Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Tel mee met Taal 1
1. Wat was de activiteit en/of het resultaat?
Start en het succes van de oudercursus voor allochtone ou...
Tel mee met Taal 2
Akros. Storytelling bij laaggeletterde allochtonen. Resultaat goed. Taal verbeterde enorm
ook schriftel...
Tel mee met Taal 3
de bblthk
Subsidie gekregen voor de voorleesexpress
Bplusc taalcafe 10
Taalcafé opgezet in de bibliothe...
Tel mee met Taal 4
Bplusc
Bijeenkomst met ouders van SLIM
Vertellen over het belang van het voorlezen
Taal en Ouderbetrokk...
Tel mee met Taal 5
rekenen. Leerlingen en ouders ontwikkelen zich enorm.
Alsare. Delen van een succes.
JGZ Utrecht. Geboor...
Tel mee met Taal 6
Jgz Utrecht: Op peuterhuisbezoek bij gezin. Moeder die niet gewend is om voor te kezen
Door voordoen en...
Tel mee met Taal 7
naar allerlei activiteiten op cultureel gebied.
Combi ouder en peuter in spel- en boekenplan
(taal geko...
Tel mee met Taal 8
Dagelijkse routine inzetten als taalmoment, aansluiten bij wat ouders al kennen en
kunnen.
Tel mee met Taal 9
2. Hoe heb je dat gedaan?
Uitgebreid gesprek
Kinderen hebben hun ouders uitgenodigd.
Persoonlijk contac...
Tel mee met Taal 10
Ibs Tarieq Ibnoe Ziyad
Ouders uit te nodigen zowel mondeling als schriftelijk. Ouders aan elkaar koppe...
Tel mee met Taal 11
Overtuigen met kennis en positieve opbouwende rol professionals benadrukken
Benoemen dat de schoolresu...
Tel mee met Taal 12
Visualiseren
Alle relevante organisaties uitgenodigd, cijfers laten zien, verhaal taalambassadeur
Pict...
Tel mee met Taal 13
3. Wat is de rode draad?
Samenwerking en communicatie
Samenwerking en communicatie
Vaste structuur elk...
Tel mee met Taal 14
Vertrouwen. Veilige omgeving. Luisteren naar individuele ouder
Aanspreken wat ouders wel kunnen, vertr...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

of

Resultaten interactieve sessie deelcongres laagtaalvaardige ouders Slide 1 Resultaten interactieve sessie deelcongres laagtaalvaardige ouders Slide 2 Resultaten interactieve sessie deelcongres laagtaalvaardige ouders Slide 3 Resultaten interactieve sessie deelcongres laagtaalvaardige ouders Slide 4 Resultaten interactieve sessie deelcongres laagtaalvaardige ouders Slide 5 Resultaten interactieve sessie deelcongres laagtaalvaardige ouders Slide 6 Resultaten interactieve sessie deelcongres laagtaalvaardige ouders Slide 7 Resultaten interactieve sessie deelcongres laagtaalvaardige ouders Slide 8 Resultaten interactieve sessie deelcongres laagtaalvaardige ouders Slide 9 Resultaten interactieve sessie deelcongres laagtaalvaardige ouders Slide 10 Resultaten interactieve sessie deelcongres laagtaalvaardige ouders Slide 11 Resultaten interactieve sessie deelcongres laagtaalvaardige ouders Slide 12 Resultaten interactieve sessie deelcongres laagtaalvaardige ouders Slide 13 Resultaten interactieve sessie deelcongres laagtaalvaardige ouders Slide 14
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Download to read offline

Resultaten interactieve sessie deelcongres laagtaalvaardige ouders

Download to read offline

Conferentie Doe Mee(r) met Taal

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Resultaten interactieve sessie deelcongres laagtaalvaardige ouders

