Intro  Wie is Securex?Thema 1  OpstartformaliteitenThema 2  Rechten en plichten van de zelfstandigeThema 3  Boekhoudku...
Intro   Wie is Securex?Thema 1  OpstartformaliteitenThema 2  Rechten en plichten van de zelfstandigeThema 3  Boekhoud...
Wie is Securex?De betrouwbare partnerin het beheer van ‘menselijk kapitaal’!Voorparticulieren, starters, zelfstandigen, km...
Onze visie – onze missie      PEOPLE ARE THE HEART OF A WINNING STRATEGY.      GREAT BUSINESSES TAKE CARE OF THE...
Onze waarden, onze sterkte!               Samen creëren we toegevoegde waarde en  SAMEN STERK       ...
Securex in Europa> 1.600 medewerkers en specialisten in België, Frankrijk en Luxemburg> 29 contactpunten voor klanten: -...
Ons dienstenaanbod & type klantenEEN VERTROUWENSPARTNER VOOR EEN GEÏNTEGREERD AANBODAANGEPAST AAN DE NODEN VAN DE KLANTEN
HR ServicesHR SERVICES>  Loondiensten>  Beheertool « HRonline »>  Juridisch advies en sociale audits, juridische besche...
Health & SafetyHEALTH & SAFETY> Instrumenten om de afwezigheid op het werk te verminderen en het welzijn op het werk te v...
HR InsuranceHR INSURANCE> Alle oplossingen inzake verzekeringen van het ‘menselijk kapitaal’> Groepsverzekeringen> Verpli...
HR ConsultingHR CONSULTING> Advies rond payroll en personeelsadministratie: HR- en juridische audits, loonoptimalisatie,…...
Social AdminSOCIAL ADMIN> Begeleiding en advies inzake sociale wetgeving & administratie> Optimalisatie van het sociaal s...
HR ResearchHR RESEARCH> Diverse metingen en onderzoeken op vlak van ‘menselijk kapitaal’ binnen ondernemingen> Kwalitatie...
SamenvattingSECUREX IS EEN UNIEK MERK, EEN GEÏNTEGREERDE PARTNER,MET EXPERTISE IN VERSCHILLENDE DOMEINEN!         ...
Intro  Wie is Securex?Thema 1   Opstartformaliteiten Thema 2  Rechten en plichten van de zelfstandige Thema 3  Boek...
Ondernemingsloket Wie kan als zelfstandige beschouwd worden? Kan ik starten als zelfstandige? Hoe start ik als zelfstan...
Wie kan als zelfstandige beschouwd worden?         Definitie          Natuurlijk persoon         ...
Kan ik starten als zelfstandige?              Minimumleeftijd 18 jaar              In bezit van ...
Hoe start ik als zelfstandige?Eénmanszaak             Vennootschap Lage oprichtingskosten       Fiscal...
Wie is handelaar?          Definitie           Natuurlijke persoon die handel drijft         ...
Wie is handelaar? Vastgoedmakelaar Bakker IT-consultant Goudsmid ...
Wie is niet-handelaar naar privaatrecht?Vrije beroepen       Dienstverlenende beroepen Advocaat          ...
Voldoe ik aan de vereisten?                        Vennootschappen                 ...
Voldoe ik aan de vereisten?                      Vennootschappen                  ...
Voldoe ik aan de vereisten?                        Natuurlijke personenSecurex Ondernemingsloket c...
Voldoe ik aan de vereisten?                        Natuurlijke personen              ...
FormulesCaféRestaurant/taverneNachtwinkelAndereKorting van 80 euro bij aanvraag van minimum 4 vergunningen
Onderzoek ondernemingsvaardigheden         Niet-gereglementeerde  Gereglementeerde            beroepe...
Ondernemingsvaardigheden  Wie kan basiskennis bedrijfsbeheer aantonen?           Natuurlijk persoon      ...
Ondernemingsvaardigheden  Wie kan basiskennis bedrijfsbeheer aantonen?            Rechtspersoon        ...
Ondernemingsvaardigheden: beroepskennis    Cluster        Cluster   voertuigen        bouw      ...
Cluster fietsen en motorvoertuigen           Basiskennis  Sectorale kennis       Intersectorale kennis ...
Cluster bouw         Ruwbouw         Stukadoor / cementeer / dekvloer         Tegel / marmer / ...
Cluster personenzorg          Kapper          Schoonheidsspecialiste          Voetverzorging...
5 “oude” gereglementeerde beroepenRestaurateur of traiteur-banketaannemerSlager-groothandelaarDroogkuiser-ververBrood- en ...
Ondernemingsvaardigheden  Wie kan beroepskennis aantonen?           Natuurlijk persoon             ...
Ondernemingsvaardigheden   Wie kan beroepskennis aantonen? Rechtspersoon Orgaan van de vennootschap   - Via diploma o...
Europese Dienstenrichtlijn (EDRL)Het Ondernemingsloket   Klanten kunnen bij ons terecht vooris een contactpunt     ...
TarievenInschrijving natuurlijk persoon KBO: € 81,50Inschrijving rechtspersoon KBO: € 81,50Inschrijving bijkomende exploit...
Initiators KruispuntBank van Ondernemingen (KBO)Door Securex           Door Securex of btwondernemingsloket  ...
Intro  Wie is Securex? Thema 1  OpstartformaliteitenThema 2   Rechten en plichten van de zelfstandige Thema 3  Boek...
Wie kan als zelfstandige beschouwd worden?Handelaars, ambachtsluiVrije beroepenMandatarissen van vennootschappenWerkende v...
Verplichtingen van de zelfstandigeAansluiting bij een     Wanneer aansluiten?sociaal verzekeringsfonds  - Op de dag v...
Welk statuut?  Hoofdberoep             BijberoepOpent rechten in de vier sectoren  Opent geen rechten. Soc...
Sociaal statuut der zelfstandigen      Sociale-zekerheidsrechten opgesplitst in vier sectorenPensioen        ...
Berekening van bijdragenVoorlopige bijdragenBij begin van activiteit:eerste drie volledigekalenderjarenDefinitieve bijdrag...
Berekening van bijdragen – voorlopigVoorlopige bijdragen          VastgelegdeBij begin van activiteit:     ...
Berekening van bijdragen – voorlopigHoofdberoep / minimumbijdragen begin van activiteit      VastgelegdeProgressief ...
Berekening van bijdragen – voorlopigBijberoep / bijdragen begin activiteitProgressiefVoor 2013, incl. beheerskosten:  € 7...
Berekening van bijdragen – definitiefVoorlopige bijdragen     Berekening op basis van netto             ...
