Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Inizio presentation statistikfrämjandet 2017 final

 1. 1. Uppkopplade Sverige Internet: 98% Smartphones: 80% Schibsted: 80%+
 2. 2. Kvalitet Trovärdighet Snabbhet Transparens Ledstjärnor
 3. 3. Vetenskapligt råd
 4. 4. Timeline 2014 2015 2016 2017 9 maj 25 maj 14 sep 7 feb 25 mar 42 000+ panelister 540 000 intervjuer 400+ undersökningar 300+ publiceringar
 5. 5. Tidslinje 0 2014 10  000 20  000 30  000 40  000 50  000 20172015 2016
 6. 6. Rekrytering
 7. 7. I praktiken
 8. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Från idé till breaking news!
 9. 9. Välkommen till en undersökning från Schibsted/Inizio Opinionspanel
 10. 10. Användarupplevelse
 11. 11. Medlemsportal
 12. 12. Metodstudie 40% 60% 10%
 13. 13. Metodstudie Fältperiod 10 - 13 jan 2017 N=1336 Hur upplevde du det var att svara på den här enkäten? Tycker du att det…. 89% 8% 84% 5% 80% 8% 18% 8% 12% 11% 3% 34% 5% 34% 7% 0% 20% 2% 27% 1%0% 20% 1% 22% 1% tog lång tid? var intressant? var svårt? var en välgjord enkät? var för personligt? 1 - Inte alls 2 3 4 5 - I stor utsträckning
 14. 14. Kvalitetsarbete Sammansättning av panelen Urvalshantering Testlänk Inflödet av svar Drop out Frågeformuläret Konsistens i svarsfördelningar Kalibrering Speeding/Fraud detection Ingen belöning Interaktivitet med panelisterna

×