SlideShare a Scribd company logo
1 of 97
Opstartformaliteiten
Rechten en plichten van de zelfstandige
Boekhoudkundige verplichtingen
Starten als werkgever
Intro Wie is Securex?
Thema 2
Thema 3
Thema 4
Thema 1
Uw HR-partner op topniveau
Wie is Securex?
Ondernemer
Medewerkers
WE ARE AN ASSET TO YOU AND YOUR PEOPLE
Securex zorgt voor alle facetten van uw HR-beleid, zowel bij zelfstandigen als bij KMO’s en grotere ondernemingen
Personeelsadministratie en berekening inkomens
HR Services
HR Insurance
Verzekerd inkomen
HR Consulting
Ontplooiing van uw talenten
Health & Safety
Preventie, gezondheid & welzijn
Wie is Securex?
 Personeelsadministratie
 Loon- en inkomensberekening
> Dienstverlener Sociaal Secretariaat
Service modellen « comfoHRt » en « expeHRt »
HRIS tool « HRonline »
> Kinderbijslagfonds
> Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen
 Ondernemingsloket
 Audit & optimalisatie van de loonadministratie
 Juridisch advies en sociale audits
 Outsourcen van personeelsleden voor tijdelijke opdrachten
 Outsourcen van de volledige HR-administratie
Service model « OutsouHRce »
HR SERVICES
Wie is Securex?
 Preventie, gezondheid & welzijn
> Externe preventiedienst
> Health coaching en medische check-ups
> Arbeidsongevallen
> Ziekenfonds
 Tools om verzuim op het werk te verminderen
 Medische controle op afwezigheden
 Ontwikkelen van gezondheidspolicies
 Online tool voor preventie op het werk « Health & Safety
online »
HEALTH & SAFETY
Wie is Securex?
HR CONSULTING
 Vier hoofdprincipes
> Cocreatie
> Unieke bijdragen naar waarde
schatten
> Groei en evolutie
> Ownership (eigenaarschap)
 Drie manieren om samen te werken:
service, project, outsourcing
 30 interne consultants + netwerk van 800
freelance consultants
 HR Research in samenwerking
met UGent (Gentse Universiteit)
 Erkend centrum voor begeleiding
bij het carrièretraject
Wie is Securex?
 Alle oplossingen inzake verzekeringen van het ‘menselijk
kapitaal’
 Oplossingen voor aanvullend pensioen – pensioensparen,
individuele levensverzekering (VAPZ)
 Verplichte verzekering tegen arbeidsongevallen
 Gewaarborgd inkomen voor zelfstandigen
 Groepsverzekeringen
HR INSURANCE
Wie is Securex?
INTERNATIONAAL
 Service model inteHRnational
 Grensoverschrijdende (Cross border) projecten
 Health & Safety
 HR Consulting
 Partnership met NGA
voor multinationals
Wie is Securex?
Securex in Europa
 1.600 medewerkers/specialisten in België,
Frankrijk en Luxemburg
 30 contactpunten voor klanten waarvan
> 25 in België
> 3 in Frankrijk
> 1 in Luxemburg
> 1 in Nederland
 Onze klanten:
> 83.800 bedrijven
> 116.000 zelfstandigen
> 5.600 boekhouders, makelaars en accountants
> 70.000 particulieren
 Omzetcijfer van 247 miljoen euro in 2013
Securex in België
 Opgericht in 1905
 1.500 medewerkers
 25 kantoren
 Onze klanten:
> 65.000 bedrijven
> 70.000 particulieren
> 112.000 zelfstandigen
> 5.600 boekhouders, makelaars en
accountants
 Een uniek aanbod/merk in België
> One stop shopping
> Partner in alle domeinen van het
‘menselijk kapitaal’
> HR Services
> HR Consulting
> Health & Safety
> HR Insurance
 Opstart van de activiteiten in 1972
 65 werknemers
 3 kantoren
 2 belangrijke oriëntaties qua oplossingen
> HR diensten: administratie en
optimalisering van human resources
> Welzijn & Preventie: verzuimbeheer en
preventie van beroepsgebonden risico’s
 Onze klanten:
> 15.000 ondernemingen
> Privé-/openbare sector
 Onze partners: Kamers van Koophandel,
fiduciaires, banken, makelaars &
verzekeringsmaatschappijen,…
Securex in Frankrijk
LILLE
AVIGNON
NANTES
Securex in Luxemburg
 Opgericht in 2004
 30 medewerkers
 1 kantoor
 Onze klanten
> Zelfstandigen
> Kleine, middelgrote en grote ondernemingen
> Multinationals
 Onze competenties
> HR services: personeelsadministratie
en loonberekening
> Opleiding
> Juridische informatie en
ondersteuning LEUDELANGE
Securex Nederland
 Opgericht in 2014
 3 medewerkers
 1 kantoor
 Onze klanten
> Kleine, middelgrote en grote
ondernemingen
> Multinationals
 Onze competenties
> HR services: personeelsadministratie,
loonberekingen, officiële aangiften
> Juridische informatie en
ondersteuning
NIEUWEGEIN
Onze waarden, onze sterkte!
SAMEN STERK
Samen creëren we toegevoegde waarde en
attractieve diensten voor onze klanten
KLANTGERICHT De realiteit bij onze klanten is de basis van onze
activiteiten
VERANTWOORDELIJKHEID Ieder van ons neemt de volle verantwoordelijkheid en
wint het wederzijds respect
VERTROUWEN
Wederzijds respect is de basis van onze relaties
KWALITEIT Een 100% tevreden klant is onze kwaliteitsnorm
Thema 1 Opstartformaliteiten
Wie is Securex?
Rechten en plichten van de zelfstandige
Boekhoudkundige verplichtingen
Starten als werkgever
Intro
Thema 2
Thema 3
Thema 4
Ondernemingsloket
Wie kan als zelfstandige beschouwd worden?
Kan ik starten als zelfstandige?
Hoe start ik als zelfstandige?
Wie is handelaar / niet-handelaar?
Voldoe ik aan de vereisten?
Wie kan als zelfstandige beschouwd worden?
Natuurlijk persoon
Beroepsactiviteit
In België
Geen band van ondergeschiktheid
(begrip schijnzelfstandigheid)
Capaciteit om inkomsten te genereren
Definitie
Kan ik starten als zelfstandige?
Minimumleeftijd 18 jaar
In bezit van burgerrechten
Nationaliteit
- Personen die de Belgische nationaliteit
niet bezitten moeten een beroepskaart
hebben en over een verblijfsvergunning
beschikken.
- Dit geldt niet voor bepaalde categorieën
vreemdelingen, bijvoorbeeld burgers
van EU-lidstaten.
Hoe start ik als zelfstandige?
VennootschapEénmanszaak
Lage oprichtingskosten Fiscale voordelen
Geen minimumkapitaal Minimum startkapitaal
Geen notaris nodig Notaris meestal nodig
Weinig formaliteiten Meer formaliteiten
Geen onderscheid tussen
goederen onderneming en privé
Scheiding van goederen
Men kan alleen werken Meestal meerdere investeerders
Faillissement onderneming
betekent faillissement
ondernemer
Faillissement onderneming betekent
bijna nooit faillissement ondernemer
Bescherming van de privéwoning
van de zelfstandige is moeilijk
Vennoten aansprakelijk voor inbreng
Wie is handelaar?
Natuurlijke persoon die handel drijft
Levering van goederen en / of diensten
Voor het grote publiek
Beroepsmatig karakter
Winstdoelstelling
Definitie
Wie is handelaar?
Vastgoedmakelaar
Bakker
IT-consultant
Goudsmid
...
Wie is niet-handelaar naar privaatrecht?
Dienstverlenende beroepenVrije beroepen
Advocaat
Notaris
Arts
Architect
Tandarts
Journalist
Podoloog
…
Accountant
Boekhouder
Bedrijfsrevisor
…
Voldoe ik aan de vereisten?
Vennootschappen
Voorafgaande vergunningen:
Leurkaart (aanvraag + aflevering door Securex
ondernemingsloket)
Kermisactiviteit (aanvraag + aflevering door
Securex ondernemingsloket)
Vergunning beenhouwer-spekslager (kan
aangevraagd worden door het Securex
ondernemingsloket)
Beroepskaart (aanvraag in bepaalde gevallen
+ aflevering door Securex ondernemingsloket)
Notaris
(afhankelijk van juridische vorm)
- Financieel attest
- Bankattest
Gegevens neerleggen bij de griffie
van de Rechtbank van Koophandel
Voldoe ik aan de vereisten?
Activering btw-nummer
Andere federale, gewestelijke,
provinciale en gemeentelijke
vergunningen
Aansluiting Sociaal Verzekeringsfonds
“Securex Integrity”
Aansluiting Ziekenfonds “Securex”
Vennootschappen
Onderzoek ondernemingsvaardigheden
door Securex Ondernemingsloket
(enkel voor handelsondernemingen)
Basiskennis bedrijfsbeheer
Beroepskennis
Voldoe ik aan de vereisten?
Natuurlijke personen
Onderzoek ondernemingsvaardigheden voor
handelaars door Securex:
Basiskennis bedrijfsbeheer (BAS)
Beroepskennis (VES)
Voorafgaande vergunningen:
Leurkaart
Kermisactiviteit
Vergunning beenhouwer-spekslager
Beroepskaart
Voldoe ik aan de vereisten?
Natuurlijke personen
Openen bankrekening
Activering btw-nummer
Andere federale, gewestelijke,
provinciale en gemeentelijke
vergunningen
Aansluiting Sociaal
Verzekeringsfonds “Securex Integrity”
Aansluiting Ziekenfonds “Securex”
Formules
Formule Café – pakket van 5 vergunningen die vereist zijn voor de opstart van een café –
korting van 50 €
Formule Restaurant/taverne - pakket van 4 vergunningen die vereist zijn voor de opstart
van een restaurant – korting van 40 €
Formule Nachtwinkel - pakket van 4 vergunningen die vereist zijn voor de opstart van een
nachtwinkel – korting van 40 €
Kortingen van 30-40-50 € op pakketten van bepaalde vergunningen
Basiskennis
bedrijfsbeheer
Beroepskennis
Onderzoek ondernemingsvaardigheden
Niet-gereglementeerde
beroepen
Gereglementeerde
beroepen
Natuurlijk persoon
Ondernemingsvaardigheden
Zelf
Wie kan basiskennis bedrijfsbeheer aantonen?
Aangesteld persoon
- Via diploma
- Via praktijkervaring
- Via diploma
- Via praktijkervaring
Ondernemingsvaardigheden
Rechtspersoon
Orgaan van de vennootschap
Werknemer belast met dagelijks bestuur
- BVBA: zaakvoerder
NV: gedelegeerd bestuurder
LTD: wettelijk vertegenwoordiger
- Via diploma of praktijkervaring
- Enkel in kapitaalvennootschap
- Via diploma of praktijkervaring
Wie kan basiskennis bedrijfsbeheer aantonen?
Ondernemingsvaardigheden: beroepskennis
Cluster
bouw
5 “oude”
gereglementeerde
beroepen
Cluster
personenzorg
Cluster
voertuigen
Cluster fietsen en motorvoertuigen
Basiskennis
Sectorale kennis
rijwielen
Sectorale kennis
voertuigen > 3,5 ton
Sectorale kennis
voertuigen < 3,5 ton
Intersectorale kennis
motorvoertuigen
Verkoop tweedehands voertuigen
Carrossier
Onderhoud en herstel
Cluster bouw
Basiskennis
Ruwbouw
Stukadoor / cementeer / dekvloer
Tegel / marmer / natuursteen
Dakdichtingswerken
Schrijnwerk / glaswerk
