Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Erfgoeddag 2018 - dialoogtafels

10 views

Published on

Inspiratiesessie Erfgoeddag 2018
Kiezen voor Erfgoed
Brussel

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Erfgoeddag 2018 - dialoogtafels

 1. 1. Samen Kiezen Inspiratiesessie Erfgoeddag 26/09/2017
 2. 2. Foyer • Opgericht in 1969 in de Brusselse Noordwijk als jeugdwerking • Vanaf 1973 vaste stek aan het kanaal in historisch Molenbeek • Van daaruit groeide de organisatie verder uit en vertakte ze zich in aparte, maar samenhangende deelwerkingen • Sleutelwoorden: • Integratie en emancipatie van minderheden • Diversiteit en interculturaliteit • Sociale cohesie en dialoog • Meertaligheid
 3. 3. → Samen Kiezen door middel van de Dialoogmethodiek
 4. 4. Context • 2001: 1e editie van Nederland in Dialoog in Rotterdam • 2007: 1e editie van de Dag van de Dialoog in Brussel • 2013: start Brussel in Dialoog + oprichting van het partnerplatform + 1e week van Brussel in Dialoog • 2017: Brussel in Dialoog als doorlopende werking: – Maandelijkse vormingen voor dialoogbegeleiders in open aanbod en op vraag – Dialoogtafels doorheen het jaar – Netwerking & expertisedeling – 5e week van Brussel in Dialoog: van 16 tot en met 22 oktober 2017
 5. 5. Week van Brussel in Dialoog • Jaarlijks evenement om dialoog in de kijker te plaatsen • 1 centraal thema • 70-tal dialoogtafels overal in de stad georganiseerd door meer dan 100 partners • Dialoogtafels en alternatieve vormen van dialoog • Iedereen van harte welkom om mee aan te schuiven • www.brusselindialoog.eu www.facebook.com/brusselsindialogue
 6. 6. Uitgangspunten • Brussel in Dialoog wil het samenleven, samen werken en samen genieten in de stad bevorderen: • Door mensen die elkaar weinig of niet kennen met elkaar in gesprek te laten gaan • Met behulp van de methodiek van de dialoogtafel • De dialoog, persoonlijke verhalen, uitwisseling en ontmoeting staan centraal en zijn het belangrijkste doel • Belang van de diversiteit rondom de tafel • Partnerplatform van Brussel in Dialoog • Constante zoektocht naar nieuwe partners in alle mogelijke domeinen • Bruggen slaan tussen verschillende soorten partners • Centralisatie vanuit Foyer • Vormingen • Netwerking & partnerbijeenkomsten • Communicatie & promotie
 7. 7. De dialoogmethodiek • Principes: • 1 tafel • 6 à 10 deelnemers • 1 dialoogbegeleider • 1 thema • 2 uur • 4 fases
 8. 8. 4 fases 1) KENNISMAKING / RENCONTRE - gezellig, informeel, speels, naamkaartjes, gespreksregels - d’une façon agréable, ludique, nominettes, règles du jeu 2) ERVARINGEN DELEN / PARTAGER DES EXPERIENCES - thema inleiden, eigen verhaal, positief - introduire le thème, récits personnels, positif 3) DROMEN / RÊVER - ogen sluiten, stilte, wensen en verlangens, projectie in de toekomst - fermer les yeux, silence, exprimer des désirs et des souhaits, projections dans l’avenir 4) DOEN / FAIRE - Wat ga je er morgen aan doen? - Que vas-tu faire demain?
 9. 9. → Samen Kiezen door middel van de Dialoogmethodiek
 10. 10. Dialoogmethodiek x Erfgoeddag • Heeft geen concrete doelen maar je kan er wel veel mee doen • Zowel op professioneel vlak als met je publiek • Vooraf: samen rond de tafel het thema bespreken en verfijnen • De dag zelf: uitwisseling met een divers publiek over het thema • Achteraf: aan de slag met de dromen en acties • Essentie: “samen kiezen” • Niet top-down maar vanuit een gelijkwaardige positie • Peilt naar persoonlijke, positieve verhalen • Cfr. begrippen als participatie werken, publiekswerking, eigenaarschap • Bruggen slaan met nieuwe partners • Bruggen slaan met een nieuw publiek
 11. 11. Voorbeeldvragen • Fase 1 – Kennismaking • Wat koos je op je bord toen je een kind was? Wat was je lievelingseten (of wat niet)? • Kies een voorwerp en vertel aan de hand van het voorwerp iets over jezelf. • Kies 1 sleutel van je sleutelbos en vertel aan de hand van die sleutel iets over jezelf. • Fase 2 – Uitwisseling • Wat betekent kiezen voor jou? • Kan je iets vertellen over een belangrijke keuze die je in je leven gemaakt hebt? • Fase 3 – Dromen • Kies 1 persoonlijke droom die je graag zou willen realiseren. • Fase 4 – Acties • Op welke manier zou je je droom realiseren? Welke acties onderneem je?
