Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Paca manip eng

93 views

Published on

PACA and Manip presentation

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Paca manip eng

 1. 1. Secretariat MANIP UB SAYAN NORTHERN TAIGA KHANGAI EASTERN STEPPE GOBICENTER ALTAI WEST MANIP Governance
 2. 2.  Traditional pasture use  Mobility /4 times a year/  Resilience  Adaptation  Organic food and fibre products  Language, culture and knowledge  Environmental protection  Women and youth
 3. 3. Pastoralist Assembly of Central Asia
 4. 4. REGION  Regional network  Regional voice  Shared information  Inclusiveness  Transparency For: * Defending for our ancestral land, culture, resources, values, dignity, knowledge and wisdom
 5. 5. P A C A G O V E R N A N C E
 6. 6. Central Asian Mechanism Pastoralist Knowledge Hub Central Asian meeting of pastoralists /40 delegates/, July 2015, Mongolia: • Hustai Declaration • Action Plan • Yak Herders Association • Secretariat: MANIP, 2 years • Steering Committee • Report and Work Plan • Website www.pastoralism.net
 7. 7. • Nomadic livelihoods, culture and traditional knowledge • Value chain development for pastoralist food and fibre products • Community based conservation and livelihoods • Women`s role in pastoralism • Youth empowerment • Capacity development for pastoralists • Transfer of knowledge • Advocacy and awareness raising on the rights • Policy dialogue • Effective partnership with UN agencies Priority areas of MANIP and PACA
 8. 8. ACHIEVEMENTS MANIP at national level with pastoralist leadership  Secretariat of PACA Steering Committee Pastoralist Knowledge Hub focal point Indigenous Terra Madre Slowfood Internatioanl and Youth Network IFAD FF and IPF
 9. 9. PARTNERS
 10. 10. МАНИП –ЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА• We have in this time about registered 400 local herder communities- pastoralists with kazakh, tuva, uriankhai and khalkh ethnic culture and traditions in Mongolia. • MANIP is the natoinal-wide alliance of nomadic pastoralists in Mongolia that has a large membership from pastoralist communities in each region of the country. Each region has a focal pastoralist member, who facilitaites the communicatoin and coordination with the communities. • Communities are was founded in 2006-2007 and each community group consists of 5-60 herder families. • Also in Central Asian Network included pastoralist organizations/communities from Altai Republic of Russia/ 2 communities/, 3 pastoralis organizations from Kazakhstan, 2 pastoralist communities from Kyrgyzstan, and 2 pastoralist organizations from Uzbekstan and 1 from Tajikstan. • MANIP have been actively engaged in regional and global processes. • The alliance partner with Yurta Association working for nomadic and indigenous peoples, Yak Herders Association, Mountain Partnership Programme in Central Asia, Camp Alatoo Kyrgyzstan, Foundation of Altai FSDA, Russia ets. •
 11. 11. Outcome of central asian meeting of pastoralists • The main outcome of the meeting can be considered as the following: • MANIP through its network in Central Asia managed to identify pastoralist delegates from Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Mongolia, Uzbekistan, Tajikistan and India. • The Hustai declaration on Pastoralism and Nomadic People for Central Asia • A consensus that Yak herders, because of the specificities and the hardship of the environment where they operate, should be represented through a Yak herders association (similar to the rein deer association • A First Action Plan for the following two years • An agreement to have the Mongolian Alliance of Nomadic Indigenous Peoples (MANIP) undertaking the secretariat role for 1+ 1 years upon the evaluation of the Steering committee •
