Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Irmelin Bergh og Eirik Hafver Rønjum - Den digitale helsetjenesten. Hvor ble det av mennesket?

107 views

Published on

Helsetjenesten blir stadig mer digital. Dette er både en ønsket, nødvendig og litt skremmende utvikling. Hvordan kan vi gjøre teknologien mer menneskelig? Og hvor blir det av mennesket i en digitalisert helsetjeneste? Vi gir deg konkrete eksempler og råd om menneskeliggjøring av teknologi. Samtidig reflekterer vi over betydningen av menneskets rolle.

Published in: Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Irmelin Bergh og Eirik Hafver Rønjum - Den digitale helsetjenesten. Hvor ble det av mennesket?

 1. 1. Netlife Menneskets rolle i en digitalisert helsetjeneste
 2. 2. Innhold Digitalisering av helsetjenesten - hva og hvorfor Muligheter og fordeler Utfordringer for helsetjenesten Selvbestemmelsesteori
 3. 3. Høyere kvalitet Økt effektivitet
 4. 4. Vi blir flere - og vi blir eldre WHO og SSB
 5. 5. Vi kan behandle stadig flere lidelser - og antall kronisk syke er økende World Industry Outlook, Healthcare and Pharmaceuticals
 6. 6. Større krav og forventninger i befolkningen SSB
 7. 7. 2030 Behov for 27 % flere årsverk i spesialisthelsetjenesten Kilde: SSB
 8. 8. Produksjon Effektivitet Ressursbruk =
 9. 9. Effektivisere = Digitalisere? Hva med menneskets rolle?
 10. 10. Paradoks Digitalisering kan skape en mer menneskelig helsetjenste
 11. 11. Teknologi med et menneskelig ansikt
 12. 12. I'm trained to use Cognitive Behavior Therapy (CBT) no childhood stuff? No! You have to go to a proper therapist for that! 😁
 13. 13. I saw this the other day oh no Woebot and it made me sad But it also got me thinking… about labels... 🏷
 14. 14. you know like, "good" or "bad" or the really mean ones like "idiot", "worthless, or "loser" I wonder, do you ever label yourself? all the time 🏷 What kind of labels do you use to describe yourself? Write them here ✏
 15. 15. Teknologi gir muligheter
 16. 16. Symmetri
 17. 17. Symmetri
 18. 18. Symmetri
 19. 19. Effektivitet KvalitetForebygging
 20. 20. Mini-case: Digital tjeneste for unge med alvorlige psykisk lidelse
 21. 21. «Jeg går til behandling én gang i uken, men livet mitt lever jeg jo mellom behandlingene»
 22. 22. Min meny
 23. 23. Min søvn
 24. 24. Søvnmønster
 25. 25. Kvalitet
 26. 26. Kvalitet
 27. 27. Kvalitet
 28. 28. Mine medisiner
 29. 29. Bruk av medisiner kan gjøre at du sover bedre, kjenner deg roligere og får mer kontroll over egne tanker. Medisinen kan også hjelpe til slik at symptomene ikke kommer tilbake. Hvis du slutter for raskt med medisiner kan symptomene komme tilbake. Dette skjer kanskje ikke med en gang, men ofte gradvis etter noen uker eller måneder. Det er viktig at du tar antipsykotia som anbefalt av legen/psykiateren og at du forsøker å ta det til fast tid hver dag, for eksempel i forbindelse med et måltid. Husk å ta medisiner! 100%08:32 Mine medisiner
 30. 30. Og slik 
 henger det 
 sammen …
 31. 31. Fra behandlingen
 32. 32. Kontakt 
 med
 behandler
 33. 33. «Jeg går til behandling én gang i uken, men livet mitt lever jeg jo mellom behandlingene»
 34. 34. Utfordring:
 Digitalisering krever atferdsendring
 35. 35. Ny teknologi endrer roller og arbeidsmetoder
 36. 36. AdferdIntensjon
 37. 37. Krav om endring gir økt risiko for • Følelse av tap av kontroll • At kompetanse undergraves
 38. 38. Ubenyttet teknologi Manglende bruk av e-konsultasjoner Digitale systemer som ikke kommuniserer Beslutningsstøtte-systemer som ikke benyttes
 39. 39. Mye frustrasjon i helsevesenet relatert til det digitale skiftet
 40. 40. Mulig løsning?
 Selvbestemmelsesteori Deci & Ryan
 41. 41. Motivasjon er den energi som skaper all handling Illustrasjon: Sodexo
 42. 42. Zoya Taylor
 43. 43. Kontrollert / ekstern motivasjon Belønning?
 44. 44. Autonom, selvbestemt motivasjon
 gir best resultat
 45. 45. Tre grunnleggende psykologiske behov Kompetanse Relasjoner (felles retning) Autonomi
 46. 46. Problem:
 Mangel på tilrettelegging for 
 autonom / indre motivasjon
 47. 47. Hvordan fasilitere indre motivasjon? Faktisk involvering
 i planlegging og implementering Nok tid til å trene / etablere nye rutiner Nok ressurser
 tilgjengelig
 48. 48. Er det implisitt at digitalisering vil bidra til bedre helsetjeneste?
 49. 49. Må verne om det unike ved relasjon mellom pasient og behandler Foto: 123rf.com
 50. 50. Oppsummert • Digitalisering kan gjøre helsevesenet mer menneskelig • Utfordring - krav om endring • Tilrettelegge for indre motivasjon • Krever at vi tar riktige verdivalg i fellesskap
 51. 51. N eirik.ronjum@netlife.com
 irmelin.bergh@netilfe.com Takk!

×