Pravilnik o članarinama

Serbian Games Association
Serbian Games AssociationSerbian Games Association

Pravilnik (SGA)

На основу члана 8, став 3, тачка 3 Статута удружења Асоцијација Индустрије
Видео Игара Србијe, Скупштина је дана 01.07.2020. на седници једногласно
донела следећи:
ПРАВИЛНИК О ВИСИНИ, НАЧИНУ И РОКОВИМА ПЛАЋАЊА ЧЛАНАРИНЕ
Члан 1.
Предмет
Овим правилником утврђују се висина, начин и рокови плаћања чланарине (у
даљем тексту: чланарина) Асоцијације индустрије видео игара Србије (у даљем
тексту Асоцијација) за пуноправне чланове Удружења.
Члан 2.
Висина чланарине
Годишња чланарина Асоцијације за различите пакете износи:
Start пакет - 240 евра
Pro пакет - 1.200 евра
Premium пакет - 3.600 евра
Service пакет - 960 евра
Чланарина се уплаћује у динарској противвредности по средњем НБС курсу на
дан уплате.
Члан 3.
Начин плаћања чланарине
Чланарина из Члана 2. може се по избору члана уплатити једнократно за целу
календарску годину, два пута на шест месеци или квартално. Чланови су дужни
да у пријавној форми за чланство у Асоцијацији обавесте Извршну канцеларију
Асоцијације о начину плаћања чланарине.
Члан 4.
Рок за плаћање чланарине
Чланови који се определе за једнократну уплату чланарине дужни су да изврше
уплату целокупне чланарине најкасније 15 дана након потписивања Споразума
о чланству.
Чланови који се определе за уплату чланарине два пута на шест месеци дужни
су да изврше уплату прве половине чланарине најкасније 15. дана након
потписивања Споразума о чланству, а другу половину чланарине најкасније до
истека шест месеци од дана потписивања Споразума.
Чланови који се определе за кварталну уплату чланарине дужни су да изврше
уплату прве четвртине чланарине најкасније 15. дана након потписивања
Споразума о чланству, а преостале четвртине најкасније до истека три, шест и
девет месеци од дана потписивања Споразума.
Члан 5.
Завршне одредбе
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.
У Београду,
01.07.2020.
Председавајући
Никола Чавић

Recommended

Game design at Playrix by
Game design at PlayrixGame design at Playrix
Game design at PlayrixSerbian Games Association
589 views18 slides
Zlo i naopako pre, tokom i nakon vaše prve Kickstarter kampanje by
Zlo i naopako pre, tokom i nakon vaše prve Kickstarter kampanjeZlo i naopako pre, tokom i nakon vaše prve Kickstarter kampanje
Zlo i naopako pre, tokom i nakon vaše prve Kickstarter kampanjeSerbian Games Association
83 views17 slides
Itches and glitches: izazovi i mogućnosti Kickstartera u gejmingu by
Itches and glitches: izazovi i mogućnosti Kickstartera u gejminguItches and glitches: izazovi i mogućnosti Kickstartera u gejmingu
Itches and glitches: izazovi i mogućnosti Kickstartera u gejminguSerbian Games Association
35 views10 slides
The developer's guide to the game by
The developer's guide to the gameThe developer's guide to the game
The developer's guide to the gameSerbian Games Association
40 views31 slides
Optimizing your open world game by
Optimizing your open world gameOptimizing your open world game
Optimizing your open world gameSerbian Games Association
44 views11 slides
Making of Underrail (PC, RPG) by
Making of Underrail (PC, RPG)Making of Underrail (PC, RPG)
Making of Underrail (PC, RPG)Serbian Games Association
210 views23 slides

More Related Content

More from Serbian Games Association

Roaming Group; Šta invesitori traže u studijima za razvoj igara? Predavači: R... by
Roaming Group; Šta invesitori traže u studijima za razvoj igara? Predavači: R...Roaming Group; Šta invesitori traže u studijima za razvoj igara? Predavači: R...
Roaming Group; Šta invesitori traže u studijima za razvoj igara? Predavači: R...Serbian Games Association
88 views9 slides
Yboga, Marko Gardijan; Kako je nastao Dream Hospital by
Yboga, Marko Gardijan; Kako je nastao Dream HospitalYboga, Marko Gardijan; Kako je nastao Dream Hospital
Yboga, Marko Gardijan; Kako je nastao Dream HospitalSerbian Games Association
136 views34 slides
Branislav Pantić (Character supervisor /Creative director, Bunker VFX); Video... by
Branislav Pantić (Character supervisor /Creative director, Bunker VFX); Video...Branislav Pantić (Character supervisor /Creative director, Bunker VFX); Video...
Branislav Pantić (Character supervisor /Creative director, Bunker VFX); Video...Serbian Games Association
42 views20 slides
Miracle Dojo, Stefan Đorđević i Nemanja Tanasković; How we made KarateDo by
Miracle Dojo, Stefan Đorđević i Nemanja Tanasković; How we made KarateDoMiracle Dojo, Stefan Đorđević i Nemanja Tanasković; How we made KarateDo
Miracle Dojo, Stefan Đorđević i Nemanja Tanasković; How we made KarateDoSerbian Games Association
53 views19 slides
PwC; Merging and acquisition by
PwC; Merging and acquisitionPwC; Merging and acquisition
PwC; Merging and acquisitionSerbian Games Association
39 views9 slides
PwC; Šta investitor traži u pitchu? by
PwC; Šta investitor traži u pitchu?PwC; Šta investitor traži u pitchu?
PwC; Šta investitor traži u pitchu?Serbian Games Association
56 views20 slides