 1. 1. Tel mee met Taal 1 1. Wat was de activiteit en/of het resultaat? Start en het succes van de oudercursus voor allochtone ouders met ipads: Samen digitaal in Delft! Schoonmoeder 95% betrokken ouders Kleinschalig scholen Met ouders van leerlingen uit groep 3 leesspelletjes oefenen Vertrouwen geven Talen in Balans, ons ouderprogramma voor taalontwikkeling in meertalige gezinnen. Ibs Al Iman Aanmelden voor de Voorleesexpress Schoonmoeder geholpen bij behalen theorie rijbewijs Sardes en gemeente Voorst Uitgaan van wat iemand kan en weet en wil Verteltas Rhenen Intercultureel kookboek Eduza Taal en Ouderbetrokkenheid Welzijnswerk Midden-Drenthe Laaggeletterden waardigheid geven Voorleesexpress (Weekend Academie) Samen omstebeurt woordjes lezen met ouder én kind -> ouder en kind hielpen elkaar en vonden het beide ontzettend leuk. Een ouder helpen haar plan om een oudercafé bij ons op school op te starten, door het in een plan te gieten en voor te leggen aan het MT Probiblio Voorlezen in een gezin als vrijwilliger voorleesepress Bibliotheek aan den ijssel Elfjeswedstrijd Stichting Piëzo Activiteit taalles thuis, aan laaggeletterde anderstalige moeder. De Horizon Voorkomen van huisuitzetting. Ouders & Onderwijs: Ouders ondersteunen gesprekken met ouders over onderwijs te voeren Bibliotheek Gooi En meer: Justus (mijn buurman) op taal voor thuis gewezen. CED conversatielessen in het Nederlands Wijzijn Voorleesexpress Spelend opvoeden kind aan huis Hogeschool Rotterdam Kennismakingsgesprekken Taal doet meer: taalles voor ouders op de basisschool van hun kinderen Expertis: preventie laaggeletterdheid en dyslexie Weekend academie: gezinscoach voor ouders
 2. 2. Tel mee met Taal 2 Akros. Storytelling bij laaggeletterde allochtonen. Resultaat goed. Taal verbeterde enorm ook schriftelijk. Sagènn - Herkennen Spaanstalige analfabeet, doorgeleid naar passend taaltraject. Weekend Academie: contact maken en vertrouwen winnen ITTA en Top Taal: kwaliteit van VE onder de aandacht van overheid brengen. Via voorleesexpress NT2 en laaggeletterde ouders bereiken en hen kunnen doorverwijzen naar taalinitiatieven. Hoedje van Papier: Taallessen gekoppeld aan medicijngebruik Voorleesexpress Samen korte liedjes zingen. Bibliotheek Midden Brabant Walk & Talkbijeenkomsten Bibliotheek De Groene Venen voorleesexpress: Poolse moeder en partner toegeleid naar leeskring en taalcoach ZB: kijkje in de keuken bij anderen Ontwikkeling taalhuizen Persoonlijk contact werkt ontwapenend. Werkend leren SZW organiseren werkconferentie aanpak taal ouders en kind samen Bibliotheek Eindhoven: als voormalig leerkracht op huisbezoek gaan bij kinderen. Rijksuniversiteit Groningen, Success for All. Info-ochtend voor ouders met opkomst van 98% (op school met veel laagopgeleide ouders) Bib. Haarlemmermeer: Boekstart coach in consultatiebureau spreekt alle ouders van jonge kinderen Taal niet als doel, maar taal als middel inzetten. Doel is bijv. Eten, sporten, handwerken. Taalpunt Steenwijkerland is de organisatie Aansluiten bij de vraag Meisje geholpen aan stage bij AH om meer te oefenen met Nederlands Bibliotheek Oostland Anderstalige inzetten die ondersteunen bij gesprekken in eigen en de Nederlandse taal bij verschillende organisaties Alfa-college Gemeente in contact gebracht met de doelgroep, voordat ze beleid gingen schrijven. Mijn schoonmoeder geholpen met de post nadat ze weduwe was geworden Tekenen, uitbeelden, Google Translate, afbeeldingen, uitbeelden, aanwijzen, iemand erbij vragen Taalhuis Bibliotheek Bollenstreek: gratis onderwijs voor niet-inburgeringsplichtigen en NT2 taalvrager opgeleid tot succesvolle taalcoach Biblionet Drenthe Workshop herkennen en verwijzen onderwijs/voorschools Bibliotheek Eindhoven - Organiseren van workshop interactief voorlezen Geef het door: moeder trots op woord dat ze geleerd heeft en haar dochter kan uitleggen. Hogeschool Rotterdam en gemeente Wijchen: Luisteren en aansluiten bij ouder. Niet zonder aansluiting een oplossing adviseren Lyrics uitprinten en via de muziek lezend meezingen. José Tammer
