Advertisement

психологія 2017

Program Director at Школа бизнеса КИБИТ
Jun. 21, 2017
психологія 2017
психологія 2017
психологія 2017
психологія 2017
Advertisement
психологія 2017
психологія 2017
психологія 2017
психологія 2017
психологія 2017
Advertisement
психологія 2017
психологія 2017
психологія 2017
психологія 2017
психологія 2017
Advertisement
психологія 2017
психологія 2017
психологія 2017
психологія 2017
психологія 2017
Advertisement
психологія 2017
психологія 2017
психологія 2017
психологія 2017
психологія 2017
Advertisement
психологія 2017
психологія 2017
психологія 2017
психологія 2017
психологія 2017
Advertisement
психологія 2017
психологія 2017
психологія 2017
психологія 2017
психологія 2017
Advertisement
психологія 2017
Upcoming SlideShare
студенческая жизнь в КИБИТестуденческая жизнь в КИБИТе
Loading in ... 3
1 of 35
Advertisement

More Related Content

Recently uploaded(20)

Advertisement

психологія 2017

 1. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА АКРЕДИТАЦІІША КОМІСІЯ УКРАЇНИ ВИСНОВОК про результати акредитаційної експертизи освітньої діяльності Приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» ТОВ з підготовки фахівців спеціальності 6.030102 «Психологія» та 7.03010201 «Психологія» (053 Психологія згідно акту узгодження) освітніх рівнів «бакалавр» та «спеціаліст» 0301 Соціально-політичні науки (05 Соціальні та поведінкові науки) Київ-2017
 2. висновок експертної комісії щодо акредитації підготовки «бакалаврів» та «спеціалістів» зі спеціальності 6.030102 «Психологія» та 7.03010201 «Психологія» (053 Психологія згідно акту узгодження), у ПВНЗ "Київський інститут бізнесу та технологій" Керуючись Законами України «Е[ро освіту», «Про вищу освіту», постановою Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2001 року № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів» (зі змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти», наказом Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2003 року № 847 «Ліцензійні умови надання освітніх послугу сфері вищої освіти» (зі змінами), наказом Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України від 13.06.2012 р. № 689 «Про затвердження Державних вимог до акредитації напряму підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу» та на підставі Наказу Міністерства освіти і науки України від 01.06.2017 р. № 1088-А експертна комісія у складі: голови комісії: Вірної Жанни Петрівни - декана факультету психології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, доктора психологічних наук, професора; членів комісії: Журавльової Лариси Петрівни - завідувача кафедри теоретичної психології та психології розвитку Житомирського університету імені Івана Франка, доктора психологічних наук, професора; Лойко Людмили Святославівни - доцента кафедри нормальної фізіології Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова, кандидата психологічних наук, доцента, у період з 19 по 21 червня 2017 року провела безпосередньо на місці в навчальному закладі чергову акредитаційну експертизу діяльності Приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» ТОВ (надалі - Інститут) щодо підготовки «бакалаврів» та «спеціалістів» спеціальності 6.030102 «Психологія» та 7.03010201 «Психологія» (053 Психологія згідно акту узгодження). Комісія провела безпосередньо у навчальному закладі експертне оцінювання відповідності освітньої діяльності цього вищого навчального закладу державним вимогам щодо акредитації спеціальності. Під час роботи комісія проаналізувала кількісні та якісні показники щодо складу науково - педагогічного персоналу інституту, перевірила
 3. навчально - методичне, наукове та інформаційне забезпечення навчально- виховного процесу, вивчила стан матеріально-технічної бази тощо. За результатами проведеної роботи встановлено наступне: ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» зареєстровано Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією, від 23.06.1995 р., свідоцтво № 025225. Інститут створено на базі Київського народного університету технічного прогресу, сформованого протягом попередніх 30-ти років, який і став основою інтелектуального і матеріального потенціалу ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій». Повні юридичні та поштові реквізити Інституту Місце розташування: 04078, Україна, м. Київ, провулок Зоряний 1/5. Юридична адреса: Україна, м. Київ, вул. М. Бойчука, 18а. Телефон: 430-15-77,432-75-55 Ідентифікаційний код: 23497925. В даний період ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» здійснює освітню діяльність на підставі ліцензії АЕ № 458744 від 05. 08. 2014 р. на надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра, спеціаліста та магістра. До ліцензії внесено відокремлені структурні підрозділи інституту. В ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» ведеться підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів на чотирьох факультетах: Діяльність Інститут організована на факультетах - управління та адміністрування, психології та управління, соціальні та політичні науки, економіко-технологічний коледж. Навчання здійснюється за спеціальностями та освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста та магістра, а саме: «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Менеджмент», «Психологія», «Публічне управління та адміністрування». Всі спеціальності акредитовані за III рівнем. Згідно рішення ДАК від 19.10.2004 р., протокол № 52, ПВНЗ «Київський інститут бізнесу і технологій» визнаний акредитованим за III рівнем в цілому. В структурі Інституту діє видавництво, яке забезпечує навчальний процес необхідною навчально-методичною та науковою літературою. Навчальний процес в базовому навчальному закладі забезпечують чотири кафедри: кафедра психологіїї, кафедра гуманітарних та фундаментальних дисциплін, кафедра фінансів, обліку та оподаткування, які належним чином укомплектовані науково-педагогічними працівниками Достовірність інформації, поданої до Міністерства освіти і науки України Київським інститутом бізнесу та технологій разом із заявою про 1. Загальна характеристика:
