Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

KKM Koleksi Dokumen

Kursus ini menekankan teknik pencarian maklumat bagi sumber maklumat terpilih khusus bagi bahan Koleksi Dokumen, Perpustakaan UKM yang boleh diakses menerusi:
1. OPAC GEMILANG
2. Sistem Repositori Digital (VITAL)
Beberapa sumber yang disediakan oleh perpustakaan dan sumber lain turut dikongsikan dalam kursus ini.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

KKM Koleksi Dokumen

 1. 1. Perpustakaan Tun Seri Lanang,UKM 2016 1 KKM Koleksi Dokumen
 2. 2. Perpustakaan UKM telah ditubuhkan serentak dengan penubuhan UKM pada 18 Mei 1970 di Lembah Pantai, Kuala Lumpur. Pada tahun 1977, Perpustakaan telah berpindah ke kampus tetap Bangi. 2 Saiz persegi : 230,000 kaki persegi Jumlah koleksi: Bahan bercetak : 1,128,892 bahan e-buku dan e-jurnal : 544,418 Bahan media : 405,482 salinan. PENGENALAN
 3. 3. 1. Perpustakaan Alam & Tamadun Melayu, Bangi (PATMA) sebuah perpustakaan penyelidikan yang mengkhusus dalam bidang pengajian alam dan tamadun Melayu terletak di Bangunan Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA) 2.Perpustakaan Undang-Undang, Bangi (PUU) terletak di Fakulti Undang-Undang, memberi perkhidmatan kepada pelanggan yang memerlukan bahan undang-undang. 3.Perpustakaan Dr. Abdul Latiff, Kampus Kuala Lumpur (PDAL) memberi perkhidmatan maklumat dalam bidang Perubatan, Sains Kesihatan, Farmasi dan Pergigian 4.Perpustakaan Pusat Perubatan UKM, Cheras (PPPUKM) menyediakan perkhidmatan maklumat kepada pelajar, pensyarah, dan kakitangan Fakulti Perubatan di Kampus Kesihatan UKM. 5.Perpustakaan Lingkungan Ke-2 menyediakan perkhidmatan maklumat untuk Fakulti Kejuruteraan dan Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat. 3 PERPUSTAKAAN CABANG UKM
 4. 4. 4 Bahan terbitan Kerajaan merupakan dokumen penting yang merakamkan pelbagai dasar, peraturan,program dan aktiviti kerajaan. Ia merupakan bahan yang diterbitkan oleh institusi tersebut atau yang mempunyai kuasa. KOLEKSI DOKUMEN@PTSL
 5. 5. 5 An official publication is “any item produced by reprographic or any other method, issued by an organisation that is an official body, and available to an audience wider than that body.” (International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) ,1980. “Offical publications, whatever their subject, form or readership, are produced by organisations associated with government. It is the nature of the issuing body and not the kind of information within the publication, nor its physical form, which determines its status. Even publications issued by commercial publishers or other non-official bodies are normally regarded as official if the originate in official bodies….International intergovernmental bodies area also offocial bodies.” (Source : Butcher, David,1991) KOLEKSI DOKUMEN@PTSL
 6. 6. KOLEKSI DOKUMEN 6 Apa yang dimaksudkan Koleksi Dokumen? Merupakan bahan-bahan terbitan kerajaan termasuk dokumen- dokumen dari Parlimen, Laporan-laporan oleh badan atau agensi- agensi, Statistik perangkaan, Terbitan Kerajaan Tempatan, Terbitan Badan Intergovernmental ,Terbitan Persatuan serta badan-badan antarabangsa seperti world Bank, IMF, OECD dan lain-lain. Mengandungi maklumat dari pelbagai bidang perkara seperti politik, ekonomi, sosial, isu-isu antarabangsa dan lain-lain.
 7. 7. KOLEKSI DOKUMEN @ PTSL 7  Koleksi Dokumen, Perpustakaan UKM telah diwujudkan pada tahun 1974.  Diwujudkan bertujuan bagi memudahkan pencarian maklumat bahan terbitan kerajaan, badan berkanun dan pertubuhan termasuk pertubuhan antarabangsa  Terletak di aras 5 perpustakaan di bawah pengurusan Unit Koleksi Asia Tenggara dan Dokumen dan menjadi salah satu koleksi khusus Perpustakaan UKM.
