Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Solita HUB: Sähköisen hallinnon kokonaisratkaisu, Petri Huovinen

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 16 Ad
Advertisement

More Related Content

More from Solita Oy (20)

Recently uploaded (17)

Advertisement

Solita HUB: Sähköisen hallinnon kokonaisratkaisu, Petri Huovinen

 1. 1. 10.11.15 Petri Huovinen 1 Case Valvira: Sampo-hanke – sähköisen hallinnon kokonaisratkaisu Solita HUB: Tehokkuutta sähköiseen asiointiin ja asianhallintaan 11.11.2015 Petri Huovinen, kehittämispäällikkö, Valvira
 2. 2. 10.11.15 Petri Huovinen 2 Sisältö 1) Tausta 2) Mistä hankkeessa on kyse? 3) SAMPOn tuomat muutokset 4) Jatkostepit
 3. 3. Tausta 10.11.15 Petri Huovinen 3
 4. 4. Tausta • Valvira on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan keskusvirasto • Valvomme sosiaali- ja terveydenhuollon, alkoholihallinnon sekä ympäristöterveydenhuollon toiminnan asianmukaisuutta. • Myönnämme sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnonalan lupia • Ohjaamme aluehallintovirastoja tavoitteena yhdenmukaiset lupa-, ohjaus- ja valvontakäytännöt koko maassa. • Henkilöstöä n. 170 kahdella paikkakunnalla (Helsinki ja Rovaniemi) • Toiminnan kulut vuonna 2014 n. 17 M€ 10.11.15 Petri Huovinen 4
 5. 5. Tausta • Valvirassa vuosittain käsiteltävien asioiden määrä on lähes 25.000, ja kasvu on ollut viime vuosien aikana n. 4 % vuodessa • Suurimman volyymin muodostavat mm. seuraavat asiat • Terveydenhuollon ammattihenkilöiden laillistukset ja nimikesuojaukset • Terveyden- ja sosiaalihuollon valvonta-asiat (esimerkiksi kantelut) • Terveydenhuollon laitteisiin ja tarvikkeisiin liittyvät vaaratilanneilmoitukset • Sosiaali- ja terveydenhuollon yksityiset luvat • Asioiden käsittelyprosessit pitkälti manuaalisia ja sähköistä asiointia asiakkaille on tarjolla vain vähän • Toiminnalle asetetut tuottavuustavoitteet (-> käytettävissä oleva määräraha pienenee) 10.11.15 Petri Huovinen 5
 6. 6. Mistä hankkeessa on kyse? 10.11.15 Petri Huovinen 6
 7. 7. Mistä hankkeessa on kyse? • Sampo-hankkeessa (Sähköisen hallinnon ja Terhikki-rekisterin uudistamishanke) terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammattioikeuden lupahallinto ja rekisteröinti sekä sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta muuttuvat sähköiseksi • Tavoitteena on muodostaa Valviraan tehokas, helppokäyttöinen ja rutiinitehtäviä minimoiva sähköisen asioinnin ja asianhallintajärjestelmän kokonaisuus • Sähköistämisellä tähdätään asianhallinnan ja työskentelyn tehokkuuden, laadun ja tietoturvallisuuden parantamiseen vähentämällä paperiasiakirjojen käsittelyä, ml. sähköinen arkistointi • SAMPO-hanke on osa Valviran pitkän aikavälin tavoitetta siirtää valvonnan painopistettä reaktiivisuudesta ennakointiin • Myöhemmin SAMPO-järjestelmään liitetään muut rekisterit ja niihin kytkeytyvä sähköinen asiointi 10.11.15 Petri Huovinen 7
 8. 8. Sampo-hankkeen tavoitteet • Tuottavuuden paraneminen ja läpimenoaikojen lyheneminen • Tehostetaan ja uudistetaan prosessit • Myös manuaaliset tehtävät vähenevät • Reaktiivisesta toiminnasta ennakointiin • Paremmin tietoa ennakoivan toiminnan tueksi • Reaktiivinen ja ennakoiva toiminta tukemaan toisiaan • Valvonnan vaikuttavuuden paraneminen • Parantaa asiakaspalvelua ja tuo asioiden käsittelyyn lisää läpinäkyvyyttä • Parempi asiakastyytyväisyys • Asiakkaan helpompi seuranta asian käsittelyn etenemistä Valvirassa • Käyttäjäystävällisyys ja helppokäyttöisyys • Työtyytyväisyyden paraneminen • Asiakirjahallinnon tehokkuuden ja laadun parantuminen • Tietoturvallisuuden ja tietosuojan parantaminen • Toteutetaan sähköisen hallinnon laajennettavissa oleva kokonaisratkaisu 10.11.15 Petri Huovinen 8