Eindafwerking
CV / klimaatregeling gas / sanitair
Elektriciteit
Algemene aanneming
Cluster personenzorg
Basiskennis
Kapper
Schoonheidsspecialiste
Voetverzorging
Massage
Opticien
Tandtechnicus
Begrafenisondernemer
5 “oude” gereglementeerde beroepen
Restaurateur of traiteur-banketaannemer
Slager-groothandelaar
Droogkuiser-verver
Brood- en banketbakker
Installateur-frigorist
Ondernemingsvaardigheden
Natuurlijk persoon
Wie kan beroepskennis aantonen?
Aangesteld persoon
- Via diploma
- Via praktijkervaring
- Via diploma
- Via praktijkervaring
Zelf
Ondernemingsvaardigheden
Rechtspersoon
Werknemer belast met technische leiding
- Via diploma of praktijkervaring
Wie kan beroepskennis aantonen?
Werkend vennoot belast met de technische leiding (vermeld in statuten)
- Via diploma of praktijkervaring
- Bewijs minstens 25% van de aandelen + belast met technische leiding in de
statuten
- Via diploma of praktijkervaring
- Bewijs minstens 25% van de aandelen
Orgaan van de vennootschap
Europese Dienstenrichtlijn (EDRL)
Het Ondernemingsloket
is een contactpunt
voor alle informatie
m.b.t. alle vergunningen
Klanten kunnen bij ons terecht voor
Alle inschrijvingen
Wijzigingen
Schrappingen
Alle federale, regionale, provinciale en
lokale vergunningen voor de
onderneming
Tarieven
Inschrijving natuurlijk persoon KBO: € 82,50
Inschrijving rechtspersoon KBO: € 82,50
Inschrijving bijkomende exploitatiezetel: € 82,50
Wijzigingen en schrappingen: € 82,50
http://www.securex.eu/be/website/mysecurex/public/Gostart/home/no%20portlet/t
arieven-go-start-nl/tarieven-go-start-nl.pdf
Initiators KruispuntBank van Ondernemingen (KBO)
Door Securex
ondernemingsloket
Creatie maatschappelijke zetel
Registratie handelaar /
ambachtsman / niet-handelaar
naar privaat recht
Creatie vestigingseenheden
Creatie activiteit(en)
Creatie
ondernemersvaardigheden
Toekenning ondernemings-
nummer en
vestigingseenheidsnummer
Door Securex of btw
Creatie hoedanigheid btw-plichtige
Door RSZ
Creatie hoedanigheid RSZ-plichtige
Thema 2 Rechten en plichten van de zelfstandige
Wie is Securex?
Opstartformaliteiten
Boekhoudkundige verplichtingen
Starten als werkgever
Intro
Thema 1
Thema 3
Thema 4
Wie kan als zelfstandige beschouwd worden?
Handelaars, ambachtslui
Vrije beroepen
Mandatarissen van vennootschappen
Werkende vennoten (stille vennoten niet)
Zelfstandig helper
Meewerkende echtgenoot / echtgenote
Verplichtingen van de zelfstandige
Aansluiting bij een
sociaal verzekeringsfonds
voor zelfstandigen:
Securex Integrity
Wanneer aansluiten?
- Op de dag van de start van de zelfstandige
activiteit
Sancties bij te laat aansluiten:
- Administratieve geldboete van 500 tot 2.000 €
- Verhoging van de bijdrage met 3% per
kwartaal
en 7% eenmalig op jaarbasis
Opsporing door het RSVZ (Rijksinstituut voor
de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen)
Opgelet: ook volledige inschrijving bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
Welk statuut?
BijberoepHoofdberoep
Opent rechten in de vier sectoren
van het sociaal statuut, met name:
Pensioen
Ziekte- en
invaliditeitsverzekering
Kinderbijslag
Falingsverzekering
Opent geen rechten. Sociaal verzekerd:
Via halftijds loontrekkende activiteit
Of halftijds ambtenaar gedurende
8 maanden of 200 dagen per jaar
Of onderwijsfunctie met een 6/10 van
een voltijds uurrooster
Opgelet: indien u een halftijds contract hebt
als loontrekkende, maar u neemt verlof
zonder wedde dan zal het aantal uur dat u
gepresteerd hebt niet meer gelijk zijn aan
minstens een halftijdse loontrekkende
activiteit. Maw u zal beschouwd worden als
een zelfstandige in hoofdberoep
Pensioen
Ziekteverzekering
(gezondheidszorg
+ uitkeringen)
Gezinsbijslag
Faillissements-
verzekering
Sociaal statuut der zelfstandigen
Sociale-zekerheidsrechten opgesplitst in vier sectoren
De hervorming van de sociale bijdragen
zelfstandigen onder de loep.
• Context
• Belangrijkste wijzigingen
• Hoe anticiperen op deze nieuwe
berekening
• De toekomst?
De hervorming van de sociale bijdragen zelfstandigen
onder de loep
De nieuwe berekening beoogt 3 doelstellingen:
• een betere link met de economische realiteit van de
zelfstandige
• een vereenvoudiging van de berekeningswijze
• de administratieve werklast voor de zelfstandigen
beperken
De nieuwe berekeningsmethode is van
toepassing sinds 1/01/2015.
Belangrijkste wijzigingen
De berekeningsbasis van de sociale bijdragen
Voorlopig versus definitief
Aanvraag tot vermindering
Aanvraag tot vermeerdering
Wijziging van categorie
Onvolledige jaren van activiteit
Nieuwe principes
Opschorting van het bonificatiesysteem
Premies VAPZ
Hoe anticiperen op de nieuwe berekening?
De berekeningsbasis van de sociale bijdragen
Principe en 2014
Principe
De zelfstandige betaalt voor bijdragejaar N sociale
bijdragen berekend op basis van de inkomsten van het
jaar N.
Zolang deze inkomsten niet definitief gekend zijn, zal de
zelfstandige een kwartaalbijdrage verschuldigd zijn
berekend op de inkomsten van 3 jaar terug.
Zodra het sociaal verzekeringsfonds kennis heeft van de
inkomsten van het jaar N, zal het overgaan tot de
regularisatie van de sociale bijdragen.
Meer info: surf naar
www.securex.be/nl/groep/landingpages/zelfstandige/herv
orming-sociale-bijdragen/index.html
Concreet
Nieuwe berekeningswijze:
Voorbeeld starter: zelfstandige actief vanaf 1 januari 2015
Periode begin van bezigheid
In 2015 ZF betaalt op basis van het wettelijke minimum of op
basis van een geraamd inkomen in afwachting van de definitieve
inkomsten van 2015.
In 2016: ZF betaalt op basis van het wettelijke minimum of op
basis van een geraamd inkomen in afwachting van de definitieve
inkomsten van 2016.
In 2017: ZF betaalt op basis van het wettelijke minimum of op
basis van een geraamd inkomen in afwachting van de definitieve
inkomsten van 2017.
Periode buiten begin van bezigheid
In 2018: ZF betaalt bijdragen berekend op inkomsten van 2015 in
afwachting van de definitieve inkomsten van 2018
Voorlopig vs definitief
Principes:
Mogelijkheid tot aanpassing op basis van de
economische realiteit
Mogelijkheid tot aanpassing gedurende gans de
loopbaan zolang het SVF de definitieve inkomsten voor
het lopende bijdragejaar nog niet heeft ontvangen
Mogelijkheid tot vermeerdering of vermindering,
weliswaar gebonden aan bepaalde voorwaarden.
Voorlopig vs definitief
De regularisatie
Zodra het SVF kennis heeft van de definitieve inkomsten
voor het jaar N, gaat ze over tot een regularisatie van de
sociale bijdragen.
De klant heeft te veel betaald:
 de te veel betaalde bijdrage wordt terugbetaald
De klant heeft te weinig betaald:
 de ZF zal een supplement moeten betalen met of
zonder verhogingen
Bonificatiesysteem
• Het huidige bonificatiesysteem wordt afgeschaft:
Bij regularisatie uitbetaling van een bonus van 0,75% op
het gedeelte dat de ZF bij begin van bezigheid vrijwillig
heeft meer betaald dan het wettelijke minimum
• Een nieuw bonificatiesysteem zal geëvalueerd worden
in 2018
VAPZ
Voor de bepaling van de premies VAPZ zal in het nieuwe
berekeningssysteem huidige methode verder worden
toegepast:
• Bij begin van bezigheid: wettelijke minimum of geraamde
inkomsten
• Buiten begin van bezigheid: inkomsten bijdragejaar N-3
Hoe anticiperen op deze nieuwe berekening
• Voor de zelfstandigen die het einde van hun carrière naderen :
onderzoek tijdig of het nuttig is om de 3 laatste jaren te regulariseren
om nog een regularisatie te voorkomen voordat de aanvraag voor
definitieve berekening op basis van N-3 werd ingediend.
• Hou er rekening mee dat een onvolledig jaar ook
meetelt voor de berekening en dat voor de
berekeningsbasis de inkomsten op jaarbasis worden
herleid. Er valt misschien te overwegen om aan het
begin van een bijdragejaar te starten
• Maak een zo correct mogelijke raming van de
inkomsten van het bijdragejaar en vergeet niet dat N-3
opeisbaar is. Er zullen geen verhogingen berekend
worden op alles wat nog in het bijdragejaar zelf betaald
wordt.
De toekomst?
• Vrije bepaling van de bijdragen in afwachting van de
definitieve inkomsten?
• Nieuw bonificatiesysteem?
Basisbegrippen van SSZ
Zelfstandige voor zijn helper(s)
Vennootschap voor haar bestuurder(s) en werkende
vennoten
Bestuurders en werkende vennoten voor de vennootschap
Hoofdelijke aansprakelijkheid
Welke schuld?
Bijdragen, verhogingen en
kosten
Eenmalige bijdrage
Jaarlijkse vennootschapsbijdrage
Datum: 01.07.1992
Elke vennootschap onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting
of de Belgische belasting voor niet-verblijfhouders
Aansluiting bij een Sociaal Verzekeringsfonds en betaling van de eenmalige
bijdrage van € 173,53 vóór 01.10.1992
Nieuwe vennootschap: binnen 3 maanden na oprichting
Jaarlijkse vennootschapsbijdrage
Vanaf 1993: 7.000 BEF (€ 173,53)
Van 01.01.97 tot 31.12.99: 12.500 BEF (€ 309,87)
Op 01.01.2000: 13.000 BEF (€ 322,26)
Op 01.01.2001: 13.500 BEF (€ 334,66)
Van 01.01.02 tot 31.12.03: € 335,00
Op 01.01.2004: € 347,50 / € 840 *
Van 01.01.2005 tot 2011: € 347,50 / € 852,50 *
Van 01.01.2012 tot… € 347,50 / € 868 *
Vrijstelling
eerste drie jaar
mogelijk
* AFHANKELIJK VAN HET BALANSTOTAAL
Thema 3 Juridische vorm als starter
Wie is Securex?
Opstartformaliteiten
Rechten en plichten van de zelfstandige
Starten als werkgever
Intro
Thema 1
Thema 2
Thema 4
Stap 1
Kies de juiste juridische
vorm
Eenmanszaak (natuurlijk persoon)
Vennootschap (rechtspersoon)
Eenmanszaak
Nadelen
Voordelen
Grote onafhankelijkheid
Lage oprichtingskosten
Geen minimumkapitaal vereist