Berekening van bijdragen – definitiefMinimum inkomen    Maximum inkomen      Bijdrage per jaar   Bijdrage per kw...
Berekening van bijdragen  Voorbeeld berekening Referte-inkomen (2010)      € 25.000,00  Indexering x 1,0914513  ...
Berekening van bijdragen  Fiscale aftrekbaarheid               Regularisaties inbegrepen Als beroepskosten...
Basisbegrippen van SSZ        Verhogingen         Bij laattijdige aansluiting en bij laattijdige betaling ...
Basisbegrippen van SSZ  Hoofdelijke aansprakelijkheid          Zelfstandige voor zijn helper(s)         ...
Jaarlijkse vennootschapsbijdrage               Eenmalige bijdrage Datum: 01.07.1992 Elke vennootschap onde...
Jaarlijkse vennootschapsbijdrageVanaf 1993:             7.000 BEF (€ 173,53)                 ...
Intro  Wie is Securex? Thema 1  Opstartformaliteiten Thema 2  Rechten en plichten van de zelfstandigeThema 3   Juri...
Stap 1Kies de juiste juridische              Eenmanszaak (natuurlijk persoon)     vorm         ...
EenmanszaakVoordelenGrote onafhankelijkheidLage oprichtingskostenGeen minimumkapitaal vereistGeen tussenkomst van notaris ...
VennootschapVoordelen           NadelenPrivé en zaak gescheiden    Minimumkapitaal vereist (BVBA en     ...
Soorten vennootschappenNV: Naamloze Vennootschap   BVBA:  Besloten Vennootschap met                  ...
Boekhouding van een eenmanszaak  Enkelvoudige boekhouding           Aankoopfactuurboek           Ver...
Boekhouding vaneen vennootschap    Dubbele boekhouding          Aankoopfactuurboek          Verkoo...
BTW: verplichtingen             btw-aangiften indienenbtw-nummer aanvragen(via ondernemingsloket)   Normal...
BTW                 Aangifte  Kwartaalaangifte en              Maandaangifte  forfaitaire r...
BTW                 BetalenBij kwartaalaangifte          Bij maandaangifte Voorschot ter waarde...
BelastingenBelasting dient vooraf betaald te  Eenmanszaak: in de vorm vanworden.               personenbela...
Tot slot  Rekenvoorbeeld – eenmanszaak      Man: zelfstandig, vrouw en 2 kinderen ten laste      Netto belastb...
Tot slot  Rekenvoorbeeld – vennootschap       Man: zelfstandig, vrouw en 2 kinderen ten laste       Bezoldig...
Ons advies               TenzijBegin eenvoudig         er meerdere oprichters zijnBegin simpel   ...
Intro  Wie is Securex? Thema 1  Opstartformaliteiten Thema 2  Rechten en plichten van de zelfstandige Thema 3  Boek...
InhoudVerplichte aansluitingenArbeidsreglementDimonaDmfA-aangifte
Verplichte aansluitingen       RSZ       Kinderbijslagfonds       Vakantiekas       Arbeidsongeval...
Verplichte aansluitingen RSZ RSZ = Rijksdienst voor Sociale Zekerheid De RSZ is een overheidsinstelling die ressorteert...
Verplichte aansluitingen     RSZ – Algemene doelstellingen               Patronale bijdragen: ongeveer ...
Verplichte aansluitingen Kinderbijslagfonds Verplicht voor elke werkgever die onderworpen werknemers in dienst heeft Z...
Verplichte aansluitingen     Kinderbijslagfonds – Waar aanmelden?                Uitzondering 1: Rijksd...
Verplichte aansluitingen     Vakantiekas                  Waar aanmelden?              ...
Verplichte aansluitingen     Vakantiekas                 Financiering door:Jaarlijkse vakantiegelden v...
Verplichte aansluitingen    ArbeidsongevallenverzekeringElke werkgever uit de privésector moet bijeen verzekeringsmaat...
Verplichte aansluitingen Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk Verplicht voor elke werkgever die pers...
Verplichte aansluitingen     Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk               Me...
Verplichte aansluitingen    Kantoor voor directe belastingen                 Verplichtingen:     ...
Arbeidsreglement       Elke werkgever       moet binnen zijn onderneming       een arbeidsreglement o...
Arbeidsreglement       Verplichte vermeldingen o.a.          Arbeidsduur          Wijze en ogenbl...
ArbeidsreglementProcedure (geen ondernemingsraad)  Het ontwerp van AR gedurende 15 dagen afficheren  Register van opmerk...
Dimona = onmiddellijke aangifte van tewerkstelling                 Van iedere werknemer onmiddellijk aang...
DmfA = multifunctionele aangifte                Elektronische kwartaalaangifte van loon- en        ...
Intro  Wie is Securex? Thema 1  Opstartformaliteiten Thema 2  Rechten en plichten van de zelfstandige Thema 3  Boek...
PlanWelke vragen stelt de bankier zich?Welke zijn de belangrijkste ratio’s voor financiële analyse?Hoe wordt een businessp...
Welke vragen stelt de bankier zich?           Wie is mijn klant en vertrouw ik hem wel?           Beru...
De belangrijkste ratio’s voor financiële analyse     Eigen fondsen en gecorrigeerde netto activaEigen middelen van  ...
De belangrijkste ratio’s voor financiële analyse Solvabiliteit Verhouding tussen de gecorrigeerde netto activa en het b...
De belangrijkste ratio’s voor financiële analyse Netto courante Cash Flow Financiële ressources voortgebracht door de ex...
Hoe wordt een businessplan geanalyseerd?                 Kritische analyse van een businessplan (check da...
Hoe de bank tegen risico’s vrijwaren?Via een eigen inspanning       Belang zijn bankier te beschermen om      ...
Impact van de crisis op de wijze om een dossier teanalyserenNauwgezettere analyse van debusinessplannen: - Haalbaarheid va...
Impact van de crisis op de wijze om een dossier teanalyseren                    Belangrijk om in deze ...
Welke documenten aan zijn bankier overmaken?Recente balansen (zo snel mogelijk na afsluiting)Tussentijdse situatieBusiness...
Welke documenten aan zijn bankier overmaken?              De bank beschikt over alle nodige informatieMijn do...
Intro  Wie is Securex?Thema 1  OpstartformaliteitenThema 2  Rechten en plichten van de zelfstandigeThema 3  Boekhoudku...
Meer weten?      Contacteer één van      onze mensen hier op      de Startersdag.            ...
Deze presentatie, verzorgd door Securex VZW, is ontwikkeld met het oog op algemeneopleiding en vorming, als overzicht van ...
