Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ergonominin çalışma yaşamındaki yeri ve önemi son

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Ergonominin çalışma yaşamındaki yeri ve önemi son

  1. 1. Ergonominin Çalışma Yaşamındaki Yeri Ve ÖnemiÖzge TOKDEMİRElif Nur İPEKSedef DUYALElif AKTÜRKMelek ERKEÇ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
  2. 2. Ergonominin Çalışma Yaşamındaki Yeri Ve ÖnemiİÇERİK 1. Yaşantımızda Ergonomi 2. İş Hayatında Ergonomi 3. Bosch Fabrikalarında Ergonomi Ergonomi; İnsan makina özelliklerini ve bu özelliklerin birbiri ile uyumunu inceleyen bilim dalı veya disiplini olarak tanımlanır . Bu deyim kelime anlamı olarak;ergos-iş nomos-bilim anlamına gelen eski yunanca bir terimdir . 1.Yaşantımızda Ergonomi Ergonomi artık günlük yaşantımızın her kısmına girmiş bulunmaktadır.Örneğin; Toplu taşıma araçlarında, makaslarda, tornavidalarda, sıralarda vb. Fakat en büyük ergonomik gelişme araçlarda görülmüştür. Mesela eskiden araçlarda direksiyonlar büyüktü, koltuklar sadece ileri geri hareket edebiliyordu fakat şimdi insanın nasıl rahat edebileceği, aracı nasıl elverişli kullanabileceğine göre ayarlanmaktadır. Başka bir örnek olarak; asansörler insanların boylarına göre ayarlanmaktadır. Yani artık ergonomi yaşantımızın her alanında vardır. 2.İş Yaşamında Ergonomi İş sektöründe daha kaliteli ve daha verimli sonuçlar almak için ve çalışanın rahat edebilmesi için iş yeri insana göre düzenlenmelidir. Örneğin; klavyenin doğru açılarda kullanılması gerekir. Yanlış açılarda kullanılırsa Carpal tunnel sendromu denen hastalık görülür. İşyeri konseptlerinin belirlenmesinde çalışma fizyolojisine uygun düşen vücut duruşları tercih edilmelidir. Bunun yanı sıra vücut pozisyonları sırasındaki ve arasındaki değişiklikler zorlanmanın hafiflemesini sağlamaktadır. Oturma ve Ayakta Durma Oturma Ayakta Durma ve Yürüme YÜKLENME Ayakta Durma Oturma ve Ayakta Oturma ve Ayakta Durma Durma En zor şartlarda çalışılan yerler maden ocaklarıdır ve ergonomi için hiç uygun değildir. Daha kaliteli mal daha kaliteli hizmet verilmesi için artık insanın OTURMA OTURMArahat Ayakta Ayakta Durma Durma ve ve Yürüme Yürüme CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ YÜKLENM YÜKLENM Ayakta Durma Ayakta Durma
  3. 3. edebileceği makinalar üretilmeye başlandı. Çalışılan yerler insan hayatına önem vermeli ve ergonomiye uygun üretim yapmalıdır. 3.Bosch Fabrikalarında Ergonomi Bosch çevrenin insana uyarlanmasına ergonomi demektedir. Bosch ergonomikgelişmeler için 70’li yıllarda ergonomi cetvelleri oluşturdu, 90’lı yıllarda ergonomikçalışmalar yapılmaya başlandı. Bosch için ergonomik bir çevre tasarlanmak isteniyorsa%90 nın olduğu kısma hitap edilmesi gerektiğini düşünüyor. Vücut Yüksekliği ve Yüzdelikleri SIKLIK %90 YÜZDE %1 %5 %50 %95 %99 Çalışma yeri ölçüleri(mavi kart) • Ergonomik çalışma yeri tasarım ölçüleri • DIN 33406 normunu baz alır • Yalın hat tasarım standartları ile 2009’da güncellenmiştir. Ergonomide insan için makinayla arasındaki uzaklığa dikkat edilmelidir. Dikkatedilmezse vücutta deformasyon oluşur. Mavi karttaki maddeler dikkat edilip uyulursaergonomik bir şirket ortaya çıkar. Çalışma yüksekliği(h1-h2) Eskiden bu yükseklik 102 cm di. Şimdi insana göre yükseklik ayarlanıyor. Eğer buyüksekliğe uyulmazsa uygun vücut porsürü ortaya çıkmıyor. Eğer uyulursa dik birporsür oluşur. Bir iş yerindeki çalışanların işte ayakta mı yoksa oturarak mı çalışılması gerektiğibelirlenip mavi karta göre ölçümleri yapılır. Çalışmalarımızın yüksekliği kalpseviyesinin altında olması gerekir. En iyi çalışım şekli değişimli şekildir. Çalışan isterseayakta isterse oturarak çalışabilmelidir. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
  4. 4. Masa üstü dizayn: Kişi masaya yaklaşık 40-45 cm kuşbakışı uzaklıkta olmalıdır.Görme açısı: Uzun mesafeli görme değişikliği daha fazla zaman gerektirmekte ve bu daense ve boyun ağrılarına sebep olmaktadır. Görme ve Işıklandırma(Beyaz Kart) Aydınlatmada Işık Tekniği Karakteristikleri• Işık şiddeti• Kamaşmanın engellenmesi• Aydınlanmanın düzenlenmesi• Kontrast / Işık yoğunluğu• Gölgelenme / Işık yönü• Işık rengi / Renk tekrarı Bu konuda kontrast önemli eğer uygun kontrast yoksa hatayı görmek mümkün değil.Mesela açık renk kullanılırsa hatayı görmek zorlaşırken koyu renk de hata daha rahatgörülebilir. Ergonomi Kontrolleri Bosch’da ergonomi çekleri oluşturulmuş. Her 2 yılda makinalar bu teste tabitutulmaktadır ve mavi gömleklilere ergonomi hakkında eğitim verilmektedir. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

×