 3. 3. Tel mee met Taal 3 de bblthk Subsidie gekregen voor de voorleesexpress Bplusc taalcafe 10 Taalcafé opgezet in de bibliotheek Den Helder. Wekelijks gemiddeld 15 deelnemers. 14 taalvrijwilligers. Kopgroepbibliotheken Rol schooldirectie en team bij Ouderbetrokkenheid in de bibliotheek op school. Biblionet Groningen Lea Kessels Voorleesactiviteit ouders AZC-school Onderzoek doen om uit te vinden waar laaggeletterde zelf behoefte aan heeft JES Rijnland - SLIM VOOR OUDERS 20 nieuwe woorden aan het einde van elke les thuis leren en volgende les dictee hierover Gemeente Amsterdam. Voolez boeken Gemeente: Verbreden en verbinden beleid OAB en laaggeletterdheid - opstart werkgroep met verschillende actoren Projectadvies en -ondersteuning: panelgesprekken met oudere migranten Jes Rijnland - slim voor ouders- stimuleren voorlezen en boekjes lenen St Lezen- boekstartcoach uit biblootheek op consultatiebureau informeert laagtaalvaardige ouders over belang voorlezen. Pilot op 15 plekken. Gemeente Alkmaar: Taalles op een basisschool in Kreileroord voor 12 ouders verzorgd door het ROC samen met vrijwilligers uit het dorp. Lid worden van de bibliotheek nadat ik het lezen had geleerd Kinderen laten deelnemen aan het "oudergesprek" als het gaat om NT2-ouders. MS, Het ABC. Ouders waarvoor je voorlezen stimuleert zelf boeken laten kiezen Bibliotheek Haarlemmermeer Boekstart coach project in cjg Tel mee met taal Stichting Lezen & Schrijven. Taal laten aansluiten bij de interesses/hogere motivatie om taal te leren. Subsidie voorleesexpress Kunst van Lezen 1+1=3 => Preventie + curatie = meer dan som der delen Petje af Tiel: Weekendschool opstarten met 0 leerlingen en binnen twee weken 23 leerlingen op zondagsschool. Activiteit: ouders aanspreken Contourdetwern In de wijk bij de caravan aandacht voor bewoner die hielp bij activiteit. Roc uitgenodigd bij caravan - start taalcursus Bibliotheek: Enthousiasmeren voor lezen/mooie verhalen Bijna 100 procent bereik (voorschools) onderwijs Workshop ouders over lezen Ouders & Onderwijs: ouders met migrantenachtergrond in gesprek brengen met vaste Kamercie Onderwijs Voorleesexpress a'dam: voorlezen bij de gezinnen thuis, verwachtingsmanagement, samen nieuwe dingen proberen, successen delen en vieren
 4. 4. Tel mee met Taal 4 Bplusc Bijeenkomst met ouders van SLIM Vertellen over het belang van het voorlezen Taal en Ouderbetrokkenheid Interesse voor werk en/of verdere scholing Kb Mijn eigen gevoel van onzekerheid/kwetsbaarheid toen ik als volwassene vreemde taal ging leren en moest gaan praten Gemeente Venlo: Samenwerken Kinderopvangorganisaties Taalstudio. Talen in Balans, ouderprogramma voor taalstimulering in meertalige gezinnen. Resultaat: enthousiaste ouders en trainers Success For All (Rijksuniv. Groningen). Hoge opkomst tijdens ouderbijeenkomst over sfa. Met ouders formulier invullen - wederzijds begrip Voorleesproject en studiebegeleiding kind en ouder Werkendleren, pedagogisch medewerkers geholpen hun taalvaardigheid te verbeteren. Taalhuis Den Haag: Ontmoetingstafel met taalspel plaatsen ter bevordering van ontmoeting tussen taalleerders en geletterde Nederlanders. De voorleesexpress, samen met ouders mogelijkheden onderzoeken om zelf kinderen te stimuleren in taal Alsare. Ouderprogramma ontwikkelen en uitvoeren. Uitgaan van leervragen ouders. Trainers begeleiden om dit te doen. Digiterker cursus helpt