Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dag fm ifma kluwer_27-03-14_geert bellens_comfort en energie in gebouwen_1

852 views

Published on

BESTBUILDINGCONCEPT

- Ingenieursbureau voor comfort en energie in gebouwen
- Specialisaties:
-Dynamische gebouwsimulaties
- Comfort en binnenklimaatmetingen van lokalen
- Tijdelijke monitoring van gebouwen
- Advies comfort en energie

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dag fm ifma kluwer_27-03-14_geert bellens_comfort en energie in gebouwen_1

 1. 1. COMFORT EN BINNENKLIMAAT IN GEBOUWEN BESTBUILDINGCONCEPT BVBA
 2. 2. BESTBUILDINGCONCEPT • Ingenieursbureau voor comfort en energie in gebouwen • Specialisaties: • Dynamische gebouwsimulaties • Comfort en binnenklimaatmetingen van lokalen • Tijdelijke monitoring van gebouwen • Advies comfort en energie Geert Bellens, zaakvoerder Zimmerplein 16, Lier info@bestbuildingconcept.be www.bestbuildingconcept.be
 3. 3. BESTBUILDINGCONCEPT • Simulatie van comforttemperaturen, daglichtfactoren, binnenluchtkwaliteit en energieverbruik • Resultaten, uur per uur, voor elk type gebouw • Inclusief variantenonderzoek • Gespecialiseerd in innovatieve gebouwen (natuurlijke ventilatie, betonkernactivering, passiefkantoren)
 4. 4. BESTBUILDINGCONCEPT • Objectivering van comfortklachten met gekalibreerde meettoestellen • Meting van het werkelijke comfortgevoel (PMV) en het aantal ontevredenen (PPD) • CO2 en CO metingen. • Registratie verwarming/koeling/ventilatie
 5. 5. BESTBUILDINGCONCEPT • Tijdelijke monitoring van een gebouw • Opvolging temperatuur, luchtvochtigheid, CO2 • Registratie HVAC regeling • Registratie gas en elektriciteit
 6. 6. HET BINNENKLIMAAT IN EEN GEBOUW
 7. 7. Het binnenklimaat in een gebouw • Thermisch comfort • Luchtkwaliteit • Verlichting • Akoestiek • Geur • …
 8. 8. Typische problemen • Te warm, te koud, tocht • Koude voeten • Te muf, te vochtig • Hoofdpijn, geïrriteerde ogen, draaierig • Verblinding, zoninval,…
 9. 9. Productiviteitswinst • Nieuwsbrief MilieuTechnologie, mei 2011 • Gemiddeld 10 à 15%
 10. 10. Wetgeving • KB 4 juni 2012 betreffende de thermische omgevingsfactoren • Koude werkomgeving: Luchttemperatuur • Werken in hitte: Natte boltemperatuur • Gematigde omstandigheden: De in het eerste lid, 2° bedoelde gangbare voorschriften en gebruiken inzake comfort op de arbeidsplaats worden inzonderheid beschreven in de norm NBN EN ISO 7730 “Ergonomie van de thermische omgeving: analytische bepaling en interpretatie van thermische behaaglijkheid door berekening van de PMV en PPD waarden en door criteria voor de plaatselijke behaaglijkheid”.
 11. 11. THERMISCH COMFORTVOLGENS HET PMV-PPD MODEL
 12. 12. Thermisch comfort PMV-PPD 1. Luchttemperatuur 2. Stralingstemperatuur 3. Relatieve vochtigheid 4. Luchtsnelheid 5. Kleding 6. Metabolisme
 13. 13. Kleding • Typisch: winter 1 clo/ zomer 0,5 clo
 14. 14. Metabolisme • Typisch: Kantoor 1,2 Met
 15. 15. PMV/PPD • Predicted MeanVote (PMV) • gemiddelde waardering van een groep personen over een willekeurig klimaat • Predicted Percentage of Dissatisfied (PPD) • een voorspelling van het aantal ontevreden personen
 16. 16. PMV/PPD
 17. 17. PMV/PPD • Predicted MeanVote (PMV) • gemiddelde waardering van een groep personen over een willekeurig klimaat • Predicted Percentage of Dissatisfied (PPD) • een voorspelling van het aantal ontevreden personen
 18. 18. Lokaal discomfort • Verticaal temperatuurverschil: Verschil in luchttemperatuur tussen enkels en hoofd
 19. 19. Lokaal discomfort • Vloertemperatuur: contacttemperatuur van de vloer
 20. 20. Lokaal discomfort • Vloertemperatuur: contacttemperatuur van de vloer • Kantoor met zwevend gedeelte • Goed geïsoleerd • Verwarmd naar 21°C • Goede luchtdichtheid
 21. 21. Lokaal discomfort • Vloertemperatuur: contacttemperatuur van de vloer • Temperatuur: ok • PMV: ok • Vloertemperatuur…?
 22. 22. Lokaal discomfort • Vloertemperatuur: • 25 cm beton • 5 cm PUR
 23. 23. Lokaal discomfort • Vloertemperatuur: • 25 cm beton • 10 cm PUR
 24. 24. Lokaal discomfort • Stralingsassymetrie wanden