Geen tussenkomst van notaris nodig
Weinig formaliteiten
De winst komt onmiddellijk terug
Snelle beslissingen
Geen verantwoording
Beperkte financiële middelen
Geen onderscheid tussen privé en
zaak
Onbeperkte aansprakelijkheid
Vennootschap
NadelenVoordelen
Privé en zaak gescheiden
Meerdere oprichters mogelijk
Investeringen mogelijk
Beperkte aansprakelijkheid
(BVBA ,NV,CVBA) 
oprichtersaansprakelijkheid!
Fiscale voordelen
Minimumkapitaal vereist (BVBA en
NV)
Meer formaliteiten
Hogere opstartkosten
Notaris vereist (BVBA, NV,
CVBA,Comm. VA)
Dubbele boekhouding
Jaarrekening opmaken
Neerleggen bij NBB
Soorten vennootschappen
NV: Naamloze Vennootschap
Comm. VA: Commanditaire
Vennootschap op Aandelen
Comm.V: Gewone Commanditaire
Vennootschap
VOF: Vennootschap Onder Firma
CVOA: Coöperatieve Vennootschap met
Onbeperkte Aansprakelijkheid
Beperkte aansprakelijkheid
Onbeperkte aansprakelijkheid
BVBA: Besloten Vennootschap met
Beperkte Aansprakelijkheid
S-BVBA: Starters-BVBA
CVBA: Coöperatieve Vennootschap met
Beperkte Aansprakelijkheid
Boekhouding van een eenmanszaak
Aankoopfactuurboek
Verkoopfactuur- of dagontvangstenboek
Financieel (bank- en kas-)dagboek
Inventarisboek
Enkelvoudige boekhouding
Boekhouding van
een vennootschap
Aankoopfactuurboek
Verkoopfactuur- of dagontvangstenboek
Inventarisboek
Kasboek
Bankboek
Jaarrekening
Neerlegging bij NBB voor NV, BVBA, Comm.
VA, CVBA
Dubbele boekhouding
BTW: verplichtingen
btw-nummer aanvragen
(via ondernemingsloket)
Intracommunautaire
aangiften indienen
btw-listing indienen
btw-aangiften indienen
Normale regeling met indiening van
kwartaalaangiften
Normale regeling met indiening van
maandaangiften (optie of omzet > € 1 mln.)
Vrijstellingsregeling (omzet < € 15.000)
BTW
Aangifte
Maandaangifte
Tegen 20 februari (januari),
20 maart, 20 april, enz.
Kwartaalaangifte en
forfaitaire regeling
Tegen 20 april (jan>mrt),
20 juli, 20 oktober en 20
januari
De btw op aankopen, onkosten en investeringen is volledig of gedeeltelijk
recupereerbaar
(ter waarde van het beroepsgedeelte).
Saldo van betaalde en ontvangen btw moet worden doorgestort aan de Staat.
BTW
Betalen
Bij maandaangifte
Op datum van indiening aangifte
Bij kwartaalaangifte
Voorschot ter waarde van
1/3 van de aangifte uiterlijk
de 20ste van de 2de maand
volgend op het betreffende
kwartaal
Tweede voorschot ter
waarde van 1/3 van de
aangifte uiterlijk de 20ste
van de 3de maand volgend
op het kwartaal
Bij btw-tegoed ontstaat er recht op terugbetaling
Op uitdrukkelijk verzoek
Tegoed > € 615 (kwartaalaangifte) of
€ 1.485 (maandaangifte)
Tegoed > € 245 (vierde kwartaal of aangifte
december)
Belastingen
Eenmanszaak: in de vorm van
personenbelasting op het netto belastbaar
inkomen
- Aanslagvoet is progressief
Vennootschap: belasting op het
bedrijfsresultaat
- Vennootschapsbelasting is 24,98% of
33,99%
Belasting dient vooraf betaald te
worden.
Aan de hand van de btw-
boekhouding wordt het
belastbaar resultaat bepaald.
Tot slot
Te betalen soc. bijdragen (22%): € 11.000,00
Te betalen personenbelasting: € 15.195,34
Netto belastbaar inkomen van € 50.000,00
Man: zelfstandig, vrouw en 2 kinderen ten laste
Totaal: € 26.195,34
Rekenvoorbeeld – eenmanszaak
Tot slot
Rekenvoorbeeld – vennootschap
Bezoldiging zaakvoerder = € 30.000,00
Man: zelfstandig, vrouw en 2 kinderen ten laste
Resultaat in de vennootschap = € 20.000,00
Te betalen vennootschapsbelasting: € 4.998,00
Te betalen personenbelasting: € 5.100,76
Te betalen soc. bijdragen (22%): € 6.600,00
Totaal: € 16.698,76
Winst t.o.v. eenmanszaak: € 9.496,58
Ons advies
Tenzij
er meerdere oprichters zijn
u uw aansprakelijkheid wilt beperken
er doorslaggevende fiscale overwegingen
zijn
Begin eenvoudig
Begin simpel
Begin met een eenmanszaak!
Thema 4 Starten als werkgever
Wie is Securex?
Opstartformaliteiten
Rechten en plichten van de zelfstandige
Boekhoudkundige verplichtingen
Intro
Thema 1
Thema 2
Thema 3
Inhoud
Verplichte aansluitingen
Arbeidsreglement
Dimona
DmfA-aangifte
Verplichte aansluitingen
RSZ (inschrijving)
Kinderbijslagfonds
Vakantiekas
Arbeidsongevallenverzekering
Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk
Kantoor voor directe belastingen
Verplichte aansluitingen
RSZ = Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
De RSZ is een overheidsinstelling die ressorteert
onder de FOD Sociale Zekerheid
RSZ
Verplichte aansluitingen
Patronale bijdragen: ongeveer 39% voor
arbeiders en 33% voor bedienden
Persoonlijke bijdragen werknemer:
13,07%
RSZ
Sociale zekerheids-
bijdragen innen
De inkomsten verdelen over de
verschillende instellingen van de
sociale zekerheid, elk met hun
eigen bevoegdheid, o.a.:
RIZIV, RVP, RKW, RVA, RJV
Fonds voor beroepsziekten
Fonds voor arbeidsongevallen
Fonds voor bestaanszekerheid
Fonds voor sluiting van ondernemingen
Fonds voor Betaald Educatief Verlof
– Algemene doelstellingen
Verplichte aansluitingen
Verplicht voor elke werkgever die onderworpen werknemers
in dienst heeft
Zelfs als het personeel geen kinderen heeft
Aanmelden binnen 90 dagen vanaf de dag waarop de
werkgever voor het eerst personeel in dienst neemt
Kinderbijslagfonds
Verplichte aansluitingen
Kinderbijslagfonds – Waar aanmelden?
Vrije keuze van
kinderbijslagfonds
Uitzondering 1: Rijksdienst voor Kinderbijslag
Werknemers voor werkgevers met bepaalde activiteiten,
o.a.
Horeca
Onderworpen dienstboden
Handelsvertegenwoordigers bij meerdere werkgevers
Kunstenaars, …
Uitzondering 2: speciaal fonds voor
Havenarbeiders
Binnenschippers
Verplichte aansluitingen
Vakantiekas
Waar aanmelden?
Vakantiekas specifiek aan
de sector: vakantiekas bouw,
vakantiekas metaal, enz.
Indien er geen sector specifieke kas
bestaat: Rijksdienst voor Jaarlijkse
Vakantie
Elke werkgever die arbeiders
tewerkstelt die onderworpen zijn
aan de RSZ, moet zich
aansluiten bij een vakantiekas
Verplichte aansluitingen
Vakantiekas
Financiering door:
Patronale RSZ-bijdragen
Inhouding van 1% op het bruto
vakantiegeld betaald aan de arbeider door
de kas (gelijkgestelde inactiviteitsdagen)
Jaarlijkse vakantiegelden voor
arbeiders worden rechtstreeks
door de vakantiekas betaald
Verplichte aansluitingen
Arbeidsongevallenverzekering
De verzekering moet ingaan op de eerste dag waarop
er personeel tewerkgesteld wordt
Gedekte risico’s:
- Lichamelijke schade van werknemers voortvloeiend
uit bedrijfsongevallen, of op weg naar of van het
werk
Niet-gedekte risico’s:
- Morele en materiële schade
Op straffe van een sanctie moet elke
werkgever uit de privésector bij
een verzekeringsmaatschappij een arbeids-
ongevallenverzekering afsluiten
Verplichte aansluitingen
Verplicht voor elke werkgever die personeel in dienst heeft
Ook als medische onderzoeken en inentingen niet
verplicht zijn voor het personeel (codex welzijn op het
werk)
Niet verplicht voor de werkgever die huispersoneel of niet-
onderworpen externe dienstboden tewerkstelt
Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk
Verplichte aansluitingen
Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk
De externe diensten
bestaan uit 2 afdelingen
Gezondheidstoezicht
Medische onderzoeken bij
aanwerving, werkhervatting, enz.
Verplichte inentingen
Risicobeheersing
Vaststelling en evaluatie van de risico’s gebonden aan
de arbeidsposten
Adviezen omtrent veiligheid en bescherming van
de werknemers
Verplichte aansluitingen
Kantoor voor directe belastingen
Verplichtingen:
Aansluiten bij een ontvangst-
kantoor voor directe belastingen
Aangifte van de bedrijfsvoorheffing
indienen
De bedrijfsvoorheffing betalen binnen
de opgelegde termijnen
Elke werkgever, schuldenaar
van inkomsten waarop
bedrijfsvoorheffing ingehouden
moet worden, moet bepaalde
formaliteiten vervullen bij de
belastingadministratie
Arbeidsreglement
Elke werkgever
moet binnen zijn onderneming
een arbeidsreglement opstellen
Uitzonderingen
Werkgevers die enkel dienstboden tewerkstellen
Familieondernemingen die geen vennootschap
zijn en waar gewoonlijk enkel ouders en
bloedverwanten werken
…
Verplichte vermeldingen o.a.
Arbeidsreglement
Arbeidsduur
Wijze en ogenblik van betaling van het loon
Opzegtermijnen
…
Extra vermeldingen o.a.
Verplichtingen van de werknemer in geval van
arbeidsongeschiktheid, van te laat komen, …
Eventueel toevoeging bedrijfswagen- of gsm-
beleid (tussenkomst Legal Advisor)
Arbeidsreglement
Procedure (geen ondernemingsraad)
Het ontwerp van arbeidsreglement gedurende 15 dagen uithangen
Register van opmerkingen
Exemplaar van arbeidsreglement en het register van opmerkingen versturen
naar het Toezicht op de Sociale Wetten
Het arbeidsreglement moet worden bewaard op alle
arbeidsplaatsen
Bovendien moet de werkgever :
1 bericht in de onderneming aanplakken
1 exemplaar aan het Toezicht op de Sociale
Wetten toezenden
1 exemplaar aan elke werknemer overhandigen
Dimona
= onmiddellijke aangifte van tewerkstelling
Voor iedere werknemer moet een Dimona
uitgevoerd worden
Vermelding van begin- en einddatum van elke
tewerkstelling
Niet voor
- bepaalde stagiairs
- niet-onderworpen huispersoneel en niet-
inwonende dienstboden
- kunstenaars en vrijwilligers
- …
DmfA
Elektronische kwartaalaangifte van loon- en
arbeidstijdgegevens van de werknemers
aan de RSZ
Aangifte op papier is definitief verdwenen
Gebeurt door het Sociaal Secretariaat
Securex
= multifunctionele aangifte
Download gratis onze brochure
“De verplichtingen van een
nieuwe werkgever”
Op onze website vindt u meer
informatie over uw verplichtingen
als werkgever
Contacteer ons
Meer weten?
Wij danken u voor uw aandacht.