allochtonen en autochtonen elkaar te ontmoeten en de Nederlandse taal te oefenen. Bieb Rivierenland Bibliotheek Zuid-Kennemerland: taalmaatjes insteken vanuit wat de taalleerder wil leren en het leren van het Nederlands loslaten Rijnbrink: Thuistaal: pabo studenten gaan met vluchtelingen gezinnen thuis aan de slag met beginnende geletterdheid in het Nederlands. Gemeente Gezamenlijk opzetten taalhuis In eigen omgeving hulp aangeboden bij het invullen i.p.v. Het helemaal zelf invullen (is sneller) Leger des Heils Tijdens genogram maken met moeder wordt duidelijk dat moeder laaggeletterd is. Aandacht vergroten voor taal en taalmaatje Ons als gesprekspartner van de overheid aangeboden en niet direct met oplossingen komen. INOS KBS de Parel Taalklas voor ouders van school. Succes ervaringen na paar lessen al. Zelf boodschappen doen. Viertaal. SMW gesprekstechniek om ouders te stimuleren achter hulpvraag te krijgen. Taalimpuls in gesprek met ouders ROC Ter AA Drempel bij aanmelden voor cursus wegnemen. Bijvoorbeeld alle administratieve stappen overslaan als men zich eindelijk aanmeld CPS - Ouders uitnodigen om eigen kind te ondersteunen bij leren lezen, schrijven,
 5. 5. Tel mee met Taal 5 rekenen. Leerlingen en ouders ontwikkelen zich enorm. Alsare. Delen van een succes. JGZ Utrecht. Geboorte kind= gouden moment. Slabbetje geven bij 1e gesprek waar in beelden staat wat je als ouder kunt doen voor ontwikkeling kind Gebaren workshops voor ouders van dove kinderen in Tanzania georganiseerd viertaal college Amsterdam Taalhuis Hoofddorp: taalwandelingen voor volwassenen met anderstalige achtergrond --> leidde tot sociale contacten, beweging en beter nls. Na verloop van tijd pakte ze dit deels zelfstandig op Kijkje in de keuken bij goede voorbeelden zorgde voor vliegwiel in opzet Taalhuizen Laaggeletterde t.a.'s activeren en stimuleren om hun levensverhaal te vertellen. KBS John F Kennedy Breda Stichting Inos Het ontwikkelen v Taalklassen voor volwassenen binnen de basisschool :taal + perspectief bieden Bibliotheek Maassluis Gesprekken met volwassenen n.a.v. Taalmeter. Passend aanbod van basisvaardigheden Hezelburcht: mooie projecten mede mogelijk maken door ondersteuning bij ontwikkeling/financiering Gem Horst aan de Maas: Organisatie startbijeenkomst over laaggeletterdheid. Met als doel bewustwording en draagvlak voor een gezamenlijke aanpak. De Bibliotheek Amstelland Organiseren Taalcafé Iedere week komen 25 mensen Nederlands spreken in het Taalcafé. Toptaal Taal en ouderbetrokkenheid. Vraag bij de eerste bijeenkomst waar hun kind goed in is op school. Ouders openen zich en vertellen. Als voorlezer voorleesexpress: Spelletje spelen, bijv. Pim, pam, pet of ‘Ik zie, ik zie’. Resultaat: hele gezin deed enthousiast mee. Voorbeeld zijn voor mijn collega's taalambasssdeurs van AB C Ibs Tarieq Ibnoe Ziyad Saskia Berkelmans De themabijeenkomsten en activiteiten rondom de thema's hebben een hoge betrokkenheid. Biblionet Groningen. Workshop voor ouders van de peuterspeelzaal. Boek uitzoeken voor je eigen kind. Ouders zo blij dat ze boek mochten houd Basisschool Al Iman, Almere Workshops voor ouders over spelend leren, woordenschat. Uitleg over de thema's in de kleuterbouw aan de ouders Logopedist, gemeente Wijchen In gesprekken met ouders aansluiten bij de behoefte en wensen van de ouder. Niet zonder luisteren adviseren Kunst van Lezen Rapport en presentie over 'De cyclus van laaggeletterdheid doorbreken'. Stichting Lezen en Schrijven Activiteit: samenspel groep met Peuters en hun ouders. Resultaat: ouders ondersteunen inzicht geven empowerment
