SlideShare a Scribd company logo
1 of 28
Download to read offline
Агентство сприяння сталому розвитку
Карпатського регіону ФОРЗА
Гендерна ситуація в лісовій галузі України
та країнах Дунайського регіону
Круглий стіл
4 березня 2021 року
Наталія Волошина, Ірина Щока
Оцінка ситуації та становища
жінок в лісовій галузі України та
країнах Дунайського регіону
Трохи контексту для початку
Індикатор Статистика Джерело
Індекс людського розвитку 74/88 місце з 189 країн HDR, 2020/2019
Індекс гендерної нерівності 52/60 місце з 162 країн HDR, 2020/2019
Жінки в парламенті/
на керівних посадах/
власниці бізнесу
20.8% (88 депутаток з 423)
23%
46%
Верховна Рада України,
2019
Гендерний розрив у рівні
щомісячної заробітної плати
23%/21.2% UNECE, 2019/2017
Показник зайнятості Жінки: 46.7% Чоловіки: 62.8%
Серед безробітних – 52,4% жінок
HDR, 2020/2019
Час, витрачений на виконання
побутових обов’язків
Жінки: 29 годин на тиждень
Чоловіки: 15 годин на тиждень
UNFPA Ukraine, 2018
Час, проведений з дітьми Жінки: 49 годин на тиждень
Чоловіки: 22 годин на тиждень
UNFPA Ukraine, 2018
Очікувана тривалість життя Жінки: 76,7 років Чоловіки: 67 років HDR, 2019
Гендерний профіль України, вибрані факти (https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/gender-
equality/comparative-gender-profile-of-ukraine-.html)
Що ми маємо в лісовому господарстві?
Україна
займає в Європі 34 місце за лісистістю та 9-
те місце за загальною лісовою площею.
Внесок лісового господарства в економіку
України є незначним: 60 тис. осіб або 1%
працевлаштованих (2018 р.)
обсяг реалізації продукції лісового
господарства менше 0,25% від
загальноукраїнського.
Проте, соціально-економічне значення
лісового сектору для економіки окремих
регіонів важко переоцінити
Головні показники лісового сектору
України, 2018
Галузь Головні індикатори 2018 Частка у загальнонаціональних
показниках, %
Кількість
підприємств
Продажі,
мільярдів
грн.
Кількість
працівників
Кількість
підприємств
Продажі Кількість
працівників
Лісове господарство 983 19,3 60 041 0,28 0,21 0,99
Переробка
деревини
3271 44,6 48 246 0,92 0,48 0,79
Меблеве
виробництво
1331 21,2 35 849 0,37 0,23 0,59
Цел.-паперова
промисловість
956 44,41 28 895 0,27 0,47 0,47
Загалом по лісовому
сектору
6541 129,51 173031 1,84 1,38 2,84
Серед працевлаштованих у системі
Державного агентства лісових ресурсів
України, 82% чоловіків та 18% жінок.
Останні дані з колегії ДАЛРУ свідчать
про незначний прогрес у 0,5% на
користь працевлаштування жінок у
порівнянні з ситуацією 2017 року.
Жінки в лісовому господарстві (1)
Кількість жінок на керівних посадах є
посередньою, хоч і дещо вищою за
середній показник: 80,9% чоловіків та
19,1% жінок (2019).
Жінки в лісовому господарстві (2)
Джерело: офіційна FB сторінка Держлісагентства
Співвідношення чоловіків та жінок на посадах керівників підприємств
складає 97,6%-2.4%, в той час як співвідношення на посаді головного
бухгалтера протилежне: 11,5% чоловіків та 88.5% жінок.
Жінки в лісовому господарстві (3)
• Станом на кінець 2020 року з 24 управлінь лісового та мисливського
господарства системи Держлісагентства 2 працюють під керівництвом
жінок, і це є гарною тенденцією, оскільки тривалий час, починаючи з
2012 року, тільки одне обласне управління знаходилося під
керівництвом жінки, а до того часу – жодного.
• В той же час 22% посад заступника начальника обласного управління
були зайняті жінками (13 з 59 посад), з яких одна посада першого
заступника – головного лісничого обласного управління.
