Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Implementace systémů HIPS:ve znamení 64bitových platforem       Martin Dráb    martin.drab@email.cz
HIPS: základní definice●  Majoritně používané operační systémy  disponují bezpečnostními modely, které dovolují  jedn...
Čemu se budeme věnovat●  64bitovým verzím Windows●  Rozhraním, která pro ulehčení (a umožnění)  implementace poskytuje...
Čemu se budeme věnovat●  Patchguard●  OB Filtering Model●  Chráněné procesy●  GUI a možnosti s ním spojené●  Případně...
Architektura systému
Patchguard●  Ochrana integrity některých součástí jádra●  Nedeterministický●  Ověřování kontrolních součtů různých obla...
Patchguard●  Není tedy možná „jen tak“ modifikovat kód a  důležité datové struktury jádra  ●  Souborový systém  ● ...
Objektový model●  Jádro Windows reprezentuje mnoho entit  (procesy, vlákna, klíče registru, otevřené  soubory...) jed...
OB Filtering Model●  Oficiálně dokumentované, a tedy legitimní●  Dovoluje monitorovat (někdy i blokovat či měnit)  pří...
Chráněné procesy●  Speciální typ procesu dostupný od Windows  Vista●  Systém brání obyčejným procesům získat k těm  ...
Chráněné procesy●  Chráněné procesy lze:  ●  Násilně ukončit  ●  Čekat na ukončení  ●  Zjistit některé vlastnost...
Chráněné procesy●  Důvodem vzniku není pomoci systémům HIPS,  ale lepší podmínky pro implementaci DRM●  System a audod...
Grafické uživatelské rozhraní●  Implementováno v rámci ovladače win32k.sys●  Vlastní tabulka systémových volání●  Mnoho...
Grafické uživatelské rozhraní●  Služby ovladače win32k.sys jsou zajímavé pro  malware či spyware. Proto by se mělo jedn...
Grafické uživatelské rozhraní●  Ovladač win32k.sys však není hlídán  technologií Patchguard●  Obranu lze založit na mo...
Tabulka systémových volání na x64
Windows Hooks●  Velmi staré rozhraní (snad již od Windows 3.x),  které umožňuje monitorovat a ovlivňovat  zejména tra...
Implementace rozhraní Windows      Hooks
Důsledky a zajímavosti●  Aplikace se může rozhodnout, zda bude  pomocí WH monitorována (a ovlivňována)●  Lze zajistit ...
Další zajímavé koncepty●  Objekty Desktop a WindowStation  ●  Omezení dosahu zpráv a rozhraní Windows Hooks    na ...
Závěr●  Jsou nějaké otázky?●  Kontakt  ●  Email: martin.drab@email.cz  ●  ICQ: 332970040●  Máte-li s sebou moji k...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Implementace systemu HIPS

Martin Dráb
Secit.sk
Přednáška: Implementace systémů HIPS – historie a současnost
Přednáška si klade za cíl podat ucelený přehled o různých technikách používaných při programování systémů HIPS, jejich výhodách a nevýhodách. Nejprve si zadefinujeme, co pro nás v kontextu přednášky spojení „systém HIPS“ znamená. Budeme pokračovat chronologickým výčtem používaných technik a jejich silných a slabých míst. Podíváme se také na rozhraní, která pro implementaci těchto systémů nabízí současné verze Windows. V závěru přednášky se budeme zabývat několika primitivy, která sice nevznikla přímo za účelem ochrany operačního systému, ale v jistých případech je lze k tomuto účelu použít. Přednášku doplní praktické ukázky.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Implementace systemu HIPS