 6. 6. Tel mee met Taal 6 Jgz Utrecht: Op peuterhuisbezoek bij gezin. Moeder die niet gewend is om voor te kezen Door voordoen en reactie kind, M enthousiast gemaakt CPS. NT2 volwassenenonderwijs: langzamer spreken. Weekend Academie: Gesprekskaart voor ouders bij kennismaking voor een coachingstraject om hen te ondersteunen bij het schoolleven van kind Bibliotheek Helmond- peel Prentenboek in Arabisch vertaald en ouders van nieuwkomerskinderen boek meegegeven om voor te lezen in eigen taal Verteltas Beter NL voor kinderen Wat je net geleerd hebt (navigatie app gebruiken) oefenen ik een omgeving die je al kent voor vertrouwen gebruik Verteltas op de Alexander Rozendaalschool, stichting viertaal Kind Centraal Naschoolse activiteiten voor kinderen. Sport, muziek, koken. Ouders worden uitgenodigd door de kinderen om b.v te komen eten. Stichting Lezen - voorlezen onderzoeken en professionals en ouders stimuleren voor te lezen Onderzoek naar laagtaalvaardige ouders geeft meer zicht op verschillen kenmerken van verschillende groepen (Stichting Lezen) Stichting Noor: leerkracht gr 3: Ik leer leerlingen lezen. In Enkhuizen raadsleden en laaggeletterden met elkaar in gesprek brengen om tot succesvolle acties te komen Voorleesworkshop op voor ouders Taalsteunpunt op School-Nijkerk (onderwijs aan anderst. Ouders) Begin van thema bespreken waar behoefte aan is = ++ motivatie/betrokkenheid VIERTAALCOLLEFE Presentatie houden in het Indonesisch aan de ouders van leerlingen met een beperking. Door Digitale prentenboeken neemt woordenschat van kind en ouder toe. Deze zetten we o.a. In bij nieuwe Nederlanders. Bibliotheek Helmond Peel Ouders zelf een prentenboek voor zoon/dochter laten kiezen Taalnetwerk midden-Brabant. Presentatie over laaggeletterdheid en taalhuis voor professionals in de wijk. Resultaat: doorverwijzen Ouderbetrokkenheid Laaggeletterdheid Nieuwkomers Driehoektraining (ouder, leerling, school) Bibliotheek Gesprek in eenvoudig Nederlands met anderstaligen/Contact als startpunt om Nederlands te verbeteren Rujnbrink: Scoor een boek! 10 weken thuis lezen en boeken scoren met het hele gezin in samenwerking met Eredivisie ⚽️ School’s cool Nijmegen Vrijwilligers die ouders en leerling ondersteunen bij school Persoonlijk contact Shmc/Drenthe college. Vluchteling / zangeres uit Armenië die geen NL sprak meegenomen
 7. 7. Tel mee met Taal 7 naar allerlei activiteiten op cultureel gebied. Combi ouder en peuter in spel- en boekenplan (taal gekoppeld aan activiteit) Met tolk ouders informeren in eigen taal Toptaal: Een anderstalige cursiste de tip gegeven om een pop of knuffel te gebruiken bij de tweetalige opvoeding van haar kind Logopedische Dienst Wijchen. Artikel geschreven over het herkennen van mogelijke laaggeletterdheid Aandacht en doorvragen. Open en onbevooroordeeld. Benoemen dat er mogelijkheden zijn Probleem bespreekbaar maken, bewustwording Zelf het voorbeeld geven: laten zien hoe je dat doet en zorgen dat het leuk is. Door vertrouwen te geven en te ondersteunen Laagdrempelig, wederzijdse belangstelling Uitnodigen, luisteren, positieve voorbeelden benutten Jezelf openstellen voor de ander. Aangeven dat je hulp wil bieden. Vragen naar ervaring en succes & coaching Rijnbrink: samenwerken met Eredivisie ⚽️ in Scoor een Boek! Met voetval kom je achter veel voordeuren. Eindgesprek voorleesexpres moeder & kind na 20 weken zien tweetalig als iets moois en bijzonder i.p.v. Beperking (doen het nooit goed) Inspelen op gemeenschappelijke interesses Signalen opvangen, mensen bij elkaar krijgen, gewoon maar starten en kijken hoe het gaat Benaderen met respect, informatie van Tel Mee Met Taal in het achterhoofd. Begeleiden, niet doorverwijzen. "Je bent niet de enige". In gesprek gaan Samenwerking met sportorganisatie, laagdrempelige instap, gezellig, spelvorm, werken met thema's. Mensen enthousiast maken