 12. 12. Үйл ажиллагаа, үр дүнПАСА- ийн УЗ-ийг байгуулан ажиллахад анхаарч байгаа. ФАО НБДНГ-ыг байртай болгож өгсөнөөр гадаад дотоодын ижил төстэй байгууллагуудтай хамтарч ажиллах болмтой болж байна. УЗ-ийг хуралдуулахаар төлөвлөж байгаа. Терра Мадре-2015 Миланд залуучуудыг оролцуулав./Дэлгэрэнгүй/ Энэтхэгт болсон Терра Мадред оролцож сурталчигаа явуулав БНХАУ-ын Ланчжоу хотод “Regional Consultation on Sustainable Grassland and Pasture Management in Asia” э/ш хуралд илтгэл тавьж хэлэлцүүлэв Тайландын Бангкокт “ Regional Multi-Stakeholder Consultation on land Governance in Asia and Pacific Region” VGGT- iin 2 дах шатны сургалт болон үндэсний 2 дугаар хэлэлцүүлэгт малчдын төлөөллийг оролцуулж, СДЗ-нд санал оруулж, ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд орооод ажиллаж байна. Солонгост болсон хурал/тодорхой бичиж оруулах/
 13. 13. “Regional Consultation on Sustainable Grassland and Pasture Management in Asia” • The participants specifically recommended following action points addressed to FAO. • Fund a regional technical cooperation project aiming at grassland/rangeland restoration and management considering the transboundary nature of grassland degradation. The focus of this project could be on development of value propositions/models taking into account multiple functions of grassland/rangelands. • Establish and enable a Asia-Pacific Sustainable Grassland Management Network and a web platform with updated scientific information. • Develop and disseminate advocacy modules aimed at informing policy makers on the value of rangeland/grassland management and restoration. • Facilitate the development of appropriate means and methods for sharing and enhancing the monitoring of ecosystem services, particularly for C sequestration and engage ecosystem service merchants as observers.
 14. 14. Бэлчээрийн мал аж ахуйд тулгарч буй бэрхшээл • Мал аж ахуй эрхлэгчдийн амьдрал, ялангуяа “нүүдэлчин” малчдын бэлчээрийн мал аж ахуйн онцлогийг бүрэн ойлгоогүйгээс үүдсэн алдаатай бодлого өнөө хэр үргэлжилсэн хэвээр байна. • Мал, мах, тэдгээрийн гаралтай түүхий эдийн үнэ, өртөг буурсан, гадаад дотоодын зах зээл олох, маркетинг хийх талаар төрийн зохицуулалт үгүйлэгдэж байна. • Малчид аливаа хөнгөлөлттэй зээл, тусламжинд хамрагдаж чадахгүй • ХАА-н эдэлбэр нутгийн талхлагдал газар авч, бэлчээр нутаг хомсдож, малын үүлдэр угсаанд сөрөгөөр нөлөөлдөг болсон. • Шинэ залуу халаа малчдыг сургах, бэлтгэх талаарх төр, засгийн шинэлэг бодлого зайлшгүй хэрэгтэй байгаа. • Нүүдэлчин ахуй соёл, зан заншил, хандлага, даяарчлал • 2016 оны өвөл Төв Азид болон Монголд их хүндээр тусч байгаа/зуд/
 15. 15. Бэлчээрийн мал аж ахуйн арга билиг Дэлхийн соёл иргэншил: • Нүүдэлчин ахуй, соёл, бэлчээрийн мал аж ахуйн арга билгиг, малчдын амьжиргааны онцлогтой холбоотой нийгэм-эдийн засаг, хүрээлэн буй орчин, соёлын талаарх ойлголт өдөр ирэх тусам өөрчлөгдөж байна. • “ Нүүдэлчин малчид, тэдгээрийн ахуй, соёл бол энэ дэлхийн экосистемийн үйлчилгээ, нийгмийн сайн сайхны үндсэн тулгуур мөн” хэмээн НҮБ-ийн ХХААБ, НҮБХХ, БОХөтөлбр буюу IUCN зэрэг олон улсын байгууллагуудаас хүлээн зөвшөөрсөн байдаг байна. • РАСА болон МНУИХолбооны үндсэн зорилго, зорилт нь мянга мянган жилийн түүхтэй нүүдэлчдийн соёлыг хадгалж үлдэх, бэлчээр нутгаа хамгаалах, залуу малчдын халааг бэлтгэх Тухайн улс орон, бүс нутаг, дэлхийн нийтийн хэмжээнд мал аж ахуйгаар амьдарч ирсэн өв уламжлалаа хадгалж, экологийн эрүүл хоол хүнсээр ард иргэдээ хангах, органик хоол хүнсний хэрэглээг өсгөх,
 16. 16. • Малчид нь байгалийн нөөц баялгийг:  зохистойгоор ашигладаг  өөрсдийн тогтвортой орлогыг бүрдүүлж төрөөс хараат бус амьдрах  байгаль орчныг хамгаалах Малчид жилийн 4 улиралд үйлдвэрлэл явуулдаг: хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах ялангуяа органик бүтээгдэхүүний халдашгүй байдлыг хадгалахад зонхилох хувь нэмрийг оруулж байна. чанарын өндөр хэмжээнд үйлдвэрлэгдсэн, зах зээлд өндрөөр үнэлэгдэх боломжтой өөрийн өвөрмөц онцлогтой хүнсний аюулгүй, эрүүл, нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн
 17. 17. Малчдын бүлэг нөхөрлөлийн сүлжээ /400 гаруй бүлэг, нөхөрлөл/ БӨ, Ховд, Увс, Хөвсгөл, Төв, Говь Алтай, Өмнөговь, Дундговь, Архангай Ж: Өнөөдрийн байдлаар аймгийн нутаг дэвсгэрийн нь 270,0 мян га талбайг эзэмшин, 60 гаруй нөхөрлөл..

×