 4. акредитацію була перевірена на підставі оригіналів відповідних документів: статуту, затвердженого Міністерством освіти і науки України 29 березня 2004 р. і зареєстрованого Печерською районною в м. Києві державною адміністрацією від 05 квітня 2004 р. за № свідоцтва про державну реєстрацію, виданого Печерською районною в м. Києві державною адміністрацією від 23 червня 1995 р. серія А00 № 025225; витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб; ліцензій, що стосуються попередніх періодів діяльності інституту; чинної переоформленої ліцензії розміщеної на сайті Міністерства освіти і науки України від 12.05.2017 (у паперовому вигляді АЕ № 458744 від 05. 08. 2014 р.) із зазначенням відокремлених структурних підрозділів; сертифікатів про акредитацію за зазначеними вище спеціальностями; сертифіката серії РІ-ІІІ № 111253 від 14 грудня 2004 р. про акредитацію ПВНЗ «Київський інститут бізнесу і технологій» за III рівнем; свідоцтва серії КВ № 8801 про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (поновлено Наказом Міністерства освіти і науки України № 1604 від 22.12.2016 р.). висновок санітарно-епідеміологічної експертизи 05-2/3367 від 20.03.2017. висновок протипожежного стану 26-7261/261 від 25.05.2016. договір оренди № 11000/16 від 15.06.2016. договір куплі-продажу будинку б/н від 15.11.2013 (в реєстрі №2219). договір послуги тимчасового розміщення (гуртожиток) У своїй діяльності щодо кожної спеціальності інститут керується відповідними Концепціями освітньої діяльності, які розроблені з урахуванням законодавства України, тенденцій розвитку освіти і регіональних особливостей. Концепція освітньої діяльності підготовки фахівців 0301 Соціально-політичні науки (05 Соціальні та поведінкові науки згідно акту узгодження) спеціальностей 6.030102 «Психологія» та 7.03010201 «Психологія» (053 Психологія згідно акту узгодження) погоджена Головним управлінням освіти і науки виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) 22 березня 2005 року. Висновок: надана Інститутом інформація до Міністерства освіти і науки України є достовірною. Установчі документи надані комісії в оригіналі і повністю відповідають матеріалам справи та підтверджують 13075;
 5. правові підстави для здійснення освітньої діяльності інститутом відповідно з ліцензійним обсягом. 2. Формування контингенту студентів Дані щодо контингенту було надано в акредитаційній справі та безпосередньо на місці перевірено експертною комісією. Нижче наведено опис формування контингенту студентів спеціальності 6.030102 «Психологія» та 7.03010201 «Психологія» (053 Психологія згідно акту узгодження) освітнього рівня «бакалавр» та «спеціаліст». Студентський контингент базового навчального закладу ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» (м. Київ) формується з числа української молоді, що має загальну середню, професійно-технічну або неповну вищу освіту. Набір до Інституту здійснює Приймальна комісія, що знаходиться за адресою: м. Київ, провулок Зоряний 1/5. Соціальна програма, що створена у ВНЗ із 1998 року, направлена на надання студентам знижок в оплаті за навчання за умов успішності протягом року (що стимулює постійно підтверджувати свій рівень). Контингент студентів галузі знань — 0301 Соціально-політичні науки (05 Соціальні та поведінкові науки) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», денної та заочної форми навчання формувався в основному за рахунок випускників за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр». Формування контингенту студентів спеціальності 6.030102 «Психологія» та 7.03010201 «Психологія» (053 Психологія згідно акту узгодження) освітнього рівня «бакалавр» та «спеціаліст» Курс ОКР НапрямСпеціальність кількість І Бакалавр (053) Психологія 23 II Бакалавр (6.030102) психологія 15 II Бакалавр (053) Психологія 15 III Бакалавр (6.030102) психологія 34 III Бакалавр (053) Психологія 15 IV Бакалавр (6.030102) психологія 35 V Бакалавр (6.030102) психологія 5 V Спеціаліст (7.03010201) психологія 1 V Спеціаліст (053) Психологія 19 VI Спеціаліст (7.03010201) психологія 10 VI Спеціаліст (053) Психологія 16 VII Спеціаліст (7.03010201) психологія 10 Всього 198
 6. Висновок: показники формування контингенту здобувачів вищої освіти галузі знання 0301 Соціально-політичні науки (05 Соціальні та поведінкові науки згідно акту узгодження), спеціальності 6.030102 «Психологія» та 7.03010201 «Психологія» (053 Психологія згідно акту узгодження), рівень профорієнтаційної роботи, яку здійснює Інститут та випускова кафедра психології відповідають рекомендаціям та вимогам Міністерства освіти і науки України, дозволяють здійснювати навчально- виховний процес згідно зі встановленими нормативами. Формування контингенту студентів за спеціальностями спеціальності 6.030102 «Психологія» та 7.03010201 «Психологія» (053 Психологія згідно акту узгодження) відповідають ліцензійному обсягу, підтвердженому чинною ліцензією. Експертна комісія перевірила документи, що відображають зміст підготовки здобувачів вищої освіти за заявленим напрямом підготовки. Зміст підготовки здобувачів вищої освіти галузі знання 0301 Соціально- політичні науки (05 Соціальні та поведінкові науки згідно акту узгодження), спеціальності 6.030102 «Психологія» та 7.03010201 «Психологія» (053 Психологія згідно акту узгодження) освітніх рівнів «бакалавр» та «спеціаліст» - 2016-2017 навчального року визначені тимчасовими стандартами вищого навчального закладу, які затверджені рішенням Вченої ради протокол №12 від 23.04.2016 р. та ректором Інституту, що відповідає чинному законодавству. На основі Галузевих стандартів, з врахуванням нормативно- розпорядчих документів щодо впровадження Європейської кредитно- трансферної технології навчання розроблені та затверджені в установленому порядку навчальні плани підготовки фіахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та «спеціаліст» та освітньо-кваліфікаційна характеристика, які відповідають вимогам у сфері вищої освіти. З усіх дисциплін навчальних планів розроблені робочі програми, які містять мету та завдання курсу, тематичний план, зміст курсу за темами, плани практичних (семінарських) занять, завдань для самостійної роботи студентів, теми рефератів, контрольних робіт для студентів-заочників види контролю знань та критерії оцінок (умови заліків), рекомендовану літературу. Згідно до результатів попередньої експертизи поданих матеріалів акредитаційної справи в матеріалах (за неуважності відповідальної особи за підготовку матеріалів справи) не було виявлено інформації щодо затвердження навчальних планів на Вченій раді Інституту (п. 4), навчальні плани, завірені Вченою радою Інституту подаються в якості додатків з експертними висновками. 3. Зміст підготовки фахівців
 7. Висновок: зміст підготовки бакалаврів та спеціалістів зі спеціальностей 6.030102 «Психологія» та 7.03010201 «Психологія» (053 Психологія згідно акту узгодження) у КІБіТ відповідає акредитаційним вимогам, потребам ринку праці і регламентується відповідною документацією, затвердженою в установленому порядку. 4. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу Забезпечення якісного викладання і належного методичного супроводження професійно-орієнтованих дисциплін при підготовці бакалаврів та спеціалістів спеціальності «Психологія» в Інституті здійснює кафедра психології. Окрім того, до підготовки зазначених фахівців залучені досвічені працівники інших кафедр. Експертна комісія перевірила інформацію про науково-педагогічний персонал кафедри психології за трудовими книжками, документами про наявність вищої освіти, наукового ступеня, вченого звання. Всі відповідні накази про зарахування на посади зафіксовані в трудових книжках, контракти оформлені відповідно до чинного законодавства, є необхідні документи про вищу освіту, науковий ступінь і вчене звання. Кафедра психології КІБіТ була заснована в 2004 році. Від самого початку була організована діяльність як стаціонарного, так і заочного відділення. Кафедра психології складається з 12 осіб, з них 5 - штатних, з числа штатних - 3 мають науковий ступінь і вчене звання; очолює кафедру доцент, к. психол. н. Гридковець Л.