 25. 25. Lokaal discomfort • Tocht • Meestal door de klimatisatie • Oppassen met gevelroosters • Luchtdichtheid gevel
 26. 26. Lokaal discomfort • Tocht
 27. 27. Te vermijden • Slechte gebouwschil compenseren met technieken: te veel temperatuurverschillen • Te lage vloertemperaturen: te veel temperatuurverschillen • Slechte luchtdichtheid: tocht • Directe expansie als koeling: te lage temperaturen, tocht • Te hoge luchtdebieten: tocht
 28. 28. Kritiek PMV-PPD • Adaptieve temperatuurswaarden • 1 opengaand raam per 2 personen • Kledij aanpasbaar
 29. 29. LUCHTKWALITEIT IN EEN GEBOUW
 30. 30. Ventilatiedebieten • Efficiëntie • Opgepast met warme lucht • Displacement ventilation: Frisser inblazen
 31. 31. Ventilatiedebieten • Debieten EPB (EN 13779) • Bezetting EPB: Kantoor persoon per 15 m² • Voorwaarde : “Low polluting building” “The selection of non- or low-polluting materials for the building is strongly recommended, including furnishing, carpets and the ventilation or air-conditioning system itself, rather than increasing the rate of outdoor air in order to dilute these avoidable emissions.” Klasse EPB Omschrijving m³/h.persoon m³/h.persoon Relatieve CO2 concentratie Absolute CO2 concentratie IDA1 Hoge luchtkwaliteit > 54 72 350 750 IDA2 Middelmatige luchtkwaliteit 36-54 45 500 900 IDA3 Aanvaardbare luchtkwaliteit 22-36 29 800 1200
 32. 32. Ventilatiedebieten • Debieten (NBN EN 15251 Binnenmilieu gerelateerde inputparameters voor ontwerp en beoordeling van energieprestatie van gebouwen voor de kwaliteit van binnenlucht, het thermisch comfort, de verlichting en akoestiek) L/s /persoon L/s/m² Categorie Very low polluting Low polluting Non low polluting PPD I 10 0,5 1 2 15 II 7 0,35 0,7 1,4 20 III 4 0,2 0,4 0,8 30 Kantoor 10 m²/persoon m³/h/persoon m³/h/persoon Categorie Very low polluting Low polluting Non low polluting PPD I 36 18 36 72 15 II 25,2 12,6 25,2 50,4 20 III 14,4 7,2 14,4 28,8 30 Klasse EPB m³/h.persoon IDA1 72 IDA2 45 IDA3 29
 33. 33. Ventilatiedebieten • Debieten • The building is low polluting if the majority of the materials are low polluting. Low polluting materials are natural traditional materials, such as stone and glass, which are known to be safe with respect to emissions, and materials which fulfil the following requirements: • Emission of total volatile organic compounds (TVOC) is below 0,2 mg/m²h. • Emission of formaldehyde is below 0,05 mg/m²h. • Emission of ammonia is below 0,03 mg/m²h. • Emission of carcinogenic compounds (IARC) is below 0,005 mg/m²h. • Material is not odorous (dissatisfaction with the odour is below 15 %). Debiet Opmerking Low polluting (uitgangspunt EPB) Non low polluting (Soms de realiteit) 22 m³/h Ondergrens IDA3 Niet conform ARAB Niet conform ARAB 30 m³/h Default IDA3 30% ontevredenen >30% ontevredenen 45 m³/h Default IDA2 20% ontevredenen 30% ontevredenen 72 m³/h Default IDA1 15% ontevredenen 20% ontevredenen
 34. 34. Emissies bouwmaterialen • Voorlopig rekenen op labels (Natureplus, Blue Angel, EU Ecolabel, …) • M1 classificatie Finland https://www.rakennustieto.fi/index/english/emissionclassificationofbuildingmaterials.html • KB in opmaak
 35. 35. Polluenten • CO2: niet gevaarlijk • CO: zeer gevaarlijk • Radon:Wallonië “Ventilatiesysteem blaast uitlaatgassen in commissariaat Handelsstraat ‘Antwerpse politie vergast personeel al jaren”
 36. 36. Polluenten • VOC’s (formaldehyde, Benzeen,Tolueen,..)
 37. 37. Polluenten • Fijn stof • Ozon • schimmelsporen,…
 38. 38. Polluenten
 39. 39. Te vermijden • Te lage ventilatiedebieten • Recirculatielucht, bevochtiging • Slecht onderhoud (filters) • Slechte aanzuig buitenlucht (uitlaatgassen) • Verven, lijmen, oplosmiddelen,… • Printers, copiers,… • Bepaalde schoonmaakmiddelen • Bepaalde bouwmaterialen
 40. 40. BESTBUILDINGCONCEPT • Ingenieursbureau voor comfort en energie in gebouwen • Specialisaties: • Dynamische gebouwsimulaties • Comfort en binnenklimaatmetingen van lokalen • Tijdelijke monitoring van gebouwen • Advies comfort en energie Geert Bellens, zaakvoerder Zimmerplein 16, Lier info@bestbuildingconcept.be www.bestbuildingconcept.be

×