om zich te gaan inzetten voor laaggeletterden Langere tijd wekelijks thuis bezoeken Vertrouwen opbouwen stabiliteit en continuïteit Netwerk leveren. Moeder met andere culturele achtergrond meenemen naar bijeenkomsten. Daardoor voelde ze urgentie om snel taal te leren. De activiteit samen doen, uitleg geven, interactie tussen ouder en kind stimuleren door vragen te stellen, inspelen op de belevingswereld Info verzamelen op internet. Info van twee beroepsgroepen samenvoegen. Persoonlijke aanpak / betrouwbaar / snel reageren op vragen / deskundig / onafhankelijk adviseur Wat moeilijk lijkt, leuk maken waardoor het vanzelf gaat Ouders willen stoppen met inburgeren, liever samen met het kind 1 op 1 aan de slag Weten wat de achtergrond van de ouder is: waren er boeken, werd er voorgelezen, was er speelgoed, werd er met je gespeeld? Gewoon beginnen Maatwerk, werken vanuit de behoefte en klein beginnen! :) Gebruiken kinderlijke nieuwsgierigheid
 8. 8. Tel mee met Taal 8 Dagelijkse routine inzetten als taalmoment, aansluiten bij wat ouders al kennen en kunnen.
 9. 9. Tel mee met Taal 9 2. Hoe heb je dat gedaan? Uitgebreid gesprek Kinderen hebben hun ouders uitgenodigd. Persoonlijk contact Veel praten met veel verschillende mensen en organisaties Ouders actief uitnodigen Voorbeeldfunctie voor mijn collega's taalambassadeurs abc Gelijkwaardigheid creëren Zelf laten kiezen ARS: Laagdrempelig info geven en oefenen Respekt laagdrempelig Door moeder te betrekken; vragen mee te doen. Netwerk opbouwen en goede activiteiten opzetten voor laag taalvaardigen Kunnen luisteren en contact te leggen Met ouders zelf en professionals uit het veld. Ouder in haar kracht zetten en enkel ondersteunen waar nodig Aansluiting zoeken en vinden, waardoor vertrouwen ontstaat Inleven in de situatie Luisteren en samen praten Koor, voor, door lezen. Veel lezen. Herhaald lezen Vertrouwen opbouwen. Zelf ook open opstellen Tijd nemen voor een eerste gesprek. Vragen waar zij behoefte aan hebben. Kleine stapjes waarderen Vertrouwen geven door veel te oefenen zodat ze zelf zien dat ze het wel kunnen. Aansluiten Persoonlijk contact In gesprek met ouders gaan Met geduld en inlevingsvermogen Vroegtijdig een relatie aangaan Gesprekken voeren, persoonlijk contact, uitleggen belang Samen 'op zoek'(Nederlands/handen/voeten/Engels) naar betekenis Persoonlijk contact Persoonlijk contact. Respect. Stapje voor stapje. Geduld. Veel meer aanreiken/zelf laten kiezen dan vertellen wat ‘goed’ is Ouder bij de hand nemen en ondersteunen bij instanties. Niet alleen kijken naar korte termijn We hebben de kinderen de ouders laten uitnodigen en de workshop gecombineerd met een activiteit waarbij ook de kinderen werden betrokken. Echt contact maken en oprecht geïnteresseerd zijn. Bewustzijn van beelden en (voor)oordelen. Contact leggen met taalvragers en organisaties Ruimte geven aan deelnemer Zelf betrokken zijn Vragen stellen, antwoord geven en op terugkomen = mensen horen!
 10. 10. Tel mee met Taal 10 Ibs Tarieq Ibnoe Ziyad Ouders uit te nodigen zowel mondeling als schriftelijk. Ouders aan elkaar koppelen. Samenwerking met partners Welkom voelen Pr via lokale media 1. In gesprek met de experts (staan dichter op de werkvloer) 2. Ervaringen uit eigen omgeving De Bibliotheek Amstelland Gezelligheid, werving gaat van mond tot mond, samen met partners Op de vraag vanuit ouders en een bestaand project op andere school samen te voegen Door persoonlijk contact Samenwerking met organisaties en en ouders Geen vooroordelen Deelnemers hun eigen tempo laten bepalen Persoonlijk contact Door geduld te hebben en vertrouwen te winnen. Verhalen over jezelf vertellen m.b.t. de activiteit Centraal plaatsen; taalvrijwilligers ter ondersteuning; mensen