 1. 1. Implementace systémů HIPS:ve znamení 64bitových platforem Martin Dráb martin.drab@email.cz
 2. 2. HIPS: základní definice● Majoritně používané operační systémy disponují bezpečnostními modely, které dovolují jednotlivým uživatelům určit, co smějí a co nesmějí.● V případě Windows je většina domácích uživatelů zvyklá pracovat neustále s oprávněním administrátora, což činí bezpečnostní model značně neefektivní.● Systémy HIPS – programy, které monitorují, oznamují (a blokují) podezřelé aktivity v operačním systému.
 3. 3. Čemu se budeme věnovat● 64bitovým verzím Windows● Rozhraním, která pro ulehčení (a umožnění) implementace poskytuje Microsoft.● Zajímavým aspektům jádra, které mohou při implementaci systému HIPS pomoci (ač k tomuto účelu původně zamýšleny nebyly)
 4. 4. Čemu se budeme věnovat● Patchguard● OB Filtering Model● Chráněné procesy● GUI a možnosti s ním spojené● Případně něco dalšího
 5. 5. Architektura systému
 6. 6. Patchguard● Ochrana integrity některých součástí jádra● Nedeterministický● Ověřování kontrolních součtů různých oblastí● V případě zjištění nesrovnalosti je běh systému zastaven modrou obrazovkou smrti● V režimu ladění není aktivní● Implementován tak, aby nebylo snadné naň užít reversní inženýrství
 7. 7. Patchguard● Není tedy možná „jen tak“ modifikovat kód a důležité datové struktury jádra ● Souborový systém ● Registr ● Procesy a vlákna ● Síť● Některá jsou použitelná až od Windows Vista SP1
 8. 8. Objektový model● Jádro Windows reprezentuje mnoho entit (procesy, vlákna, klíče registru, otevřené soubory...) jednotným způsobem; entitou zvanou objekt jádra (kernel object)● Jednotná reprezentace dává těmto entitám například možnost pojmenování či nastavení ochrany v rámci bezpečnostního modelu.● Aplikace s objekty jádra pracují prostřednictvím nepřímých odkazů – handle. Každé handle v sobě nese zakódovanou informaci o cílovém objektu a o tom, co skrz něj může s objektem aplikace dělat.
 9. 9. OB Filtering Model● Oficiálně dokumentované, a tedy legitimní● Dovoluje monitorovat (někdy i blokovat či měnit) přístup k objektům jádra● Zatím podporovány pouze procesy a vlákna● Dává jistou kontrolu pouze nad vytvářením handle, ostatní operace nejsou podporovány.● Dostupné od Windows Vista SP1
 10. 10. Chráněné procesy● Speciální typ procesu dostupný od Windows Vista● Systém brání obyčejným procesům získat k těm chráněným některá oprávnění. Mezi chráněnými procesy navzájem žádná bariéra neexistuje.● Chráněné procesy nemohou mít děti● Hlavní soubor chráněného procesu a jím používané knihovny musí být podepsány speciálním certifikátem
 11. 11. Chráněné procesy● Chráněné procesy lze: ● Násilně ukončit ● Čekat na ukončení ● Zjistit některé vlastnosti ● Pozastavit● Chráněná vlákna lze: ● Pozastavit ● Čekat na ukončení ● Číst některé vlastnosti ● Měnit některé vlastnosti (ale kontext k nim nepatří)
 12. 12. Chráněné procesy● Důvodem vzniku není pomoci systémům HIPS, ale lepší podmínky pro implementaci DRM● System a audodg.exe● Vytvoření chráněného procesu ● Změna bitu ve struktuře procesu ● Okamžitý účinek ● Patchguard to zřejmě nehlídá
 13. 13. Grafické uživatelské rozhraní● Implementováno v rámci ovladače win32k.sys● Vlastní tabulka systémových volání● Mnoho ovládacích prvků (okna, tlačítka, textová pole...) reprezentováno objekty zvanými okna (windows)● Založeno na zasílání zpráv příslušným oknům, případně vláknům● Příliš nepodléhá bezpečnostnímu modelu (okna nepatří mezi objekty exekutivy)
 14. 14. Grafické uživatelské rozhraní● Služby ovladače win32k.sys jsou zajímavé pro malware či spyware. Proto by se mělo jednat i o předmět zájmu systémů HIPS● Škodlivý kód může prostřednictvím win32k.sys: ● Ukončovat ostatní procesy ● Injektovat vlastní knihovny do cizích procesů ● Monitorovat nejen události myši a klávesnice ● Útočit na GUI ostatních aplikací ● ...● Windows zatím nedisponují žádnými speciálními rozhraními.
 15. 15. Grafické uživatelské rozhraní● Ovladač win32k.sys však není hlídán technologií Patchguard● Obranu lze založit na modifikaci jeho kódu● Také lze modifikovat jeho tabulku systémových volání● Obtížnější než na 32bitových verzích Windows● V některých případech lze použít i elegantnější způsoby, které jsou založené na implementaci jednotlivých nebezpečných mechanismů.
 16. 16. Tabulka systémových volání na x64
 17. 17. Windows Hooks● Velmi staré rozhraní (snad již od Windows 3.x), které umožňuje monitorovat a ovlivňovat zejména transport přijímání zpráv● Při většině použití dochází k samovolnému vložení knihovny DLL s monitorovacím kódem do adresového prostoru aplikace přijímající zprávy. Prováděno líným algoritmem.● Rozhraní tedy poskytuje možnost injekce kódu do cizích procesů, naštěstí její rozsah lze i legitimními způsoby omezit
 18. 18. Implementace rozhraní Windows Hooks
 19. 19. Důsledky a zajímavosti● Aplikace se může rozhodnout, zda bude pomocí WH monitorována (a ovlivňována)● Lze zajistit pouze pomocí modifikací knihoven v uživatelském režimu, pokud si ohlídáme, aby tyto modifikace nemohly být odstraněny● Funguje i na některé další mechanismy ovladače win32k.sys použitelné pro špatnou věc● Podobným způsobem lze monitorovat i předávání výjimek a APC
 20. 20. Další zajímavé koncepty● Objekty Desktop a WindowStation ● Omezení dosahu zpráv a rozhraní Windows Hooks na vlákna/procesy běžící na v rámci jednoho objektu Desktop (WindowsStation).● Objekty Job (omezení na skupinu procesů) ● Zprávy pouze v rámci procesů v objektu ● Zákaz změny rozlišení, změny nastavení systému... ● I standardní limity (paměť, doba běhu, počet...)● Primárně pro systémy HIPS nepoužitelné, nelze se dotázat uživatele. Sandbox realizovatelný● Chromium, Avast, ...
 21. 21. Závěr● Jsou nějaké otázky?● Kontakt ● Email: martin.drab@email.cz ● ICQ: 332970040● Máte-li s sebou moji knížku a chcete-li ji podepsat, přijďte nyní nebo kdykoliv během konference

×