• Обласні управління лісового та мисливського господарства
координують роботу 320 лісогосподарських підприємств, 6-ма з яких
керують жінки (2019).
Жінки в лісовому господарстві (4)
Конкретні управлінські посади станом на кінець 2019 року:
5,7% жінок – заступники керівників підприємств (5 осіб)
9% - головні лісничі (25 осіб)
2,5% - головні інженери лісогосподарських підприємств (5 осіб)
Жодної жінки ані на посаді головного мисливствознавця ані начальника
відділу мисливського господарства, проте є жінки на посаді єгеря - 2 з-поміж
462 посад,
2 жінки на посадах головного механіка (зі 156 посад),
2.2% (36 осіб) - лісничі, поряд з
17.6% (255 осіб) помічників лісничих
11% (13 осіб) – начальниці відділу лісового господарства.
Жінки в лісовому господарстві (5)
Оцінка ситуації та становища жінок в лісовій галузі України та Дунайського регіону
Часто жінки працевлаштовані у сфері лісової інвентаризації, досягаючи вище
середнього показника гендерного розподілу:
18.5% жінок працюють на посаді начальника лісовпорядної партії,
60% - головні лісопатологи,
22% - лісопатологи та
27% інженери-таксатори.
Традиційно, значна частка жінок працює в лісових розсадниках (31%).
Жінки в лісовому господарстві (6)
Гендерний розподіл в розрізі категорій посад:
в категорії “керівники” 19,1% жінок,
в категорії “професіонали” - 50,0% жінок,
“фахівці” - 15,3%,
“технічні службовці” - 63,0%,
“робітники” - 11,8%.
Висока частка в категорії “професіонали” пояснюється високою часткою жінок на посадах економістів (84%) та
бухгалтерів (94%) та інженерів з лісовідновлення (67%), лісових культур (52%).
Що стосується категорії “фахівці”, тут найвища частка жінок на посадах бухгалтерів лісництв 96% (1044 особи),
інспекторів з кадрів - 90.4% (199 осіб), техніків-таксаторів - 80% (4 особи) та техніків-лаборантів - 85.7% (6 осіб).
В категорії “робітники” найвища частка жінок на посаді маркерувальників - 48.7% (39 осіб)
Жінки в лісовому господарстві (7)
Оцінка ситуації та становища жінок в лісовій галузі України та Дунайського регіону
Колегія Держлісагентства, консультаційно-дорадчий
орган, складається з 10 членів, серед яких одна жінка.
В системі Держлісагентства працюють два науково-
дослідні інститути: Український ордена «Знак пошани»
науково-дослідний інститут лісового господарства і
агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького (УкрНДІЛГА) в
Харкові має непогане представництво жінок в своєму
складі:
перша заступниця директора УкрНДІЛГА з наукових
питань; 46,8% співробітників наукових підрозділів, 36%
завідувачі лабораторій. Що стосується вченої ради
інституту, частка жінок у ній складає 26%, а в
спеціалізованій вченій раді – 33%.
Жінки в лісовому господарстві (8)
Висоцька Наталія, заступниця директора УкрНДІЛГА
Український науково-дослідний інститут
гірського лісівництва імені П.С. Пастернака
(УкрНДІгірліс) в Івано-Франківську:
47% співробітників – жінки.
У трьох з восьми структурних підрозділів
керівниками є жінки.
Крім того, в інституті жінки займають керівні
посади: вчений секретар, головний бухгалтер,
головний економіст, головний бібліотекар,
головний юрисконсульт.
В складі вченої ради інституту жінки становлять
20%.
Жінки в лісовому господарстві (9)
Джерело: ГО “ФОРЗА”
• Наукова рада з питань лісознавства та
лісівництва при відділенні загальної
біології НАН України має у своєму складі
11% жінок, а Науково-технічна рада при
Держлісагентстві - 19%.
• Лісівнича академія наук України (ЛАН
України) - громадська організація, яка
