Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Denial of Service

Boris Mutina
Zone-H.org, Security Lab
Přednáška: DoS útoky
Útoky Denial of Service môžu mat rôzne formy a ciele. Útočníci spravidla využívajú len nelegálne prostriedky, ale čoraz častejšie sa objavujú útoky, ktoré kombinujú nelegálne prostriedky s bežnými funkcionalitami. Prezentácia prinesie pohľad na zaujímavý spôsob DoS a rozvedie aj možné spôsoby obrany proti tomuto útoku.

  • Login to see the comments

×