 8. 8. KOLEKSI DOKUMEN @ PTSL 8 Objektif diwujudkan Koleksi Dokumen adalah : ① Menguruskan bahan terbitan kerajaan/badan berkanun Malaysia serta bahan terbitan kerajaan-kerajaan lain. ① Memantap dan meningkatkan perolehan bahan terbitan kerajaan. ① Untuk mengurus, mengorganisasi, mendokumentasi serta memulihara bahan terbitan kerajaan
 9. 9. 9
 10. 10. 10
 11. 11. KOLEKSI DOKUMEN @ PTSL 11 Koleksi ini terdiri dari pelbagai jenis bahan meliputi pelbagai bidang yang terdiri daripada : ① Terbitan Kerajaan Pusat (peringkat kementerian / jabatan) ② Terbitan Kerajaan Negeri ③ Terbitan Kerajaan Tempatan ④ Terbitan Badan Berkanun ⑤ Terbitan Badan Swasta ⑥ Terbitan Persatuan atau Pertubuhan ⑦ Terbitan Kerajaan Luar Negara (tertentu) seperti terbitan OECD ( Organization for economic cooperation and Development) dan terbitan Rand Corporation
 12. 12. 12
 13. 13. 13
 14. 14. 14
 15. 15. 15
 16. 16. KOLEKSI DOKUMEN @ PTSL 16 Jenis-Jenis Bahan Bahan-Bahan yang ditakrifkan sebagai bahan dokumen adalah seperti berikut :  Semua terbitan Kerajaan Pusat, Kerajaan Negeri dan Kerajaan Tempatan di Malaysia serta Negara ASEAN.  Semua terbitan Badan Berkanun di Malaysia  Laporan tahunan semua syarikat swasta dan pertubuhan di Malaysia.
 17. 17. KOLEKSI DOKUMEN @ PTSL 17  Terbitan Bangsa-Bangsa Bersatu dan agensinya  Terbitan Kerajaan Negara ASEAN  Terbitan OECD (Organisation for Economic Cooperation & Development)  Terbitan Perbadanan Antarabangsa (Intergovernmental Bodies)  Terbitan Rand Corporation (Institusi swasta yang menerbitkan laporan, kertas kerja, nota dan bahan penyelidikan)  Terbitan IAEA (International Atomic Energy Agency)  Terbitan United Nations
 18. 18. 18
 19. 19. KOLEKSI DOKUMEN@PTSL 19 CONTOH BAHAN TERBITAN KERAJAAN ① Laporan Pentadbiran Laporan pentadbiran yang diterbitkan secara berkala yang mengandungi maklumat ringkasan rekod, aktiviti atau pencapaian sesebuah organisasi Contoh : Laporan Tahunan Institut Penyelidikan Perubatan MK10 IMR 3 L367 ② Penerbitan Perangkaan Penerbitan yang mengandungi maklumat atau data statistik Contoh : Banci Penduduk, Buku Perangkaan
 20. 20. 20
 21. 21. KOLEKSI DOKUMEN@PTSL 21 ③ Laporan Suruhanjaya atau Jawatankuasa Suruhanjaya Terbitan yang mengandungi maklumat penemuan mengenai laporan sesuatu jawatankuasa atau suruhanjaya mengenai sesuatu isu atau siasatan contoh : Suruhanjaya Bebas Aduan dan Salah Laku Polis ④ Laporan Penyelidikan Terbitan mengandungi hasil penyelidikan projek yang ditaja oleh kerajaan sama ada penyelidikan yang dijalankan oleh agensi kerajaan sendiri atau dari agensi yang dilantik. Contoh : Strategi Pembangunan Mampan & Agenda 21 Selangor
 22. 22. 22
 23. 23. KOLEKSI DOKUMEN@PTSL 23 ⑤ Dasar Kerajaan Elemen penting dalam sistem pentadbiran atau pemerintahan sesebuah negara. Contoh Dasar Pertanian Negara, Dasar Sosial Negara ⑥ Pelan Tindakan Terbitan mengenai Pelan Tindakan yang dikeluarkan oleh kerajaan Contoh : Pelan Tindakan Pembangunan Belia Nasional Pelan Tindakan Dasar Warga Tua Negara ⑦ Buletin Contoh : Buletin GIS –Jawatankuasa Pemetaan Negara MK10 JUPEM 7 B844
 24. 24. KOLEKSI DOKUMEN@PTSL 24 ⑧ Brosur Risalah (yg memberikan maklumat atau keterangan ringkas tentang sesuatu). Bahan dalam bentuk beberapa lembaran kertas sama ada diketip, dijahit atau dijilid. ⑨ Risalah Terbitan tidak berkala yang mengandungi sekurang- kurangnya 5 muka surat dan tidak lebih 48 muka surat. ⑩ Poster Sekeping kertas yang mempunyai gambar dan keterangan lain tentang sesuatu perkara.