М. Підготовку фахівців за спеціальністю 6.030102 «Психологія» та 7.03010201 «Психологія» (053 Психологія згідно акту узгодження) забезпечують 10 науково-педагогічних працівників інституту. Науково-педагогічний склад, що забезпечує навчання студентів за спеціальністю 6.030102 «Психологія» та 7.03010201 «Психологія» (053 Психологія згідно акту узгодження) за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «спеціаліст» відповідає ліцензійним вимогам з усіх циклів дисциплін. Частка лекційних годин, викладання яких забезпечуються науково- педагогічними працівниками з науковими ступенями та вченими званнями (пункт 2.1 - 2.3. Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти) напрямом підготовки за спеціальністю 6.030102 «Психологія» та 7.03010201 «Психологія» (053 Психологія згідно акту узгодження), за освітньо-кваліфікаційнями рівнями «бакалавр» та «спеціаліст» складає, відповідно 84,2% та 100%. Кваліфікаційний рівень викладачів відповідає нормативним вимогам. Прийняття на роботу науково-педагогічних працівників здійснюється за строковим трудовим договором, укладенням контракту. Кандидатури
 8. викладачів розглядаються на засіданні кафедри і Вченої ради інституту, які вносять пропозиції ректору про укладання контракту або трудової угоди. Певна частина викладачів залучається до роботи в Інституті на умовах погодинної оплати праці. Це висококваліфіковані фахівці-практики, вчені, педагоги провідних ВНЗ України. В Інституті створена і діє система управління охороною праці, служба охорони праці та комісія з питань охорони праці. Своєчасно проводиться оперативний контроль за станом охорони праці та пожежної безпеки з метою профілактики травматизму і створення безпечних умов праці, призначені відповідальні особи у виробничих підрозділах та відділеннях. Призначено відповідальних осіб на об'єктах підвищеної небезпеки. Переглянуті та розроблені нові інструкції з охорони праці, затверджені по видах робіт та професіях згідно штатного розпису. Інженером з охорони праці проводиться вступний інструктаж з новоприйнятими працівниками та студентами. Керівники виробничих підрозділів та завідувачі відділеннями проводять первинний та повторний інструктаж, що фіксується в журналі первинного інструктажу на робочому місці. Проводиться інструктаж з пожежної безпеки. В технікумі проводиться організоване навчання та перевірка знань з питань охорони праці з керівниками та спеціалістами (один раз на 3 роки), та навчання з електробезпеки. Разом з профспілковою організацією складено колективний договір, де розроблені заходи з підвищення охорони праці та створення на робочих місцях безпечних та нешкідливих умов праці. Важливим завданням Київський інститут бізнесу та технологій вважає виховання людини в дусі відповідального ставлення до власного психічного, фізичного, соціального здоров'я і здоров'я оточуючих, як найвищої індивідуальної і суспільної цінності. Фізичну культуру викладає магістр з рекреації та оздоровчо-фізичної культури, майстер спорту, досвідчений педагог, який активно сприяє розвитку валеологічної освіти, формуванню фізичної культури, пропаганді здорового способу життя. За останні три роки чисельність науково-педагогічних працівників, що працюють на штатних засадах збільшилася. Плинність кадрів відсутня, а та, що має місце, обумовлена потребами і вимогами навчального процесу. З 2005 року кафедру очолює к. психол. н. Л.М. Гридковець. Основний акцент в діяльності кафедри від моменту заснування здійснюється на психологічну практику. Наявність невеликих за розмірами груп стаціонарного відділення дозволяє застосовувати практику організаційної мобільності, тобто проводити заняття в місцях практичної діяльності психологів: консультативні центри, центри по роботі з сім'ями та жінками, центри раннього розвитку дітей, лікарні, благодійні організації, що спеціалізуються на наданні соціально-психологічної допомоги населенню. Кафедра психології спільно з викладачами та студентами активно була включена в наукову діяльність, зокрема проводила наукові дослідження на замовлення Київського управління у справах сім'ї, молоді та спорту «Прогноз
 9. родинної соціалізації студентської молоді» (2007р.), розробляла та впроваджувала соціальні програми з підготовки молоді до шлюбу, гармонізації подружніх стосунків, з гармонійного розвитку дітей при Київському міському центрі сім'ї «Родинний дім» КМДА (2005-2008 рр.) за що була нагороджена грамотою від голови Київського управління у справах сім'ї, молоді та спорту О. Кулика (2007 р.). Студентами факультету психології під керівництвом викладачів кафедри розроблялися волонтерські проекти, що в подальшому були передані для впровадження громадським організаціям, зокрема: з подолання насильства в сім'ї «Гармонійна родина» (2008 р.), благочинної допомоги «Від серця до серця» (2006 р.). Кафедра психології стала співорганізатором (партнером) у проведенні цілої низки наукових та практичних конференцій, круглих столів, зокрема: Круглий стіл «Гендерна рівність: позитив чи руйнація української нації?» (2007 р.); Науково-практичні конференції «Студент-Дослідник-Фахівець» (м. Київ, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016); Фестиваль практичної психології та тренінгових програм «Альфа-фест» (м. Київ, 2011, 2012, 2013, 2014); Круглий стіл: «Психологія як наука про душу в християнській парадигмі: шлях інтеграції теорії в практику» (м. Київ, листопад 2011 р.); І Міжнародна науково-практична конференція християнських психологів, і психотерапевтів «Християнська психологія: труднощі та перспективи» (Київ, листопад 2012); Міжнародна науково- практична конференція «Міжнародний досвід подолання травми у християнській парадигмі» (м. Київ, травень 2015); Міжнародна науково- практична конференція «Психологія сексуальності: наукові пошуки, теорії та практики» (травень 2016, м. Київ). За час існування кафедри, студентами під керівництвом викладачів кафедри у «Віснику КІБіТ» було надруковано понад 150 наукових статей та тез. За останній час викладачами кафедри було написано понад 200 наукових робіт, серед яких 16 вийшли в закордонних виданнях. Світ побачила ціла низка наукових монографій та підручників, а також практичних посібників. Викладачі та студенти кафедри були запрошеними в якості експертів на близько ЗО радіо- та телепередач. Крім того для діяльності кафедри притаманна активна волонтерська діяльність, зокрема: Студенти та викладачі кафедри в якості волонтерської допомоги займалися з дітками реабілітаційного центру «Місто щасливих дітей», а також пошуком спонсорів для даної організації (2009-2010 р.р.); Студенти активно займаються волонтерською діяльністю в межах різних проектів; Викладачі та студенти кафедри протягом тривалого часу були волонтерами на міжнародному радіо «Марія» в якості авторів та учасників передач, присвячених темі психологічної просвіти населення