in eigen kracht zetten; Mensen en organisaties bij elkaar brengen In gesprek gaan met elkaar Praten over de problematiek van schaamte en hoe die te doorbreken Presentatie geven in Indonesië aan ouders van kinderen met beperking Toegankelijk zijn, aanmoedigen, dankbaarheid tonen, enthousiast zijn Goed luisteren en de tijd nemen om iemand te leren kennen Vertrouwen geven door: samenwerken met school praten en ouders praten. Moskeeën praten. Accepteren dat je niet maximaal de controle hebt over het "vertalen". Als oprecht doel hebben samen te werken, en dat doel ook kenbaar maken Veel PR voeren, netwerken, zorg dat je bekend bent bij doorverwijzers, relaties In kleine stapjes aanbieden, eerst 5 woorden leren, daarna opbouwen. Moeder neemt zelf grotere stappen en wil meer. Vaste structuur. Lokale media benutten Coach aan ouder koppelen die soortgelijke achtergrond heeft Gelijkwaardig partnerschap: wat gebeurt er al? Wat kunnen we van elkaar leren? Vertrouwen geven doe je door mensen in hun comfortzone te brengen. Wat kennen ze al en hoe sluit het nieuwe hierbij aan? Voordoen. Ook leerkracht meenemen in mijn verhaal. Meteen de stap laten zetten. Dus "het ijzer smeden als het heet is" Ontwikkelen met en testen bij de doelgroep ouders. Contact leggen en samenwerken met leerkrachten viertaal college Amsterdam Sessies organiseren waarbij een andere activiteit wordt uitgevoerd. Bijv. Maaltijd. Door: aansluiten bij de ouder, wat heeft die nodig. Waar ligt de behoefte, bijv. Kind straks 4 jaar en gaat dan naar school, dus Nederlandse taal is nodig. Tijd krijgen en nemen Ouder aanmoedigen te lezen zo ver zij/hij dat kan t
 11. 11. Tel mee met Taal 11 Overtuigen met kennis en positieve opbouwende rol professionals benadrukken Benoemen dat de schoolresultaten mede te danken zijn aan de inzet van de ouders Veel met elkaar in gesprek gaan. Eerst over het kind en koetjes en kalfjes Voorbeeldgedrag. Aansluiten bij wat er in huis is, wat ouder al wel doet. Vragen aan ouder of deze zelf als kind is voorgelezen Aansluiten bij bestaand netwerk, persoonlijke gesprekken Maatwerk: doen wat past bij school ouders Voorbeelden verzamelen o.s via Stichting Lezen en schrijven. Contact leggen en programma maken. Jezelf openstellen, eerlijk zijn, kwetsbaar durven zijn Verteltas: ouders actief benaderen, uitnodigen en komen kijken hoe het gaat Met ouder en leerling samen pictogrammen en leefwerelden op de kaart bespreken en samen vragen en werkpunten verzamelen. Het begon met 1 pilot in Gelderland. Succesvol, nu uitrol. In gesprek gaan Voorbeeldgedrag. Hoe werkt het? Uitleggen en toepassen en toetsen of het begrepen is Door dichtbij hun vak te blijven Eerst gecheckt met andere woorden en toen over gepraat. Vertrouwen was er door andere activiteit te weten schuldenoverzicht met beide ouders maken Een "debat” georganiseerd met de doelgroep, wethouders en beleidsmedewerkers. + Lesbezoek en bezoek Taalhuis. Wekelijks persoonlijke contacten met ouders op het consultatiebureau Eerst vertellen dat ik zelf moeder ben. Eigen kunnen van de ander benadrukken Ambassadeurs Luisteren, aandacht, de tijd nemen, doorvragen, waarderen en accepteren Ontvangst met koffie en thee Ppt en veel boeken en rondleiding Met boeken mee naar huis en een gratis taalhuispas zijn Laten merken dat een taalachterstand niet erg is. Dat we kunnen helpen. Samen digitaal Delft. Als leerkracht onze kennis en contacten ingezet. Ouders inzetten om woordenschat van kinderen te vergroten. Aandacht besteden aan de vragen die leven bij de ouders en samenwerking met organisaties in het veld. Je komt achter de voordeur in gezinnen, via de kinderen. Bereikt zo ook de ouders. Als voorleesexpress word je de ingang naar andere hulp Aanreiken/zelf vragen te kiezen ipv vertellen wat ‘goed’ is Stap voor stap Kind erbij betrekken Samen lezen in alle rust en vertrouwen, woord voor woord bespreken. Zorgvuldig omgaan, respectvol met elkaar omgaan. Bib. Haarlemmermeer: Soms indirect via een gesprek met een ander hoort de laagtaalvaardige ouder toch de informatie Aansluiten bij het aanbod aan hun kind op de peutergroep