 25. 25. KOLEKSI DOKUMEN@PTSL 25 ⑩ Antara contoh bahan lain adalah :  Belanjawan, Buku Panduan/Manual, Kertas Kerja, Kurikulum, Memorandum, Laporan Teknik, Pekeliling, Piawaian, Undang-undang atau Akta Jumlah koleksi bahan dokumen sehingga kini adalah 54,489 naskah yang merangkumi pelbagai bidang perkara, dari pelbagai institusi.
 26. 26. 26
 27. 27. 27 Bahan Koleksi Dokumen diperolehi melalui : Perolehan melalui pembelian - Peruntukan khas diberikan kepada Unit untuk mendapatkan bahan-bahan dokumen dari dalam dan luar negara melalui pembekal yang dilantik Perolehan melalui hadiah/sumbangan - Memperolehi bahan secara percuma dari jabatan atau organisasi tertentu yang diterima sama ada secara percuma atau permohonan sebagai penerima naskah. PENGURUSAN BAHAN KOLEKSI DOKUMEN
 28. 28. KOLEKSI DOKUMEN @ PTSL 28 Pengkelasan Pengkelasan bahan dokumen Perpustakaan UKM adalah berdasarkan Skim Pengkelasan Terbitan kerajaan Malaysia. Skim pengkelasan ini dirangka bertujuan untuk menghasilkan ciri- ciri susunan seperti berikut: ①Bahan Dokumen Negara Malaysia diasingkan dari bahan dokumen luar Negara ②Bahan Dokumen Malaysia diasingkan mengikut kategori Jabatan / Badan. ③Dokumen luar negara diasingkan mengikut badannya
 29. 29. KOLEKSI DOKUMEN @ PTSL 29 Pengkelasan Setiap terbitan kerajaan dapat diberi pengenalan (identifier) yang unik bagi tujuan mengenalpasti setiap terbitan kerajaan, mendokumentasinya, mengorganisasi dalam satu koleksi khas, memudahkan pencarian dan dapatan kembali bahan yang diperlukan. Contoh : RHB Bank United Nations MK9 3 5 KKEW L367 H687 1 2000 1986 10.1 2000 B4
 30. 30. Bahan Terbitan Kerajaan Koleksi dokumen diberikan kod “MK” yang melambangkan ‘ Malaysia Kerajaan’. Untuk melambangkan terbitan kerajaan negeri, kod ‘MK’ ditambah dengan kod negeri misalnya : MKB – Selangor MKC - Pahang 30 KOLEKSI DOKUMEN @ PTSL
 31. 31. Perkhidmatan Pinjaman  Koleksi merupakan koleksi Akses Tertutup dan hanya pinjaman atau rujukan di dalam Koleksi sahaja.  Pelanggan boleh meminjam berdasarkan kelayakan pinjaman masing-masing. 31 KOLEKSI DOKUMEN @ PTSL
 32. 32. Katalog Awam atas Talian ( GEMILANG)  Rekod asas yang memberi maklumat lengkap mengenai bahan yang ada di perpustakaan.  Diakses melalui http://gemilang.ukm.my  Bahan-bahan koleksi Dokumen dikatalog di dalam Sistem Perpustakaan bagi memudahkan pelanggan mendapat maklumat yang diperlukan. 32 PENGAKSESAN BAHAN
 33. 33. PENGAKSESAN Diakses melalui gemilang@ukm.my 33
 34. 34. 34
 35. 35. 35
 36. 36. PENGAKSESAN BAHAN Artikel atau Kandungan bahan diindeks di dalam Katalog Awam atas Talian ( GEMILANG)  Bahan-bahan koleksi Dokumen diindeks di dalam Sistem Perpustakaan bagi memudahkan pelanggan mendapat maklumat yang diperlukan. 36
 37. 37. 37
 38. 38. 38
 39. 39. 39
 40. 40. PENGAKSESAN BAHAN Koleksi Dokumen diindeks dalam Sistem Repositori Digital (Vital)  Bahan-bahan koleksi Dokumen diindeks di dalam Sistem Repositori Digital Vital. 40
 41. 41. 41
 42. 42. 42
 43. 43. 43 Koleksi Dokumen diakses melalui senarai yang diletakkan di blog PENGAKSESAN BAHAN
 44. 44. 44
 45. 45. 45
 46. 46. KOLEKSI DOKUMEN@PTSL 46 Koleksi Dokumen UKM koleksi mantap :  Koleksi Laporan Ekonomi yang lengkap meliputi dari tahun seawal tahun 70-an - terkini
 47. 47. KOLEKSI DOKUMEN@PTSL 47 Koleksi Dokumen UKM koleksi mantap :  Koleksi Rancangan Malaysia yang lengkap
 48. 48. KOLEKSI DOKUMEN@PTSL 48  Koleksi Bahan Sulit
 49. 49. KOLEKSI DOKUMEN@PTSL 49  Koleksi Terbitan Luar Negara yang menyeluruh seperti bahan terbitan United Nations, WHO, World Bank, OECD

×