 10. (зокрема у проектах: «Родинна абетка», «Психологічна аптечка») (2011-2016 рр.); В 2016 року була організована співпраця з МБО «Карітас-Київ» за міжнародним проектом «Протидії торгівлі людьми». У Київському інституті бізнесу та технологій важливого значення надається вдосконаленню професійної майстерності викладачів, підвищенню їх кваліфікації, відповідальності за якість освіти. Впроваджена система фінансування стажування, участі в республіканських і міжнародних симпозіумах, наукових конференціях, видання наукових і методичних праць, тощо, що сприяє оволодінню науково-педагогічними працівниками новітніми освітніми та інформаційними технологіями, обміну досвідом та ідеями. Експертна комісія констатує, що кількісний та якісний склад кафедри психології та науково-педагогічного персоналу, який забезпечує в Інституті підготовку бакалаврів та спеціалістів за спеціальністю «Психологія», відповідає акредитаційним вимогам щодо кадрового забезпечення освітньої діяльності за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «спеціаліст». Згідно попередньої експертизи, експертною комісією було перевірено навантаження викладачів і забезпечення спеціальності професорсько- викладацьким складом (п.1). Підготовку фахівців спеціальностей 6.030102 «Психологія» та 7.03010201 «Психологія» (053 Психологія згідно акту узгодження) (п. 3), галузі знань 0301 Соціально-політичні науки (05 Соціальні та поведінкові науки згідно акту узгодження) забезпечують 15 науково-педагогічних працівників Інституту. Викладачі, які викладають на рівні «бакалавр» мають науковий ступінь або вчене звання становлять 84,2%, і на рівні «спеціаліст» - 100%. На штатних засадах, з тих, хто проводить підготовку спеціалістів з психології працює 11 (80%) викладачів та 4 (20%) працюють за сумісництвом. Викладання дисципліни (п. 2) - «Психофізіологія», спеціальністю 6.030102 «Психологія» здійснюється доктором психологічних наук, професором - А.В. Шамне. Поряд з цим експертною комісією було перевірено інформацію щодо курсів підвищення кваліфікації викладачів, які забезпечують якість освіти спеціальності «Психологія» (п.5). Згідно з наказом МОН №689 про підвищення кваліфікації викладачів за останній час пройшли підвищення кваліфікації такі викладачі кафедри психології: Гридковець Л.М. - завідувач каф.психології, к.психол.н., терміни проходження підвищення кваліфікації 15.12.15р.-18.01.2016 р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ 144028 Національна академія педагогічних наук України Центральний Інститут післядипломної освіти. Шкребтієнко Л.П. - кандидат психологічних наук. Терміни проходження підвищення кваліфікації - 15.12.15р.-18.01.2016 р. Свідоцтво СП 3583447/0417-16 - Національна академія педагогічних наук України Центральний Інститут післядипломної освіти. Ігнатенко О.В. - к.психол.н., терміни проходження підвищення кваліфікації - 1.02.2016 р. - 19.02.2016р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації 15 КУБГ105627
 11. Київський університет імені Бориса Грінченка. Документи підтверджуючі наявність у викладачів підвищення кваліфікації додається з експертним висновком. Висновок: науковий та професійний рівень викладачів, які забезпечують підготовку здобувачів вищої освіти галузі знання 0301 Соціально-політичні науки (05 Соціальні та поведінкові науки), спеціальності 6.030102 «Психологія» та 7.03010201 «Психологія» (053 Психологія згідно акту узгодження) освітніх рівнів «бакалавр» та «спеціаліст» відповідає вимогам та критеріям, що висуваються до науково- педагогічних працівників, які здійснюють підготовку зазначених освітніх рівнів та має достатній науковий потенціал для підготовки фахівців акредитованої спеціальності. 5. Матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу Матеріально - технічна база ІТВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» складається з власних та орендованих приміщень, які використовуються для організації навчально - виховного процесу та технічного оснащення цих приміщень. У розпорядженні всіх навчальних підрозділів інституту є приміщення для здійснення освітньої діяльності загальною площею понад 11 975, 970 м2 . З них власні приміщення - 9 . загальною площею 10 304 м (міста Вінниця, Ніжин, Біла Церква, Житомир, Умань). Базовий навчальний заклад (м. Київ) на підставі договору з Подільським управлінням освіти орендує приміщення в середній школі № 68 (м. Київ, вул. Білицька, 41/43) загальною площею 690, 9 м2 . За адресою м. Київ, пров. Зоряний 1/5 знаходиться власне приміщення загальною площею 737, 1 м . Таким чином, загальна площа, що використовується базовим навчальним закладом у м. Києві становить 1 527, 10 м . Аудиторний фонд інституту по вул. Білицькій 41/43 складається з 7 аудиторій та 2-х комп'ютерних класів, навчання в яких може відбуватися в дві зміни. Чотири аудиторії, загальною площею 35 м2 , розраховані на 16 посадкових місць, три - загальною площею 55 м2 , розраховані на 24 посадкових місця. Всі робочі місця в комп'ютерних класах під'єднані до мережі Іпіегпеї. Аудиторний фонд інституту за адресою пров. Зоряний 1/5 складається з: 7 аудиторій. Загальна площа аудиторій: 46,2 м2 , розрахована на 22 посадкових місця; загальна площа 43,5 м2 , розрахована на 20 посадкових місць; загальна площа 49,7 м2 , розрахована на 23 посадкових місця; загальнаг # 2 площа 20,6 м , розрахована на 11 посадкових місць; загальна площа 40,1 м , в 2 розрахована на 18 посадкових місця; загальна площа 49,7 м , розрахована на 23 посадкових місця; загальна площа 43,5 м2 , розрахована на 20 посадкових місця. За адресою пров. Зоряний 1/5 знаходиться комп'ютерний клас, Голова експертної комісії — Ж.П. Вірна
 12. обладнаний 19 комп'ютерами. Всі робочі місця в комп'ютерних класах під'єднані до мережі Іпіегпеі Всі навчальні приміщення Інституту відповідають санітарним нормам та правилам, державним будівельним нормам ДБН В2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів». В розпорядженні науково - педагогічних працівників - 20 комп'ютерів, З ксерокси, 2 мультимедійні центри, телефони, факси та інша офісна техніка. В розпорядженні науково — педагогічних працівників - 10 комп'ютерів, З ксерокси, мультимедійний центр, телефони, факси та інша офісна техніка. За адресою пров. Зоряний 1/5 знаходиться бібліотека інституту і читальний зал на 30 посадкових місць. В читальному залі облаштовані 6 робочих комп'ютеризованих місця для роботи в мережі Іпіетеї. Бібліотечний фонд становить 18 371 примірників наукової, навчальної, методичної і періодичної літератури. Також у базовому навчальному закладі (м. Київ) діють лабораторії та робочі кабінети. Інститут має власну поліграфічну базу для видання методичних матеріалів, розроблених викладачами. Також інститут має власне друковане періодичне видання, що включено до Переліку наукових фахових видань України: «Вісник Київського інституту бізнесу і технологій» (витяг з Наказу Міністерства освіти і науки України № 1604 від 22.12.2016). Для проведень занять з фізичної культури використовується спортивний майданчик. Студенти і співробітники інституту користуються їдальнею і буфетом школи, та кафе в приміщенні