Starters day Maart 2013
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Starters day Maart 2013

638 views

Published on

Published in: Business
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • BROWNLOANSERVICELTD

  De aqisition van de lening is tegenwoordig vormen een verontrustend patroon zo hard beleid en de hoge noodzaak voor onderpand vormen nog steeds een probleem en ook de welig tierende zwendel activiteit individuele belet de mogelijkheid om lening aan depts de gelegenheid te regelen, starten persoonlijke bussiness en hebben ook om te investeren.

  Brownloanserviceltd heeft een enquête kijk op de acquisitie van de lening uitgevoerd en ontdekte dat tegenwoordig de acquisitie van de lening dienen meestal te veel harde beleid en protocol om leningen te verwerven van banken en organisaties, en dit is vanwege het beleid en de noodzaak van het onderpand en heeft een grote moedeloosheid gemaakt voor Personen die genueinly zoekt lening ...

  Brownloanserviceltd heeft nu besloten om de algemene online community de kans om lening te verwerven uit onze uitleendienst onder lage rente en ook de kans om te investeren, vestigen Dringend schuld, Aquire huisvesting leningen en nog veel meer geven geïnteresseerde klant / Subscriber om onze lening te geven. ..
  Brownloanserviceltd Garanties onze klant / Subscriber om onze leningen:

  (i) Prompt overdracht van leningen
  (ii) Geen credit check
  (iii) Cash bedraad in 24 uur
  (iv) Gemakkelijk goedkeuring.

  Brownloanserviceltd momenteel biedt ook andere scala aan diensten, afhankelijk van het belang van de mensen, zodat u kunt contact met ons opnemen met de onderstaande informatie:

  ORGANISATIE: BROWNLOANSERVICELTD
  ALGEMEEN DIRECTEUR: MR.Brown IBHAZE
  WEBSITE / BLOG: Http :/ / www.brownloanserviceltd.wordpress.com
  EMAIL SERVICE: [BROWNLOANSERVICELTD@GMAIL.COM] / [BROWNHOUSINGLOANSERVICE@YAHOO.COM]
  Yahoo: [Brownloanserviceltd@YAHOO.COM]
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
638
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Starters day Maart 2013

 1. 1. Intro Wie is Securex?Thema 1 OpstartformaliteitenThema 2 Rechten en plichten van de zelfstandigeThema 3 Boekhoudkundige verplichtingenThema 4 Starten als werkgeverThema 5 Hoe benader ik best mijn bankier?
 2. 2. Intro Wie is Securex?Thema 1 OpstartformaliteitenThema 2 Rechten en plichten van de zelfstandigeThema 3 Boekhoudkundige verplichtingenThema 4 Starten als werkgeverThema 5 Hoe benader ik best mijn bankier?
 3. 3. Wie is Securex?De betrouwbare partnerin het beheer van ‘menselijk kapitaal’!Voorparticulieren, starters, zelfstandigen, kmo’s en grote ondernemingen
 4. 4. Onze visie – onze missie PEOPLE ARE THE HEART OF A WINNING STRATEGY. GREAT BUSINESSES TAKE CARE OF THEM.We provide innovative and reliable solutions to optimize people management.We constantly develop and bundle the expertise within our Group to offer the bestservices to our customers.We commit ourselves to contribute to the business performance of our customersas a privileged partner.Securex is your best partner for all your ‘human capital’ management issues.We are experts in specific domains – all with the same values.Client-centric approach – products & services for individuals, starters,self-employed, small, midsize and large companies.
 5. 5. Onze waarden, onze sterkte! Samen creëren we toegevoegde waarde en SAMEN STERK attractieve diensten voor onze klanten De realiteit bij onze klanten is de basis van onze KLANTGERICHT activiteiten Ieder van ons neemt de volle verantwoordelijkheid enVERANTWOORDELIJKHEID wint het wederzijds respect VERTROUWEN Wederzijds respect is de basis van onze relaties KWALITEIT Een 100% tevreden klant is onze kwaliteitsnorm
 6. 6. Securex in Europa> 1.600 medewerkers en specialisten in België, Frankrijk en Luxemburg> 29 contactpunten voor klanten: - 26 in België - 2 in Frankrijk - 1 in Luxemburg> Onze klanten: - Meer dan 150.000 particulieren en bedrijven - Meer dan 110.000 zelfstandigen - Meer dan 6.500 boekhouders, makelaars en accountants> 225 miljoen euro omzet in 2010
 7. 7. Ons dienstenaanbod & type klantenEEN VERTROUWENSPARTNER VOOR EEN GEÏNTEGREERD AANBODAANGEPAST AAN DE NODEN VAN DE KLANTEN
 8. 8. HR ServicesHR SERVICES> Loondiensten> Beheertool « HRonline »> Juridisch advies en sociale audits, juridische bescherming> Verplichtingen & wettelijke bijdragen> Outsourcing van medewerkers> Audit & optimalisatie van de loonadministratie> …
 9. 9. Health & SafetyHEALTH & SAFETY> Instrumenten om de afwezigheid op het werk te verminderen en het welzijn op het werk te verhogen> Begeleiding binnen het wettelijke kader, de wettelijke verplichtingen> …
 10. 10. HR InsuranceHR INSURANCE> Alle oplossingen inzake verzekeringen van het ‘menselijk kapitaal’> Groepsverzekeringen> Verplichte verzekering tegen arbeidsongevallen> Oplossingen voor aanvullend pensioen – pensioensparen, individuele levensverzekering> Begeleiding binnen het wettelijk kader, wettelijke verplichtingen> …
 11. 11. HR ConsultingHR CONSULTING> Advies rond payroll en personeelsadministratie: HR- en juridische audits, loonoptimalisatie,…> Gezondheid, veiligheid en welzijn: absenteïsme, stress, preventie,…> Optimaal beheren en behouden van medewerkers: rekruteren, selecteren, assessments & development centers, coaching, outplacement> …
 12. 12. Social AdminSOCIAL ADMIN> Begeleiding en advies inzake sociale wetgeving & administratie> Optimalisatie van het sociaal statuut> Securex-erkend ondernemingsloket> Sociaal Verzekeringsfonds> Aanvullende verzekeringen> Ziekenfonds> …
 13. 13. HR ResearchHR RESEARCH> Diverse metingen en onderzoeken op vlak van ‘menselijk kapitaal’ binnen ondernemingen> Kwalitatief hoogstaande en wetenschappelijk gevalideerde meetmodellen> Meten van tevredenheid, vitaliteit, stress, motivatie, retentie,… op het werk> Analyse, advies, begeleiding en actieplannen> …
 14. 14. SamenvattingSECUREX IS EEN UNIEK MERK, EEN GEÏNTEGREERDE PARTNER,MET EXPERTISE IN VERSCHILLENDE DOMEINEN! Van particulieren tot grote ondernemingen
 15. 15. Intro Wie is Securex?Thema 1 Opstartformaliteiten Thema 2 Rechten en plichten van de zelfstandige Thema 3 Boekhoudkundige verplichtingen Thema 4 Starten als werkgever Thema 5 Hoe benader ik best mijn bankier?
