Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Матеріали тренінгу

140 views

Published on

ЗНАК ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ –
НАЗВА ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Published in: Law
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Матеріали тренінгу

 1. 1. Знак для товарів і послуг - назва лікарського засобу як об’єкт дослідження судової експертизи Катерина Сопова, науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України
 2. 2. Статистичні дані
 3. 3. European Union Intellectual Property Office (EUIPO) PREZAL PRAZOL Opposition No 2355/2002, 26.01.2005, Opposition Division OHIM Позначення схожі до ступеню змішування Case R0302/2005-4, 08.02.2007, Board of Appeal OHIM Позначення не є схожими (схожі лише за графічним критерієм і відрізняються за фонетичним) Case T-95/07, 21.10.2008, General Court Позначення є схожими (схожі за візуальним та фонетичним критерієм)
 4. 4. Розгляд справи судовими інстанціями України ХОНДРОКСИД ХОНДРАСИЛ 01.06.10, Господарський суд міста Києва, Господарська справа 21/80 Позначення є схожими (первинна експертиза) 04.10.2010, Київський апеляційний господарський суд, рішення господ суду залишив без змін (висновок спеціаліста-лінгвіста, висновок спеціаліста та висновок судової експертизи ДНДІ СЕ) 23.12.2010, Вищий господарський суд України скасував постанову та рішення 05.10.11 Господарський суд міста Києва Справа № 21/80-59/20 Позначення не є схожими (три судові експертизи) 17.07.2012, Київський апеляційний господарський суд Позначення є схожими 14.11.2012, Вищий господарський суд України Позначення не є схожими, рішення господарського суду міста Києва залишити в силі
 5. 5. Питання, що виникають при визначенні схожості назв ЛЗ  Чому експерти приходять до різних висновків щодо схожості позначень (торгових назв лікарських засобів)?  Які методичні рекомендації враховують при проведенні дослідження?  Чи відрізняються підходи до визначення схожості назв лікарських засобів від підходів, встановлених для визначення схожості позначень в інших класах МКТП?
 6. 6. Методичні рекомендації У Методичних рекомендаціях з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг та у Методиці судово-експертного дослідження знаків для товарів і послуг до визначення схожості назв лікарських засобів не встановлені особливі підходи.
 7. 7. Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності. Навчальний посібник «Торгові назви ліків є частиною медичної термінології і слугують для того, щоб допомагати фахівцям (медичним і фармацевтичним працівникам) та пацієнтам (споживачам ліків) орієнтуватися в їх складі та терапевтичній дії, а отже, при вирішенні питань інтелектуальної власності стосовно об’єктів, що належать до певної галузі науки і техніки (наприклад, фармацевтики) крім знання права інтелектуальної власності необхідно застосування спеціальних знань у певній науково-технічній галузі (фармакології, хімії та медицини)» (Кириченко І.А. Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності. Навчальний посібник. – К.: Ін-т інтел. власн. і права, 2005. – 172 с. – С.56).
 8. 8. Визначення схожості позначень, які є назвами ЛЗ Дійсно, визначення схожості позначень, які є назвами ЛЗ, має свої особливості, однак не потребує застосування знань в області хімії та фармакології, а потребує урахування факторів, що можуть так чи інакше вплинути на наявність/відсутність такої схожості.
 9. 9. Особливості створення, виробництва та реалізації ЛЗ Лікарські засоби допускаються до застосування в Україні після їх державної реєстрації, роздрібна торгівля здійснюється на підставі ліцензії через аптечні мережі Закон України «Про лікарські засоби» від 04.04.1996 № 123/96-ВР (зі змінами) Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 929 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)»
 10. 10. Особливості рекламування та просування товарів Дозволяється рекламування лише лікарських засобів, які відпускаються без рецепта. Реклама повинна містити вимогу про необхідність консультації з лікарем перед застосуванням лікарського засобу і рекомендацію щодо обов’язкового ознайомлення з інструкцією. Крім того, забороняється розміщення відомостей, які можуть справляти враження, що за умови застосування лікарського засобу чи медичного виробу консультація з фахівцем не є необхідною. Закон України «Про рекламу» від 03.07.1996 № 270/96-ВР (зі змінами) // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення 01.05.2017).
 11. 11. Правила щодо складання назв ЛЗ Назва, дана лікарському засобу може бути вигаданою, загальноприйнятою (міжнародна непатентована назва (МНН)) або науковою, поряд з назвою торгової марки або фірми- виробника. Вигадана назва не може бути схожою із загальноприйнятою назвою (МНН або узвичаєна назва, наприклад еуфілін, фурацилін, димедрол, цитрамон). Правила розгляду проектів назв лікарських засобів, що подаються на державну реєстрацію в Україні. Міністерство охорони здоров'я України. Державний фармакологічний центр. Київ. 2010. URL: http://www.dec.gov.ua/index.php/ua/ (дата звернення 01.05.2017).
 12. 12. Особливості виписування рецептів на ЛЗ Назва лікарського засобу, а саме міжнародна непатентована назва або за відсутності такої торговельна назва пишуться у рецепті латинською мовою (п.1.9 Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення). Правила виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затверджено Наказ МОЗ України 19.07.2005 № 360 // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0782-05#n37 (дата звернення 01.05.2017).
 13. 13. Заборона використання однієї і тієї ж назви для різних ЛЗ Кожен лікарський засіб має встановлений склад, діючу речовину, показання та побічну дію, тому використання торговельної марки у вигляді назви ЛЗ на іншому лікарському засобі з іншими показаннями та іншого складу буде вводити в оману споживачів щодо товару.
 14. 14. Різниця між ЛЗ та ТМ Назва лікарського засобу Торговельна марка Торгова назва ЛЗ – це словесне позначення, під яким певний виробник проводить реєстрацію, пропонує до продажу та реалізує на фармацевтичному ринку вироблений ним лікарський (фармацевтичний) засіб, який має певний якісний та кількісний склад та фармакологічні властивості. Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами.
 15. 15. Разница функций
 16. 16. Реалізація лікарських засобів

×