інституту за адресою пров. Зоряний 1/5. Матеріально - технічна база ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» відповідає нормативним вимогам до акредитації спеціальностей і дозволяє забезпечити якісну підготовку магістрів заявленої спеціальності. Згідно з висновками попередньої експертизи та порад щодо перевірки, експертною комісією було перевірено інформацію про загальні площі навчальних приміщень (п. 8), що використовуються в навчальному процесі (інформація надається з експертними висновками). Також, з експертними висновками додається таблиця про соціальну інфраструктуру (п. 9). Згідно перевірки соціальної інфраструктури Інституту на місці експертною комісією було встановлено, що в учбовому закладі наявні пункти харчування, гуртожиток, спортивний майданчик та медичний пункт (п.12). Висновок: матеріально-технічна база Інституту, її санітарний стан загалом та випускової кафедри зокрема, відповідають нормативним показникам акредитаційних вимог щодо забезпечення якісної професійної підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 6.030102 «Психологія» та 7.03010201 «Психологія» (053 Психологія згідно акту узгодження). 6. Організаційне, навчально -методичне та інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу
 13. Освітній процес в Інституті організований відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Статуту Інституту, Положення про організацію освітнього процесу у «Київському Інституті бізнесу і технологій» й, затверджений, іншими нормативними документами Міністерства освіти і науки України, а також відповідно до графіку навчального процесу на підставі навчальних планів, робочих навчальних планів, та забезпечений необхідним навчально-методичним комплексом та розкладом занять. Експертної комісією проаналізовані навчальні плани підготовки спеціальності 6.030102 «Психологія» та 7.03010201 «Психологія» (053 Психологія згідно акту узгодження), які розроблені з урахуванням вимог наказів Міністерства освіти і науки України та в установленому порядку затверджені. Експертна комісія проаналізувала навчальні плани (нормативні та вибіркові дисципліни) на предмет їх відповідності стандартам вищої освіти. Розглянуті також комплекси навчально-методичного забезпечення з кожної навчальної дисципліни, зокрема конспекти лекцій та плани практичних занять, методичні розробки з підготовки до практичних робіт, до самостійної роботи, питання, задачі, кейси для поточного та підсумкового контролю знань та вмінь студентів, комплексних контрольних робіт за окремими дисциплінами. В Інституті розроблені навчальні та робочі програми з усіх нормативних і вибіркових дисциплін. Робочі навчальні програми з кожної дисципліни містять у собі виклад конкретного змісту дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення. В кожній з робочих програм наведено опис навчальної дисципліни, заплановані результати навчання, програма та структура навчальної дисципліни, теми семінарських (практичних, лабораторних) занять, завдання до самостійної роботи, індивідуальні завдання, методи контролю, схема нарахування балів, рекомендована література (основна і допоміжна), інформаційні ресурси в Інтернеті. Навчально-методичний комплекс дисциплін відповідає акредитаційним вимогам. В Інституті запроваджено європейську форму організації самостійної роботи студента - «Сілабус», що дозволяє викладачу оперативно відслідковувати результати навчання, частина викладачів використовує оп-ііпе платформу «Соо§1е-С1аз8». Експертна комісія перевірила наявність програми практичної підготовки та розглянула методичні вказівки щодо проходження практики. Було зафіксовано, що з заявленої спеціалізації є перелік баз практик та згідно них є відповідно укладені угоди. Існують розроблені відповідно до «Положення про організацію навчального процесу у «Київському інституті бізнесу і технологій» критерії оцінювання знань і вмінь студентів, схвалені рішенням Вченої ради Інституту та затверджені ректором. Основними документами, що регламентують навчальний процес, є
 14. розклади занять та екзаменаційно-залікових сесій, що розроблюються на проходить по пних місцях як Інституту, яка основі робочих навчальних планів. Навчальний процес розробленому розкладу на семестр, який розміщується у досту для студентів, так і викладачів, та в інформаційній системі розміщена на офіційному веб-сайті Інституту. В Інституті впроваджено автоматизовану систему управління навчальним закладом. Контроль за виконанням та якістю проведення навчального процесу забезпечується плановими та неплановими перевірками, як з боку керівництва Інституту, так і за рахунок взаємного відвідування занять викладачами кафедр. Штатні викладачі протягом семестру проводять взаємні відвідування занять, що зафіксовано у відповідному журналі взаємовідвідувань. Організація навчально-виховного процесу в Інституті та його навчально- методичне забезпечення здійснюється згідно з Законом України «Про вищу освіту» і «Про мови» та іншими державними стандартами вищої освіти України, які включають освітньо-професійну програму та освітньо- кваліфікаційну характеристику бакалавра,, затверджені відповідним наказом МОН України. Одним з джерел інформаційного забезпечення навчального процесу є база даних, яка зберігається на електронних носіях. В Інституті створена медіатека. Це дозволяє накопичувати в електронному вигляді підручники, посібники, пакети прикладних програм, законодавчі, інструктивні, нормативні, довідкові, методичні й інші матеріали та ефективно використовувати їх у навчальному процесі. Є можливість використовувати у навчальному процесі сучасні технічні засоби навчання, а саме мультимедійні проектори, он-лайн курси. Локальна комп'ютерна мережа Інституту об'єднує комп'ютери різних структурних підрозділів, що дозволяє інтенсифікувати організацію і контроль навчального процесу. Приміщення для науково-педагогічного і допоміжного персоналу оснащені необхідною сучасною оргтехнікою (комп'ютери, принтери, сканери). Всі співробітники і студенти Інститут мають вільний доступ до мережі Іпіегпеї. Напрям психології представлений у бібліотеці такою періодикою: «Педагогіка і психологія. Вісник Академії педагогічних наук України», «Практична психологія та соціальна робота», «Психолог», «Психологія і суспільство», «Шкільному психологу. Усе для роботи (Основа)», «Практичний психолог». (Більш точні відомості в Додатках до експертних висновків). Навчально-методична література бібліотеки Інституту активно використовується студентами. Рівень забезпечення студентів підручниками і навчальними посібниками відповідає чинним вимогам (наявність щонайменше одного підручника на трьох студентів денної форми відповідно