 16. 16. Ondernemingsloket Wie kan als zelfstandige beschouwd worden? Kan ik starten als zelfstandige? Hoe start ik als zelfstandige? Wie is handelaar / niet-handelaar? Voldoe ik aan de vereisten?
 17. 17. Wie kan als zelfstandige beschouwd worden? Definitie Natuurlijk persoon Beroepsactiviteit In België Geen band van ondergeschiktheid (begrip schijnzelfstandigheid) Capaciteit om inkomsten te genereren
 18. 18. Kan ik starten als zelfstandige? Minimumleeftijd 18 jaar In bezit van burgerrechten Nationaliteit - Personen die de Belgische nationaliteit niet bezitten moeten een beroepskaart hebben en over een verblijfsvergunning beschikken. - Dit geldt niet voor bepaalde categorieën vreemdelingen, bijvoorbeeld burgers van EU-lidstaten.
 19. 19. Hoe start ik als zelfstandige?Eénmanszaak Vennootschap Lage oprichtingskosten Fiscale voordelen Geen minimumkapitaal Minimum startkapitaal Geen notaris nodig Notaris meestal nodig Weinig formaliteiten Meer formaliteiten Geen onderscheid tussen Scheiding van goederen goederen onderneming en privé Men kan alleen werken Meestal meerdere investeerders Faillissement onderneming Faillissement onderneming betekent betekent faillissement bijna nooit faillissement ondernemer ondernemer Bescherming van de privéwoning Vennoten aansprakelijk voor inbreng van de zelfstandige is moeilijk
 20. 20. Wie is handelaar? Definitie Natuurlijke persoon die handel drijft Levering van goederen en / of diensten Voor het grote publiek Beroepsmatig karakter Winstdoelstelling
 21. 21. Wie is handelaar? Vastgoedmakelaar Bakker IT-consultant Goudsmid ...
 22. 22. Wie is niet-handelaar naar privaatrecht?Vrije beroepen Dienstverlenende beroepen Advocaat Accountant Notaris Boekhouder Arts Bedrijfsrevisor Architect … Tandarts Journalist Podoloog …
 23. 23. Voldoe ik aan de vereisten? Vennootschappen Securex Ondernemingsloket controleertNotaris voorafgaande vergunningen:(afhankelijk van juridische vorm)- Financieel attest Leurkaart- Bankattest KermisactiviteitGegevens neerleggen bijRechtbank van Koophandel Vergunning beenhouwer-spekslager Beroepskaart
 24. 24. Voldoe ik aan de vereisten? Vennootschappen Activering btw-nummerOnderzoek ondernemingsvaardigheden Andere federale, gewestelijke,door Securex Ondernemingsloket provinciale en gemeentelijke(enkel voor handelsondernemingen) vergunningen Basiskennis bedrijfsbeheer Aansluiting Sociaal Verzekeringsfonds “Securex Integrity” Beroepskennis Aansluiting Ziekenfonds “Securex”
 25. 25. Voldoe ik aan de vereisten? Natuurlijke personenSecurex Ondernemingsloket controleertvoorafgaande vergunningen voor Onderzoek ondernemingsvaardigheden voorhandelaars: handelaars door Securex: Leurkaart Basiskennis bedrijfsbeheer (BAS) Kermisactiviteit Vergunning beenhouwer-spekslager Beroepskennis (VES) Beroepskaart
 26. 26. Voldoe ik aan de vereisten? Natuurlijke personen Openen bankrekeningAansluiting Sociaal Activering btw-nummerVerzekeringsfonds “Securex Integrity” Andere federale, gewestelijke,Aansluiting Ziekenfonds “Securex” provinciale en gemeentelijke vergunningen
 27. 27. FormulesCaféRestaurant/taverneNachtwinkelAndereKorting van 80 euro bij aanvraag van minimum 4 vergunningen
 28. 28. Onderzoek ondernemingsvaardigheden Niet-gereglementeerde Gereglementeerde beroepen beroepenBasiskennisbedrijfsbeheerBeroepskennis
 29. 29. Ondernemingsvaardigheden Wie kan basiskennis bedrijfsbeheer aantonen? Natuurlijk persoon Zelf - Via diploma - Via praktijkervaring Aangesteld persoon - Via diploma - Via praktijkervaring
 30. 30. Ondernemingsvaardigheden Wie kan basiskennis bedrijfsbeheer aantonen? Rechtspersoon Orgaan van de vennootschap - BVBA: zaakvoerder NV: gedelegeerd bestuurder LTD: wettelijk vertegenwoordiger - Via diploma of praktijkervaring Werknemer belast met dagelijks bestuur - Enkel in kapitaalvennootschap - Via diploma of praktijkervaring
 31. 31. Ondernemingsvaardigheden: beroepskennis Cluster Cluster voertuigen bouw 5 “oude” Cluster gereglementeerde personenzorg beroepen
 32. 32. Cluster fietsen en motorvoertuigen Basiskennis Sectorale kennis Intersectorale kennis rijwielen motorvoertuigen Verkoop tweedehands voertuigen Carrossier Onderhoud en herstel Sectorale kennis Sectorale kennis voertuigen > 3,5 ton voertuigen < 3,5 ton
 33. 33. Cluster bouw Ruwbouw Stukadoor / cementeer / dekvloer Tegel / marmer / natuursteen DakdichtingswerkenBasiskennis Schrijnwerk / glaswerk Eindafwerking CV / klimaatregeling gas / sanitair Elektriciteit Algemene aanneming
 34. 34. Cluster personenzorg Kapper Schoonheidsspecialiste VoetverzorgingBasiskennis Massage Opticien Tandtechnicus Begrafenisondernemer
 35. 35. 5 “oude” gereglementeerde beroepenRestaurateur of traiteur-banketaannemerSlager-groothandelaarDroogkuiser-ververBrood- en banketbakkerInstallateur-frigorist
 36. 36. Ondernemingsvaardigheden Wie kan beroepskennis aantonen? Natuurlijk persoon Zelf - Via diploma - Via praktijkervaring Aangesteld persoon - Via diploma - Via praktijkervaring
 37. 37. Ondernemingsvaardigheden Wie kan beroepskennis aantonen? Rechtspersoon Orgaan van de vennootschap - Via diploma of praktijkervaring - Bewijs minstens 25% van de aandelen Werkend vennoot belast met de technische leiding (vermeld in statuten) - Via diploma of praktijkervaring - Bewijs minstens 25% van de aandelen + belast met technische leiding in de statuten Werknemer belast met technische leiding - Via diploma of praktijkervaring
 38. 38. Europese Dienstenrichtlijn (EDRL)Het Ondernemingsloket Klanten kunnen bij ons terecht vooris een contactpunt Alle inschrijvingenvoor alle informatiem.b.t. alle vergunningen Wijzigingen Schrappingen Alle federale, regionale, provinciale en lokale vergunningen voor de onderneming
 39. 39. TarievenInschrijving natuurlijk persoon KBO: € 81,50Inschrijving rechtspersoon KBO: € 81,50Inschrijving bijkomende exploitatiezetel: € 81,50Wijzigingen en schrappingen: € 81,50http://www.securex.eu/be/website/gostart/public/tarieven-goStart-nl.pdf
 40. 40. Initiators KruispuntBank van Ondernemingen (KBO)Door Securex Door Securex of btwondernemingsloket Creatie hoedanigheid btw-plichtige Creatie maatschappelijke zetel Registratie handelaar / ambachtsman / niet-handelaar naar privaat recht Creatie vestigingseenheden Creatie activiteit(en) Creatie Door RSZ ondernemersvaardigheden Creatie hoedanigheid RSZ-plichtige Toekenning ondernemings- nummer en vestigingseenheidsnummer
 41. 41. Intro Wie is Securex? Thema 1 OpstartformaliteitenThema 2 Rechten en plichten van de zelfstandige Thema 3 Boekhoudkundige verplichtingen Thema 4 Starten als werkgever Thema 5 Hoe benader ik best mijn bankier?
