diagram četnosti – Test statistického rozložení 8.1.2013 www.prumyslefektivne.cz 36
 37. 37. Úspory a jejich vyčíslení • Výpočet úspor stejně jako metrika projektu musí být stanovena před startem projektu • Volba způsobu výpočtu úspor případně výnosů z projektu je zvolena na základě cílů projektu a jeho komplexnosti, tedy vlivu na firemní procesy • Je možné použít: – Prostou návratnost (ROI) pro jednoduché projekty s krátkou návratností – Návratnost diskontovanou (IRR) pro projekty déle trvající s několikaletou návratností • V případě, že lze rozumně předpokládat změnu i navýšení tržeb, je samozřejmě návratnost SMED projektu daleko zajímavější • Na počátku projektu je vhodné vytvořit ekonomický model projektu s vyčíslením plánovaných úspor a také provést analýzu rizik. • Analýzu rizik lze jednoduše provést tak, že vytipujete kritické faktory projetu, zahrnete je do modelu a následně testujete návratnost se změněnými hodnotami rizikových faktorů. • U změny skladových zásob je třeba počítat s „cenou peněz“, tedy buď s úrokem, za který si společnost půjčuje, nebo s výnosy, které by získal výnosem ve svém podnikání. 8.1.2013 www.prumyslefektivne.cz 37
 38. 38. Když chytré myšlenky pomáhají k efektivitě

×