 9. 9. Virkamiehen sähköinen työpöytä Valvirassa 10.11.15 Petri Huovinen 9
 10. 10. Ratkaisun yleiskuvaus ja aikataulu • Ratkaisu koostuu • Solita Sähköisen asioinnin palvelu • Triplan TWeb Sähköisen asianhallinnan palvelu sisältäen WebArkki-eAMS- työkalun • Terhikki-rekisterin uudistaminen räätälöitynä ratkaisuna (toteutusteknologiana on Java sekä HTML/JavaScript) • Aikataulu • Aloitus (määrittely- ja kilpailutusvaihe), syksy 2013 • Hankintapäätös, kevät 2014 • Toteutus alkoi kesällä 2014 • Käyttöönotto talvi / kevät 2016 (käyttöönotto kahdessa erässä) 10.11.15 Petri Huovinen 10
 11. 11. SAMPOn tuomat muutokset 10.11.15 Petri Huovinen 11
 12. 12. SAMPOn tuomat muutokset Asiakkaille: Asiointi Valviran kanssa muuttuu sähköiseksi Asiakas toimittaa asiakirjat sähköisesti  Asiakas saa tiedon käsittelyn tilasta ja ratkaisusta sähköisesti • Asiakas voi tarkastella omia tietojaan Valviralaisille: Sähköinen työpöytä helpottaa ja sujuvoittaa työskentelyä • Valviran oma asianhallinta ja arkistointi muuttuu sähköiseksi -> prosessit muuttuvat ja automatisoituvat • Paperikäsittelystä luovutaan valtaosassa tapauksia • Vanha asianhallintajärjestelmä poistuu • Asioiden ristiinhaku Aluehallintovirastojen asianhallintajärjestelmään • Asian käsittelijälle ajoissa tietoa asiankäsittelyn ja päätöksenteon tueksi (hälytykset yms.) 10.11.15 Petri Huovinen 12
 13. 13. Muutoksen toteuttaminen • Sampo-hanke on Valviran historian suurin kehittämishanke – mittava ponnistus 170 hlön virastolle • Hankkeella on vaikutuksia kaikkiin henkilöstöryhmiin ja lähes kaikkiin prosesseihin • Toimintoja keskitetään (mm. kirjaamo, postitus, skannaus) • Haasteita • prosessien yhdenmukaistaminen (erilainen lainsäädäntö taustalla) • Asenteet muutosta kohtaan vaihtelevat • Rakennettavien liittymien runsas määrä (useita kymmeniä) • Monitoimittajaympäristö • Sovellustoimittaja • Käyttöpalvelut (Valtori/Tieto) • ”Ex-toimittajat” (alas ajettavat järjestelmät) • Valtion yhteiset palvelut (kansalaisen asiointitili, Vetuma, KAPA, jne.) 10.11.15 Petri Huovinen 13
 14. 14. Jatkostepit 10.11.15 Petri Huovinen 14
 15. 15. Jatkostepit • Käyttöönotto talvella / keväällä 2016 • Kokonaisuuteen liitetään 2016 rakennettava sosiaalihuollon ammattihenkilörekisteri ja siihen liittyvä sähköinen asiointi • Tulevina vuosina (2016 – 2020) kokonaisuuteen liitetään muita uusittavia rekisterejä /prosesseja • Alkoholihallinnon rekisteri (ALLU) -> alkoholilupahallintoon ja valvontaan liittyvät prosessit • Terveydenhuollon laitteisiin ja tarvikkeisiin liittyvät rekisterit -> Laitteiden ja tarvikkeiden rekisteröinnin ja valvonnan prosessit • Yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajien rekisteri (Valveri) -> Lupahallintoon liittyvät prosessit • Tupakkarekisteri -> tupakkatuotteiden rekisteröinnin ja valvonnan prosessit • Jne. • -> Tarkoitus, että arkkitehtuuri on yhteinen kaikille rekistereille ja prosessit yhdenmukaistetaan. • -> Kohti ennakoivampaa valvontaa! 10.11.15 Petri Huovinen 15
 16. 16. Kiitokset! 10.11.15 Petri Huovinen 16

×