More Related Content

Similar to Starters Day Brussel - Beurs Ondernemen (maart 2015) | Securex

Bedrijfspresentatie Van Oers
Bedrijfspresentatie Van OersBedrijfspresentatie Van Oers
Bedrijfspresentatie Van OersDennis Klasen
 
Dewert presentatie 2014
Dewert presentatie 2014Dewert presentatie 2014
Dewert presentatie 2014Niels Jansen
 

Similar to Starters Day Brussel - Beurs Ondernemen (maart 2015) | Securex (20)

Van Oers Accountancy &amp; Advies
Van Oers Accountancy &amp; AdviesVan Oers Accountancy &amp; Advies
Van Oers Accountancy &amp; Advies
 
Van Oers Accountancy &amp; Advies
Van Oers Accountancy &amp; AdviesVan Oers Accountancy &amp; Advies
Van Oers Accountancy &amp; Advies
 
Van Oers Accountancy &amp; Advies
Van Oers Accountancy &amp; AdviesVan Oers Accountancy &amp; Advies
Van Oers Accountancy &amp; Advies
 
Van Oers Accountancy &amp; Advies
Van Oers Accountancy &amp; AdviesVan Oers Accountancy &amp; Advies
Van Oers Accountancy &amp; Advies
 
Van Oers Accountancy &amp; Advies
Van Oers Accountancy &amp; AdviesVan Oers Accountancy &amp; Advies
Van Oers Accountancy &amp; Advies
 
Bedrijfspresentatie Van Oers
Bedrijfspresentatie Van OersBedrijfspresentatie Van Oers
Bedrijfspresentatie Van Oers
 
Van Oers Accountancy &amp; Advies
Van Oers Accountancy &amp; AdviesVan Oers Accountancy &amp; Advies
Van Oers Accountancy &amp; Advies
 
Van Oers Accountancy &amp; Advies
Van Oers Accountancy &amp; AdviesVan Oers Accountancy &amp; Advies
Van Oers Accountancy &amp; Advies
 
Van Oers Accountancy &amp; Advies
Van Oers Accountancy &amp; AdviesVan Oers Accountancy &amp; Advies
Van Oers Accountancy &amp; Advies
 
Van Oers Accountancy &amp; Advies
Van Oers Accountancy &amp; AdviesVan Oers Accountancy &amp; Advies
Van Oers Accountancy &amp; Advies
 
Van Oers Accountancy &amp; Advies
Van Oers Accountancy &amp; AdviesVan Oers Accountancy &amp; Advies
Van Oers Accountancy &amp; Advies
 
Van Oers Accountancy &amp; Advies
Van Oers Accountancy &amp; AdviesVan Oers Accountancy &amp; Advies
Van Oers Accountancy &amp; Advies
 
Van Oers Accountancy &amp; Advies
Van Oers Accountancy &amp; AdviesVan Oers Accountancy &amp; Advies
Van Oers Accountancy &amp; Advies
 
KMO-Portefeuille
KMO-PortefeuilleKMO-Portefeuille
KMO-Portefeuille
 
Kmo
KmoKmo
Kmo
 
Van Oers Accountancy &amp; Advies
Van Oers Accountancy &amp; AdviesVan Oers Accountancy &amp; Advies
Van Oers Accountancy &amp; Advies
 
KDG 20 jan 2014
KDG 20 jan 2014KDG 20 jan 2014
KDG 20 jan 2014
 
Dewert presentatie 2014
Dewert presentatie 2014Dewert presentatie 2014
Dewert presentatie 2014
 
Financieringsvormen
FinancieringsvormenFinancieringsvormen
Financieringsvormen
 
NBA Brochure Goede Zaken
NBA Brochure Goede ZakenNBA Brochure Goede Zaken
NBA Brochure Goede Zaken
 

More from Securex

Se protéger contre les risques
Se protéger contre les risquesSe protéger contre les risques
Se protéger contre les risquesSecurex
 
Zich beschermen tegen risico’s
Zich beschermen tegen risico’sZich beschermen tegen risico’s
Zich beschermen tegen risico’sSecurex
 
Stappen om uw onderneming te creëren
Stappen om uw onderneming te creërenStappen om uw onderneming te creëren
Stappen om uw onderneming te creërenSecurex
 
Étapes pour créer votre entreprise
Étapes pour créer votre entrepriseÉtapes pour créer votre entreprise
Étapes pour créer votre entrepriseSecurex
 
Personeelsverloop in 2016
Personeelsverloop in 2016Personeelsverloop in 2016
Personeelsverloop in 2016Securex
 
Absenteïsme in 2016
Absenteïsme in 2016Absenteïsme in 2016
Absenteïsme in 2016Securex
 
Conferentie The Birdhouse - Ondernemen 2017
Conferentie The Birdhouse - Ondernemen 2017Conferentie The Birdhouse - Ondernemen 2017
Conferentie The Birdhouse - Ondernemen 2017Securex
 
Conférence Davy Courteaux - Entreprendre 2017
Conférence Davy Courteaux - Entreprendre 2017Conférence Davy Courteaux - Entreprendre 2017
Conférence Davy Courteaux - Entreprendre 2017Securex
 
Ondernemen2017 Brussel Securex workshops
Ondernemen2017 Brussel Securex workshopsOndernemen2017 Brussel Securex workshops
Ondernemen2017 Brussel Securex workshopsSecurex
 
Entreprendre2017 Bruxelles Workshops Securex
Entreprendre2017 Bruxelles Workshops SecurexEntreprendre2017 Bruxelles Workshops Securex
Entreprendre2017 Bruxelles Workshops SecurexSecurex
 
Financial alternatives starters day march 2016
Financial alternatives starters day march 2016Financial alternatives starters day march 2016
Financial alternatives starters day march 2016Securex
 
Alternatieve financieringen - Beurs Ondernemen Gent 2015
Alternatieve financieringen - Beurs Ondernemen Gent 2015Alternatieve financieringen - Beurs Ondernemen Gent 2015
Alternatieve financieringen - Beurs Ondernemen Gent 2015Securex
 
Les subsides pour starters (octobre 2015) | Securex
Les subsides pour starters (octobre 2015) | SecurexLes subsides pour starters (octobre 2015) | Securex
Les subsides pour starters (octobre 2015) | SecurexSecurex
 
Securex_entrepreneurs_bonne_pratiques
Securex_entrepreneurs_bonne_pratiquesSecurex_entrepreneurs_bonne_pratiques
Securex_entrepreneurs_bonne_pratiquesSecurex
 
Webinar: Resultaten studie 'Personeelsverloop in 2014'
Webinar: Resultaten studie 'Personeelsverloop in 2014'Webinar: Resultaten studie 'Personeelsverloop in 2014'
Webinar: Resultaten studie 'Personeelsverloop in 2014'Securex
 
Webinar: resultaten studie 'Absenteïsme in 2014'
Webinar: resultaten studie 'Absenteïsme in 2014'Webinar: resultaten studie 'Absenteïsme in 2014'
Webinar: resultaten studie 'Absenteïsme in 2014'Securex
 
How to finance my company as a starter ? | Securex
How to finance my company as a starter ? | SecurexHow to finance my company as a starter ? | Securex
How to finance my company as a starter ? | SecurexSecurex
 
Starters Day Bruxelles - Salon Entreprendre (mars 2015) | Securex
Starters Day Bruxelles - Salon Entreprendre (mars 2015) | SecurexStarters Day Bruxelles - Salon Entreprendre (mars 2015) | Securex
Starters Day Bruxelles - Salon Entreprendre (mars 2015) | SecurexSecurex
 
Webinar: Résultats de notre étude Stress & Burn-out en 2014
Webinar: Résultats de notre étude Stress & Burn-out en 2014Webinar: Résultats de notre étude Stress & Burn-out en 2014
Webinar: Résultats de notre étude Stress & Burn-out en 2014Securex
 
Webinar: Resultaten studie Stress & Burn-out in 2014
Webinar: Resultaten studie Stress & Burn-out in 2014Webinar: Resultaten studie Stress & Burn-out in 2014
Webinar: Resultaten studie Stress & Burn-out in 2014Securex
 

More from Securex (20)

Se protéger contre les risques
Se protéger contre les risquesSe protéger contre les risques
Se protéger contre les risques
 
Zich beschermen tegen risico’s
Zich beschermen tegen risico’sZich beschermen tegen risico’s
Zich beschermen tegen risico’s
 
Stappen om uw onderneming te creëren
Stappen om uw onderneming te creërenStappen om uw onderneming te creëren
Stappen om uw onderneming te creëren
 
Étapes pour créer votre entreprise
Étapes pour créer votre entrepriseÉtapes pour créer votre entreprise
Étapes pour créer votre entreprise
 
Personeelsverloop in 2016
Personeelsverloop in 2016Personeelsverloop in 2016
Personeelsverloop in 2016
 
Absenteïsme in 2016
Absenteïsme in 2016Absenteïsme in 2016
Absenteïsme in 2016
 
Conferentie The Birdhouse - Ondernemen 2017
Conferentie The Birdhouse - Ondernemen 2017Conferentie The Birdhouse - Ondernemen 2017
Conferentie The Birdhouse - Ondernemen 2017
 