 15. списку основної літератури). Бібліотечний фонд інституту щорічно поповнюється новими виданнями. Так, на комплектування навчального фонду у 2016-2017 роках інститутом виділено 62 2893 грн. Отже, виходячи з вищевикладеного можна стверджувати, що рівень навчально - методичного забезпечення відповідає нормативним вимогам щодо ліцензування спеціальностей і дозволяє проводити якісну підготовку фахівців освітніх рівнів «бакалавр» та «спеціаліст» галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки», спеціальності 6.030102 «Психологія» та 7.03010201 «Психологія» (053 Психологія згідно акту узгодження). Оскільки в результатах попередньої експертизи поданих матеріалів акредитаційної справи наявні помітки (п.6) щодо перевірки експертною комісією наявності передплати на періодичні видання станом на 2017 рік для спеціальності «Психологія» то їх наявність була встановлена та підтверджується експертною комісією, а відповідні відомості щодо передплати додаються в якості додатку з експертним висновком. Також експертною комісією підтверджується факт наявності в Інституті навчальними підручниками, посібниками довідковою та іншою навчальною літературою спеціальності 6.030102 «Психологія» (п.7). Факт наявності її в бібліотечних фондах Інституту засвідчується в письмовому вигляді та додається в якості додатків разом з експертним висновком. Висновок: стан навчально-методичного та інформаційного забезпечення відповідає даним, наведеним у звіті про самоаналіз та дозволяє здійснювати підготовку здобувачів вищої освіти спеціальності 6.030102 «Психологія» та 7.03010201 «Психологія» (053 Психологія згідно акту узгодження), у відповідності до сучасних вимог. Методична література наявна у достатній кількості і є всі умови для її повсякденного використання студентами. Організація навчального процесу забезпечує державну гарантію якості. Наукова діяльність випускової кафедри психології організована та здійснюється відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Статуту Інституту, Положення про наукову діяльність. Керівні документи з організації науково-дослідної діяльності на кафедрі в наявності та відпрацьовуються у повному обсязі. З 2004 року Інститут видає науково-практичний журнал «Вісник Київського інституту бізнесу та технологій». У статтях «Вісника» відображаються результати наукових досліджень студентів і викладачів. Вийшло два окремих номери «Вісника» присвяченого психологічній науці, подано документи до включення «Вісник Київського інституту бізнесу та технологій» до переліку фахових видань ВАК за напрямком психологія. 7. Науково-дослідна діяльність
 16. У цьому році відбулась 21 щорічна міжнародна науково-практична конференція «Студент-Дослідник-Фахівець». Був виданий окремий номер «Вісника» з тезами доповідей. У конференції брали участь більше 150 учасників, модераторами секцій були фахівці з психології та запрошені професори з провідних ВНЗ Києва та Ке§епІ Ипіуегзіїу (ІІ8А, Уіг§іпіа). Тісні наукові зв'язки підтримує з Інститутом психічного здоров'я Українського Католицького Університету, Національним університетом ім. Тараса Шевченка, Державний інститут сімейної та молодіжної політики (при Міністерстві Соціальної Політики України, Національний університет біоресурсів і природокористування України. Криворізький державний педагогічний університет. Полтавський педагогічний університет імені В.Г. Короленка, Академія лідерства України, Інститут психології імені Г.С. Костюка, Інститут з Київським національним економічним університетом ім. В.Гетьмана, КРОК, Інститутом світової економіки та міжнародних відносин Національної академії наук України (у питання організаційної психології, психології праці та управління). Інститутом також встановлено наукові зв'язки із зарубіжними вищими навчальними закладами та громадськими організаціями, що приділяють увагу організації освіти, опікується процесами входження в загальноєвропейський освітянський простір. Активною є співпраця з міжнародними організаціями, діяльність яких, зокрема, пов'язана з освітою у сфері психології управління та організаційної психології: СЕЦМЕ (Консорціум з удосконалення менеджмент-освіти в Україні). Інститут є членом кількох асоціацій: Української асоціації з розвитку менеджмент- та бізнес-освіти (УАРМБО), ректор - д-р. філос. наук Яковлева О.В. є дійсним головою цієї асоціації, Центрально- та Східно- європейської асоціації з менеджменту (СЕЕМА1Ч). Також активною є співпраця у сфері підвищення рівня надання освітніх послуг з психології консультування та реабілітаційної психології, зокрема, з Ке§епї Шіуегзіїу (И8А), Київським університетом ім.Б.Гринченка. Результати науково-дослідницької діяльності викладачів та студентів знайшли втілення в діяльності Робочих груп при Міністерстві Соціальної Політики України (2014-2017 р.р.), Міністерстві Охорони здоров'я України (2015-2017 р.р.)? Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі (2011-2015 р.р.). Навчання та проведення психологічних досліджень спільно з Головним управлінням національної поліції України в м.Києві (2015-2017), Відділом привенції головного управління національної поліції в м.Києві (2016-2017 р.р.), Дитячої кримінальної міліції у справах дітей в м.Киїєві (2011-2015р.р.) Висновок: наукова діяльність викладачів, які забезпечують підготовку здобувачів вищої освіти спеціальності 6.030102 «Психологія» та 7.03010201 «Психологія» (053 Психологія згідно акту узгодження), галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки», відповідає вимогам та критеріям, що
 17. висуваються до науково-педагогічних працівників, які здійснюють підготовку за освітніми рівнями «бакалавр» та «спеціаліст», та має достатній науковий та практичний потенціал для підготовки фахівців спеціальності, що акредитується. 8. Якісні характеристики підготовки фахівців, їх працевлаштування Вивчення організації навчально-виховного процесу в Інституті та його навчально-методичного забезпечення дозволяє констатувати, що підготовка фахівців в Інституті здійснюється згідно з законами «Про вищу освіту» і «Про освіту» за державними стандартами вищої освіти України, які включають освітню-професійні програми та освітньо-кваліфікаційні характеристики бакалавра та спеціаліста. В інституті розроблено варіативні частини освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми, які затверджені Вченою Радою інституту. Варіативні частини відповідають вимогам державних та галузевих стандартів вищої освіти, Положенню про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту). Навчальні плани, за якими здійснюється підготовка бакалаврів та спеціалістів, затверджено ректором інституту. Структура навчального плану, форма державної атестації, що використовуються в Інституті, відповідають нормативним вимогам МОН України. З кожної дисципліни відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, навчання відбувається згідно з навчальним планом. До кожного навчального плану підготовлені навчально- методичні комплекси дисциплін, що включають: програму дисципліни, робочу навчальну програму дисципліни; плани практичних, семінарських занять (якщо це передбачено курсом); завдання до самостійних робіт студентів; список рекомендованої літератури; матеріали методичного забезпечення (методичні вказівки до виконання курсових робіт, практичних занять тощо). Всі види практики, що передбачені навчальним планом забезпечені програмами. Експертна комісія перевірила наявність і наповнення навчально- методичного комплексу підготовки студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» та «спеціаліст» зі спеціальності 6.030102 «Психологія» та 7.03010201 «Психологія» (053 Психологія згідно акту узгодження), та навчально-методичних комплексів дисциплін, що їм відповідають. Навчально-методичний комплекс підготовки бакалаврів та спеціалістів зі спеціальності 6.030102 «Психологія» та 7.03010201 «Психологія» (053 Психологія згідно акту узгодження) включає: концепцію освітньої діяльності за спеціальністю, освітньо-кваліфікаційну характеристику, освітньо- професійну програму, навчальний план для денної форми навчання, графік навчального процесу, робочий навчальний план, робочі навчальні програми дисциплін, робочу програму практики, методичні вказівки, тематику курсових. Навчально-методичні комплекси дисциплін включають: програму