 42. 42. Wie kan als zelfstandige beschouwd worden?Handelaars, ambachtsluiVrije beroepenMandatarissen van vennootschappenWerkende vennoten (stille vennoten niet)Zelfstandig helperMeewerkende echtgenoot / echtgenote
 43. 43. Verplichtingen van de zelfstandigeAansluiting bij een Wanneer aansluiten?sociaal verzekeringsfonds - Op de dag van de start van de zelfstandigevoor zelfstandigen: activiteitSecurex Integrity Sancties bij te laat aansluiten: - Administratieve geldboete van 500 tot 2.000 € - Verhoging van de bijdrage met 3% per kwartaal en 7% eenmalig op jaarbasis Opsporing door het RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen) Opgelet: ook volledige inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
 44. 44. Welk statuut? Hoofdberoep BijberoepOpent rechten in de vier sectoren Opent geen rechten. Sociaal verzekerd:van het sociaal statuut, met name: Via halftijds loontrekkende activiteit Pensioen Of halftijds ambtenaar gedurende Ziekte- en 8 maanden of 200 dagen per jaar invaliditeitsverzekering Of onderwijsfunctie met een 6/10 van Kinderbijslag een voltijds uurooster Falingsverzekering Opgelet: indien u een halftijds contract hebt als loontrekkende, maar u neemt verlof zonder wedde dan zal het aantal uur dat u gepresteerd hebt niet meer gelijk zijn aan minstens een halftijdse loontrekkende activiteit. Maw u zal beschouwd worden als een zelfstandige in hoofdberoep
 45. 45. Sociaal statuut der zelfstandigen Sociale-zekerheidsrechten opgesplitst in vier sectorenPensioen GezinsbijslagZiekteverzekering(gezondheidszorg Faillissements-+ uitkeringen) verzekering
 46. 46. Berekening van bijdragenVoorlopige bijdragenBij begin van activiteit:eerste drie volledigekalenderjarenDefinitieve bijdragenTijdens de loopbaan opbasis van een referte-inkomen
 47. 47. Berekening van bijdragen – voorlopigVoorlopige bijdragen VastgelegdeBij begin van activiteit: minimumbijdrageneerste drie volledigekalenderjaren Berekening bijdragen op basis van geraamd inkomen Bonus sinds 1 juli 2006Definitieve bijdragenTijdens de loopbaan op Regularisatie na 2 of 3 jaarbasis van een referte-inkomen Te weinig betaald: verschil bijbetalen Teveel betaald: verschil terugkrijgen
 48. 48. Berekening van bijdragen – voorlopigHoofdberoep / minimumbijdragen begin van activiteit VastgelegdeProgressief minimumbijdragenVoor 2013, incl. beheerskosten: € 683,54 (1ste volledige kalenderjaar en eventuele voorafgaande kwartalen) € 700,22 (2de volledige kalenderjaar) € 716,89 (3de volledige kalenderjaar)
 49. 49. Berekening van bijdragen – voorlopigBijberoep / bijdragen begin activiteitProgressiefVoor 2013, incl. beheerskosten: € 75,62 (1ste volledige kalenderjaar en eventuele voorafgaande kwartalen) € 77,47 (2de volledige kalenderjaar) € 79,31 (3de volledige kalenderjaar)
 50. 50. Berekening van bijdragen – definitiefVoorlopige bijdragen Berekening op basis van netto beroepsinkomen van 3 jaar geledenBij begin van activiteit:eerste drie volledigekalenderjaren Indexering aan 1,0914513 voor 2013 Percentage van deze inkomstenDefinitieve bijdragenTijdens de loopbaan opbasis van een referte-inkomen Volgens categorie van onderwerping en inkomstenschijf
 51. 51. Berekening van bijdragen – definitiefMinimum inkomen Maximum inkomen Bijdrage per jaar Bijdrage per kwartaal € 12.830,63 € 55.405,04 22% 5,5% € 55.405,04 €81.649,49 14,16% 3,54% Definitieve bijdragen in hoofdberoep Minimumbijdrage Maximumbijdrage € 733,56 €4.133,40
 52. 52. Berekening van bijdragen Voorbeeld berekening Referte-inkomen (2010) € 25.000,00 Indexering x 1,0914513 € 27.286,28 Tarief kwartaalbijdrage x 5,5% + € 1.500,75 Beheerskosten x 3,95% + € 59,28 Totaal: € 1.560,03
 53. 53. Berekening van bijdragen Fiscale aftrekbaarheid Regularisaties inbegrepen Als beroepskosten Verhogingen voor laattijdige betaling inbegrepen
 54. 54. Basisbegrippen van SSZ Verhogingen Bij laattijdige aansluiting en bij laattijdige betaling - Verhoging van 3% per kwartaal Eenmalige jaarlijkse verhoging van 7% wordt toegepast op 1 januari voor de bijdragen die in de loop van het voorgaande jaar voor het eerst werden gevorderd en niet (volledig) werden betaald
 55. 55. Basisbegrippen van SSZ Hoofdelijke aansprakelijkheid Zelfstandige voor zijn helper(s) Vennootschap voor haar bestuurder(s) en werkende vennoten Bestuurders en werkende vennoten voor de vennootschap Welke schuld? Bijdragen, verhogingen en kosten
 56. 56. Jaarlijkse vennootschapsbijdrage Eenmalige bijdrage Datum: 01.07.1992 Elke vennootschap onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting of de Belgische belasting voor niet-verblijfhouders Aansluiting bij een Sociaal Verzekeringsfonds en betaling van de eenmalige bijdrage van € 173,53 vóór 01.10.1992 Nieuwe vennootschap: binnen 3 maanden na oprichting
 57. 57. Jaarlijkse vennootschapsbijdrageVanaf 1993: 7.000 BEF (€ 173,53) Vrijstelling eerste drie jaarVan 01.01.97 tot 31.12.99: 12.500 BEF (€ 309,87) mogelijkOp 01.01.2000: 13.000 BEF (€ 322,26)Op 01.01.2001: 13.500 BEF (€ 334,66)Van 01.01.02 tot 31.12.03: € 335,00Op 01.01.2004: € 347,50 / € 840 *Van 01.01.2005 tot 2011: € 347,50 / € 852,50 *Van 01.01.2012 tot… € 347,50 / € 868 ** AFHANKELIJK VAN HET BALANSTOTAAL
 58. 58. Intro Wie is Securex? Thema 1 Opstartformaliteiten Thema 2 Rechten en plichten van de zelfstandigeThema 3 Juridische vorm als starter Thema 4 Starten als werkgever Thema 5 Hoe benader ik best mijn bankier?