Conférence Davy Courteaux - Entreprendre 2017
Conférence Davy Courteaux - Entreprendre 2017Conférence Davy Courteaux - Entreprendre 2017
Conférence Davy Courteaux - Entreprendre 2017
 
Ondernemen2017 Brussel Securex workshops
Ondernemen2017 Brussel Securex workshopsOndernemen2017 Brussel Securex workshops
Ondernemen2017 Brussel Securex workshops
 
Entreprendre2017 Bruxelles Workshops Securex
Entreprendre2017 Bruxelles Workshops SecurexEntreprendre2017 Bruxelles Workshops Securex
Entreprendre2017 Bruxelles Workshops Securex
 
Financial alternatives starters day march 2016
Financial alternatives starters day march 2016Financial alternatives starters day march 2016
Financial alternatives starters day march 2016
 
Alternatieve financieringen - Beurs Ondernemen Gent 2015
Alternatieve financieringen - Beurs Ondernemen Gent 2015Alternatieve financieringen - Beurs Ondernemen Gent 2015
Alternatieve financieringen - Beurs Ondernemen Gent 2015
 
Les subsides pour starters (octobre 2015) | Securex
Les subsides pour starters (octobre 2015) | SecurexLes subsides pour starters (octobre 2015) | Securex
Les subsides pour starters (octobre 2015) | Securex
 
Securex_entrepreneurs_bonne_pratiques
Securex_entrepreneurs_bonne_pratiquesSecurex_entrepreneurs_bonne_pratiques
Securex_entrepreneurs_bonne_pratiques
 
Webinar: Resultaten studie 'Personeelsverloop in 2014'
Webinar: Resultaten studie 'Personeelsverloop in 2014'Webinar: Resultaten studie 'Personeelsverloop in 2014'
Webinar: Resultaten studie 'Personeelsverloop in 2014'
 
Webinar: resultaten studie 'Absenteïsme in 2014'
Webinar: resultaten studie 'Absenteïsme in 2014'Webinar: resultaten studie 'Absenteïsme in 2014'
Webinar: resultaten studie 'Absenteïsme in 2014'
 
How to finance my company as a starter ? | Securex
How to finance my company as a starter ? | SecurexHow to finance my company as a starter ? | Securex
How to finance my company as a starter ? | Securex
 
Starters Day Bruxelles - Salon Entreprendre (mars 2015) | Securex
Starters Day Bruxelles - Salon Entreprendre (mars 2015) | SecurexStarters Day Bruxelles - Salon Entreprendre (mars 2015) | Securex
Starters Day Bruxelles - Salon Entreprendre (mars 2015) | Securex
 
Webinar: Résultats de notre étude Stress & Burn-out en 2014
Webinar: Résultats de notre étude Stress & Burn-out en 2014Webinar: Résultats de notre étude Stress & Burn-out en 2014
Webinar: Résultats de notre étude Stress & Burn-out en 2014
 
Webinar: Resultaten studie Stress & Burn-out in 2014
Webinar: Resultaten studie Stress & Burn-out in 2014Webinar: Resultaten studie Stress & Burn-out in 2014
Webinar: Resultaten studie Stress & Burn-out in 2014
 