 12. 12. Tel mee met Taal 12 Visualiseren Alle relevante organisaties uitgenodigd, cijfers laten zien, verhaal taalambassadeur Pictogrammen Voortdurend oefenen, begeleiden, ondersteunen en loslaten Stagiairs inzetten (maakt dat het laagdrempelig en wekt vertrouwen) Hoe ging het vroeger bij jezelf, werd er voorgelezen? Investeren van tijd. Goede koppeling taalvrijwilliger. Netwerk in kaart brengen van gezin. Persoonlijk contact luisteren Zaaien Ouders zijn soms erg prestatiegericht. Daarom leren lezen enz. Altijd open staan en terugkoppelen Positieve ervaringen benadrukken. Wat kan er Wel. Model bieden Samen werken vanuit verbinding Vertrouwen geven. Belangstelling, respect tonen. Doorvragen. Wederkerig gesprek met elke ouder, gericht op het aangaan van een relatie en samenwerking gebaseerd op ervaring en beleving Laagdrempelige insteek Contact naken Het breder pakken dan voorlezen. Eigen ervaring als voorbeeld geven. Dat durven blootstelling te geven
 13. 13. Tel mee met Taal 13 3. Wat is de rode draad? Samenwerking en communicatie Samenwerking en communicatie Vaste structuur elke les aanbieden geeft houvast. En ze zelf stapjes laten zetten. Geen witte jas aantrekken, maar verder bouwen op de ervaring van de ‘klant’. In gesprek gaan, zichtbaarheid vergroten Een respectvolle houding, goed luisteren naar de vraag en daar ondersteuning bij aanreiken. Aansluiten en interactie. Eigen ervaringen Visualiseren Inzetten op zinvolle context, aansluiten bij dat wat voor ouders belangrijk is. Betrokkenheid Samenwerking Motiveren Aansluiten Respect en gehoord worden De veiligheid van de basisschool, laagdrempelig voor de ouders om taal te leren Veel complimenten geven en uitleggen. Informeel, wederkerigheid, oprechtheid, zoeken naar interesses bij elkaar, respect, zoeken naar mogelijkheden, zelfstandigheid. Samenwerken vanuit verbinding Maatwerk, individueel contact, maak het persoonlijk Op basis van gelijkwaardigheid een vertrouwensrelatie opbouwen. Niet praten over de doelgroep, maar met de doelgroep. Niet opleggen maar aansluiten bij. Aanspreken op vaardigheden die ze wel kunnen Structuur, maak het leuk en aandacht Binnen komen, aansluiten, respect, vertrouwen en maatwerk Respectvol Talent ontwikkelen Vertrouwen Aansluiten op de vraag Vertrouwen, respect talent ontwikkelen. Zelfvertrouwen geven. Sociaal netwerk. Jij bent belangrijk en wordt gezien. Iedereen heeft talenten! Intrinsieke motivatie, gelijkwaardigheid, persoonlijk contact. Persoonlijk contact Veiligheid bieden en zelf kwetsbaar opstellen Samenwerken IJzer smeden als het heet is. Gouden momenten benutten! Vertrouwen geven Samenwerking Gelijkwaardigheid Pragmatisch handelen. Doen!! Vertrouwen, respect tonen
 14. 14. Tel mee met Taal 14 Vertrouwen. Veilige omgeving. Luisteren naar individuele ouder Aanspreken wat ouders wel kunnen, vertrouwen geven Aardig zijn en luisteren Kleine stapjes, successen vieren Laagdrempelig insteken Vanuit behoefte. Verbinding zoeken Ook middels digitale middelen kan taal worden gestimuleerd. . iPad/iPhone niet meer weg te denken. Kan ook positieve bijdrage leveren Uitgaan van de positieve intentie van alle partijen

Conferentie Doe Mee(r) met Taal

Views

Total views

106

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

0

Actions

Downloads

1

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×