 59. 59. Stap 1Kies de juiste juridische Eenmanszaak (natuurlijk persoon) vorm Vennootschap (rechtspersoon)
 60. 60. EenmanszaakVoordelenGrote onafhankelijkheidLage oprichtingskostenGeen minimumkapitaal vereistGeen tussenkomst van notaris nodigWeinig formaliteiten NadelenDe winst komt onmiddellijk terug Beperkte financiële middelenSnelle beslissingen Geen onderscheid tussen privé en zaakGeen verantwoording Onbeperkte aansprakelijkheid
 61. 61. VennootschapVoordelen NadelenPrivé en zaak gescheiden Minimumkapitaal vereist (BVBA en NV)Meerdere oprichters mogelijk Meer formaliteitenInvesteringen mogelijk Hogere opstartkostenBeperkte aansprakelijkheid(BVBA ,NV,CVBA)  Notaris vereist (BVBA, NV,oprichtersaansprakelijkheid! CVBA,Comm. VA)Fiscale voordelen Dubbele boekhouding Jaarrekening opmaken Neerleggen bij NBB
 62. 62. Soorten vennootschappenNV: Naamloze Vennootschap BVBA: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Comm. VA: Commanditaire S-BVBA: Starters-BVBA Vennootschap op Aandelen CVBA: Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid GCV: Gewone Commanditaire Beperkte aansprakelijkheid Vennootschap VOF: Vennootschap Onder FirmaOnbeperkte aansprakelijkheid CVOA: Coöperatieve Vennootschap met Onbeperkte Aansprakelijkheid
 63. 63. Boekhouding van een eenmanszaak Enkelvoudige boekhouding Aankoopfactuurboek Verkoopfactuur- of dagontvangstenboek Financieel (bank- en kas-)dagboek Inventarisboek
 64. 64. Boekhouding vaneen vennootschap Dubbele boekhouding Aankoopfactuurboek Verkoopfactuur- of dagontvangstenboek Inventarisboek Kasboek Bankboek Jaarrekening Neerlegging bij NBB voor NV, BVBA, Comm. VA, CVBA
 65. 65. BTW: verplichtingen btw-aangiften indienenbtw-nummer aanvragen(via ondernemingsloket) Normale regeling met indiening van kwartaalaangiftenIntracommunautaire Normale regeling met indiening vanaangiften indienen maandaangiften (optie of omzet > € 1 mln.)btw-listing indienen Vrijstellingsregeling (omzet < € 5.580)
 66. 66. BTW Aangifte Kwartaalaangifte en Maandaangifte forfaitaire regeling Tegen 20 februari (januari), Tegen 20 april (jan>mrt), 20 maart, 20 april, enz. 20 juli, 20 oktober en 20 januariDe btw op aankopen, onkosten en investeringen is volledig of gedeeltelijkrecupereerbaar(ter waarde van het beroepsgedeelte).Saldo van betaalde en ontvangen BTW moet worden doorgestort aan de Staat.
 67. 67. BTW BetalenBij kwartaalaangifte Bij maandaangifte Voorschot ter waarde van Op datum van indiening aangifte 1/3 van de aangifte uiterlijk de 20ste van de 2de maand volgend op het betreffende kwartaal Bij btw-tegoed ontstaat er recht op terugbetaling Tweede voorschot ter waarde van 1/3 van de Op uitdrukkelijk verzoek aangifte uiterlijk de 20ste Tegoed > € 615 (kwartaalaangifte) of van de 3de maand volgend € 1.485 (maandaangifte) op het kwartaal Tegoed > € 245 (vierde kwartaal of aangifte december)
 68. 68. BelastingenBelasting dient vooraf betaald te Eenmanszaak: in de vorm vanworden. personenbelasting op het netto belastbaar inkomenAan de hand van de btw-boekhouding wordt het - Aanslagvoet is progressiefbelastbaar resultaat bepaald. Vennootschap: belasting op het bedrijfsresultaat - Vennootschapsbelasting is 24,98% of 33,99%
 69. 69. Tot slot Rekenvoorbeeld – eenmanszaak Man: zelfstandig, vrouw en 2 kinderen ten laste Netto belastbaar inkomen van € 50.000,00 Te betalen personenbelasting: € 15.195,34 Te betalen soc. bijdragen (22%): € 11.000,00 Totaal: € 26.195,34
 70. 70. Tot slot Rekenvoorbeeld – vennootschap Man: zelfstandig, vrouw en 2 kinderen ten laste Bezoldiging zaakvoerder = € 30.000,00 Resultaat in de vennootschap = € 20.000,00 Te betalen personenbelasting: € 5.100,76 Te betalen vennootschapsbelasting: € 4.998,00 Te betalen soc. bijdragen (22%): € 6.600,00 Totaal: € 16.698,76 Winst t.o.v. eenmanszaak: € 9.496,58
 71. 71. Ons advies TenzijBegin eenvoudig er meerdere oprichters zijnBegin simpel u uw aansprakelijkheid wilt beperkenBegin met een eenmanszaak! er doorslaggevende fiscale overwegingen zijn
 72. 72. Intro Wie is Securex? Thema 1 Opstartformaliteiten Thema 2 Rechten en plichten van de zelfstandige Thema 3 Boekhoudkundige verplichtingenThema 4 Starten als werkgever Thema 5 Hoe benader ik best mijn bankier?