відіграє важливу роль в становленні
науки лісового господарства країни. До
керівного складу ЛАН входять 19 осіб,
серед яких - дві жінки (10,5%). Частка
жінок серед академіків ЛАН - 5 (8%), а
серед членів-кореспондентів - 17 осіб
(18,3%).
Жінки в лісовому господарстві (10)
Джерело: офіційний сайт Товариства лісівників України
Якщо поглянути на ситуацію в громадському секторі, - організаціях, які
працюють у сфері лісового господарства, тут також серед членів та
працівників переважають чоловіки.
Ми проаналізували кадровий склад 8-ми дотичних громадських організацій,
– частка жінок тут коливається від 9 до 75%, з середнім показником у 27,5%.
Мабуть не випадково, що серед цих громадських організацій саме ГО
“ФОРЗА” має в своєму штаті найбільше жінок - 6 з 8 штатних працівників, – не
ідеальна гендерна ситуація в межах однієї організації, проте в контексті всієї
галузі лісового господарства така ситуація покращує гендерний баланс.
Жінки в лісовому господарстві (11)
Оцінка ситуації та становища жінок в лісовій галузі України та Дунайського регіону
• Раніше гендерно-сегрегована
інформація не збиралась
• В рамках проєкту у співпраці з
Міндовкілля опитано:
⮚ 36 Національних природних парків
(69% )
⮚ 9 Природних заповідників (47%)
⮚ 1 Біосферний заповідник (20%)
⮚ 1 Ботанічний сад (0,06%)
“Лісові” заповідні установи (1)
@Галина Стрямець
“Лісові” заповідні установи (2)
“Лісові” заповідні установи (3)
Ситуація в країнах
Дунайського регіону
В країнах Дунайського регіону
• Тут і далі - інформація про країни
Дунайського регіону Європи, за винятком
Словаччини, Угорщини та Молдови
• Лісовий покрив від 30 до 70%
• Найбільша частка вкритих лісом земель у
гірських регіонах України, Румунії, Австрії,
Баварії( Німеччини), Боснії і Герцеговині,
Словенії
Лісовий покрив та частка приватних лісів у
Дунайському регіоні Європи
Країна площа, га частка, % частка
приватних
лісів, %
Австрія 4.020.000 48% 82%
Боснія і Герцеговина 3.231.500 63% 19%
Болгарія 4.257.200 38% 25%
Хорватія 2.759.039 46% 24%
Чеська Республіка 2.675.670 34% 46%
Німеччина/ Баварія 2.450.000 35% 57%
Румунія 6.592.000 28% 34%
Сербія 2.720.000 30% 57%
Словенія 1.177.244 58% 79%
Україна 10.400.000 16% 0,01%
Частка жінок в адміністраціях лісового
господарства Дунайського регіону
5%
10%
34%
15%
11%
36%
15%
18%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Австрія Хорватія Чеська
Республіка
Німеччина/
Баварія
Румунія Сербія Словенія Україна
Частка жінок в складі працівників державних
лісогосподарських підприємств у вибраних
країнах Дунайського регіону, %
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Хорватія Німеччина/ Баварія Сербія Словенія
18%
12%
20%
22%
Зайнятість в державному секторі лісового
господарства Дунайського регіону
• Управлінські органи лісового господарства
колишнього соц. табору працевлаштовують більше
жінок, ніж Австрія та Німеччина (Баварії)
• Але, жінки часто: бухгалтери, економісти, працівники
відділу кадрів, або ж на “лісівничих” посадах, проте з
меншим рівнем доходів
Висновки
• Жінки присутні в лісовому секторі Дунайськогр регіону
• Жінки є власницями істотної частки приватних лісових
земель
• Жінки займають меншу частку на ринку праці
• Чоловіки однозначно домінують в управлінні лісовим
господарством
• Жінки відіграють провідні ролі у освіті, науково-дослідній
та природоохоронній діяльності
• Велика кількість жінок здобуває освіту в лісівничій галузі,
в майбутньому ця галузь може стати більш «жіночою»