Starters Day Brussel - Beurs Ondernemen (maart 2015) | Securex

 • 1.
 • 2. Opstartformaliteiten Rechten en plichten van de zelfstandige Boekhoudkundige verplichtingen Starten als werkgever Intro Wie is Securex? Thema 2 Thema 3 Thema 4 Thema 1
 • 3. Uw HR-partner op topniveau
 • 5. Ondernemer Medewerkers WE ARE AN ASSET TO YOU AND YOUR PEOPLE Securex zorgt voor alle facetten van uw HR-beleid, zowel bij zelfstandigen als bij KMO’s en grotere ondernemingen Personeelsadministratie en berekening inkomens HR Services HR Insurance Verzekerd inkomen HR Consulting Ontplooiing van uw talenten Health & Safety Preventie, gezondheid & welzijn Wie is Securex?
 • 6.  Personeelsadministratie  Loon- en inkomensberekening > Dienstverlener Sociaal Secretariaat Service modellen « comfoHRt » en « expeHRt » HRIS tool « HRonline » > Kinderbijslagfonds > Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen  Ondernemingsloket  Audit & optimalisatie van de loonadministratie  Juridisch advies en sociale audits  Outsourcen van personeelsleden voor tijdelijke opdrachten  Outsourcen van de volledige HR-administratie Service model « OutsouHRce » HR SERVICES Wie is Securex?
 • 7.  Preventie, gezondheid & welzijn > Externe preventiedienst > Health coaching en medische check-ups > Arbeidsongevallen > Ziekenfonds  Tools om verzuim op het werk te verminderen  Medische controle op afwezigheden  Ontwikkelen van gezondheidspolicies  Online tool voor preventie op het werk « Health & Safety online » HEALTH & SAFETY Wie is Securex?
 • 8. HR CONSULTING  Vier hoofdprincipes > Cocreatie > Unieke bijdragen naar waarde schatten > Groei en evolutie > Ownership (eigenaarschap)  Drie manieren om samen te werken: service, project, outsourcing  30 interne consultants + netwerk van 800 freelance consultants  HR Research in samenwerking met UGent (Gentse Universiteit)  Erkend centrum voor begeleiding bij het carrièretraject Wie is Securex?
 • 9.  Alle oplossingen inzake verzekeringen van het ‘menselijk kapitaal’  Oplossingen voor aanvullend pensioen – pensioensparen, individuele levensverzekering (VAPZ)  Verplichte verzekering tegen arbeidsongevallen  Gewaarborgd inkomen voor zelfstandigen  Groepsverzekeringen HR INSURANCE Wie is Securex?
 • 10. INTERNATIONAAL  Service model inteHRnational  Grensoverschrijdende (Cross border) projecten  Health & Safety  HR Consulting  Partnership met NGA voor multinationals Wie is Securex?
 • 11. Securex in Europa  1.600 medewerkers/specialisten in België, Frankrijk en Luxemburg  30 contactpunten voor klanten waarvan > 25 in België > 3 in Frankrijk > 1 in Luxemburg > 1 in Nederland  Onze klanten: > 83.800 bedrijven > 116.000 zelfstandigen > 5.600 boekhouders, makelaars en accountants > 70.000 particulieren  Omzetcijfer van 247 miljoen euro in 2013
 • 12. Securex in België  Opgericht in 1905  1.500 medewerkers  25 kantoren  Onze klanten: > 65.000 bedrijven > 70.000 particulieren > 112.000 zelfstandigen > 5.600 boekhouders, makelaars en accountants  Een uniek aanbod/merk in België > One stop shopping > Partner in alle domeinen van het ‘menselijk kapitaal’ > HR Services > HR Consulting > Health & Safety > HR Insurance
 • 13.  Opstart van de activiteiten in 1972  65 werknemers  3 kantoren  2 belangrijke oriëntaties qua oplossingen > HR diensten: administratie en optimalisering van human resources > Welzijn & Preventie: verzuimbeheer en preventie van beroepsgebonden risico’s  Onze klanten: > 15.000 ondernemingen > Privé-/openbare sector  Onze partners: Kamers van Koophandel, fiduciaires, banken, makelaars & verzekeringsmaatschappijen,… Securex in Frankrijk LILLE AVIGNON NANTES
 • 14. Securex in Luxemburg  Opgericht in 2004  30 medewerkers  1 kantoor  Onze klanten > Zelfstandigen > Kleine, middelgrote en grote ondernemingen > Multinationals  Onze competenties > HR services: personeelsadministratie en loonberekening > Opleiding > Juridische informatie en ondersteuning LEUDELANGE
 • 15. Securex Nederland  Opgericht in 2014  3 medewerkers  1 kantoor  Onze klanten > Kleine, middelgrote en grote ondernemingen > Multinationals  Onze competenties > HR services: personeelsadministratie, loonberekingen, officiële aangiften > Juridische informatie en ondersteuning NIEUWEGEIN
 • 16. Onze waarden, onze sterkte! SAMEN STERK Samen creëren we toegevoegde waarde en attractieve diensten voor onze klanten KLANTGERICHT De realiteit bij onze klanten is de basis van onze activiteiten VERANTWOORDELIJKHEID Ieder van ons neemt de volle verantwoordelijkheid en wint het wederzijds respect VERTROUWEN Wederzijds respect is de basis van onze relaties KWALITEIT Een 100% tevreden klant is onze kwaliteitsnorm
 • 17. Thema 1 Opstartformaliteiten Wie is Securex? Rechten en plichten van de zelfstandige Boekhoudkundige verplichtingen Starten als werkgever Intro Thema 2 Thema 3 Thema 4
 • 18. Ondernemingsloket Wie kan als zelfstandige beschouwd worden? Kan ik starten als zelfstandige? Hoe start ik als zelfstandige? Wie is handelaar / niet-handelaar? Voldoe ik aan de vereisten?
 • 19. Wie kan als zelfstandige beschouwd worden? Natuurlijk persoon Beroepsactiviteit In België Geen band van ondergeschiktheid (begrip schijnzelfstandigheid) Capaciteit om inkomsten te genereren Definitie
 • 20. Kan ik starten als zelfstandige? Minimumleeftijd 18 jaar In bezit van burgerrechten Nationaliteit - Personen die de Belgische nationaliteit niet bezitten moeten een beroepskaart hebben en over een verblijfsvergunning beschikken. - Dit geldt niet voor bepaalde categorieën vreemdelingen, bijvoorbeeld burgers van EU-lidstaten.
 • 21. Hoe start ik als zelfstandige? VennootschapEénmanszaak Lage oprichtingskosten Fiscale voordelen Geen minimumkapitaal Minimum startkapitaal Geen notaris nodig Notaris meestal nodig Weinig formaliteiten Meer formaliteiten Geen onderscheid tussen goederen onderneming en privé Scheiding van goederen Men kan alleen werken Meestal meerdere investeerders Faillissement onderneming betekent faillissement ondernemer Faillissement onderneming betekent bijna nooit faillissement ondernemer Bescherming van de privéwoning van de zelfstandige is moeilijk Vennoten aansprakelijk voor inbreng
 • 22. Wie is handelaar? Natuurlijke persoon die handel drijft Levering van goederen en / of diensten Voor het grote publiek Beroepsmatig karakter Winstdoelstelling Definitie
 • 24. Wie is niet-handelaar naar privaatrecht? Dienstverlenende beroepenVrije beroepen Advocaat Notaris Arts Architect Tandarts Journalist Podoloog … Accountant Boekhouder Bedrijfsrevisor …
 • 25. Voldoe ik aan de vereisten? Vennootschappen Voorafgaande vergunningen: Leurkaart (aanvraag + aflevering door Securex ondernemingsloket) Kermisactiviteit (aanvraag + aflevering door Securex ondernemingsloket) Vergunning beenhouwer-spekslager (kan aangevraagd worden door het Securex ondernemingsloket) Beroepskaart (aanvraag in bepaalde gevallen + aflevering door Securex ondernemingsloket) Notaris (afhankelijk van juridische vorm) - Financieel attest - Bankattest Gegevens neerleggen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel
 • 26. Voldoe ik aan de vereisten? Activering btw-nummer Andere federale, gewestelijke, provinciale en gemeentelijke vergunningen Aansluiting Sociaal Verzekeringsfonds “Securex Integrity” Aansluiting Ziekenfonds “Securex” Vennootschappen Onderzoek ondernemingsvaardigheden door Securex Ondernemingsloket (enkel voor handelsondernemingen) Basiskennis bedrijfsbeheer Beroepskennis
 • 27. Voldoe ik aan de vereisten? Natuurlijke personen Onderzoek ondernemingsvaardigheden voor handelaars door Securex: Basiskennis bedrijfsbeheer (BAS) Beroepskennis (VES) Voorafgaande vergunningen: Leurkaart Kermisactiviteit Vergunning beenhouwer-spekslager Beroepskaart
 • 28. Voldoe ik aan de vereisten? Natuurlijke personen Openen bankrekening Activering btw-nummer Andere federale, gewestelijke, provinciale en gemeentelijke vergunningen Aansluiting Sociaal Verzekeringsfonds “Securex Integrity” Aansluiting Ziekenfonds “Securex”
 • 29. Formules Formule Café – pakket van 5 vergunningen die vereist zijn voor de opstart van een café – korting van 50 € Formule Restaurant/taverne - pakket van 4 vergunningen die vereist zijn voor de opstart van een restaurant – korting van 40 € Formule Nachtwinkel - pakket van 4 vergunningen die vereist zijn voor de opstart van een nachtwinkel – korting van 40 € Kortingen van 30-40-50 € op pakketten van bepaalde vergunningen
 • 31. Natuurlijk persoon Ondernemingsvaardigheden Zelf Wie kan basiskennis bedrijfsbeheer aantonen? Aangesteld persoon - Via diploma - Via praktijkervaring - Via diploma - Via praktijkervaring
 • 32. Ondernemingsvaardigheden Rechtspersoon Orgaan van de vennootschap Werknemer belast met dagelijks bestuur - BVBA: zaakvoerder NV: gedelegeerd bestuurder LTD: wettelijk vertegenwoordiger - Via diploma of praktijkervaring - Enkel in kapitaalvennootschap - Via diploma of praktijkervaring Wie kan basiskennis bedrijfsbeheer aantonen?
 • 34. Cluster fietsen en motorvoertuigen Basiskennis Sectorale kennis rijwielen Sectorale kennis voertuigen > 3,5 ton Sectorale kennis voertuigen < 3,5 ton Intersectorale kennis motorvoertuigen Verkoop tweedehands voertuigen Carrossier Onderhoud en herstel
 • 35. Cluster bouw Basiskennis Ruwbouw Stukadoor / cementeer / dekvloer Tegel / marmer / natuursteen Dakdichtingswerken Schrijnwerk / glaswerk Eindafwerking CV / klimaatregeling gas / sanitair Elektriciteit Algemene aanneming
 • 37. 5 “oude” gereglementeerde beroepen Restaurateur of traiteur-banketaannemer Slager-groothandelaar Droogkuiser-verver Brood- en banketbakker Installateur-frigorist
 • 38. Ondernemingsvaardigheden Natuurlijk persoon Wie kan beroepskennis aantonen? Aangesteld persoon - Via diploma - Via praktijkervaring - Via diploma - Via praktijkervaring Zelf
 • 39. Ondernemingsvaardigheden Rechtspersoon Werknemer belast met technische leiding - Via diploma of praktijkervaring Wie kan beroepskennis aantonen? Werkend vennoot belast met de technische leiding (vermeld in statuten) - Via diploma of praktijkervaring - Bewijs minstens 25% van de aandelen + belast met technische leiding in de statuten - Via diploma of praktijkervaring - Bewijs minstens 25% van de aandelen Orgaan van de vennootschap
 • 40. Europese Dienstenrichtlijn (EDRL) Het Ondernemingsloket is een contactpunt voor alle informatie m.b.t. alle vergunningen Klanten kunnen bij ons terecht voor Alle inschrijvingen Wijzigingen Schrappingen Alle federale, regionale, provinciale en lokale vergunningen voor de onderneming
 • 41. Tarieven Inschrijving natuurlijk persoon KBO: € 82,50 Inschrijving rechtspersoon KBO: € 82,50 Inschrijving bijkomende exploitatiezetel: € 82,50 Wijzigingen en schrappingen: € 82,50 http://www.securex.eu/be/website/mysecurex/public/Gostart/home/no%20portlet/t arieven-go-start-nl/tarieven-go-start-nl.pdf
 • 42. Initiators KruispuntBank van Ondernemingen (KBO) Door Securex ondernemingsloket Creatie maatschappelijke zetel Registratie handelaar / ambachtsman / niet-handelaar naar privaat recht Creatie vestigingseenheden Creatie activiteit(en) Creatie ondernemersvaardigheden Toekenning ondernemings- nummer en vestigingseenheidsnummer Door Securex of btw Creatie hoedanigheid btw-plichtige Door RSZ Creatie hoedanigheid RSZ-plichtige
 • 43. Thema 2 Rechten en plichten van de zelfstandige Wie is Securex? Opstartformaliteiten Boekhoudkundige verplichtingen Starten als werkgever Intro Thema 1 Thema 3 Thema 4
 • 44. Wie kan als zelfstandige beschouwd worden? Handelaars, ambachtslui Vrije beroepen Mandatarissen van vennootschappen Werkende vennoten (stille vennoten niet) Zelfstandig helper Meewerkende echtgenoot / echtgenote
 • 45. Verplichtingen van de zelfstandige Aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen: Securex Integrity Wanneer aansluiten? - Op de dag van de start van de zelfstandige activiteit Sancties bij te laat aansluiten: - Administratieve geldboete van 500 tot 2.000 € - Verhoging van de bijdrage met 3% per kwartaal en 7% eenmalig op jaarbasis Opsporing door het RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen) Opgelet: ook volledige inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
 • 46. Welk statuut? BijberoepHoofdberoep Opent rechten in de vier sectoren van het sociaal statuut, met name: Pensioen Ziekte- en invaliditeitsverzekering Kinderbijslag Falingsverzekering Opent geen rechten. Sociaal verzekerd: Via halftijds loontrekkende activiteit Of halftijds ambtenaar gedurende 8 maanden of 200 dagen per jaar Of onderwijsfunctie met een 6/10 van een voltijds uurrooster Opgelet: indien u een halftijds contract hebt als loontrekkende, maar u neemt verlof zonder wedde dan zal het aantal uur dat u gepresteerd hebt niet meer gelijk zijn aan minstens een halftijdse loontrekkende activiteit. Maw u zal beschouwd worden als een zelfstandige in hoofdberoep
 • 48.
 • 49. De hervorming van de sociale bijdragen zelfstandigen onder de loep. • Context • Belangrijkste wijzigingen • Hoe anticiperen op deze nieuwe berekening • De toekomst?
 • 50. De hervorming van de sociale bijdragen zelfstandigen onder de loep De nieuwe berekening beoogt 3 doelstellingen: • een betere link met de economische realiteit van de zelfstandige • een vereenvoudiging van de berekeningswijze • de administratieve werklast voor de zelfstandigen beperken De nieuwe berekeningsmethode is van toepassing sinds 1/01/2015.
 • 51. Belangrijkste wijzigingen De berekeningsbasis van de sociale bijdragen Voorlopig versus definitief Aanvraag tot vermindering Aanvraag tot vermeerdering Wijziging van categorie Onvolledige jaren van activiteit
 • 52. Nieuwe principes Opschorting van het bonificatiesysteem Premies VAPZ Hoe anticiperen op de nieuwe berekening?
 • 53. De berekeningsbasis van de sociale bijdragen Principe en 2014 Principe De zelfstandige betaalt voor bijdragejaar N sociale bijdragen berekend op basis van de inkomsten van het jaar N. Zolang deze inkomsten niet definitief gekend zijn, zal de zelfstandige een kwartaalbijdrage verschuldigd zijn berekend op de inkomsten van 3 jaar terug. Zodra het sociaal verzekeringsfonds kennis heeft van de inkomsten van het jaar N, zal het overgaan tot de regularisatie van de sociale bijdragen. Meer info: surf naar www.securex.be/nl/groep/landingpages/zelfstandige/herv orming-sociale-bijdragen/index.html