 18. дисципліни, робочу навчальну програму дисципліни, плани практичних, семінарських занять, завдання для самостійної роботи студентів, список рекомендованої літератури, матеріали методичного забезпечення (методичні вказівки до виконання курсових робіт, проведення практичних занять тощо). Встановлено, що з кожної дисципліни, що передбачена навчальним планом, сформовано навчально-методичний комплекс, розроблений відповідно до рекомендацій МОН України. Відповідність змісту підготовки фахівців особливостям професійної діяльності і вимогам та потребам регіону забезпечується: структурою навчального плану, переліком навчальних дисциплін і обсягом часу на їх вивчення, змістом і спрямованістю теоретичних занять, самостійної роботи, практики, виконанням курсової. Експертна комісія перевірила наявність і якість робочих програм. За структурою і за змістом програми відповідають нормативним вимогам. Для курсових робіт розроблено тематику, вимоги щодо змісту та методичні вказівки до виконання. Навчальним планом передбачено проходження студентами практики з фаху. Концепція практичної підготовки студентів в інституті базується на Положенні про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженому наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 р. № 93 та регламентується Положенням про організацію проведення практики студентів інституту і робочими програмами практик. Програми практик бакалаврів та спеціалістів узгоджена з наскрізною програмою практики. Експертами перевірено інформацію про навчально-методичну літературу бібліотеки Інституту, що використовується студентами. Рівень забезпечення студентів підручниками і навчальними посібниками відповідає чинним вимогам. Навчально-методична література бібліотеки інституту активно використовується студентами. Рівень забезпечення студентів підручниками і навчальними посібниками відповідає чинним вимогам (наявність щонайменше одного підручника на трьох студентів денної форми відповідно списку основної літератури). Одним з джерел інформаційного забезпечення навчального процесу є інформація, яка зберігається на електронних носіях, створена медіатека. Це дозволяє накопичувати в електронному вигляді підручники, посібники, пакети прикладних програм, законодавчі, інструктивні, нормативні, довідкові, методичні й інші матеріали та ефективно використовувати їх у навчальному процесі та при виконанні необхідних видів робіт. Рівень освітньої діяльності (рівень підготовки студентів). Здійсненні заходи дозволяють констатувати досить високий рівень підготовки студентів, що навчаються за напрямом 6.030102, 7.03010201 Голова експертної комісії Ж.П. Вірна
 19. «Психологія», а також достатньо високий рівень організації роботи, пов'язаної з проходженням практики студентами і самостійною роботою студентів (зокрема, написання курсових та проектних робіт). Абсолютна успішність студентами за спеціальністю 6.030102 «Психологія», ОКР «Бакалавр» 100%, якісна успішність 86%. Абсолютна успішність студентами за спеціальність 053 (7.03010201) «Психологія», ОКР Спеціаліст» 100%, якісна успішність 91%. Студенти КІБіТ проходять практику за спеціальністю «Психологія» на основі затвердженого навчального плану та узгодження зі структурою навчального процесу. Програми практик, методичні рекомендації з проведення, оформлення і захист практики, а також бази практики затверджені на засіданні кафедри психології від 12. 02. 2014 протокол №7. Студенти проходять практику на підприємствах і організаціях (в наявності є заключені відповідні договори про проходження практики), які здійснюють психологічну діяльність. Бази практики КІБіТ зі спеціальності «Психологія»: «Управління у справах ветеранів та учасників АТО Міністерства соціальної політики України»; МБФ «Карітас-Київ»; «Центр по роботі з сім'ями та жінками» Шевченківського р-ну м. Києва; «Психологічний тренінговий центр КМТ»; Територіальне медичне об'єднання ДОЗ КМДА «ПСИХІАТРІЯ», м. Київ; Громадська організація «Колосочок»; ТОВ «Солі део Глорія»/ Рі1і§гапа Еіпіса; ДНЗ- центр розвитку дитини «Орлятко»; ДДЗО «Витоки»; ТОВ «ЕЛАН-КМ»; ТОВ «Т.М.А»; ПрАТ «Натурфарм», айчарвідділ; Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство «Колос» агропромислового комплексу України; Салон краси «Престиж» та інші. В Інституті працює бюро з проходження практики і працевлаштуванню. Одним з основних напрямків діяльності Інституту є підбір такого місця проходження практики, яке по закінченню навчання може виступити, як місце можливої роботи випускника. Результати практики позитивні, про що свідчать запрошення студентів для подальшого працевлаштування. Здійснені заходи дозволяють констатувати досить високий рівень підготовки студентів, що навчаються за спеціальністю «Психологія», а також достатньо високий рівень організації роботи, пов'язаної з проходженням ДДЗО 495;
 20. практики і самостійною роботою студентів (зокрема, написання курсових робіт). У таблицях нижче подані результати ККР студентів спеціальностей 6.030102 «Психологія» та 7.03010201 «Психологія» (053 Психологія згідно акту узгодження). Результати виконання комплексних контрольних робіт (самоаналіз) студентами за напрямом 6.030102 «Психологія», ОКР «Бакалавр» № п/п Дисципліна Кількістьстудентів Виконали ККР Одержали оцінки при самоаналізі Абсолютнауспішність, % Якість,% Середнійбал № п/п Дисципліна Кількістьстудентів Виконали ККР 5 4 3 2 Абсолютнауспішність, % Якість,% Середнійбал № п/п Дисципліна Кількістьстудентів Кіль- кість % Кіль- кість % Кіль- кість % Кіль- кість % Кіль- кість % Абсолютнауспішність, % Якість,% Середнійбал 1. Дисципліни гуманітарної та соціально-економічної підготовки 1. Історія України 53 53 100% 41 78% 7 13% 5 9% 0 0% 100 91% 4,7 2. Дисципліни фундаментальної та природничо-наукової підготовки 1. Загальна психологія 35 35 100% 20 57% 8 23% 7 20% 0 0% 100 80% 4,4 3. Дисципліни професійної та практичної підготовки 1. Вікова психологія 35 35 100% 20 57% 8 23% 7 20% 0 0% 100 80% 4,4 Експерт Завідувач кафедри психології Л.П. Журавльова Л.М. Гридковець Результати виконання комплексних контрольних робіт (самоаналіз) студентами за спеціальністю 7.03010201 «Психологія» (053 Психологія № п/п Дисципліна Кількістьстудентів Виконали ККР Одержали оцінки при самоаналізі Абсолютнауспішність, % Якість,% Середнійбал № п/п Дисципліна Кількістьстудентів Виконали ККР 5 4 3 2 Абсолютнауспішність, % Якість,% Середнійбал № п/п Дисципліна Кількістьстудентів Кіль- кість % Кіль- кість % Кіль- кість % Кіль- кість % Кіль- кість % Абсолютнауспішність, % Якість,% Середнійбал Дисципліни професійної та практичної підготовки 1. Психологія 45 45 100% 33 73% 8 18% 4 9% 0 0% 100% 91% 4,7 праці та управління 1 Експерт Завідувач кафедри психології Голова експертної комісії Л.П. Журавльова Л.М. Гридковець Ж.П. Вірна