More Related Content

Featured

How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsKurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summarySpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementMindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...RachelPearson36
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Applitools
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at WorkGetSmarter
 
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...DevGAMM Conference
 
Barbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationErica Santiago
 
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellSaba Software
 
Introduction to C Programming Language
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming LanguageSimplilearn
 

Featured (20)

How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
 
ChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
 
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
 
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
 
Barbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
 
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
 
Introduction to C Programming Language
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
 

Оцінка ситуації та становища жінок в лісовій галузі України та Дунайського регіону

 • 1. Агентство сприяння сталому розвитку Карпатського регіону ФОРЗА Гендерна ситуація в лісовій галузі України та країнах Дунайського регіону Круглий стіл 4 березня 2021 року Наталія Волошина, Ірина Щока Оцінка ситуації та становища жінок в лісовій галузі України та країнах Дунайського регіону
 • 2. Трохи контексту для початку Індикатор Статистика Джерело Індекс людського розвитку 74/88 місце з 189 країн HDR, 2020/2019 Індекс гендерної нерівності 52/60 місце з 162 країн HDR, 2020/2019 Жінки в парламенті/ на керівних посадах/ власниці бізнесу 20.8% (88 депутаток з 423) 23% 46% Верховна Рада України, 2019 Гендерний розрив у рівні щомісячної заробітної плати 23%/21.2% UNECE, 2019/2017 Показник зайнятості Жінки: 46.7% Чоловіки: 62.8% Серед безробітних – 52,4% жінок HDR, 2020/2019 Час, витрачений на виконання побутових обов’язків Жінки: 29 годин на тиждень Чоловіки: 15 годин на тиждень UNFPA Ukraine, 2018 Час, проведений з дітьми Жінки: 49 годин на тиждень Чоловіки: 22 годин на тиждень UNFPA Ukraine, 2018 Очікувана тривалість життя Жінки: 76,7 років Чоловіки: 67 років HDR, 2019 Гендерний профіль України, вибрані факти (https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/gender- equality/comparative-gender-profile-of-ukraine-.html)
 • 3. Що ми маємо в лісовому господарстві? Україна займає в Європі 34 місце за лісистістю та 9- те місце за загальною лісовою площею. Внесок лісового господарства в економіку України є незначним: 60 тис. осіб або 1% працевлаштованих (2018 р.) обсяг реалізації продукції лісового господарства менше 0,25% від загальноукраїнського. Проте, соціально-економічне значення лісового сектору для економіки окремих регіонів важко переоцінити
 • 4. Головні показники лісового сектору України, 2018 Галузь Головні індикатори 2018 Частка у загальнонаціональних показниках, % Кількість підприємств Продажі, мільярдів грн. Кількість працівників Кількість підприємств Продажі Кількість працівників Лісове господарство 983 19,3 60 041 0,28 0,21 0,99 Переробка деревини 3271 44,6 48 246 0,92 0,48 0,79 Меблеве виробництво 1331 21,2 35 849 0,37 0,23 0,59 Цел.-паперова промисловість 956 44,41 28 895 0,27 0,47 0,47 Загалом по лісовому сектору 6541 129,51 173031 1,84 1,38 2,84
 • 5. Серед працевлаштованих у системі Державного агентства лісових ресурсів України, 82% чоловіків та 18% жінок. Останні дані з колегії ДАЛРУ свідчать про незначний прогрес у 0,5% на користь працевлаштування жінок у порівнянні з ситуацією 2017 року. Жінки в лісовому господарстві (1)