 73. 73. InhoudVerplichte aansluitingenArbeidsreglementDimonaDmfA-aangifte
 74. 74. Verplichte aansluitingen RSZ Kinderbijslagfonds Vakantiekas Arbeidsongevallenverzekering Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk Kantoor voor directe belastingen
 75. 75. Verplichte aansluitingen RSZ RSZ = Rijksdienst voor Sociale Zekerheid De RSZ is een overheidsinstelling die ressorteert onder de FOD Sociale Zekerheid
 76. 76. Verplichte aansluitingen RSZ – Algemene doelstellingen Patronale bijdragen: ongeveer 39% voorSociale zekerheids- arbeiders en 33% voor bediendenbijdragen innen Persoonlijke bijdragen werknemer: 13,07% RIZIV, RVP, RKW, RVA Fonds voor beroepsziektenDe inkomsten verdelen over de Fonds voor arbeidsongevallenverschillende instellingen van desociale zekerheid, elk met hun Fonds voor bestaanszekerheideigen bevoegdheid, o.a.: Fonds voor sluiting van ondernemingen Fonds voor educatief verlof
 77. 77. Verplichte aansluitingen Kinderbijslagfonds Verplicht voor elke werkgever die onderworpen werknemers in dienst heeft Zelfs als het personeel geen kinderen heeft Aanmelden binnen 90 dagen vanaf de dag waarop de werkgever voor het eerst personeel in dienst neemt
 78. 78. Verplichte aansluitingen Kinderbijslagfonds – Waar aanmelden? Uitzondering 1: Rijksdienst voor Kinderbijslag Werknemers voor werkgevers met bepaalde activiteiten, o.a. Horeca Onderworpen dienstboden Handelsvertegenwoordigers bij meerdere werkgeversVrije keuze vankinderbijslagfonds Uitzondering 2: speciaal fonds voor Havenarbeiders Binnenschippers
 79. 79. Verplichte aansluitingen Vakantiekas Waar aanmelden? Vakantiekas specifiek aanElke werkgever die arbeiders de sector: vakantiekas bouw,tewerkstelt die onderworpen zijn vakantiekas metaal, enz.aan de RSZ, moet zichaansluiten bij een vakantiekas. Indien er geen sector specifieke kas bestaat: Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
 80. 80. Verplichte aansluitingen Vakantiekas Financiering door:Jaarlijkse vakantiegelden voor Patronale RSZ-bijdragenarbeiders worden rechtstreeksdoor de vakantiekas betaald. Inhouding van 1% op het bruto vakantiegeld betaald aan de arbeider door de kas (gelijkgestelde inactiviteitsdagen)
 81. 81. Verplichte aansluitingen ArbeidsongevallenverzekeringElke werkgever uit de privésector moet bijeen verzekeringsmaatschappij een arbeids-ongevallenverzekering afsluiten. De verzekering moet ingaan op de eerste dag waarop er personeel tewerkgesteld wordt. Gedekte risico’s: - Lichamelijke schade van werknemers voortvloeiend uit bedrijfsongevallen, of op weg naar of van het werk Niet-gedekte risico’s: - Morele en materiële schade
 82. 82. Verplichte aansluitingen Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk Verplicht voor elke werkgever die personeel in dienst heeft Ook als medische onderzoeken en inentingen niet verplicht zijn voor het personeel (codex welzijn op het werk) Niet verplicht voor huispersoneel of niet-onderworpen externe dienstboden
 83. 83. Verplichte aansluitingen Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk Medisch toezicht Medische onderzoeken bijDe externe diensten aanwerving, werkhervatting, enz.bestaan uit 2 afdelingen Verplichte inentingen Risicobeheersing Vaststelling en evaluatie van de risico’s gebonden aan de arbeidsposten Adviezen omtrent veiligheid en bescherming van de werknemers
 84. 84. Verplichte aansluitingen Kantoor voor directe belastingen Verplichtingen: Aansluiten bij een ontvangst-Elke werkgever, debiteur van kantoor voor directe belastingeninkomsten, is onderworpen aanbedrijfsvoorheffing Aangifte doen van de bedrijfsvoorheffing De bedrijfsvoorheffing storten binnen de vastgelegde termijnen
 85. 85. Arbeidsreglement Elke werkgever moet binnen zijn onderneming een arbeidsreglement opstellen Uitzonderingen Werkgevers die enkel dienstboden tewerkstellen Familieondernemingen die geen vennootschap zijn en waar gewoonlijk enkel ouders en bloedverwanten werken
 86. 86. Arbeidsreglement Verplichte vermeldingen o.a. Arbeidsduur Wijze en ogenblik van betaling van het loon Opzegtermijnen Extra vermeldingen o.a. Data collectief verlof, vervanging van feestdagen Eventueel toevoeging bedrijfswagen- en GSM- beleid (mits tussenkomst legal advisor)
 87. 87. ArbeidsreglementProcedure (geen ondernemingsraad) Het ontwerp van AR gedurende 15 dagen afficheren Register van opmerkingen Exemplaar van het AR en het register van opmerkingen versturen naar het Toezicht op de Sociale Wetten Bekendmaking 1 exemplaar afficheren in de onderneming 1 exemplaar voor het Toezicht op de Sociale Wetten 1 exemplaar voor elke werknemer
 88. 88. Dimona = onmiddellijke aangifte van tewerkstelling Van iedere werknemer onmiddellijk aangifte doen aan de RSZ Vermelding van begin- en einddatum van elke tewerkstelling Niet voor - bepaalde stagiairs - niet-onderworpen dienstboden en huispersoneel - kunstenaars en vrijwilligers
 89. 89. DmfA = multifunctionele aangifte Elektronische kwartaalaangifte van loon- en arbeidstijdgegevens van de werknemers aan de RSZ Aangifte op papier is definitief verdwenen Gebeurt door het Sociaal Secretariaat Securex
 90. 90. Intro Wie is Securex? Thema 1 Opstartformaliteiten Thema 2 Rechten en plichten van de zelfstandige Thema 3 Boekhoudkundige verplichtingen Thema 4 Starten als werkgeverThema 5 Hoe benader ik best mijn bankier?
