Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Leesgesprekken brochure

61 views

Published on

Gebruikt op de Conferentie Leesbevordering Bibliotheek Rotterdam 2017

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Leesgesprekken brochure

  1. 1. Wat is een leesgesprek? Leesgesprekken zijn gesprekken over lezen. Het gaat hier niet om gesprekken over een boek dat je gelezen hebt. Met leesgesprekken bedoelen we hier gesprekken over hoe en wat een leerling leest thuis en op school, over hoe hij/zij leert lezen, over hoe het leesonderwijs wordt gegeven in de groep en hoe de leerling dat ondergaat en ervaart. Waarom leesgesprekken? In het onderwijs ligt de nadruk sterk op toetsen door de focus op opbrengstgericht werken. Dit geeft geen volledig beeld. Leesgesprekken kunnen het beeld m.b.t. de leesontwikkeling completer maken omdat er gepraat wordt over de motivatie om te lezen, de leesomgeving van het kind en zijn/haar leessmaak en interesses. Met behulp van de leesgesprekken is het mogelijk om het leesonderwijs beter af te stemmen op behoeften, interesses en mogelijkheden van leerlingen. Het gesprek is een hulpvraag van de leerkracht aan de leerling: “Wat kunnen we er aan doen om ervoor te zorgen dat jij beter gaat lezen en lezen leuker gaat vinden?” Bovendien krijgt de leerling een eigen stem in zijn/haar leesonderwijs. Die actieve houding past beter bij wat een leerling nodig heeft om een gemotiveerde lezer te worden. Het werkt stimulerend doordat je leerlingen laat merken dat je ze serieus neemt. Leerlingen krijgen meer inzicht in wat ze leren, waarom ze leren en hoe ze leren. Leesgesprekken zijn gesprekken om inzicht te krijgen, niet om de leerling instructie te geven. Hoe doe je het?  Met de hele groep  Met een groepje (3 á 4) leerlingen  Groepjes leerlingen onderling  Met individuele leerlingen Leesgesprekken
  2. 2. Een leesgesprek is een echt gesprek. Het kind moet zich vrij voelen om te vertellen en niet bang zijn om een “fout” antwoord te geven. Er is dan ook geen vaste volgorde van vragen die je kan stellen. Je stelt zoveel mogelijk open vragen. Doorvragen doe je niet met “waarom” maar “vertel eens” of “geef eens een voorbeeld”. Probeer het gesprek zo min mogelijk te sturen. Laat zien dat je nieuwsgierig bent naar de reacties van het kind. Een leesgesprek is een doelgericht gesprek. Vat dus samen wat jullie hebben besproken en benoem de punten die jullie gaan aanpakken en de vervolgstappen die gemaakt gaan worden. Om het gesprek op gang te brengen arrangeer je een tafel met allerlei soorten leesmateriaal. Zorg daarbij voor veel variatie: informatief, zoekboek, volwassen boek, tijdschrift, handleiding, plattegrond, prentenboek, strip, verhalend, boeken in een vreemde taal, gedichten, etc. Wie doet het? Meest effectief is het als de leesgesprekken gehouden worden door de leerkracht zelf. Wanneer de leerkracht door het houden van leesgesprekken betere ‘voelhorens’ krijgt voor de wensen en de problemen bij het leesonderwijs, kan hij/zij hier snel op inspelen. Ook de intern begeleider of remedial teacher zou een rol kunnen spelen hierin. Leesgesprekken vragen een investering in tijd. De verwachting is echter dat leesonderwijs gebaseerd op inzichten uit leesgesprekken uiteindelijk effectiever zal zijn.
  3. 3. Vragen Hieronder een aantal voorbeelden van vragen die je kan stellen. Vragen naar de leesomgeving  Hebben jullie boeken thuis? Wat vind je van die boeken?  Hoe vind je dat op school: zijn er genoeg verschillende boeken? Hoe zoek je een leuk boek?  Praat je graag thuis of op school over boeken die je gelezen hebt? Vragen naar de leesvoorkeuren  Ligt er op tafel een boek waarvan je denkt dat zou ik graag lezen?  Vertel eens, lees je graag?  Kan je stapels maken van boeken die je wil lezen en van boeken waar je geen zin in hebt om ze te lezen. Vragen naar leesvaardigheid  Wat kun je allemaal lezen? Hoe weet je dat?  Ik ben zo nieuwsgierig…hoe lees je dat? Wat denk je dan?  Wat doe je als je iets niet weet, bij moeilijke woorden?  De wondervraag: terwijl je slaapt gebeurt er een wonder en kun je opeens alles heel goed lezen. Hoe ziet dat eruit volgens jou?  Heb je een tip voor kinderen die lezen moeilijk of niet zo leuk vinden? Meer informatie http://nederlands.slo.nl/leesgesprekken/ - uitleg en veel voorbeeldfilmpjes http://www.gearhing.nl/assets/Uploads/Docs/Subsite-0/Zone-nummer-3-2015.pdf -artikel tijdschrift Zone http://downloads.slo.nl/Documenten/artikel-meertaal-leesgesprekken-prenger-zaat.pdf -artikel uit Meer Taal

×