 • 54. Concreet Nieuwe berekeningswijze: Voorbeeld starter: zelfstandige actief vanaf 1 januari 2015 Periode begin van bezigheid In 2015 ZF betaalt op basis van het wettelijke minimum of op basis van een geraamd inkomen in afwachting van de definitieve inkomsten van 2015. In 2016: ZF betaalt op basis van het wettelijke minimum of op basis van een geraamd inkomen in afwachting van de definitieve inkomsten van 2016. In 2017: ZF betaalt op basis van het wettelijke minimum of op basis van een geraamd inkomen in afwachting van de definitieve inkomsten van 2017. Periode buiten begin van bezigheid In 2018: ZF betaalt bijdragen berekend op inkomsten van 2015 in afwachting van de definitieve inkomsten van 2018
 • 55. Voorlopig vs definitief Principes: Mogelijkheid tot aanpassing op basis van de economische realiteit Mogelijkheid tot aanpassing gedurende gans de loopbaan zolang het SVF de definitieve inkomsten voor het lopende bijdragejaar nog niet heeft ontvangen Mogelijkheid tot vermeerdering of vermindering, weliswaar gebonden aan bepaalde voorwaarden.
 • 56. Voorlopig vs definitief De regularisatie Zodra het SVF kennis heeft van de definitieve inkomsten voor het jaar N, gaat ze over tot een regularisatie van de sociale bijdragen. De klant heeft te veel betaald:  de te veel betaalde bijdrage wordt terugbetaald De klant heeft te weinig betaald:  de ZF zal een supplement moeten betalen met of zonder verhogingen
 • 57. Bonificatiesysteem • Het huidige bonificatiesysteem wordt afgeschaft: Bij regularisatie uitbetaling van een bonus van 0,75% op het gedeelte dat de ZF bij begin van bezigheid vrijwillig heeft meer betaald dan het wettelijke minimum • Een nieuw bonificatiesysteem zal geëvalueerd worden in 2018
 • 58. VAPZ Voor de bepaling van de premies VAPZ zal in het nieuwe berekeningssysteem huidige methode verder worden toegepast: • Bij begin van bezigheid: wettelijke minimum of geraamde inkomsten • Buiten begin van bezigheid: inkomsten bijdragejaar N-3
 • 59. Hoe anticiperen op deze nieuwe berekening • Voor de zelfstandigen die het einde van hun carrière naderen : onderzoek tijdig of het nuttig is om de 3 laatste jaren te regulariseren om nog een regularisatie te voorkomen voordat de aanvraag voor definitieve berekening op basis van N-3 werd ingediend. • Hou er rekening mee dat een onvolledig jaar ook meetelt voor de berekening en dat voor de berekeningsbasis de inkomsten op jaarbasis worden herleid. Er valt misschien te overwegen om aan het begin van een bijdragejaar te starten • Maak een zo correct mogelijke raming van de inkomsten van het bijdragejaar en vergeet niet dat N-3 opeisbaar is. Er zullen geen verhogingen berekend worden op alles wat nog in het bijdragejaar zelf betaald wordt.
 • 60. De toekomst? • Vrije bepaling van de bijdragen in afwachting van de definitieve inkomsten? • Nieuw bonificatiesysteem?
 • 61. Basisbegrippen van SSZ Zelfstandige voor zijn helper(s) Vennootschap voor haar bestuurder(s) en werkende vennoten Bestuurders en werkende vennoten voor de vennootschap Hoofdelijke aansprakelijkheid Welke schuld? Bijdragen, verhogingen en kosten
 • 62. Eenmalige bijdrage Jaarlijkse vennootschapsbijdrage Datum: 01.07.1992 Elke vennootschap onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting of de Belgische belasting voor niet-verblijfhouders Aansluiting bij een Sociaal Verzekeringsfonds en betaling van de eenmalige bijdrage van € 173,53 vóór 01.10.1992 Nieuwe vennootschap: binnen 3 maanden na oprichting
 • 63. Jaarlijkse vennootschapsbijdrage Vanaf 1993: 7.000 BEF (€ 173,53) Van 01.01.97 tot 31.12.99: 12.500 BEF (€ 309,87) Op 01.01.2000: 13.000 BEF (€ 322,26) Op 01.01.2001: 13.500 BEF (€ 334,66) Van 01.01.02 tot 31.12.03: € 335,00 Op 01.01.2004: € 347,50 / € 840 * Van 01.01.2005 tot 2011: € 347,50 / € 852,50 * Van 01.01.2012 tot… € 347,50 / € 868 * Vrijstelling eerste drie jaar mogelijk * AFHANKELIJK VAN HET BALANSTOTAAL
 • 64. Thema 3 Juridische vorm als starter Wie is Securex? Opstartformaliteiten Rechten en plichten van de zelfstandige Starten als werkgever Intro Thema 1 Thema 2 Thema 4
 • 65. Stap 1 Kies de juiste juridische vorm Eenmanszaak (natuurlijk persoon) Vennootschap (rechtspersoon)
 • 66. Eenmanszaak Nadelen Voordelen Grote onafhankelijkheid Lage oprichtingskosten Geen minimumkapitaal vereist Geen tussenkomst van notaris nodig Weinig formaliteiten De winst komt onmiddellijk terug Snelle beslissingen Geen verantwoording Beperkte financiële middelen Geen onderscheid tussen privé en zaak Onbeperkte aansprakelijkheid
 • 67. Vennootschap NadelenVoordelen Privé en zaak gescheiden Meerdere oprichters mogelijk Investeringen mogelijk Beperkte aansprakelijkheid (BVBA ,NV,CVBA)  oprichtersaansprakelijkheid! Fiscale voordelen Minimumkapitaal vereist (BVBA en NV) Meer formaliteiten Hogere opstartkosten Notaris vereist (BVBA, NV, CVBA,Comm. VA) Dubbele boekhouding Jaarrekening opmaken Neerleggen bij NBB
 • 68. Soorten vennootschappen NV: Naamloze Vennootschap Comm. VA: Commanditaire Vennootschap op Aandelen Comm.V: Gewone Commanditaire Vennootschap VOF: Vennootschap Onder Firma CVOA: Coöperatieve Vennootschap met Onbeperkte Aansprakelijkheid Beperkte aansprakelijkheid Onbeperkte aansprakelijkheid BVBA: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid S-BVBA: Starters-BVBA CVBA: Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
 • 69. Boekhouding van een eenmanszaak Aankoopfactuurboek Verkoopfactuur- of dagontvangstenboek Financieel (bank- en kas-)dagboek Inventarisboek Enkelvoudige boekhouding
 • 70. Boekhouding van een vennootschap Aankoopfactuurboek Verkoopfactuur- of dagontvangstenboek Inventarisboek Kasboek Bankboek Jaarrekening Neerlegging bij NBB voor NV, BVBA, Comm. VA, CVBA Dubbele boekhouding
 • 71. BTW: verplichtingen btw-nummer aanvragen (via ondernemingsloket) Intracommunautaire aangiften indienen btw-listing indienen btw-aangiften indienen Normale regeling met indiening van kwartaalaangiften Normale regeling met indiening van maandaangiften (optie of omzet > € 1 mln.) Vrijstellingsregeling (omzet < € 15.000)
 • 72. BTW Aangifte Maandaangifte Tegen 20 februari (januari), 20 maart, 20 april, enz. Kwartaalaangifte en forfaitaire regeling Tegen 20 april (jan>mrt), 20 juli, 20 oktober en 20 januari De btw op aankopen, onkosten en investeringen is volledig of gedeeltelijk recupereerbaar (ter waarde van het beroepsgedeelte). Saldo van betaalde en ontvangen btw moet worden doorgestort aan de Staat.
 • 73. BTW Betalen Bij maandaangifte Op datum van indiening aangifte Bij kwartaalaangifte Voorschot ter waarde van 1/3 van de aangifte uiterlijk de 20ste van de 2de maand volgend op het betreffende kwartaal Tweede voorschot ter waarde van 1/3 van de aangifte uiterlijk de 20ste van de 3de maand volgend op het kwartaal Bij btw-tegoed ontstaat er recht op terugbetaling Op uitdrukkelijk verzoek Tegoed > € 615 (kwartaalaangifte) of € 1.485 (maandaangifte) Tegoed > € 245 (vierde kwartaal of aangifte december)
 • 74. Belastingen Eenmanszaak: in de vorm van personenbelasting op het netto belastbaar inkomen - Aanslagvoet is progressief Vennootschap: belasting op het bedrijfsresultaat - Vennootschapsbelasting is 24,98% of 33,99% Belasting dient vooraf betaald te worden. Aan de hand van de btw- boekhouding wordt het belastbaar resultaat bepaald.
 • 75. Tot slot Te betalen soc. bijdragen (22%): € 11.000,00 Te betalen personenbelasting: € 15.195,34 Netto belastbaar inkomen van € 50.000,00 Man: zelfstandig, vrouw en 2 kinderen ten laste Totaal: € 26.195,34 Rekenvoorbeeld – eenmanszaak
 • 76. Tot slot Rekenvoorbeeld – vennootschap Bezoldiging zaakvoerder = € 30.000,00 Man: zelfstandig, vrouw en 2 kinderen ten laste Resultaat in de vennootschap = € 20.000,00 Te betalen vennootschapsbelasting: € 4.998,00 Te betalen personenbelasting: € 5.100,76 Te betalen soc. bijdragen (22%): € 6.600,00 Totaal: € 16.698,76 Winst t.o.v. eenmanszaak: € 9.496,58
 • 77. Ons advies Tenzij er meerdere oprichters zijn u uw aansprakelijkheid wilt beperken er doorslaggevende fiscale overwegingen zijn Begin eenvoudig Begin simpel Begin met een eenmanszaak!
 • 78. Thema 4 Starten als werkgever Wie is Securex? Opstartformaliteiten Rechten en plichten van de zelfstandige Boekhoudkundige verplichtingen Intro Thema 1 Thema 2 Thema 3
 • 80. Verplichte aansluitingen RSZ (inschrijving) Kinderbijslagfonds Vakantiekas Arbeidsongevallenverzekering Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk Kantoor voor directe belastingen
 • 81. Verplichte aansluitingen RSZ = Rijksdienst voor Sociale Zekerheid De RSZ is een overheidsinstelling die ressorteert onder de FOD Sociale Zekerheid RSZ
 • 82. Verplichte aansluitingen Patronale bijdragen: ongeveer 39% voor arbeiders en 33% voor bedienden Persoonlijke bijdragen werknemer: 13,07% RSZ Sociale zekerheids- bijdragen innen De inkomsten verdelen over de verschillende instellingen van de sociale zekerheid, elk met hun eigen bevoegdheid, o.a.: RIZIV, RVP, RKW, RVA, RJV Fonds voor beroepsziekten Fonds voor arbeidsongevallen Fonds voor bestaanszekerheid Fonds voor sluiting van ondernemingen Fonds voor Betaald Educatief Verlof – Algemene doelstellingen
 • 83. Verplichte aansluitingen Verplicht voor elke werkgever die onderworpen werknemers in dienst heeft Zelfs als het personeel geen kinderen heeft Aanmelden binnen 90 dagen vanaf de dag waarop de werkgever voor het eerst personeel in dienst neemt Kinderbijslagfonds
 • 84. Verplichte aansluitingen Kinderbijslagfonds – Waar aanmelden? Vrije keuze van kinderbijslagfonds Uitzondering 1: Rijksdienst voor Kinderbijslag Werknemers voor werkgevers met bepaalde activiteiten, o.a. Horeca Onderworpen dienstboden Handelsvertegenwoordigers bij meerdere werkgevers Kunstenaars, … Uitzondering 2: speciaal fonds voor Havenarbeiders Binnenschippers
 • 85. Verplichte aansluitingen Vakantiekas Waar aanmelden? Vakantiekas specifiek aan de sector: vakantiekas bouw, vakantiekas metaal, enz. Indien er geen sector specifieke kas bestaat: Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie Elke werkgever die arbeiders tewerkstelt die onderworpen zijn aan de RSZ, moet zich aansluiten bij een vakantiekas
 • 86. Verplichte aansluitingen Vakantiekas Financiering door: Patronale RSZ-bijdragen Inhouding van 1% op het bruto vakantiegeld betaald aan de arbeider door de kas (gelijkgestelde inactiviteitsdagen) Jaarlijkse vakantiegelden voor arbeiders worden rechtstreeks door de vakantiekas betaald
 • 87. Verplichte aansluitingen Arbeidsongevallenverzekering De verzekering moet ingaan op de eerste dag waarop er personeel tewerkgesteld wordt Gedekte risico’s: - Lichamelijke schade van werknemers voortvloeiend uit bedrijfsongevallen, of op weg naar of van het werk Niet-gedekte risico’s: - Morele en materiële schade Op straffe van een sanctie moet elke werkgever uit de privésector bij een verzekeringsmaatschappij een arbeids- ongevallenverzekering afsluiten
 • 88. Verplichte aansluitingen Verplicht voor elke werkgever die personeel in dienst heeft Ook als medische onderzoeken en inentingen niet verplicht zijn voor het personeel (codex welzijn op het werk) Niet verplicht voor de werkgever die huispersoneel of niet- onderworpen externe dienstboden tewerkstelt Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk
 • 89. Verplichte aansluitingen Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk De externe diensten bestaan uit 2 afdelingen Gezondheidstoezicht Medische onderzoeken bij aanwerving, werkhervatting, enz. Verplichte inentingen Risicobeheersing Vaststelling en evaluatie van de risico’s gebonden aan de arbeidsposten Adviezen omtrent veiligheid en bescherming van de werknemers
 • 90. Verplichte aansluitingen Kantoor voor directe belastingen Verplichtingen: Aansluiten bij een ontvangst- kantoor voor directe belastingen Aangifte van de bedrijfsvoorheffing indienen De bedrijfsvoorheffing betalen binnen de opgelegde termijnen Elke werkgever, schuldenaar van inkomsten waarop bedrijfsvoorheffing ingehouden moet worden, moet bepaalde formaliteiten vervullen bij de belastingadministratie
 • 91. Arbeidsreglement Elke werkgever moet binnen zijn onderneming een arbeidsreglement opstellen Uitzonderingen Werkgevers die enkel dienstboden tewerkstellen Familieondernemingen die geen vennootschap zijn en waar gewoonlijk enkel ouders en bloedverwanten werken …
 • 92. Verplichte vermeldingen o.a. Arbeidsreglement Arbeidsduur Wijze en ogenblik van betaling van het loon Opzegtermijnen … Extra vermeldingen o.a. Verplichtingen van de werknemer in geval van arbeidsongeschiktheid, van te laat komen, … Eventueel toevoeging bedrijfswagen- of gsm- beleid (tussenkomst Legal Advisor)
 • 93. Arbeidsreglement Procedure (geen ondernemingsraad) Het ontwerp van arbeidsreglement gedurende 15 dagen uithangen Register van opmerkingen Exemplaar van arbeidsreglement en het register van opmerkingen versturen naar het Toezicht op de Sociale Wetten Het arbeidsreglement moet worden bewaard op alle arbeidsplaatsen Bovendien moet de werkgever : 1 bericht in de onderneming aanplakken 1 exemplaar aan het Toezicht op de Sociale Wetten toezenden 1 exemplaar aan elke werknemer overhandigen
 • 94. Dimona = onmiddellijke aangifte van tewerkstelling Voor iedere werknemer moet een Dimona uitgevoerd worden Vermelding van begin- en einddatum van elke tewerkstelling Niet voor - bepaalde stagiairs - niet-onderworpen huispersoneel en niet- inwonende dienstboden - kunstenaars en vrijwilligers - …
 • 95. DmfA Elektronische kwartaalaangifte van loon- en arbeidstijdgegevens van de werknemers aan de RSZ Aangifte op papier is definitief verdwenen Gebeurt door het Sociaal Secretariaat Securex = multifunctionele aangifte
 • 96. Download gratis onze brochure “De verplichtingen van een nieuwe werkgever” Op onze website vindt u meer informatie over uw verplichtingen als werkgever Contacteer ons Meer weten?
 • 97. Wij danken u voor uw aandacht.