 12. 12. Praktijkvoorbeeld Hallo Baby – FMDO
 13. 13. Praktijkvoorbeeld Dialoogtafels rond tradities – VGC
 14. 14. Praktijkvoorbeeld Molem Ma Belle – VK
 15. 15. Praktijkvoorbeeld Thema’s & acties bepalen
 16. 16. Meer info www.bruxellesendialogue.eu www.brusselindialoog.eu www.brusselsindialogue.eu Foyer vzw Werkhuizenstraat 25 rue des Ateliers 1080 Molenbeek rein.callewaert@foyer.be www.foyer.be
 17. 17. Inspiratie / Inspiration • Soep op de Stoep x dialoogtafels in de moskee door GC Heembeek-Mutsaard, LDC Icarus, Ardaps, Gezinsbond Neder-Over-Heembeek & Centre Culturel Islamique Arrayane • Table de dialogue x visite guidée dans les dépôts par le Musée juif de Belgique et le Centre de la Culture Judeo-Marocaine • Slow experiment in de publieke ruimte rond vertragen door Vormingplus Citizenne
 18. 18. Inspiratie / Inspiration • Projet Interquartier du centre culturel de Jette & Gemeente Jette • Federatie Onafhankelijke Senioren • Foyer des Jeunes & Centre Communautaire Laïc Juif David Susskind • FORA, GC De Rinck & Zinnema
 19. 19. Aan tafel! A table !
 20. 20. De dialoogmethodiek • Principes: • 1 tafel • 6 à 10 deelnemers • 1 dialoogbegeleider • 1 thema • 4 fases
 21. 21. De tafel
 22. 22. De deelnemers • Minimum 6 • Maximum 10 • Zo divers mogelijk (taal, afkomst, profiel, leeftijd,…)
 23. 23. De dialoogbegeleider • Warm onthaal – Signalisatie: pijlen, affiche, beachflag,… – Inrichting: gezellig & intiem – Koffie, thee, koekje,… – Naamkaartjes (evaluatiefiche) – Materiaal voor de kennismakingsronde • Gespreksleider (iedereen aan het woord) – Introductie: gespreksregels – Speelse kennismaking – Vragen stellen (ingrijpen, bijsturen…) – Tijd in de gaten houden – Gesprek afronden (stilte, poëzie, terugblik…) • … Maar ook deelnemer! – Neem actief deel aan de verschillende fases – Gelijkwaardigheid van de deelnemers en gedeelde verantwoordelijkheid  laat het woord doorgeven, iedereen mag vragen stellen • Evaluatie & opvolging / nazorg – Bedankingsmail – Uitwisseling adressen – Eventueel nieuwe bijeenkomst plannen
 24. 24. 1 thema
 25. 25. 1 thema • Het thema is breed en herkenbaar voor iedereen • Elke deelnemer heeft zijn eigen interpretatie en deelt zijn eigen, persoonlijke ervaringen • Het thema is geen doel op zich maar wel het startpunt voor een rijke uitwisseling • Met ruimte voor gemeenschappelijke en verschillende elementen • Voorbeelden • Grenzeloos / Sans frontières / Without borders • Onderweg / En chemin / On the way • Bewogen door Brussel / Bruxelles ça bouge / Moving Brussels • Tijd om te delen / Partageons au-delà / Share me • Brussel à volonté • Made in Brussels • Verbinden / Connecter • Samen / Ensemble
 26. 26. 4 fases 1) KENNISMAKING / RENCONTRE - gezellig, informeel, speels, naamkaartjes, gespreksregels - d’une façon agréable, ludique, nominettes, règles du jeu 2) ERVARINGEN DELEN / PARTAGER DES EXPERIENCES - thema inleiden, eigen verhaal, positief - introduire le thème, récits personnels, positif 3) DROMEN / RÊVER - ogen sluiten, stilte, wensen en verlangens, projectie in de toekomst - fermer les yeux, silence, exprimer des désirs et des souhaits, projections dans l’avenir 4) DOEN / FAIRE - Wat ga je er morgen aan doen? - Que vas-tu faire demain?