More from Serbian Games Association(9)

Roaming Group; Šta invesitori traže u studijima za razvoj igara? Predavači: R... by Serbian Games Association
Roaming Group; Šta invesitori traže u studijima za razvoj igara? Predavači: R...Roaming Group; Šta invesitori traže u studijima za razvoj igara? Predavači: R...
Roaming Group; Šta invesitori traže u studijima za razvoj igara? Predavači: R...
Branislav Pantić (Character supervisor /Creative director, Bunker VFX); Video... by Serbian Games Association
Branislav Pantić (Character supervisor /Creative director, Bunker VFX); Video...Branislav Pantić (Character supervisor /Creative director, Bunker VFX); Video...
Branislav Pantić (Character supervisor /Creative director, Bunker VFX); Video...
Miracle Dojo, Stefan Đorđević i Nemanja Tanasković; How we made KarateDo by Serbian Games Association
Miracle Dojo, Stefan Đorđević i Nemanja Tanasković; How we made KarateDoMiracle Dojo, Stefan Đorđević i Nemanja Tanasković; How we made KarateDo
Miracle Dojo, Stefan Đorđević i Nemanja Tanasković; How we made KarateDo
Ognjen Popović, Mad Head Games; Little tips and tricks for endurance in the g... by Serbian Games Association
Ognjen Popović, Mad Head Games; Little tips and tricks for endurance in the g...Ognjen Popović, Mad Head Games; Little tips and tricks for endurance in the g...
Ognjen Popović, Mad Head Games; Little tips and tricks for endurance in the g...
Nikola Stepković, Demagog studio; Golf Club: Wasteland – izmišljanje postapok... by Serbian Games Association
Nikola Stepković, Demagog studio; Golf Club: Wasteland – izmišljanje postapok...Nikola Stepković, Demagog studio; Golf Club: Wasteland – izmišljanje postapok...
Nikola Stepković, Demagog studio; Golf Club: Wasteland – izmišljanje postapok...

Pravilnik o članarinama

  • 1. На основу члана 8, став 3, тачка 3 Статута удружења Асоцијација Индустрије Видео Игара Србијe, Скупштина је дана 01.07.2020. на седници једногласно донела следећи: ПРАВИЛНИК О ВИСИНИ, НАЧИНУ И РОКОВИМА ПЛАЋАЊА ЧЛАНАРИНЕ Члан 1. Предмет Овим правилником утврђују се висина, начин и рокови плаћања чланарине (у даљем тексту: чланарина) Асоцијације индустрије видео игара Србије (у даљем тексту Асоцијација) за пуноправне чланове Удружења. Члан 2. Висина чланарине Годишња чланарина Асоцијације за различите пакете износи: Start пакет - 240 евра Pro пакет - 1.200 евра Premium пакет - 3.600 евра Service пакет - 960 евра Чланарина се уплаћује у динарској противвредности по средњем НБС курсу на дан уплате. Члан 3. Начин плаћања чланарине Чланарина из Члана 2. може се по избору члана уплатити једнократно за целу календарску годину, два пута на шест месеци или квартално. Чланови су дужни да у пријавној форми за чланство у Асоцијацији обавесте Извршну канцеларију Асоцијације о начину плаћања чланарине. Члан 4. Рок за плаћање чланарине Чланови који се определе за једнократну уплату чланарине дужни су да изврше уплату целокупне чланарине најкасније 15 дана након потписивања Споразума о чланству. Чланови који се определе за уплату чланарине два пута на шест месеци дужни су да изврше уплату прве половине чланарине најкасније 15. дана након
  • 2. потписивања Споразума о чланству, а другу половину чланарине најкасније до истека шест месеци од дана потписивања Споразума. Чланови који се определе за кварталну уплату чланарине дужни су да изврше уплату прве четвртине чланарине најкасније 15. дана након потписивања Споразума о чланству, а преостале четвртине најкасније до истека три, шест и девет месеци од дана потписивања Споразума. Члан 5. Завршне одредбе Овај Правилник ступа на снагу даном доношења. У Београду, 01.07.2020. Председавајући Никола Чавић