 • 6. Кількість жінок на керівних посадах є посередньою, хоч і дещо вищою за середній показник: 80,9% чоловіків та 19,1% жінок (2019). Жінки в лісовому господарстві (2) Джерело: офіційна FB сторінка Держлісагентства
 • 7. Співвідношення чоловіків та жінок на посадах керівників підприємств складає 97,6%-2.4%, в той час як співвідношення на посаді головного бухгалтера протилежне: 11,5% чоловіків та 88.5% жінок. Жінки в лісовому господарстві (3)
 • 8. • Станом на кінець 2020 року з 24 управлінь лісового та мисливського господарства системи Держлісагентства 2 працюють під керівництвом жінок, і це є гарною тенденцією, оскільки тривалий час, починаючи з 2012 року, тільки одне обласне управління знаходилося під керівництвом жінки, а до того часу – жодного. • В той же час 22% посад заступника начальника обласного управління були зайняті жінками (13 з 59 посад), з яких одна посада першого заступника – головного лісничого обласного управління. • Обласні управління лісового та мисливського господарства координують роботу 320 лісогосподарських підприємств, 6-ма з яких керують жінки (2019). Жінки в лісовому господарстві (4)
 • 9. Конкретні управлінські посади станом на кінець 2019 року: 5,7% жінок – заступники керівників підприємств (5 осіб) 9% - головні лісничі (25 осіб) 2,5% - головні інженери лісогосподарських підприємств (5 осіб) Жодної жінки ані на посаді головного мисливствознавця ані начальника відділу мисливського господарства, проте є жінки на посаді єгеря - 2 з-поміж 462 посад, 2 жінки на посадах головного механіка (зі 156 посад), 2.2% (36 осіб) - лісничі, поряд з 17.6% (255 осіб) помічників лісничих 11% (13 осіб) – начальниці відділу лісового господарства. Жінки в лісовому господарстві (5)
 • 11. Часто жінки працевлаштовані у сфері лісової інвентаризації, досягаючи вище середнього показника гендерного розподілу: 18.5% жінок працюють на посаді начальника лісовпорядної партії, 60% - головні лісопатологи, 22% - лісопатологи та 27% інженери-таксатори. Традиційно, значна частка жінок працює в лісових розсадниках (31%). Жінки в лісовому господарстві (6)
 • 12. Гендерний розподіл в розрізі категорій посад: в категорії “керівники” 19,1% жінок, в категорії “професіонали” - 50,0% жінок, “фахівці” - 15,3%, “технічні службовці” - 63,0%, “робітники” - 11,8%. Висока частка в категорії “професіонали” пояснюється високою часткою жінок на посадах економістів (84%) та бухгалтерів (94%) та інженерів з лісовідновлення (67%), лісових культур (52%). Що стосується категорії “фахівці”, тут найвища частка жінок на посадах бухгалтерів лісництв 96% (1044 особи), інспекторів з кадрів - 90.4% (199 осіб), техніків-таксаторів - 80% (4 особи) та техніків-лаборантів - 85.7% (6 осіб). В категорії “робітники” найвища частка жінок на посаді маркерувальників - 48.7% (39 осіб) Жінки в лісовому господарстві (7)
 • 14. Колегія Держлісагентства, консультаційно-дорадчий орган, складається з 10 членів, серед яких одна жінка. В системі Держлісагентства працюють два науково- дослідні інститути: Український ордена «Знак пошани» науково-дослідний інститут лісового господарства і агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького (УкрНДІЛГА) в Харкові має непогане представництво жінок в своєму складі: перша заступниця директора УкрНДІЛГА з наукових питань; 46,8% співробітників наукових підрозділів, 36% завідувачі лабораторій. Що стосується вченої ради інституту, частка жінок у ній складає 26%, а в спеціалізованій вченій раді – 33%. Жінки в лісовому господарстві (8) Висоцька Наталія, заступниця директора УкрНДІЛГА