 27. 27. 0) Introductie / Introduction • Gespreksleider stelt zichzelf voor en geeft een korte uitleg over de methodiek / L’animateur se présente et donne une courte présentation sur la méthodologie • Iedereen schrijft zijn naam op het naamkaartje / Tout le monde met son nom sur la nominette • Gespreksleider legt de dialoogregels duidelijk uit / L’animateur explique bien les règles de jeu: – Spreek vanuit jezelf / Partez du ‘je’ – Vertrek vanuit positieve ervaringen / Partez des expériences positives – Geen veralgemeningen of negatieve uitspraken / Pas de généralisations ou des déclarations négatives – Laat de ander zijn verhaal brengen (geef geen mening) / Laissez l’autre s’exprimer, ne donnez pas de commentaires ou d’opinion – Waardeer het verhaal van de ander / Respectez le récit de l’autre – Wees oprecht nieuwsgierig (en laat het tot je doordringen) / Soyez curieux et prenez le temps pour sentir le récit de l’autre – Sommigen hebben meer tijd nodig (stotteren en stiltes mogen) / Certaines personnes ont besoin de plus de temps (accepter le bégaiement ou les silences) – Respect en vriendelijkheid / Respect et politesse – Evenwicht en gelijkwaardigheid / Equilibre et équité  Leg de “5 geboden” op tafel!  Mettez les “5 commendements” sur la table !
 28. 28. Dialoog vs debat Dialogue vs débat O Elkaar aanmoedigen / S’encourager O Samen met elkaar / Tous ensemble O Persoonlijk / Personnel O Elkaar willen kennen / Vouloir apprendre à se connaitre O Streven naar uitwisseling / Stimuler l’échange O Aandachtig luisteren / Écouter attentivement O Strijd met argumenten / Lutte d’arguments O Tegenover elkaar / Face à face O Algemeenheden / Généralités O (Elkaar) willen overtuigen / Vouloir (se) convaincre O Streven naar overwinning / En vue de gagner O Selectief luisteren / Écoute sélective
 29. 29. 1) Kennismaking / Rencontre Voorstellingsoefeningen / Exercices de présentations • Het bord / “L’assiette” • Vlooienmarkt / Marché aux puces • Sleutelbos / Le trousseau de clé • Betekenis van je naam / Signification du prénom • De wereldkaart / La carte géografique • Je laatste reis / Le dernier voyage vécu • Wat wou je worden als kind / Ton rêve d’enfant • Je beste Brussel-souvenir / Un beau souvenir lié à Bruxelles • Fotos / Images • …
 30. 30. 2) Ervaringen delen rond het thema / Partager ses expériences autour du thème • Zie lijst met voorbeeldvragen. Deze vragen zijn suggesties om het gesprek aan te wakkeren / Voir la liste avec des questions d’example, ce sont des suggestions pour accompagner le dialogue • Het thema mag vrij worden geïnterpreteerd en er mag van de vragen worden afgeweken. Soms volstaat één vraag soms kan men er meerdere gebruiken. Het persoonlijk positief verhaal staat centraal.
 31. 31. Vragen rond het thema “Samen” Questions autour du thème “Ensemble” • Wat roept het thema bij jou persoonlijk op? Qu’est-ce qui évoque le thème chez vous personnellement ? • Deel je mooiste ervaring toen je het gevoel had niet alleen te zijn / Partagez votre plus beau souvenir d’un moment auquel vous vous sentez pas seule. • Wat betekent “samen” voor jou: met wie ben je graag samen, wat doe je graag samen, wanneer,… / Qu’est-ce que ça signifie pour vous “ensemble” : avec qui est-ce que vous aimez être ensemble, qu’est-ce que vous aimez bien faire ensemble avec quelqu’un, quand,… ? • Welke momenten of wat deel je graag samen met iemand? / Quels moments est-ce que vous aimez bien partager ensemble avec quelqu’un? • Wat betekent samenzijn voor jou? / Qu’est-ce que ça signifie pour vous “être ensemble” ? • Op welke manier ben je samen in Brussel? / De quelle manière est-ce que vous êtes ensemble à Bruxelles ? • Samen versus alleen, samenzijn versus alleen zijn / Ensemble contre seule, être ensemble contre être seule ?