 21. Висновок: якісні характеристики підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 6.030102 «Психологія» та 7.03010201 «Психологія» (053 Психологія згідно акту узгодження) освітнього рівня «бакалавр» та «спеціаліст», відповідають акредитаційним вимогам. 9. Перелік зауважень (приписів) контролюючих органів та заходи з Їх усунення Комісія вважає доцільним дати такі рекомендації керівництву навчального закладу: 1. Необхідно розширити перелік баз практики з врахуванням особливостей спеціальності; 2. Забезпечити використання інноваційних технологій навчання під час викладання дисциплін фахового спрямування; 3. Активізувати роботу науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчання студентів за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Бакалавр», «Спеціаліст», щодо вдосконалення методів перевірки якості знань студентів. Висновок: Експертна комісія перевірила роботу з усунення зауважень та констатує, що всі зауваження своєчасно та повністю усунені, іцо відповідає Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та Державним вимогам до акредитації. 10. Загальні висновки і пропозиції Експертна комісія з акредитації спеціальності 6.03.0102 «Психологія» та 7.03010201 «Психологія» (053 Психологія згідно акту узгодження) освітніх рівнів «бакалавр» та «спеціаліст» 0301 «Соціально-політичні науки» (05 «Соціальні та політичні науки») загалом позитивно оцінює роботу університету та випускової кафедри психології. Вважаємо за необхідне висловити також зауваження, які не входять до складу обов'язкових і не впливають на рішення про акредитацію, але дають змогу поліпшити якість підготовки фахівців 1. Продовжити роботу з питань організації і комплектування кваліфікованіми науково-викладацькими кадрами. 2. Посилити співпрацю з науково-педагогічними працівниками провідних вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів і наукових
 22. установ з метою обміну науковим досвідом і проходження наукового стажування. 3. З метою активізації студентської мобільності проводити читання базових психологічних дисциплін іноземною (англійською) мовою. Результати акредитаційної експертизи дають підстави рекомендувати Експертній раді ДАК Міністерства освіти і науки України прийняти рішення про акредитацію спеціальності 6.030102 «Психологія» та 7.03010201 «Психологія» (053 Психологія згідно акту узгодження) Київського інституту бізнесу та технологій щодо надання освітніх послуг у сфері вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог бакалавра та спеціаліста напряму підготовки 0301 Соціально-політичні науки (05 Соціальні та поведінкові науки), спеціальності 6.030102 «Психологія» та 7.03010201 «Психологія» (053 Психологія згідно акту узгодження) з ліцензійним обсягом для базового навчального закладу ЗО осіб денної та 20 осіб заочної форм навчання (загалом 50 осіб) - освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та ЗО осіб денної та ЗО осіб заочної форм навчання (загалом 60 осіб) освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». Вірної Жанни Петрівни - декана факультету психології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, доктора психологічних наук, професора; членів комісії: Журавльової Лариси Петрівни - завідувача кафедри теоретичної психології та психології розвитку Житомирського університету імені Івана Франка, доктора психологічних наук, професора; Лойко Людмили Святославівни - доцента кафедри нормальної фізіології Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова, кандидата психологічних наук, доцента, Порівняльна таблиця відповідності наявних умов провадження освітньої діяльності вимогам акредитації подана у додатках. Голова експертної комісії: декан факультету психології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, доктор психологічних наук, професор
 23. Члени експертної комісії: завідувач кафедри теоретичної психології та психології розвитку Житомирського університету імені Івана Франка, доктор психологічних наук, професор доцент кафедри нормальної фізіології Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова, кандидат психологічних наук, доцент П. Журавльова а 7 Л.С. Лойко З висновками ознайомлений і один примірник отримала: Ректор Приватного вищого навчального «Київський інститут бізнесу та те доктор філософських наук, доце О.В. Яковлева
 24. ДОДАТКИ до висновків експертної комісії Міністерства освіти і науки України про підсумки акредитаційної експертизи спеціальностей 6.030102 «Психологія» та 7.03010201 «Психологія» (053 Психологія згідно акту узгодження), галузі знання 0301 Соціально-політичні науки (05 Соціальні та поведінкові науки) освітніх рівнів «бакалавр» та «спеціаліст» здобувачів вищої освіти у «Київському інституті бізнесу та технологій» ТОВ
 25. ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ відповідності стану забезпечення навчального закладу Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та державним вимогам до акредитації спеціальності 6.030102 «Психологія» освітнього рівня «бакалавр» здобувачів вищої освіти Назвапоказника(нормативу) Значення показника (норматив У) Факгичн е значення показник а Відхилення фактичного значення показника віднорматив- ного 1 2 3 4 5 1. Загальні вимоги 1.1. Концепція діяльності за заявленим напрямом (спеціальністю), погоджена з Київською державною адміністрацією + + відповідає 1.2. Заявлений ліцензований обсяг (денна форма навчання/заочна форма навчання) 30/20 30/20 відповідає 2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленого напряму 2.1. Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин соціально-гуманітарного циклу дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості годин), 75 90 відповідає у тому числі які працюють у даному навчальному закладі за основним місцем роботи 50 50 відповідає 2.2. Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин фундаментального циклу дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості годин) (за винятком військових |навчальних дисциплін), 75 100 відповідає у тому числі які працюють у даному навчальному закладі за основним місцем роботи 50 61 відповідає з них: докторів наук або професорів (при розрахунку частки докторів наук або професорів дозволяється прирівнювати двох кандидатів наук, доцентів, які мають стаж безперервної науково-педагогічної роботи в даному навчальному закладі не менше 10 років, а також є авторами (співавторами) підручників, навчальних посібників з грифом [Міністерства 10 16 відповідає
Advertisement