 • 15. Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва імені П.С. Пастернака (УкрНДІгірліс) в Івано-Франківську: 47% співробітників – жінки. У трьох з восьми структурних підрозділів керівниками є жінки. Крім того, в інституті жінки займають керівні посади: вчений секретар, головний бухгалтер, головний економіст, головний бібліотекар, головний юрисконсульт. В складі вченої ради інституту жінки становлять 20%. Жінки в лісовому господарстві (9) Джерело: ГО “ФОРЗА”
 • 16. • Наукова рада з питань лісознавства та лісівництва при відділенні загальної біології НАН України має у своєму складі 11% жінок, а Науково-технічна рада при Держлісагентстві - 19%. • Лісівнича академія наук України (ЛАН України) - громадська організація, яка відіграє важливу роль в становленні науки лісового господарства країни. До керівного складу ЛАН входять 19 осіб, серед яких - дві жінки (10,5%). Частка жінок серед академіків ЛАН - 5 (8%), а серед членів-кореспондентів - 17 осіб (18,3%). Жінки в лісовому господарстві (10) Джерело: офіційний сайт Товариства лісівників України
 • 17. Якщо поглянути на ситуацію в громадському секторі, - організаціях, які працюють у сфері лісового господарства, тут також серед членів та працівників переважають чоловіки. Ми проаналізували кадровий склад 8-ми дотичних громадських організацій, – частка жінок тут коливається від 9 до 75%, з середнім показником у 27,5%. Мабуть не випадково, що серед цих громадських організацій саме ГО “ФОРЗА” має в своєму штаті найбільше жінок - 6 з 8 штатних працівників, – не ідеальна гендерна ситуація в межах однієї організації, проте в контексті всієї галузі лісового господарства така ситуація покращує гендерний баланс. Жінки в лісовому господарстві (11)
 • 19. • Раніше гендерно-сегрегована інформація не збиралась • В рамках проєкту у співпраці з Міндовкілля опитано: ⮚ 36 Національних природних парків (69% ) ⮚ 9 Природних заповідників (47%) ⮚ 1 Біосферний заповідник (20%) ⮚ 1 Ботанічний сад (0,06%) “Лісові” заповідні установи (1) @Галина Стрямець
 • 23. В країнах Дунайського регіону • Тут і далі - інформація про країни Дунайського регіону Європи, за винятком Словаччини, Угорщини та Молдови • Лісовий покрив від 30 до 70% • Найбільша частка вкритих лісом земель у гірських регіонах України, Румунії, Австрії, Баварії( Німеччини), Боснії і Герцеговині, Словенії
 • 24. Лісовий покрив та частка приватних лісів у Дунайському регіоні Європи Країна площа, га частка, % частка приватних лісів, % Австрія 4.020.000 48% 82% Боснія і Герцеговина 3.231.500 63% 19% Болгарія 4.257.200 38% 25% Хорватія 2.759.039 46% 24% Чеська Республіка 2.675.670 34% 46% Німеччина/ Баварія 2.450.000 35% 57% Румунія 6.592.000 28% 34% Сербія 2.720.000 30% 57% Словенія 1.177.244 58% 79% Україна 10.400.000 16% 0,01%
 • 25. Частка жінок в адміністраціях лісового господарства Дунайського регіону 5% 10% 34% 15% 11% 36% 15% 18% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Австрія Хорватія Чеська Республіка Німеччина/ Баварія Румунія Сербія Словенія Україна
 • 26. Частка жінок в складі працівників державних лісогосподарських підприємств у вибраних країнах Дунайського регіону, % 0% 5% 10% 15% 20% 25% Хорватія Німеччина/ Баварія Сербія Словенія 18% 12% 20% 22%
 • 27. Зайнятість в державному секторі лісового господарства Дунайського регіону • Управлінські органи лісового господарства колишнього соц. табору працевлаштовують більше жінок, ніж Австрія та Німеччина (Баварії) • Але, жінки часто: бухгалтери, економісти, працівники відділу кадрів, або ж на “лісівничих” посадах, проте з меншим рівнем доходів
 • 28. Висновки • Жінки присутні в лісовому секторі Дунайськогр регіону • Жінки є власницями істотної частки приватних лісових земель • Жінки займають меншу частку на ринку праці • Чоловіки однозначно домінують в управлінні лісовим господарством • Жінки відіграють провідні ролі у освіті, науково-дослідній та природоохоронній діяльності • Велика кількість жінок здобуває освіту в лісівничій галузі, в майбутньому ця галузь може стати більш «жіночою»