 32. 32. Vragen rond het thema “Tijd om te delen” Questions autour du thème “Partageons au-delà” • Wat roept het thema bij jou persoonlijk op? Qu’est-ce qui évoque le thème chez vous personnellement? • Hoe verdeel je je tijd? Heb je genoeg tijd om te delen? Neem je tijd om te delen? Hoe maak je tijd om te delen? Welke tijd zou je graag willen delen? Hoe ga je zinvol om met tijd? Comment vous divisez votre temps ? Avez-vous suffisamment de temps pour partager ? Prenez vous du temps pour partager ? Comment prendre du temps de partager? Quel temps souhaiteriez-vous partager ? • Aan wat besteed je het liefst tijd? Aan wat zou je liever meer/minder tijd besteden? Voor wie maak je altijd tijd? Comment passez-vous le temps ? A quoi est-ce que vous voulez consacrer plus ou moins de temps ? Pour quoi ou qui est-ce que vous trouvez toujours du temps ? • Wat wil je graag delen met anderen? Welke Brusselse ervaringen wil je graag delen? Delen van verhalen, recepten, informatie, materiaal, talenten,… Vergelijk ook met deeleconomie. Que voudriez-vous partager avec les autres? Quels expériences à Bruxelles souhaitez-vous partager ? Partager des histoires, des recettes, des informations, des matériaux, des talents, des idées, des images, des mots, des croyances, des repas, l’amour,... Voire l’économie collaborative. • Hoeveel deel je? Tot hoe ver deel je? Op welk niveau deel je? Wat verhindert je soms om te delen? Deel je grenzeloos? Of heb je grenzen in wat je deelt? Combien vous partagez? Jusqu’à où ? A quel niveau ? Qu'est-ce qui vous empêche parfois de partager ? Partagez-vous sans frontières ? • Herinner je je de allereerste keer dat je wou / moest delen? Wat deed dat met jou? Wanneer heb je voor de eerste keer iets gedeeld, welk gevoel had je toen? Met wie heb je al gedeeld? Welke drempel ervaar je bij delen? Hoe denk je die drempel te overwinnen? Wat limiteert het delen? • Vous rappelez-vous la première fois que vous vouliez / deviez partager ? Quoi et avec qui ? Qu'avez-vous ressenti? Quel seuil rencontrez-vous lors du partage ? Comment surmonter ce seuil ? • Qu’est-ce qui limite le partager, l’être ensemble? Pourquoi a-t’-on peur de l’autre? Pourquoi a-t’on peur de se “montrer”? • Pour partager il faut être plusieurs. Au-delà… de nos différences, de nos idées préconçues,… • Delen, verdelen, indelen, uitdelen,… • Voir au-delà l’horizon. Sortir du trou noir. Solidarité. Il est temps de se rapprocher de se connaître.entre voisins, collègues… prenons le temps de mieux se connaître pour un meilleur vivre-ensemble.