 91. 91. PlanWelke vragen stelt de bankier zich?Welke zijn de belangrijkste ratio’s voor financiële analyse?Hoe wordt een businessplan geanalyseerd?Wat houdt een risicoklasse in en wat is het belang ervan?Hoe de bank tegen risico’s vrijwaren?Heeft de crisis een impact op de wijze waarop de bank de dossiers analyseert?Samengevat, welke documenten aan zijn bankier overmaken?Conclusie
 92. 92. Welke vragen stelt de bankier zich? Wie is mijn klant en vertrouw ik hem wel? Berust de vraag op een aannemelijk motief? Is de financiële toestand in overeenstemming met het bedrag aan kredieten? Is er voldoende mogelijkheid tot terugbetaling? Is de bank beschermd in geval van zware crisis? Is de relatie met de klant evenwichtig?
 93. 93. De belangrijkste ratio’s voor financiële analyse Eigen fondsen en gecorrigeerde netto activaEigen middelen van Eigen kapitaalde vennootschap die kapitaal + premies + meerwaarden(a priori) niet-terugbetaalbaar zijn; + reserves + uitgestelde resultatengelijkgesteld met het + subsidiesrisicopercentagegenomen door deaandeelhouder Gecorrigeerde netto activa - oprichtingskosten – onroerende opleggingen – eigen aandelen - actieve rekening-courant vennoot – dubieuze schulden zonder provisie – latente minderwaarden… + ondergeschikte schulden vennoot + latente meerwaarden op activa …
 94. 94. De belangrijkste ratio’s voor financiële analyse Solvabiliteit Verhouding tussen de gecorrigeerde netto activa en het balanstotaal (gecorrigeerd) De solvabiliteit geeft een idee van het niveau van de schuldenlast en van de mogelijkheden die te verhogen Omloopfonds Verschil tussen de middelen op LT (permanent kapitaal) en gebruik op LT (netto voor onroerend gehouden): overschot aan ressources op LT beschikbaar om de uitbating te financieren Ideaal, positief OF want het is gevaarlijk opleggingen te financieren via fondsen waarvan de terugbetaling op ieder ogenblik vereist zou kunnen worden
 95. 95. De belangrijkste ratio’s voor financiële analyse Netto courante Cash Flow Financiële ressources voortgebracht door de exploitatie van de onderneming gedurende een boekhoudkundig jaar Resultaat – uitzonderlijke opbrengsten + buitengewone lasten + afschrijvingen + provisies + waardeverminderingen - belastingen Mogelijkheid tot terugbetaling Mogelijkheid de kapitaaltermijnen van de leningen terug te betalen door middel van de ressources opgewekt door de vennootschap (cash flow) Cash flow – die binnen het jaar vervalt – jaarlijkse lasten verbonden aan het gevraagde investeringskrediet Men zal ook rekening kunnen houden met de bijkomende cash flow die aangebracht zal worden door de investering (cf. analyse van een businessplan)
 96. 96. Hoe wordt een businessplan geanalyseerd? Kritische analyse van een businessplan (check dat het businessplan niet naar beneden opgemaakt is, met andereIn een wijzigende woorden, via de verhoopte cash flow):omgeving (nieuwe Rechtvaardigingen voor de stijging van het OC: nieuweinvestering, nieuwe vaste bestellingen? Nieuwe bijkomende opbrengsten?markten, Verwerven van marktaandelen van een concurrent? ...herstructurering, enz.),is de opmaak van een Rechtvaardigingen voor de lastenvermindering: korting opbusinessplan aankopen? Inkrimping van het personeel? Investeringen?belangrijk Vergelijking met de lasten uit het verleden... Ideaal opmaak van een “worst case“ Impact van het businessplan op de thesaurie (belang van een voorlopige balans en niet alleen van een provisionele resultaatrekening!)
 97. 97. Hoe de bank tegen risico’s vrijwaren?Via een eigen inspanning Belang zijn bankier te beschermen om voor zichzelf een aanvullendeVia tussenkomst van een derde: schuldenlast veilig te stellenInvest, Sowalfin, ParticipatiefondsVia de toekenning van waarborgen:- PV (of leasing)- GFC- Hypotheek en hypothecair mandaat- Sowalfin / Socamut Waarborg- Persoonlijke waarborgen
 98. 98. Impact van de crisis op de wijze om een dossier teanalyserenNauwgezettere analyse van debusinessplannen: - Haalbaarheid van een groei met dubbele cijfers binnen een context van negatieve groei? - Ruimte in geval van niet-realisatie van een bepaald omzetpercentage? - Welke maatregelen werden genomen in termen van kostenvermindering? - Ruimte op het vlak van behoeften op het gebied van thesaurie?
 99. 99. Impact van de crisis op de wijze om een dossier teanalyseren Belangrijk om in deze periode met zijn bankier te communicerenAnalyse van de balansen op basis vaneen vergelijking met ondernemingen-referenties of gemiddelden uit debedrijfssectorMeer gedetailleerde analyse van debehoeften op het vlak van KT lijnReal Estate: hogere eisen op het vlakde eigen inspanning en “track record”van de promotor en de ondernemer
 100. 100. Welke documenten aan zijn bankier overmaken?Recente balansen (zo snel mogelijk na afsluiting)Tussentijdse situatieBusinessplanThesaurieplanExpertisesZo mogelijk, geconsolideerde situatie
 101. 101. Welke documenten aan zijn bankier overmaken? De bank beschikt over alle nodige informatieMijn dossier zal door debank aanvaard worden als De aanvraag is gerechtvaardigdik erin geslaagd ben devolgende antwoorden aan De financiële toestand laat de gevraagde schuldenlastde bankier te leveren: toe De mogelijkheid tot terugbetaling is verzekerd Op basis van de waarborgen in haar bezit, neemt de bank een aanvaardbaar risico Ik overweeg een globale relatie met de bank, niet uitsluitend krediet
 102. 102. Intro Wie is Securex?Thema 1 OpstartformaliteitenThema 2 Rechten en plichten van de zelfstandigeThema 3 Boekhoudkundige verplichtingenThema 4 Starten als werkgeverThema 5 Hoe benader ik best mijn bankier?
 103. 103. Meer weten? Contacteer één van onze mensen hier op de Startersdag. www.securex.be/nl/starters/groeien/ verplichtingen-werkgever.html Op onze website vindt u meer informatie over uw verplichtingen als werkgever Download gratis onze brochure “De verplichtingen van een nieuwe werkgever”
 104. 104. Deze presentatie, verzorgd door Securex VZW, is ontwikkeld met het oog op algemeneopleiding en vorming, als overzicht van de besproken materies. De informatie in dezepresentatie mag niet beschouwd worden als advies voor specifieke of individuele gevallen.Securex VZW kan niet aansprakelijk gesteld worden voor veralgemeende, incorrecte ofachterhaalde informatie in deze presentatie.

×