Editor's Notes

 1. Bij Securex staat de klant centraal. Omdat we Business-to-business werken gebruiken wij een woord waarin hij zichzelf herkent: “ondernemer” (klopt zowel voor zelfstandigen als voor bedrijfsleiders). Wij hebben alle aandacht voor zijn/haar noden, vragen, enz. om HEM/HAAR te helpen zich voluit op zijn zaak te focussen. De doelbewuste vermelding van “medewerkers” maakt het mogelijk het gesprek open te trekken naar specifieke facetten: - Ten eerste schuilt hierin de vaststelling dat het human resources-beleid steeds meer gericht wordt naar de individuele werknemer. In de toekomst zal meer aandacht uitgaan naar een personeelsbeleid op maat van het individu. De veranderende economische context (war of talent) en de veranderende werknemers (generation Y) vereisen immers meer en meer een aangepast personeelbeleid. Ten tweede wordt een opening gelaten naar een discussie omtrent specifieke dienstverleningen met een eerder particuliere inslag zoals het kinderbijslagfonds. Securex positioneert zich als een globale partner voor ondernemers en HRM’s met als doel een performant HR-beleid in dienst te stellen van zowel hun organisatie als hun werknemers. Wat Securex van de concurrenten onderscheidt, is dat we de breedste waaier aan HR-diensten onder één zelfde noemer/koepel aanbieden We spreken doelbewust over “HR-”beleid omdat we hiermee de brede scope willen aangeven. HR-beleid is immers breder dan loonberekening, personeelsadministratie of andere specifiekere termen. Vaak worden we gepercipieerd als een sociaal secretariaat dat instaat voor de berekening van de lonen, de contacten met de officiële overheidsinstanties (RSZ, e.a.) of de verwerking van allerlei personeelsgebonden administratieve taken. Toch houdt ons takenpakket veel meer in , denk maar aan juridisch advies in het kader van de sociale verkiezingen, internationale tewerkstelling, etc. Ook de vermelding “alle facetten” refereert aan deze brede scope van onze dienstverlening. In onze advertenties spreken we bewust over “Securex, zoveel meer dan een sociaal secretariaat”. We gebruiken met opzet de term “sociaal secretariaat” omdat dit begrip algemeen gekend is en tastbaar is voor het publiek. Onmiddellijk duiden we aan dat we veel meer doen waardoor de activiteitenscope opengetrokken wordt naar o.a. absenteïsme, inzetbaarheid, HR-onderzoek, enz. Omdat “human resources” een Engelstalig begrip is, kan “personeelsbeleid” gebruikt worden als alternatief. Het woord “personeelsbeleid” is in die zin veel breder dan louter “loonadministratie” of “personeelsadministratie”. Zowel bij zelfstandigen als bij kleine en grotere ondernemingen Omdat we in het eerste deel spreken over “HR-beleid”, typisch een woordgebruik in een werkgevercontext, trekken we de doelgroepen onmiddellijk ruimer naar zelfstandigen. De vermelding van “zelfstandigen” laat ons de ruimte om dieper in te gaan op deze doelgroep, in functie van de context. Door de vermelding van “zelfstandigen, KMO’s en grotere ondernemingen” tonen we van bij aanvang de brede scope van onze activiteiten. Inherent refereren we naar kmo’s maar de vermelding van grotere ondernemingen opent ook perspectieven voor onze consulting- of internationale activiteiten. Ten voordele van onze (potentiële) klant en zijn werknemers hanteren we een geïntegreerde kijk op human resources, vanuit 4 competentiedomeinen: HR Services = alle dienstverlening rond personeelsadministratie en de berekening van inkomens Health & Safety = alle dienstverlening rond preventie, gezondheid en welzijn van werknemers HR Consulting = alle dienstverlening rond de ontplooiing van talenten en ten slotte HR Insurance = alle dienstverlening rond het verzekeren van inkomens.
 2. De eerste invalshoek omschrijven we als HR Services Dit competentiedomein omvat alle dienstverlening rond personeelsadministratie en de berekening van inkomens. Hiertoe behoren o.a. de diensten van het sociaal secretariaat, het kinderbijslagfonds, het sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen (Integrity) en het ondernemingsloket. Dit competentiedomein omvat eerder de basis-, administratiediensten van Securex, zonder hierbij afbreuk te willen doen aan de vele aanvullende diensten met hoge toegevoegde waarde. Er wordt specifiek gekozen voor de terminologie “berekening van inkomens” omdat voor zelfstandigen de link kan gelegd worden met de activiteiten van het sociaal verzekeringsfonds.
 3. De tweede invalshoek omschrijven we als Health & Safety Dit competentiedomein omvat alle dienstverlening rond preventie, gezondheid en welzijn van werknemers. Hiertoe behoren o.a. de diensten van externe preventie, medische controle, arbeidsongevallen maar ook het ziekenfonds.]   Het ziekenfonds wordt binnen deze categorie vermeld omdat logischerwijs de link kan gelegd worden met gezondheid.
 4. De derde invalshoek omschrijven we als HR Consulting   Dit competentiedomein omvat alle dienstverlening rond de ontplooiing van talenten. Hierbij gaat het om adviesverlening rond rekrutering, training, personeelsontwikkeling, outplacement en dergelijke. Hierin plaatsen we ook het luik Research (tevredenheidsenquetes, onderzoek rond vitaliteit, stress, motivatie, retentie, enz.).
 5. De vierde invalshoek omschrijven we als HR Insurance   Dit competentiedomein omvat alle dienstverlening rond het verzekeren van een inkomen. Dit betekent zowel het garanderen van een inkomen in de toekomst via pensioenverzekeringen (vapz, groepsverzekering) als het beveiligen van een inkomen op korte termijn via gewaarborgd inkomen, lichamelijke ongevallen, etc. N.B. Securex verkoopt geen schade- noch BA-verzekeringen.
 6. Tijdige aansluiting bij een Sociaal Verzekeringsfonds en volledige inschrijving bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen. Aansluitingstermijn Elke natuurlijke persoon die een zelfstandige activiteit uitoefent in België voor welke hij zich moet aansluiten bij een Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen, moet zich ten laatste aansluiten de dag van de start van de zelfstandige activiteit, en dit vanaf 1 april 2010. Bij een tijdige aansluiting (ten laatste op de dag van de start van de zelfstandige activiteit) krijgt men voor de bijdragen van de eerste 2 kwartalen telkens uitstel van betaling. De verschuldigde bijdrage dient pas te worden betaald voor het einde van het volgende kwartaal. We raden onze klanten aan om de aansluiting bij het Sociaal Verzekeringsfonds in orde te brengen vóór de start van zijn zelfstandige activiteit. Men kan ten vroegste aansluiten 6 maanden voor de start van zijn activiteit. Voorbeeld 1: Startdatum en aansluitingsdatum op 15/04/2010 Vervaldagbericht wordt verstuurd op 02/05/2010 De bijdragen voor het tweede trimester moeten betaald zijn tegen 30/09/2010 (1 kwartaal uitstel van betaling) De bijdragen voor het derde trimester moeten betaald zijn tegen 31/12/2010 (1kwartaal uitstel van betaling) De bijdragen voor het vierde trimester moeten betaald worden tegen 31/12 (gewone regel) Sanctie In geval van laattijdige aansluiting riskeert de zelfstandige een administratieve geldboete tussen de 500 en 2000 euro. De Sociale Verzekeringsfondsen voor zelfstandigen zullen belast worden met de inning van deze boetes. De zelfstandige kan deze boete betwisten voor de bevoegde Arbeidsrechtbank. Hij kan dit doen binnen de 2 maanden nadat hij op de hoogte werd gesteld van de boete.   Verplichtingen van het Ondernemingsloket De ondernemingsloketten moeten volgende info meegeven aan de klanten: 1. Elke natuurlijke persoon die een zelfstandige activiteit uitoefent in België voor welke hij zich moet aansluiten bij een Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen, moet zich ten laatste aansluiten de dag van de start van de zelfstandige activiteit, en dit vanaf 1 april 2010. 2. Ingeval van laattijdige aansluiting, riskeert hij een administratieve geldboete 3. De rechtspersonen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van deze administratieve boete voor hun werkende vennoten en mandatarissen. 4. Zelfstandigen die zijn aangesloten bij een Sociaal Verzekeringsfonds maar die een activiteit uitoefenen die niet is opgenomen in de KBO zullen beboet worden met dezelfde administratieve geldboete. 5. Ook de zelfstandigen die niet al hun belastbare inkomsten aangegeven hebben via hun fiscale aangifte kunnen beboet worden.