 33. 33. Vragen rond het thema “Bewogen door Brussel” Questions autour du thème “Bruxelles ça bouge” • Wat roept het thema bij jou persoonlijk op? Qu’est-ce qui évoque le thème chez vous personnellement? • Wat beweegt je in Brussel? Wat raakt je? Vertel… / Qu’est-ce qui te touche à Bruxelles ? Comment ? • Een situatie in Brussel die je op een positieve manier heeft geraakt, bewogen? / Une situation qui vous a touché positivement… • Welke positieve bewegingen zie je in Brussel? / Quelles évolutions positives à Bruxelles? • Raakt jouw leven anderen? / Est-ce que votre vie touche d’autres personnes ? • Heb je vrienden die een rakend verhaal hebben? / Vous avez des amis qui ont un récit touchant ? • Is je familiale geschiedenis bewogen? / Est-ce que votre vie familiale est touchante ? • Hoe beweeg je je in Brussel? / Comment est-ce que vous vous déplacez à Bruxelles? • Reizen, migreren … (al dan niet in gedachten…) / Voyager, migrer, … • Wat zou je willen zien bewegen (veranderen) in Brussel? / Que voudriez-vous voir bouger (changer) à Bruxelles? • Wat is bewogenheid? / C’est quoi être touché? • Hoe raak ik de anderen in het denken en de creativiteit, zonder taboes en met respect? / Comment vivre une vraie rencontre, sans tabous et avec respect ? • Ondanks de grote verscheidenheid tussen mensen in Brussel op het vlak van taal, religies, wetten, structuren, politiek, wanneer of waar heb je het gevoel dat je geraakt bent door deze superdiversiteit? / Quand étiez-vous touché par la superdiversité ? • Gebrek aan tijd, veel werk, familiale context bemoeilijken contacten en samenwerking tussen organisaties, wat kan toch dynamiek brengen? / Quelle dynamique apporter pour maintenir une ouverture dans un univers très rempli par des charges familales, travail, … ? • Bewegen kunst en creativiteit je? / Est-ce que l’art et la créativité vous touchent ? • Wanneer heb je het gevoel dat de mens positief geraakt is? / Quand est-ce qu’on peut dire qu’une personne est touchée? • …
 34. 34. 3) Vragen voor de fase “dromen” Questions pour la phase “rêver” • Waar droom je nog van? / De quoi rêvez-vous encore? • Waar droom je van voor jezelf, voor anderen, voor Brussel? / De quoi rêvez-vous pour vous même, pour les autres, pour Bruxelles? • Wat zou je graag met iemand delen maar kan je niet delen? Of wat zouden mensen meer met elkaar moeten delen? Wat zou je nog willen meedelen? / Que voudriez-vous partager avec quelqu'un, mais vous ne pouvez pas partager ? Qu’est-ce que vous voudriez encore partager ? • Wat zou je graag willen veranderen in je leven, in Brussel / Qu’-est ce que vous aimeriez changer dans votre vie, à Bruxelles? • Wat zou jij ideaal vinden? / Qu’est-ce qui est idéal pour vous? • Wie of wat motiveert jou? / Qui ou quoi est votre motivation?  Vraag naar individuele, persoonlijke dromen die gerealiseerd kunnen worden! (dus geen wereldvrede)  Demandez des rêves individuels et personnels qui peuvent se réaliser ! (donc pas la paix mondiale)
 35. 35. 4) Vragen voor de fase “doen” Questions pour la phase “faire” • Wat ga je doen om je droom te realiseren? / Qu’allez-vous faire pour réaliser votre rêve? • Wat heb je daarvoor nodig? / De quoi avez-vous besoin? • Wie ga je hiervoor contacteren? / Qui allez-vous contacter? • Wanneer ga je eraan beginnen? / Quand vas-tu commencer? • Op welke manier ga je je droom aanpakken? / Quel est votre chemin pour réaliser ce rêve? • …
 36. 36. Doorvragen Questions d’approfondissement • Kan jij mij nog meer vertellen? / Pouvez-vous spécifier? • Wat maakt(e) de situatie voor jou zo speciaal? / Pourquoi la situation était spéciale pour vous? • Hoe bedoel je precies? / Que voulez-vous dire exactement? • Hoe voelde dat? / Qu’est-ce que cela évoquait? • Welke gevoelens riep dat nog meer op? • Waarom vind je dat? / Pourquoi vous trouvez ça? • Ben je daardoor veranderd? Hoe? / Est-ce que cela vous a changé? Comment?
 37. 37. Open vragen Questions ouvertes • Wie? / Qui? • Wat? / Quoi? • Waar? / Où? • Wanneer? / Quand? • Waarom? / Pourquoi? • Welke? / Quels? • Hoe? / Comment? • Herhalen & samenvatten / Répéter & paraphraser…
 38. 38. Slot / Clôture • Gesprek afronden (stilte, poëzie, muziek, terugblik, cadeautje,…) / Clôture de la table (silence, poësie, musique, petit cadeau…) • Evaluatieformulier (binnenkant naamkaartje) invullen en graag doorgeven aan Foyer / Remplir le formulaire d’évaluation (nominette) et envoyer à Foyer
 39. 39. Meer info www.bruxellesendialogue.eu www.brusselindialoog.eu www.brusselsindialogue.eu Vzw Foyer asbl Werkhuizenstraat 25 rue des Ateliers 1080 Molenbeek rein.callewaert@foyer.be www.foyer.be

×